Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI

FACULTATEA INGINERIE BRAILA-AGRICULTURA

Stabilirea dozelor de ingrasaminte

1. Sa se calculeze continutul de N-substanta activa din uree(CH4ON2) si cantitatea de uree ce


trebuie administrata pentru a realiza o doza de 120 kg/ha N-substanta activa.
Rezolvare:
Doza de Ns.a.=120 kg/ha
Muree(CH4ON2) =?
1mol uree=12+4+16+28=60 g uree
Stim ca : 60 g uree-----------------------28 g N
100 g uree----------------------x
100 x 28
x= =46,66 g N
60
100 g N----------------------46,66 g N
y-----------------------------120 g N
100 x120
y= 46 ,66 =257,17 g uree (CH4ON2)
2.Sa se determine necesarul de gunoi de grajd pentru o cultura de porumb boabe pe un sol cu
urmatoarele caracteristici:indice de N=3%, argila 30%, N al gunoiului de grajd =0,56% unde
c=1,35,d=8.
Rezolvare:
IN=3%
Argila 30%
NGunoi%=0,56%
c=1,35
d=8
Doza gunoi=?
Stim ca:
 b   d   0,4   30 
Doza gunoi grajd mediu fermentat ,t/ha=  a +  .  c − 
 .  = 15 + .
 IN   Argila   N   3 
 8   0,4 
1,35 − .  =25.1,08.0,71=19,25 t/ha
 30   0,56 
3.Sa se calculeze consumul de penataoxid de P necesar pentru obtinerea unei recolte de 4,5
t/ha porumb boabe la ha, daca stim consumul specific al porumbului de 0,01 kg pentaoxid de P
pe kg.
Rezolvare:
R=4,5 t/ha porumb
Cs=0,01 kg
P2O5=?
Stim ca:1 kg-----------------0.01 P2O5
4500 Kg---------------x
4500 x0,01
x= =45 Kg P2O5
1
4.Ce cantitate de N –substanta activa asigura o cantitate de 250 kg azotat de amoniu
NH4NO3
mNH4NO3=250 g
doza de N s.a.=?
1mol NH4NO3=14+4+14+16.3=80
Rezolvare:
80g ------------------------28
100g------------------------x
100 x 28
x= =35
80
100 g----------------------35
y---------------------250
100 x 250
y= =714,28 kg NH4NO3
35
5. Sa se calculeze continutul de N s.a. din sulfatul de amoniu si cantitatea de ingrasamint brut
pentru a realiza doza de 150 kg / ha.
Doza de Ns.a. =150 kg/ha
m(NH4)2SO4=?
1 mol (NH4)2SO4=2.14+8+32+4.16=132 g
Rezolvare:
132 g-------------------------28
100g--------------------------x
100 x 28
x= =21,21 g N
132
100 g----------------------21,21 g N
y----------------------------150
100 x150
y= 21 ,21
=707,21 kg/ha(NH4)2SO4