Sunteți pe pagina 1din 2

DOCUMENTARE – FIZICA CONSTRUCTIILOR ACUSTICA

Tabel 1 Limite admisibile ale nivelului echivalent de zgomot în interiorul unităţilor funcţionale, datorat unor surse exterioare
Nr. Unitate funcţională Leq [dB(A)]
crt.
1a Funcţiuni curente
– încăperi de locuit, apartamente, dormitoare 35
– birouri cu concentrare mare a atenţiei, săli de studii, săli de lectură în biblioteci 35
– birouri cu activitate normală, administraţie, laboratoare, calculatoare 40
– birouri de lucru cu publicul 45
1b Spaţii pentru audiţie:
– amfiteatre, săli de conferinţe, săli de audiţii, teatru, concert, spectacole 30
– săli de clasă 35
1c Alte spaţii:
– cabinete medicale şi de consultaţii 35
– săli de restaurant şi alte unităţi de alimentaţie publică, săli de mese 50
– foyere, holuri 55
– centrale telefonice, birouri de dactilografiere 55
2 Spitale, policlinici, dispensare
– saloane (rezerve) 1-2 paturi 30
– saloane 3 sau mai multe paturi, saloane de terapie intensivă 35
– săli de operaţie şi anexe ale acestora 35
3 Biblioteci
– cabinete individuale de lucru 30
– încăperi pentru eliberarea cărţilor; sala cataloagelor, expoziţii 45
4 Clădiri pentru activităţi culturale şi de divertisment
– sală de spectacole, sală de şah, sală de repetiţii 30
– sală de gimnastică (dans); discotecă 45
– sală de jocuri 50
5 Anexe tehnico-administrative ale halelor de producţie
– birouri tehnice, de dispecerat, laboratoare tehnologice (pentru analize urgente, aferente
producţiei) situate în interiorul sau în apropierea halelor de producţie 55
– cabinete de control şi comandă la distanţă, în interiorul halelor de producţie 70
6 Clădiri comerciale şi Unităţi de desfacere cu amănuntul:
depozite (inclusiv – anexe sociale, vestiare, toalete 45
spaţiile comerciale – spaţii de vânzare şi anexe ale acestora, cu şi fără agregate frigorifice 65
incluse la parterul şi Unităţi de alimentaţie publică:
nivelele inferioare – spaţii de consumaţie (restaurante, braserii, cofetării, patiserii) 50
ale clădirilor de Unităţi de prestări servicii:
locuit) – spaţii de lucru cu publicul (curăţătorie, PTT, croitorii, cizmării, reparaţii TV 50
etc.)
Tabel 2 Limite admisibile ale nivelului echivalent de zgomot în Tabel 3 Limite admisibile ale nivelului echivalent de zgomot în
interiorul sau la limita clădirilor sau zonelor funcţionale apropierea clădirilor protejate
din mediul urban
Nivelul de Nivelul de Nivelul de
zgomot în zgomot la zgomot în
Nr. Nr.
Spaţiul considerat interiorul limita Clădire protejată apropiere
crt. crt.
zonei zonei a clădirii
dB (A) dB(A) dB (A)
1 Parcuri 75 50 1 Locuinţe, hoteluri, cămine, case de 55
2 Zone de recreere şi odihnă, oaspeţi
zone de tratament medical şi 2 Spitale, policlinici, dispensare 45
balneo-climatic 50 3 Şcoli 55
3 Pieţe, spaţii comerciale, 4 Grădiniţe de copii, creşe 50
restaurante în aer liber 70 65 5 Clădiri de birouri 65
4 Incinte de şcoli, creşe,
grădiniţe, spaţii de joacă
pentru copii 85 75
5 Incinte industriale 65
6 Stadioane, cinematografe în
aer liber 90
7 Parcaje auto 90 90
8 Aeroporturi 90
ACUSTICA DOCUMENTARE – FIZICA CONSTRUCTIILOR
Schemă pentru determinarea indicilor de izolare la zgomot aerian pentru pereţi şi planşee

Funcţiuni (spaţii) protejate Funcţiuni (spaţii) zgomotoase


Nivel protejat Nivel zgomot
- laboratoare de audiologie, cercetări Lp Lz
acustice R’w minim
- amfiteatre, săli de conferinţe, săli de
audiţii, teatru, concert, spectacole - spaţii comerciale situate sub aparta-
- saloane, rezerve cu 1-2 paturi mente cu nivel de zgomot > 85 dB(A)
- cabinete individuale de studiu în 30 spaţii 90 - săli de sport
biblioteci - depozite, ateliere
inter-
media-
- încăperi de locuit, camere în hoteluri, - spaţii comerciale situate sub aparta-
moteluri, cămine etc.
re mente cu nivel de zgomot max. 85 dB(A)
- birouri cu concentrare mare a atenţiei - centrale şi puncte termice, staţii de
- săli de clasă, săli de studii, săli de hidrofor, situate sub apartamente
lectură în biblioteci 35 61 85 - garaje
- cabinete medicale şi de consultaţii - săli de cinematograf, teatru şi similare
- saloane cu 3 sau mai multe paturi, - săli de festivităţi, muzică, gimnastică
saloane de terapie intensivă
- săli de operaţie şi anexe ale acestora 56 - spaţii comerciale situate sub aparta-
mente cu nivel de zgomot max. 80 dB(A)
- cabinete medicale de stomatologie
- birouri cu activitate normală,
administraţie, laboratoare, calculatoare 40 51 80 - săli de clasă, săli de conferinţe
- birouri de lucru cu publicul, birouri de
dactilografiere, centrale telefonice

46 - încăperi de locuit, camere în hoteluri,


moteluri, cămine etc.
- birouri de lucru cu publicul
- coridoare, holuri comune, casa scării,
- încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
uscătorii, spaţii depozitare în locuinţe,
cataloagelor, expoziţii - în biblioteci
- săli de gimnastică (dans), discoteci
45 41 75 hoteluri etc.
- spaţii comerciale situate sub aparta-
- anexe sociale, vestiare, toalete
mente cu nivel de zgomot max. 75 dB(A)
- saloane de bolnavi, cabinete de
36 consultaţie, cabinete medicale
- săli de restaurant şi alte unităţi de - birouri de administraţie
alimentaţie publică, săli de mese
- săli de jocuri
- unităţi de prestări servicii, spaţii de lucru
50 35 70 - dormitoare în grădiniţe, creşe
cu publicul (curăţătorie, poştă, croitorii, (reco-
cizmării, reparaţii etc.) man-
dat)
- foyere, holuri
- centrale telefonice, birouri de
- foyere, holuri
dactilografiere
- birouri tehnice, dispecerat în interiorul
55 65 - încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii – în biblioteci
sau imediata apropiere a halelor de
producţie