Sunteți pe pagina 1din 20

÷  

   

m 
 
 
 m

 !" ˜ Argument
˜ CapI: Managerii
1.1Definirea managerului
1.2Sfera calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor
managerilor
1.3Tipuri de manageri si stiluri manageriale
˜ CapII : Leadership
˜ 2.1 Definire si continut
˜ 2.2 Raporturile leadearship-
leadearship-management
˜ 2.3 Determinantii leadershipului
˜ 2.4 Mecanismul leadershipului organizational
˜ 2.5 Instrumentarul leadershipului
˜ 2.6 Stilurile de leadership
˜ 2.7 Eficacitatea leadershipului si performantele
firmei
˜ Bibliografie
Cap I: Managerii

á á  
 

˜ In literatura de specialitate definitiile managerului formulate de


specialisti difera.
˜ In general, se constata doua abordari principale.
˜ O prima abordare , include in categoria managerilor nu numai cadrele
de conducere propriu-
propriu-zise , dar si personalul de specialitate. Pentru o
asemenea abordare pledeaza Peter Drucker, dupa ce face o analiza
evolutiva a cadrelor de conducere.
˜ O a doua tendinta include in categoria managerilor numai persoanele
care efectiv detin posturi manageriale, adica carora le sunt subordonati
alti componenti ai firmei, ce iau decizii de conducere, care influenteaza in
mod direct actiunile si comportamentul altor persoane.
1.2 Sfera calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor
managerilor

 
          
        
      

  
   
    
          
      


 
     
    
  
       
     
 
     
    
     

  
       
            
      
   
 
    ÷
 á     
        
    
         
   
Indiferent insa de nivelul ierarhic, capacitatea de a decide, cunostintele manageriale,
economice, abilitatea de a dirija oamenii si capacitatea de autoperfectionare continua au un
rol prioritar, asa cum indica si rezultatele unei anchete, la care au raspuns managerii din
firme, din 28 de tari , prezente in tabelul á
1.3 Tipuri de manageri si stiluri manageriale

˜ Fiecarui tip de manager ii corespunde un stil managerial care nu reprezinta


altceva decat manifestarea calitatiilor, cunostintelor si aptitudinilor
personalului managerial in relatiile cu subordonatii, sefii si colegii.
˜ Tipul de manager este dat de ansamblul de cunoştinţe, calităţi şi
aptitudini pe care le posedă un grup de manageri şi care le conferă aceeaşi
abordare a proceselor de management.
˜ Stilul de management constă în modul de utilizare a cunoştinţelor,
calităţilor şi aptitudinilor în relaţiile cu subordonaţii şi derularea efectivă a
acestor procese de muncă.
˜ Exista mai multe tipuri de manageri si implicit a mai multor stiluri
manageriale.
˜ In literatura de specialitate tipurile de manageri variaza de la un specialist
la altul .
˜ Pornind de la abordarea scolii sociologice de management si de celebrele
teorii X,Y si Z (Douglas Mc. Gregor si William Ouchi) evidentiem cateva ''
portrete robot'' in care se poate incadra orice manager.
        
  !  
 
r "      #
r      #
        
$á  
    
     

Semnificatia simbolurilor :

1.1 interes minim pentru producrie si oameni


1.9 interes redus pentru productie si foarte ridica
pentru oameni, pentru relatiile umane ;
9.1 interes ridicat pentru productie si destul de slab
pentru oameni ;
5.5 stil echilibrat, cu o atentie de intensitate medie
pentru productie si oameni ;
9.9 managerul viitorului, managerul ideal, care pune
accent deosebit atat pe derularea proceselor de munca
in conditii de eficienta, cat si pe rezolvarea problemelor
oamenilor, ale subordonatilor.
˜ b). Abordarea tridimensionala CEMATT
˜ Specialistii considera ca cele 5 portrete robot de manageri rezultate din abordarea
bidimensionala a tipurilor si stilurilor de management se caracterizeaza
prin urmatoarele categorii de manageri:

Fig.4 Abordarea tridimensionala CEMATT


á 
  
˜   
 
 #
˜        #
˜         
           
 

 á 
  
˜       #
˜ 
 
       #
˜   #
˜     
     #
˜     #
˜        #
˜      #
˜         
 
á á 
  
˜   #
˜   
  #
˜        #
˜       #
˜   

 
      
˜    #
˜     #
˜       #
˜     #
˜       #
˜       
 

% % 
  
˜     
˜       #
˜ 
 
    
 #
˜        
     #
˜          
 
Cap II : Leadership

˜ Î & ' 


& '      
 (  )  *   
 ) 
)  ( ( * + (*() (
 +   ( 
˜ ÷( (  (  ( '   
  (+      , -
  + *   ( 
 ) *   (+ *   
 


 (  

   ( 
Î & ) 
' 
 ( * ) 
     (
  * + * 
  ( ) (  
( 
 
         
 
2.2 Raporturile leadearship-management
          

   
  " 
 
   
 
 
         
        
 

      
   .     Î &  '   
/0 
    
  
 
   1 

2    
 
 
  
 
    

   
  
 
 

  
 
$
  
  
 
 
 
2.3 Determinantii leadershipului

  '*   ) 


     
     
  * 
  3     * 
á:
  
á:
2.4 Mecanismul leadershipului organizational

  Nu există leaderi buni fără persoane de bună calitate care să-


să-i urmeze

    (  


˜ 
(    )    
     #
˜   (    (*  ) 
 )  *   *      ( #
˜     )      ) 
  * ##
˜      * )    
  +    #
˜   ) *  (     * 
 
  (   ( 
2.5 Instrumentarul leadershipului

  În exercitarea
leadershipului,
cadrele de
conducere
implicate apelează
la o gamă diversă
de metode, tehnici
şi modalităţi
(fig.11) pe care le
operaţionalizează
în maniere diferite,
în funcţie de
parametrii situaţiei
manageriale
implicate.
2.6 Stilurile de leadership

  Delimitează în funcţie de caracteristicile manageriale şi psihosociologice


implicate, patru stiluri de leadership:

a) autocratic
autocratic,, caracterizat printr-
printr-o supraveghere strictă a subordonaţilor de
către şef;
b) birocratic
birocratic,, se pune accent pe documente şi ştampile ca mijloace principale de
realizare şi control al activităţilor,
c) ³laissez
³laissez--faire´, prin care se dă libertate de acţiune foarte mare subordonaţilor,
controlul fiind aproape nul; se foloseşte îndeosebi în firmele mici în faza de
început şi în organizaţiile centrate pe tehnici de vârf ce utilizează specialişti de
înaltă calificare, pasionaţi de munca lor.
d) democratic
democratic,, ale cărui principale dimensiuni sunt sociabilitatea, flexibilitatea,
cooperarea, comunicaţiile bune - ascendente, descendente ± şi orizontale,
spiritul de deschidere şi atmosfera prietenescă în cadrul organizaţiei.
2.7 Eficacitatea leadershipului si performantele
firmei

  leadershipul marchează toate domeniile şi


performanţele majore ale organizaţiei;

 )  *   


 4 ((
,+ ( (    5) 
  
-