P. 1
PLAN - cutremur alunecari teren (3)

PLAN - cutremur alunecari teren (3)

|Views: 1,333|Likes:

More info:

Published by: Toni Daniel Stoicoiu on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

JUDETUL GORJ

COMUNA CRASNA Nr................. Din ....................

AVIZAT
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Conf. univ. dr. VASILE LIVIU ANDREI

Prof. AUREL VAMVU

PLANUL
DE

PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE LA SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN

1

protecţia şi intervenţia în cazul unor dezastre.I. O. organismele interesate pot asigura acţiunile de apărare şi forţe proprii. atribuţiile.U. a unui eveniment (agent. tehnologică sau antropică. În asemenea situaţii. Legea Protecţiei civile nr.Legea nr. Legea Administraţiei publice locale. 3.G. nr.DEZASTRUL = Situaţie creată de incidenţa. adeseori neprevăzută şi brutală. Ca urmare. distrugeri sau avarii ale unor bunuri şi valori materiale.CATASTROFĂ = eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze tehnologice sau antropice (activităţi umane) – scăpate de sub control.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national. răniri sau intoxicaţii (iradieri). H. asupra unor mari colectivităţi umane sau zone importante din teritoriu. se produc pierderi de vieţi omeneşti răniri sau intoxicări. 6.1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenire si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure sau alunecari de teren.CALAMITATE = Eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze naturale.APĂRAREA = Ansamblul măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară cu scopul de a realiza Prevenirea. 5. creată de incidenţa unui eveniment (agent.M. 2. funcţionarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. CADRU LEGISLATIV Planul de protecţie şi intervenţie a fost elaborat şi se va aplica în conformitate cu prevederile: 1. dereglări ale activităţilor economicesociale. Legii nr. O.I.ACCIDENTE = Situaţie neprevăzută dar posibilă. 2 . 5. 4. Ca urmare.A. 4.481/2004. avarii şi distrugeri de bunuri şi valori materiale. acţiune) de provenienţă naturală. 3. acţiune) de provenienţă naturală. Pierderile şi pagubele pot fi scăpate de sub control.215/2001.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică. tehnologică sau antropică asupra unor colectivităţi umane. 2. În asemenea situaţii pentru a asigura acţiunile de protecţie-intervenţie pot fi necesare resurse din afara zonei afectate. GLOSAR 1. se produce un volum mare de pierderi de vieţi omeneşti.G.

SURSA DE RISC = Zona sau locul în care există probabilitatea de a se produce un eveniment dezastruos.INTERVENŢIE = Acţiunile care se desfăşură în vederea localizări şi înlăturării urmărilor unui eveniment dezastruos. cu scopul de a evita pierderile de vieţi şi pagubele de bunuri sau valori materiale. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ.HAZARD = Posibilitatea (pericolul) de apariţie a unui eveniment dezastruos. 7.VULNERABILITATEA = Gradul în care se pot produce pierderi de vieţi omeneşti.1.PROTECŢIE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc şi de distrugeri. 14. 13. 11. (în funcţie de situaţia acestora) ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos.6. dereglarea activităţii economice şi sociale. ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos. 15. la un moment dat.RISC = Probabilitatea producerii unui eveniment de o anumită intensitate. 9.PREVENIRE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc cu scopul de a elimina sau diminua pericolul producerii unui eveniment dezastruos sau pentru a minimiza pierderile şi distrugerile datorate acestuia – la valori maxim acceptabile. care necesită o intervenţie rapidă pentru a preveni sau limita: pierderile de vieţi. starea sau iminentă.ZONA DE RISC = Zona în care există probabilitatea producerii sau manifestării efectelor unui eveniment dezastruos. logistică. într-un anumit loc. avarii sau distrugeri de bunuri şi valori materiale. alunecare de teren sau accidente complementare acestora. Aceasta include: acţiunile de pregătire pentru realizarea prevenirii şi protecţiei. acţiunile imediate şi pe termen lung asigurarea resurselor. rănirile sau intoxicaţiile. URGENŢĂ = Situaţia.GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE – INTERVENŢIE = ansamblul de măsuri şi activităţi care se realizează pentru a asigura funcţionarea Sistemului de Protecţie – Intervenţie împotriva dezastrului. 10. avarierea sau distrugerea bunurilor şi valorilor materiale. intervenţia. Planul de Protecţie-Intervenţie al comunei Crasna are scopul de a asigura: 1.1. alterarea factorilor de mediu. 3 . Gestionarea globală a acţiunilor şi operaţiilor de prevenire. DEFINITIE. răniri sau intoxicaţii (iradieri). 8. 12. SCOP.

*) Acţiunile de prevenire. în comuna Crasna .1. al unei alunecări de teren sau dezastru complementar*) şi a amploarei acestor urmări. Domeniu.la S – comunele Bălăneşti. Stabilirea resurselor umane.3. 1.2.3.2. materiale şi financiare necesare realizării acestor acţiuni.la V – comuna Muşeteşti. 1. CARACTERISTICILE ZONELOR CU RISC RIDICAT Definiţie. 1. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ. în mod organizat şi într-o concepţie unitară. Planul de Protecţie-Intervenţie are următoarele obiective: 1.1.2. de 5589 locuitori aferenti celor 9 sate componente si anume: 4 . formaţiilor şi persoanelor cu atribuţii în realizarea acţiunilor de prevenire. protecţie şi intervenţie.2. OBIECTIVE În vederea realizării acţiunilor. Populatia comunei Crasna are un nr. Stabilirea concepţiei de conducere a acţiunilor de prevenire. Îndeplinirea misiunilor şi responsabilităţilor care revin organismelor. materiale şi financiare necesare realizării acţiunilor de prevenire. alunecare de teren. Judeţul Vâlcea . protecţie şi intervenţie.1.din care: . 1.4. Structurile organizatorice.2. Stabilirea concepţiei şi a modului de realizare a acţiunilor de prevenire. protecţie şi intervenţie. 1.4. resursele umane.intravilanul ocupă 757 ha iar extravilanul 20151 ha. protecţie şi intervenţie în timp operativ. Stabilirea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire. riscului seismic. BengeştiCiocadia .la E – oraşul Novaci . al alunecărilor de teren şi al unor dezastre complementare probabile.1.6. protecţie şi intervenţie.2.1. sau dezastru complementar. Definirea hazardului.2. 1. Realizarea acţiunilor de prevenire. Evaluarea urmărilor unui cutremur de pământ. 1. Săcelu.2. Teritoriul administrativ al comunei Crasna este situat in partea de N-E a judetului Gorj si are ca vecini : . protecţie şi intervenţie în cazul unor dezastre complementare sunt prevăzute în planurile de Protecţie-Intervenţie specifice acestor categorii de dezastre.5. oraşul Bumbeşti-Jiu Suprafata totala a comunei CRASNA este de 20908 ha.la N – Judeţul Hunedoara.

pe DJ 665 C.3. prin deplasarea lentă sau violentă a maselor de pământ.Populaţia în zona de risc şi locuinţele/gospodăriile Populaţia – Total = 5 locuinţe. Novaci-Tg-Jiu-Crasna Deal. Suprafaţa afectată = 0. Satul Drăgoieşti – 620 loc. sunt responsabile de asigurarea acţiunilor de apărare în unităţile 5 . Conducătorii agenţilor economici.1. Satul Buzeşti – 418 loc. Acesta se află sub influenţa activităţii seismice a zonei de maximă seimicitate a ţării. zona Vrancea. Zona care ar putea sa fie un eventual pericol de alunecari de teren se afla in satul Crasna din Deal. Caracteristici pentru identificare si detaliu al zonei. de pamint. Satul Aninişu din Deal – 289 loc.- Satul Cărpiniş – 978 loc. Surse de alunecări de teren si declararea zonelor cu risc natural de pe teritoriul comunei. Satul Crasna din Deal – 498 loc. indiferent de forma de proprietate. Satul Crasna – 819 loc. 1. Surse de risc. În comuna Crasna alunecările de teren sunt legate de tipurile genetice de relief derivate prin modelarea externă din vechea câmpie sarmatiană de acumulare marină. într-o anumită perioadă de timp. stare de echilibru pierdută în urma unor fenomene fizice.Riscul alunecărilor de teren Este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene geodinamice de restabilire a stării de echilibru a versanţilor. pagube şi degradări ale activităţilor economice şi sociale. chimice şi mecanice de durată. Localizare. 2.1 ha AUTORITĂŢI RESPONSABILE 1. Riscul seismic Este definit ca probabilitatea de apariţie a unui cutremur de pământ distrugător (1> VoMSK). Km 15. . punctul denumit popular “Priporul Crasnei” Estimativ pentru aceasta zona in cazul produceri unei situatii de urgenta – alunecari de teren – estimam ca de pe coama dealului sar putea disloca circa 3070 t. Primarul şi Consiliul local au responsabilitatea elaborării şi aplicării Planului de prevenire şi apărare împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren. Alunecări de teren Zonele cu alunecări de teren sunt răspândite pe toată suprafaţa judeţului cele active şi cele cu pericol iminent sunt notificate. ai instituţiilor publice. Satul Dumbrăveni – 639 loc.5. însoţit de apariţia aşteptată a unor pierderi. 30 locuitori. pe teritoriul judeţului Gorj. Satul Radoşi – 774 loc. Satul Aninişu din Vale – 554 loc.

CENTRUL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR 1. ajutor. 2. planificarea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de apărare împotriva seismelor şi alunecărilor de teren prevăzute în planul de prevenire şi intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei. 2. În conformitate cu prevederile legale. . Organizarea.instituţiile de învăţământ de toate gradele şi categoriile. Toate aceste organisme au obligaţia de a: . . Organizarea. Aceştia au obligaţia de a desfăşura acţiuni de apărare şi de a asigura resurse în folosul colectivităţii. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. participă cu mijloace specifice la realizarea unor acţiuni de instruire-educare. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă CLSU Crasna.pune la dispoziţia acestui comitet a resursele umane şi materiale necesare desfăşurării acţiunilor de apărare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Locul de conducere a acţiunilor funcţionează în sediul primariei Crasna. sunt responsabile de realizarea acţiunilor de prevenire.organizaţiile religioase şi de caritate. responsabilităţilor ce îi revin şi prevederilor prezentului Plan de prevenire şi intervenţie. ORGANISME RESPONSABILE 1. privind realizarea acţiunilor de prevenire. şi asistenţă a sinistraţilor sau victimelor dezastrului. executarea şi conducerea acţiunilor de prevenire. 4. conform prevederilor regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare. indiferent de forma de proprietate. 4.populaţia.executa ordinele şi dispoziţiile Comitetului local pentru situaţii de urgenţă . . . Formaţiunile de intervenţie din sistemul protecţiei civile execută misiunile ce le revin.respective pe care le conduc. .unităţile şi agenţii economic. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 1. în condiţiile prevăzute de lege. alte organisme de caritate şi obşteşti. Cu scopul de a asigura locul de organizare şi conducere a acţiunilor. Filiala Societăţii de Cruce Roşie. 3. Antrenarea acestor acţiuni specifice se realizează cu membrii ai Comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Această structură organizatorică se încadrează cu persoane din cadrul Primariei şi de la agenţii economici care asigură formaţiunile de intervenţie. protecţie şi intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă. 6 . protecţie şi intervenţie: . . protecţie şi intervenţie.instituţiile şi organizaţiile sociale sau obşteşti.toate organismele componente ale administraţiei publice locale. 3. Biserica.

să minimizeze volumul de pierderi şi distrugeri ce se pot produce. Acţiunile prevăzute în acest plan se referă la următoarele domenii de activitate: .CAPITOUL III CONCEPTIA DESFASURARII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE SI INTERVENŢIE 1. explozii. . a accidentelor chimice. Imediat după ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren.Protecţia. curăţare. unei alunecări de teren sau ale dezastrelor complementare. În această etapă.Prevenirea. . să elimine sau să diminueze pericolul dezastrelor complementare (incendii. individuală.). . contaminare chimică. protecţie şi intervenţie prevăzute în acest plan sunt concepute în funcţie de situaţia urgentă creată în comuna Crasna ca urmare a unor alunecări de teren. neutralizare.Predezastru. a încetat şi în perioadele următoare de timp se desfăşoară acţiuni de intervenţie. În această etapă se realizează şi se urmăreşte aplicarea măsurilor şi realizarea activităţilor destinate să asigure acţiunile de prevenire şi intervenţie. În această etapă se finalizează acţiunile de intervenţie şi se desfăşoară acţiuni de consolidare.Intervenţia. . În timpul desfăşurării mişcării seismice. familială şi de grup. reabilitare şi refacere-restabilire.În timpul dezastrului. se aplică şi se realizează măsuri şi acţiuni de protecţie.Postdezastru. etc. acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a evita sau diminua volumul de pierderi şi distrugeri. acestea se vor realiza în următoarele etape: . Acţiunile de prevenire. FAZELE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR În cazul alunecărilor de teren cu declanşare mai mult decât probabilă a celor cu evoluţie lentă. se continuă aplicarea unor măsuri de protecţie şi realizarea unor acţiuni de prevenire a apariţiei unor dezastre complementare. Pentru a asigura eficienţa acţiunilor incluse în prezentul plan de prevenire şi intervenţie. 2. acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a localiza şi înlătura urmările unui cutremur de pământ. contaminare chimică). acţiune care este destinată să asigure diminuarea efectelor unui cutremur de pământ. a incendiilor.Acţiuni pe termen lung. a unei alunecări de teren.etc. apărute independent sau 7 . ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 1. precum şi unele acţiuni posibile de evitare a apariţiei unor noi dezastre complementare (incendii. unei alunecări de teren. explozii. .

ACŢIUNILE DE PROTECŢIE INTERVENŢIE 1. Acţiunile de prevenire se desfăşoară cu scopul şi în condiţiile menţionate.U prin membrii acestui comitet. protecţie şi intervenţie se desfăşoară conform prevederilor acestui plan în baza Procedurilor specifice elaborate de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi membrii acestuia. aprobă introducerea Stării de Urgenţă pe teritoriul comunei Crasna conform prevederilor legale în vigoare.cu ajutorul formaţiunilor cerute în sprijin. Pentru a se asigura prevenirea este necesar să se realizeze următoarele acţiuni: 8 . 2. Acţiunile de prevenire.Primarul comunei.Preşedintelui C.S.L.J. revine: . în conformitate cu prevederile acestui Plan de prevenire şi intervenţie şi Procedurilor specifice elaborate în acest scop de către membrii C. protecţie şi intervenţie se realizează sub conducerea Primarului . Prefectul . În această situaţie. instituţiilor şi ai serviciilor publice deconcentrate ale comunei.L.Preşedintele C.S. protecţie şi intervenţie în cazul alunecărilor de teren se desfăşoară. pentru domeniile de activitate ce le revin. conform convenţiilor de cooperare sau în cazuri mai grave de la Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.S. ACŢIUNI DE PREDEZASTRULUI PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN ETAPA În etapa predezastru se asigură realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi protecţie precum şi asigurarea condiţiilor şi a resurselor pentru desfăşurarea intervenţiei.L. . Principii de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie. Desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie. Acţiunile de prevenire. de amploarea pierderilor şi distrugerilor apărute şi nevoile de intervenţie.Membrilor C. de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. în funcţie de amploarea urmărilor acestora astfel: .U.U.Conducătorilor agenţilor economici..în urma mişcării seismice.S. Responsabilitatea realizării acţiunilor de prevenire. .Acţiunile de prevenire. aceste dezastre complementare fiind progresive. . alunecare de teren sau dezastru complementar. protecţie şi intervenţie pentru fiecare etapă. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ. . există posibilitatea avertizării-alarmării populaţiei.U.activarea Planului de prevenire şi intervenţie. Conducerea acţiunilor: .U. GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE .L.INTERVENŢIE Gestionarea se referă la realizarea şi menţinerea măsurilor de prevenire. În funcţie de situaţia creată de alunecarea de teren.nemijlocit. preşedintele C. acţiunile de prevenire-intervenţie se desfăşoară conform condiţiilor real create.S.

U.amplasării unor construcţii. . . 9 . exploatare corectă şi prin realizarea altor acţiuni de asigurare a nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice şi alunecări de teren a construcţiilor şi instalaţiilor.Evitarea: . . asigurarea unei reacţii corecte şi operative la seisme şi alunecări de teren se desfăşoară un proces continuu de instruire şi educare. .realizarea acţiunilor de prevenire. Responsabilitatea organizării. .S.riscului chimic. Informarea. Protecţia oamenilor şi bunurilor materiale în etapa predezastru se realizează cu scopul de a elimina sau diminua pierderile şi distrugerile şi pentru a pregăti desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în cazul unui cutremur de pământ .amplasării unor obiective economice care reprezintă surse de mare risc în zonele intravilane.C.. se desfăşoară din cadrul Centrului operativ judeţean şi se adresează formaţiunilor specializate. .realizării oricărui tip de construcţii. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă elaborează proceduri specifice pentru realizarea acţiunilor de protecţie astfel: 1. alunecare de teren. al riscului de producere a exploziilor şi incendiilor. Înştiinţarea. alunecări de teren şi/sau dezastre complementare. permanente sau temporare.L. protecţie şi intervenţie se asigură de către: .agenţii economici de pe raza localitatii. Resursele materiale şi financiare necesare acţiunilor de prevenire protecţie şi intervenţie se asigură de către CONSILIUL LOCAL prin bugetul propriu si prin sponsorizare din partea unor organizatii non guvernamentale si non profit. .realizării unor modificări la construcţiile existente care ar putea afecta gradul de asigurare la acţiuni seismice sau alunecări de teren. . în comuna Crasna. agenţilor economici cu care se cooperează şi agenţii economici surse de risc. fără asigurarea nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice. dotării. refacere. reparare. iar alarmarea de catre CLSU. Avizarea amplasamentelor se va face numai cu respectarea zonei de siguranţă prevăzute în proiectul obiectivului.Minimizarea: . prin consolidare. în parcuri sau în zone verzi recunoscute ca spaţii de siguranţă pentru desfăşurarea evacuării sau a unor acţiuni de intervenţie. Crasna. prin urmărirea realizării acţiunilor prevăzute în Planurilor de prevenire şi intervenţie ale agenţilor economici sursă de risc. funcţionării şi menţinerii în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare-alarmare revine presedintelui CLSU. întreţinere. Participarea altor organisme se asigură prin încheierea convenţiilor de cooperare. . pentru menţinerea stării de operativitate.riscului de producere a avariilor şi distrugerilor la construcţiile şi instalaţiile existente.Structuri organizatorice: .Planificarea În vederea asigurării aplicării măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi intervenţie.Resurse.

. C.reacţia corectă a populaţiei. .participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie în folosul propriu şi al colectivităţii.vaccinării şi administrarea unor antidoturi.S. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară sub conducerea Preşedintelui C.apariţia unor evenimente nefavorabile acţiunilor de intervenţie.S.L. 3. electricitate. agent termic. blocaţi sub dărâmături.2.U se activează din proprie iniţiativă şi se prezintă la centrul operativ cu activitate temporara dupa care înştiinţează formaţiunile de intervenţie. .U. .S.U organizează şi desfăşoară cu formaţiunile specializate acţiuni de intervenţie cu scopul de a localiza şi înlătura urmările dezastrului.asigurarea primului ajutor răniţilor.realizarea unor acţiuni de profilaxie în zona de risc Acţiunile de profilaxie se desfăşoară cu scopul prevenirii unor epidemii sau epizootii astfel: .dezinfecţie. dezinsecţie. ACŢIUNI DE PROTECŢIE INTERVENŢIE PE TIMPUL PRODUCERII CUTREMURULUI ŞI ALUNECĂRILOR DE TEREN Acţiunile de protecţie se realizează prin întreruperea alimentării instalaţiilor de aprovizionare cu gaze.transportul răniţilor la primul punct sanitar.sinistraţi.U.L.organizării şi amenajării unui punct de adunare răniţi. deratizare.L.răniţii. şi se prezintă periodic prin mijloacele de informare în masă.S. . apă.alterarea factorilor de mediu. ACŢIUNI DE PROTECŢIE ÎN ETAPA POSTDEZASTRU După ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren a încetat C. . Primul ajutor medical se realizează cu scopul: . . 10 . . Alarmarea populaţiei se realizează numai în cazul când este pusă în pericol siguranţa acesteia. . .avarii şi distrugeri la construcţii şi instalaţii.L. Acţiunile de cercetare-căutare şi supraveghere-control se desfăşoară în zona de distrugerii cu scopul de a identifica.respectarea regulilor de comportare. Asistenţa medicală se organizează şi se pregăteşte pentru desfăşurarea acţiunilor specifice după încetarea mişcării seismice sau alunecării de teren de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj. Informarea se realizează imediat după încetarea mişcării seismice/alunecare de teren cu scopul de a asigura : . Protecţia individuală şi familială se realizează conform prevederilor din Ghidul privind asigurarea măsurilor de apărare şi se distribuie prin grija C. localiza şi inventaria: .

. spitalelor.asigurarea transportului la punctele de cazare. Planul de evacuare se realizează prin: . factorilor de mediu. consolidarea clădirilor de interes public şi privat. combustibil sau instalaţii electrice. ordinea şi îndrumarea circulaţiei se desfăşoară în zona de distrugeri.reconstrucţie . . . Resursele necesare se asigură de către Consiliul local şi rezervele proprii..expertizarea construcţiilor.constată în reactivarea instituţiilor administraţiei publice. electrice. instituţiilor social-culturale.asigurarea condiţiilor de locuit şi activitatea persoanelor sinistrate.controlul şi supravegherea calităţii surselor de apă.organizarea punctelor de primire repartiţie.reducerea riscului . alimentelor.asigurarea asistenţei medicale.organizarea acţiunilor de disponibilizare a spaţiilor necesare. . .asigurarea hranei. demolarea construcţiilor distruse. Paza. gazelor. .acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului cu scopul menţinerii condiţiilor de siguranţă prin continuarea următoarelor activităţi: . Evacuarea se realizează de către organismele responsabile conform Planului de evacuare în cazul în care locuinţele au fost avariate şi nu mai pot fi folosite până la executarea reparaţiilor. declararea stării de Carantină unde s-a declanşat epidemii.reabilitare . Comitetul local pentru situaţii de urgenţă coordonează şi controlează modul de realizare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie de către organismele responsabile aplicând prevederile legale în vigoare. . la locurile de adunare răniţi şi alte locuri stabilite de conducerea acţiunilor. .relocale . Prevenirea şi stingerea incendiilor se desfăşoară în zona de distrugerii ca urmare a avariilor la conductele de gaze . reţelelor de distribuţie a apei. pe traseele de deplasare a formaţiunilor de intervenţie şi a sinistraţilor evacuaţi. reţeaua de telecomunicaţii. . . 11 . îndepărtarea dărâmăturilor. deblocarea şoselelor.controlul şi supravegherea mişcărilor seismice.urmărirea aplicării măsurilor de diminuare a riscului. ACŢIUNI DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE PE TERMEN LUNG Acţiunile se desfăşoară în zona de distrugeri după terminarea intervenţiei şi revenirea la activităţile normale şi se referă la: . refacerea şoselelor.consolidare .asigurarea spaţiilor cu cazarmamentul minim necesar.introducerea unor restricţii de consum de apă.actualizarea planului cu situaţii nou apărute. reluarea activităţilor economice. .restabilire .

executării unor modificări la construcţie.executarea periodică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. . acoperişului. .remedierea avariilor semnalate. electricitate. în timpul producerii şi după acţiunea lor. . 12 .să coordoneze aplicarea măsurilor planificate şi să controleze executarea acestora în termenul stabilit.depozitarea unor materiale combustibile sau ambalaje. .U.amplasarea unor obiecte foarte grele la nivelurile superioare.identificarea pieselor de mobilier care se pot răsturna sau desprinde în timpul mişcărilor seismice. agent termic. .cunoaşterea şi respectarea unor reguli specifice de comportare.asigurarea închiderii/deschiderii uşilor. . teraselor.asigurarea unei rezerve de apă şi alimente. . .respectarea condiţiilor de utilizare corectă a clădirii de locuit prin evitarea: . au obligaţia: . înainte. gaze. ferestrelor.să actualizeze Planul de protecţie şi intervenţie.respectarea recomandărilor şi indicaţiilor primite de la organele specializate. Înaintea producerii seismelor/alunecărilor de teren este necesar realizarea unor măsuri care să micşoreze posibilitatea acţiunii distructive care constau în: . .marcarea în culori vizibile a sistemelor de deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă. . .montarea unor instalaţii grele. coşurilor.cunoaşterea modului de acţiune şi a urmărilor dezastrului. .verificarea stării clădirii de locuit prin expertizare.cunoaşterea şi implicarea unor măsuri de protecţie înaintea producerii evenimentului. .DISPOZIŢII FINALE Pentru asigurarea aplicării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în prezentul plan membrii C.închiderea balcoanelor.asigurarea materialelor şi obiectelor necesare realizării protecţiei. . MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN Pentru populaţie: . executarea consolidărilor.stabilirea poziţiei locuinţei faţă de zona de pericol.verificarea periodică a stării tavanelor. .cunoaşterea condiţiilor de executare a acţiunii de evacuare şi recolare. .L. podului. . balcoanelor. . .S.să elaboreze proceduri specifice proprii de activitate . .

. .se realizează protecţia prin adăpostire în locurile stabilite.asigurarea unor materiale.asigurarea broşurilor. gaze. apă.se verifică situaţia membrilor familiei. . . După producerea cutremurului/alunecărilor de teren: .identificarea şi cunoaşterea locurilor de evacuare.mediatizarea modului de acţiune referitoare la cutremur.persoanele din zona de acţiune să păstreze calmul. 13 ..autovehiculele se opresc şi nu se părăsesc.J. se stinge focul.nu se părăseşte locul. cu pauză de 10 secunde între ele). pliantelor cu modul de acţiune la cutremur. În caz de cutremur: a) în locuinţă: .nu se părăseşte locuinţa. . .stabilirea unei cunoştinţe în zone sigure. .nu se pleacă imediat din locuinţă.se deschid uşile de la ieşiri pentru a evita blocarea. .asigurarea unor locuri de păstrare protejată a unor obiecte de strictă necesitate.se ascultă şi se respectă indicaţiile conducătorului auto.întocmirea unei liste cu adrese şi nr.Gorj.participarea la şedinţe de pregătire şi exerciţii organizate de I. femeilor. .memorarea locurilor de adăpostire. nu se staţionează lângă clădiri.să asigure protecţia cu prioritate a copiilor.se opreşte circulaţia.se întrerupe alimentarea cu electricitate. în autovehicul: . se păstrează calmul. produse şi obiecte de strictă necesitate . bolnavilor şi a persoanelor handicapate. b) pe stradă.participarea la acţiunile de protecţie şi intervenţie.aplicarea măsurilor de protecţie în funcţie de tipul dezastrului.dacă este posibil se realizează adăposturi în locuri sigure.U. .părăsirea locuinţei şi deplasarea către Punctele de adunare se realizează numai pe străzi şi itinerare stabilite de Comisia de evacuare prin persoanele autorizate. .S. . .se evită adăpostire lângă mobilierul înalt care se poate răsturna. . . Evacuarea . c) în localuri sau locuri publice aglomerate: . În timpul producerii cutremurului/alunecării de teren este necesar ca: . să nu intre în panică. de telefon. Pregătirea familiei se realizează prin: . . . bătrânilor. .se evită îmbulzeala către ieşiri. .memorarea semnalului de alarmă la dezastre (5 sunete-impulsuri a 16 secunde fiecare.

În toate cazurile se respectă cu stricteţe regulile stabilite şi la nevoie se solicită ajutor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. NICOVALĂ GHEORGHE 14 .se curăţă trasele de acces de cioburi sau alte obiecte.nu se utilizează ascensorul. .V. . . . . Şef S.se părăseşte locuinţa numai dacă sunt pericole. .se evită contactul cu instalaţia electrică.se aeriseşte încăperea. se aşteaptă cu calm echipele de deblocare-salvare.S.se verifică situaţia locuinţei.dacă nu se poate părăsi locuinţa din cauza ieşirilor blocate.nu se utilizează telefonul decât pentru apeluri la salvare sau pompieri. . Întocmit.se verifică starea palierelor şi a scării.U. Crasna. Este important să reamintim că numai însuşirea şi realizarea măsurilor şi a regulilor de comportare prezentate şi a altor acţiuni organizate asigură PROTECŢIA în zonele de distrugeri ale cutremurelor de pământ sau alunecărilor de teren. .dacă se constată defecţiuni la instalaţii se anunţă echipele specializate.. urmărind gradul de pericol. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->