P. 1
PLAN - cutremur alunecari teren (3)

PLAN - cutremur alunecari teren (3)

|Views: 1,333|Likes:

More info:

Published by: Toni Daniel Stoicoiu on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

JUDETUL GORJ

COMUNA CRASNA Nr................. Din ....................

AVIZAT
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Conf. univ. dr. VASILE LIVIU ANDREI

Prof. AUREL VAMVU

PLANUL
DE

PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE LA SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN

1

funcţionarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. se produce un volum mare de pierderi de vieţi omeneşti. În asemenea situaţii. asupra unor mari colectivităţi umane sau zone importante din teritoriu. 4. Pierderile şi pagubele pot fi scăpate de sub control.M. 6.I. 4.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national. Ca urmare. nr. Legii nr.A.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică.1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenire si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure sau alunecari de teren.G. adeseori neprevăzută şi brutală. 2 . avarii şi distrugeri de bunuri şi valori materiale. atribuţiile. GLOSAR 1.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Legea Administraţiei publice locale. tehnologică sau antropică asupra unor colectivităţi umane. distrugeri sau avarii ale unor bunuri şi valori materiale. tehnologică sau antropică.481/2004.I. 3. Ca urmare.U. acţiune) de provenienţă naturală.G. 5. organismele interesate pot asigura acţiunile de apărare şi forţe proprii. H.ACCIDENTE = Situaţie neprevăzută dar posibilă. acţiune) de provenienţă naturală.DEZASTRUL = Situaţie creată de incidenţa. O. creată de incidenţa unui eveniment (agent. 3.Legea nr. protecţia şi intervenţia în cazul unor dezastre. 2. 2.CALAMITATE = Eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze naturale. răniri sau intoxicaţii (iradieri). În asemenea situaţii pentru a asigura acţiunile de protecţie-intervenţie pot fi necesare resurse din afara zonei afectate. se produc pierderi de vieţi omeneşti răniri sau intoxicări. O.APĂRAREA = Ansamblul măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară cu scopul de a realiza Prevenirea. CADRU LEGISLATIV Planul de protecţie şi intervenţie a fost elaborat şi se va aplica în conformitate cu prevederile: 1.CATASTROFĂ = eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze tehnologice sau antropice (activităţi umane) – scăpate de sub control. Legea Protecţiei civile nr.215/2001. a unui eveniment (agent. 5. dereglări ale activităţilor economicesociale.

intervenţia.ZONA DE RISC = Zona în care există probabilitatea producerii sau manifestării efectelor unui eveniment dezastruos.1.VULNERABILITATEA = Gradul în care se pot produce pierderi de vieţi omeneşti. alunecare de teren sau accidente complementare acestora. Gestionarea globală a acţiunilor şi operaţiilor de prevenire. 12. URGENŢĂ = Situaţia. 7.SURSA DE RISC = Zona sau locul în care există probabilitatea de a se produce un eveniment dezastruos. la un moment dat.INTERVENŢIE = Acţiunile care se desfăşură în vederea localizări şi înlăturării urmărilor unui eveniment dezastruos. răniri sau intoxicaţii (iradieri).RISC = Probabilitatea producerii unui eveniment de o anumită intensitate.HAZARD = Posibilitatea (pericolul) de apariţie a unui eveniment dezastruos. 3 . Aceasta include: acţiunile de pregătire pentru realizarea prevenirii şi protecţiei. avarierea sau distrugerea bunurilor şi valorilor materiale.6. dereglarea activităţii economice şi sociale. acţiunile imediate şi pe termen lung asigurarea resurselor. 14.PROTECŢIE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc şi de distrugeri. starea sau iminentă. DEFINITIE. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ. ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos. 10. avarii sau distrugeri de bunuri şi valori materiale. SCOP. rănirile sau intoxicaţiile. care necesită o intervenţie rapidă pentru a preveni sau limita: pierderile de vieţi.PREVENIRE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc cu scopul de a elimina sau diminua pericolul producerii unui eveniment dezastruos sau pentru a minimiza pierderile şi distrugerile datorate acestuia – la valori maxim acceptabile. (în funcţie de situaţia acestora) ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos. 11. cu scopul de a evita pierderile de vieţi şi pagubele de bunuri sau valori materiale.1. 8. 13.GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE – INTERVENŢIE = ansamblul de măsuri şi activităţi care se realizează pentru a asigura funcţionarea Sistemului de Protecţie – Intervenţie împotriva dezastrului. într-un anumit loc. alterarea factorilor de mediu. 9. 15. logistică. Planul de Protecţie-Intervenţie al comunei Crasna are scopul de a asigura: 1.

Realizarea acţiunilor de prevenire.2.1.2. Structurile organizatorice.2. oraşul Bumbeşti-Jiu Suprafata totala a comunei CRASNA este de 20908 ha. Definirea hazardului. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ. protecţie şi intervenţie.6.la V – comuna Muşeteşti.1. de 5589 locuitori aferenti celor 9 sate componente si anume: 4 . *) Acţiunile de prevenire. 1. 1. riscului seismic.la E – oraşul Novaci . Populatia comunei Crasna are un nr. Stabilirea concepţiei şi a modului de realizare a acţiunilor de prevenire. Stabilirea concepţiei de conducere a acţiunilor de prevenire.intravilanul ocupă 757 ha iar extravilanul 20151 ha. Planul de Protecţie-Intervenţie are următoarele obiective: 1. resursele umane. Evaluarea urmărilor unui cutremur de pământ. protecţie şi intervenţie.1.5. 1. 1.2. 1.2.2. în mod organizat şi într-o concepţie unitară.3. al unei alunecări de teren sau dezastru complementar*) şi a amploarei acestor urmări. protecţie şi intervenţie în cazul unor dezastre complementare sunt prevăzute în planurile de Protecţie-Intervenţie specifice acestor categorii de dezastre.2. Stabilirea resurselor umane. al alunecărilor de teren şi al unor dezastre complementare probabile.din care: . 1. protecţie şi intervenţie. BengeştiCiocadia . Îndeplinirea misiunilor şi responsabilităţilor care revin organismelor.4. OBIECTIVE În vederea realizării acţiunilor.la N – Judeţul Hunedoara.4. materiale şi financiare necesare realizării acestor acţiuni. Judeţul Vâlcea . protecţie şi intervenţie.la S – comunele Bălăneşti. 1. Teritoriul administrativ al comunei Crasna este situat in partea de N-E a judetului Gorj si are ca vecini : .3. materiale şi financiare necesare realizării acţiunilor de prevenire.1. CARACTERISTICILE ZONELOR CU RISC RIDICAT Definiţie. Săcelu.2. Domeniu. alunecare de teren. sau dezastru complementar. Stabilirea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire.1. formaţiilor şi persoanelor cu atribuţii în realizarea acţiunilor de prevenire. protecţie şi intervenţie în timp operativ. în comuna Crasna .

Satul Dumbrăveni – 639 loc. pe DJ 665 C.3. Caracteristici pentru identificare si detaliu al zonei. 1. pe teritoriul judeţului Gorj. Satul Radoşi – 774 loc. indiferent de forma de proprietate. Conducătorii agenţilor economici. Satul Crasna – 819 loc. Satul Drăgoieşti – 620 loc. Alunecări de teren Zonele cu alunecări de teren sunt răspândite pe toată suprafaţa judeţului cele active şi cele cu pericol iminent sunt notificate.1. stare de echilibru pierdută în urma unor fenomene fizice. Novaci-Tg-Jiu-Crasna Deal.5. 2. Localizare. Surse de alunecări de teren si declararea zonelor cu risc natural de pe teritoriul comunei. Satul Aninişu din Deal – 289 loc. 30 locuitori. sunt responsabile de asigurarea acţiunilor de apărare în unităţile 5 . . Acesta se află sub influenţa activităţii seismice a zonei de maximă seimicitate a ţării. prin deplasarea lentă sau violentă a maselor de pământ. de pamint. Satul Aninişu din Vale – 554 loc. într-o anumită perioadă de timp. Km 15. În comuna Crasna alunecările de teren sunt legate de tipurile genetice de relief derivate prin modelarea externă din vechea câmpie sarmatiană de acumulare marină. Primarul şi Consiliul local au responsabilitatea elaborării şi aplicării Planului de prevenire şi apărare împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren.- Satul Cărpiniş – 978 loc. chimice şi mecanice de durată. zona Vrancea.Populaţia în zona de risc şi locuinţele/gospodăriile Populaţia – Total = 5 locuinţe. Riscul seismic Este definit ca probabilitatea de apariţie a unui cutremur de pământ distrugător (1> VoMSK). ai instituţiilor publice. Surse de risc. Zona care ar putea sa fie un eventual pericol de alunecari de teren se afla in satul Crasna din Deal. însoţit de apariţia aşteptată a unor pierderi. pagube şi degradări ale activităţilor economice şi sociale. Satul Buzeşti – 418 loc.Riscul alunecărilor de teren Este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene geodinamice de restabilire a stării de echilibru a versanţilor.1 ha AUTORITĂŢI RESPONSABILE 1. Suprafaţa afectată = 0. Satul Crasna din Deal – 498 loc. punctul denumit popular “Priporul Crasnei” Estimativ pentru aceasta zona in cazul produceri unei situatii de urgenta – alunecari de teren – estimam ca de pe coama dealului sar putea disloca circa 3070 t.

protecţie şi intervenţie. planificarea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de apărare împotriva seismelor şi alunecărilor de teren prevăzute în planul de prevenire şi intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei. Cu scopul de a asigura locul de organizare şi conducere a acţiunilor. Filiala Societăţii de Cruce Roşie.populaţia. . protecţie şi intervenţie: . STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 1. 3. participă cu mijloace specifice la realizarea unor acţiuni de instruire-educare. 2. Toate aceste organisme au obligaţia de a: . . responsabilităţilor ce îi revin şi prevederilor prezentului Plan de prevenire şi intervenţie. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă CLSU Crasna. ajutor.pune la dispoziţia acestui comitet a resursele umane şi materiale necesare desfăşurării acţiunilor de apărare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 6 . Aceştia au obligaţia de a desfăşura acţiuni de apărare şi de a asigura resurse în folosul colectivităţii. Biserica. Organizarea. conform prevederilor regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare. ORGANISME RESPONSABILE 1. . privind realizarea acţiunilor de prevenire. Organizarea.toate organismele componente ale administraţiei publice locale. CENTRUL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR 1.executa ordinele şi dispoziţiile Comitetului local pentru situaţii de urgenţă . Formaţiunile de intervenţie din sistemul protecţiei civile execută misiunile ce le revin. Locul de conducere a acţiunilor funcţionează în sediul primariei Crasna.organizaţiile religioase şi de caritate. 3. Această structură organizatorică se încadrează cu persoane din cadrul Primariei şi de la agenţii economici care asigură formaţiunile de intervenţie. 2.unităţile şi agenţii economic. şi asistenţă a sinistraţilor sau victimelor dezastrului. protecţie şi intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă. sunt responsabile de realizarea acţiunilor de prevenire. în condiţiile prevăzute de lege. indiferent de forma de proprietate. 4.instituţiile şi organizaţiile sociale sau obşteşti. . 4. alte organisme de caritate şi obşteşti. . Comitetul local pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. . În conformitate cu prevederile legale. Antrenarea acestor acţiuni specifice se realizează cu membrii ai Comitetului local pentru situaţii de urgenţă. executarea şi conducerea acţiunilor de prevenire.respective pe care le conduc.instituţiile de învăţământ de toate gradele şi categoriile.

Postdezastru. .În timpul dezastrului. ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 1. unei alunecări de teren. protecţie şi intervenţie prevăzute în acest plan sunt concepute în funcţie de situaţia urgentă creată în comuna Crasna ca urmare a unor alunecări de teren. se continuă aplicarea unor măsuri de protecţie şi realizarea unor acţiuni de prevenire a apariţiei unor dezastre complementare. acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a evita sau diminua volumul de pierderi şi distrugeri. În această etapă se finalizează acţiunile de intervenţie şi se desfăşoară acţiuni de consolidare. neutralizare. acestea se vor realiza în următoarele etape: .Intervenţia. explozii.). . acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a localiza şi înlătura urmările unui cutremur de pământ. unei alunecări de teren sau ale dezastrelor complementare. etc. familială şi de grup.Prevenirea. contaminare chimică. . apărute independent sau 7 .Acţiuni pe termen lung. FAZELE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR În cazul alunecărilor de teren cu declanşare mai mult decât probabilă a celor cu evoluţie lentă. să elimine sau să diminueze pericolul dezastrelor complementare (incendii. Pentru a asigura eficienţa acţiunilor incluse în prezentul plan de prevenire şi intervenţie. reabilitare şi refacere-restabilire.Protecţia. a unei alunecări de teren.Predezastru. să minimizeze volumul de pierderi şi distrugeri ce se pot produce. . contaminare chimică). a încetat şi în perioadele următoare de timp se desfăşoară acţiuni de intervenţie. Acţiunile de prevenire. a incendiilor. se aplică şi se realizează măsuri şi acţiuni de protecţie. curăţare. În timpul desfăşurării mişcării seismice. acţiune care este destinată să asigure diminuarea efectelor unui cutremur de pământ. În această etapă. a accidentelor chimice. explozii. individuală. În această etapă se realizează şi se urmăreşte aplicarea măsurilor şi realizarea activităţilor destinate să asigure acţiunile de prevenire şi intervenţie.CAPITOUL III CONCEPTIA DESFASURARII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE SI INTERVENŢIE 1. precum şi unele acţiuni posibile de evitare a apariţiei unor noi dezastre complementare (incendii. Imediat după ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren. .etc. 2. Acţiunile prevăzute în acest plan se referă la următoarele domenii de activitate: .

instituţiilor şi ai serviciilor publice deconcentrate ale comunei.Acţiunile de prevenire.S. .S. Pentru a se asigura prevenirea este necesar să se realizeze următoarele acţiuni: 8 . în funcţie de amploarea urmărilor acestora astfel: .Primarul comunei.U.U. GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE . alunecare de teren sau dezastru complementar. În funcţie de situaţia creată de alunecarea de teren. acţiunile de prevenire-intervenţie se desfăşoară conform condiţiilor real create. Principii de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie.U.Preşedintelui C. de amploarea pierderilor şi distrugerilor apărute şi nevoile de intervenţie. Desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie. pentru domeniile de activitate ce le revin.L. ACŢIUNILE DE PROTECŢIE INTERVENŢIE 1. Conducerea acţiunilor: .U prin membrii acestui comitet. Responsabilitatea realizării acţiunilor de prevenire. Acţiunile de prevenire. . Prefectul .în urma mişcării seismice.activarea Planului de prevenire şi intervenţie. .Membrilor C.Preşedintele C.L. conform convenţiilor de cooperare sau în cazuri mai grave de la Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.INTERVENŢIE Gestionarea se referă la realizarea şi menţinerea măsurilor de prevenire.S. există posibilitatea avertizării-alarmării populaţiei.U.S.cu ajutorul formaţiunilor cerute în sprijin. de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. protecţie şi intervenţie se desfăşoară conform prevederilor acestui plan în baza Procedurilor specifice elaborate de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi membrii acestuia. protecţie şi intervenţie în cazul alunecărilor de teren se desfăşoară. protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ.S.nemijlocit.Conducătorilor agenţilor economici.L. aprobă introducerea Stării de Urgenţă pe teritoriul comunei Crasna conform prevederilor legale în vigoare. . revine: . aceste dezastre complementare fiind progresive.J.L. În această situaţie. Acţiunile de prevenire. Acţiunile de prevenire se desfăşoară cu scopul şi în condiţiile menţionate.. 2. în conformitate cu prevederile acestui Plan de prevenire şi intervenţie şi Procedurilor specifice elaborate în acest scop de către membrii C. protecţie şi intervenţie pentru fiecare etapă. preşedintele C. protecţie şi intervenţie se realizează sub conducerea Primarului . ACŢIUNI DE PREDEZASTRULUI PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN ETAPA În etapa predezastru se asigură realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi protecţie precum şi asigurarea condiţiilor şi a resurselor pentru desfăşurarea intervenţiei.

asigurarea unei reacţii corecte şi operative la seisme şi alunecări de teren se desfăşoară un proces continuu de instruire şi educare. . funcţionării şi menţinerii în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare-alarmare revine presedintelui CLSU. iar alarmarea de catre CLSU. Informarea.amplasării unor obiective economice care reprezintă surse de mare risc în zonele intravilane.C.realizarea acţiunilor de prevenire. reparare. în comuna Crasna.L. . . Participarea altor organisme se asigură prin încheierea convenţiilor de cooperare. Crasna. Responsabilitatea organizării. .realizării unor modificări la construcţiile existente care ar putea afecta gradul de asigurare la acţiuni seismice sau alunecări de teren. 9 .Minimizarea: .amplasării unor construcţii.S. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă elaborează proceduri specifice pentru realizarea acţiunilor de protecţie astfel: 1.agenţii economici de pe raza localitatii. Avizarea amplasamentelor se va face numai cu respectarea zonei de siguranţă prevăzute în proiectul obiectivului. fără asigurarea nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice. întreţinere.riscului chimic. exploatare corectă şi prin realizarea altor acţiuni de asigurare a nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice şi alunecări de teren a construcţiilor şi instalaţiilor. se desfăşoară din cadrul Centrului operativ judeţean şi se adresează formaţiunilor specializate. . . agenţilor economici cu care se cooperează şi agenţii economici surse de risc.Resurse. protecţie şi intervenţie se asigură de către: .U. Înştiinţarea.Evitarea: . alunecări de teren şi/sau dezastre complementare.Planificarea În vederea asigurării aplicării măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi intervenţie. . permanente sau temporare. Protecţia oamenilor şi bunurilor materiale în etapa predezastru se realizează cu scopul de a elimina sau diminua pierderile şi distrugerile şi pentru a pregăti desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în cazul unui cutremur de pământ . prin consolidare. alunecare de teren.. prin urmărirea realizării acţiunilor prevăzute în Planurilor de prevenire şi intervenţie ale agenţilor economici sursă de risc. al riscului de producere a exploziilor şi incendiilor. dotării.Structuri organizatorice: . pentru menţinerea stării de operativitate.riscului de producere a avariilor şi distrugerilor la construcţiile şi instalaţiile existente. . . Resursele materiale şi financiare necesare acţiunilor de prevenire protecţie şi intervenţie se asigură de către CONSILIUL LOCAL prin bugetul propriu si prin sponsorizare din partea unor organizatii non guvernamentale si non profit. în parcuri sau în zone verzi recunoscute ca spaţii de siguranţă pentru desfăşurarea evacuării sau a unor acţiuni de intervenţie.realizării oricărui tip de construcţii. refacere.

Asistenţa medicală se organizează şi se pregăteşte pentru desfăşurarea acţiunilor specifice după încetarea mişcării seismice sau alunecării de teren de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj.S.U se activează din proprie iniţiativă şi se prezintă la centrul operativ cu activitate temporara dupa care înştiinţează formaţiunile de intervenţie. . .transportul răniţilor la primul punct sanitar. şi se prezintă periodic prin mijloacele de informare în masă. localiza şi inventaria: .L.U. ACŢIUNI DE PROTECŢIE INTERVENŢIE PE TIMPUL PRODUCERII CUTREMURULUI ŞI ALUNECĂRILOR DE TEREN Acţiunile de protecţie se realizează prin întreruperea alimentării instalaţiilor de aprovizionare cu gaze. 3.L.apariţia unor evenimente nefavorabile acţiunilor de intervenţie. ACŢIUNI DE PROTECŢIE ÎN ETAPA POSTDEZASTRU După ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren a încetat C.L. Alarmarea populaţiei se realizează numai în cazul când este pusă în pericol siguranţa acesteia.participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie în folosul propriu şi al colectivităţii.S.dezinfecţie. .sinistraţi. agent termic. . Primul ajutor medical se realizează cu scopul: . apă. . . .S. Protecţia individuală şi familială se realizează conform prevederilor din Ghidul privind asigurarea măsurilor de apărare şi se distribuie prin grija C.asigurarea primului ajutor răniţilor. Acţiunile de cercetare-căutare şi supraveghere-control se desfăşoară în zona de distrugerii cu scopul de a identifica.organizării şi amenajării unui punct de adunare răniţi. C. blocaţi sub dărâmături.alterarea factorilor de mediu. Informarea se realizează imediat după încetarea mişcării seismice/alunecare de teren cu scopul de a asigura : .U organizează şi desfăşoară cu formaţiunile specializate acţiuni de intervenţie cu scopul de a localiza şi înlătura urmările dezastrului. . electricitate. 10 .L.avarii şi distrugeri la construcţii şi instalaţii.U. deratizare. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară sub conducerea Preşedintelui C. . .respectarea regulilor de comportare.realizarea unor acţiuni de profilaxie în zona de risc Acţiunile de profilaxie se desfăşoară cu scopul prevenirii unor epidemii sau epizootii astfel: .vaccinării şi administrarea unor antidoturi.S.2. dezinsecţie.reacţia corectă a populaţiei.răniţii.

ordinea şi îndrumarea circulaţiei se desfăşoară în zona de distrugeri.acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului cu scopul menţinerii condiţiilor de siguranţă prin continuarea următoarelor activităţi: .organizarea punctelor de primire repartiţie. Evacuarea se realizează de către organismele responsabile conform Planului de evacuare în cazul în care locuinţele au fost avariate şi nu mai pot fi folosite până la executarea reparaţiilor.asigurarea condiţiilor de locuit şi activitatea persoanelor sinistrate. reţeaua de telecomunicaţii.asigurarea spaţiilor cu cazarmamentul minim necesar. . declararea stării de Carantină unde s-a declanşat epidemii.asigurarea hranei. . electrice.introducerea unor restricţii de consum de apă.actualizarea planului cu situaţii nou apărute. pe traseele de deplasare a formaţiunilor de intervenţie şi a sinistraţilor evacuaţi. .asigurarea asistenţei medicale. spitalelor. deblocarea şoselelor.reabilitare ..relocale . Resursele necesare se asigură de către Consiliul local şi rezervele proprii. . . îndepărtarea dărâmăturilor. Planul de evacuare se realizează prin: .controlul şi supravegherea mişcărilor seismice.reconstrucţie . reţelelor de distribuţie a apei.consolidare .constată în reactivarea instituţiilor administraţiei publice. . instituţiilor social-culturale.asigurarea transportului la punctele de cazare. Paza. . Comitetul local pentru situaţii de urgenţă coordonează şi controlează modul de realizare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie de către organismele responsabile aplicând prevederile legale în vigoare.organizarea acţiunilor de disponibilizare a spaţiilor necesare. alimentelor. consolidarea clădirilor de interes public şi privat.reducerea riscului . .expertizarea construcţiilor.urmărirea aplicării măsurilor de diminuare a riscului. refacerea şoselelor. la locurile de adunare răniţi şi alte locuri stabilite de conducerea acţiunilor.restabilire . Prevenirea şi stingerea incendiilor se desfăşoară în zona de distrugerii ca urmare a avariilor la conductele de gaze .controlul şi supravegherea calităţii surselor de apă. 11 . ACŢIUNI DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE PE TERMEN LUNG Acţiunile se desfăşoară în zona de distrugeri după terminarea intervenţiei şi revenirea la activităţile normale şi se referă la: . reluarea activităţilor economice. demolarea construcţiilor distruse. gazelor. combustibil sau instalaţii electrice. . . factorilor de mediu. .

. au obligaţia: . MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN Pentru populaţie: . agent termic. .cunoaşterea şi implicarea unor măsuri de protecţie înaintea producerii evenimentului. 12 . . acoperişului.amplasarea unor obiecte foarte grele la nivelurile superioare.verificarea stării clădirii de locuit prin expertizare.să actualizeze Planul de protecţie şi intervenţie. .să coordoneze aplicarea măsurilor planificate şi să controleze executarea acestora în termenul stabilit. . executarea consolidărilor.stabilirea poziţiei locuinţei faţă de zona de pericol.executarea periodică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. gaze. .identificarea pieselor de mobilier care se pot răsturna sau desprinde în timpul mişcărilor seismice.S.asigurarea închiderii/deschiderii uşilor.cunoaşterea modului de acţiune şi a urmărilor dezastrului.cunoaşterea condiţiilor de executare a acţiunii de evacuare şi recolare. electricitate.depozitarea unor materiale combustibile sau ambalaje.marcarea în culori vizibile a sistemelor de deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă.montarea unor instalaţii grele.asigurarea unei rezerve de apă şi alimente. . .respectarea recomandărilor şi indicaţiilor primite de la organele specializate. coşurilor.remedierea avariilor semnalate.verificarea periodică a stării tavanelor. . . teraselor.respectarea condiţiilor de utilizare corectă a clădirii de locuit prin evitarea: . podului.U. în timpul producerii şi după acţiunea lor.DISPOZIŢII FINALE Pentru asigurarea aplicării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în prezentul plan membrii C. .asigurarea materialelor şi obiectelor necesare realizării protecţiei.executării unor modificări la construcţie. înainte.L. . . . . Înaintea producerii seismelor/alunecărilor de teren este necesar realizarea unor măsuri care să micşoreze posibilitatea acţiunii distructive care constau în: . ferestrelor. .închiderea balcoanelor.să elaboreze proceduri specifice proprii de activitate . . balcoanelor. .cunoaşterea şi respectarea unor reguli specifice de comportare. . .

c) în localuri sau locuri publice aglomerate: .nu se părăseşte locuinţa. femeilor. .întocmirea unei liste cu adrese şi nr.memorarea locurilor de adăpostire.se ascultă şi se respectă indicaţiile conducătorului auto. pliantelor cu modul de acţiune la cutremur.se opreşte circulaţia.persoanele din zona de acţiune să păstreze calmul.U.stabilirea unei cunoştinţe în zone sigure. b) pe stradă.nu se părăseşte locul.participarea la acţiunile de protecţie şi intervenţie.se evită îmbulzeala către ieşiri. . să nu intre în panică.. .participarea la şedinţe de pregătire şi exerciţii organizate de I. în autovehicul: . apă. . . . .se întrerupe alimentarea cu electricitate.autovehiculele se opresc şi nu se părăsesc. 13 .J.mediatizarea modului de acţiune referitoare la cutremur.asigurarea unor locuri de păstrare protejată a unor obiecte de strictă necesitate. În timpul producerii cutremurului/alunecării de teren este necesar ca: .se evită adăpostire lângă mobilierul înalt care se poate răsturna.să asigure protecţia cu prioritate a copiilor.S. produse şi obiecte de strictă necesitate . . Pregătirea familiei se realizează prin: . bătrânilor.asigurarea broşurilor. nu se staţionează lângă clădiri. . bolnavilor şi a persoanelor handicapate. După producerea cutremurului/alunecărilor de teren: . de telefon.se verifică situaţia membrilor familiei. . În caz de cutremur: a) în locuinţă: . .se deschid uşile de la ieşiri pentru a evita blocarea. . se păstrează calmul. . se stinge focul. gaze.aplicarea măsurilor de protecţie în funcţie de tipul dezastrului. .identificarea şi cunoaşterea locurilor de evacuare.nu se pleacă imediat din locuinţă. . .se realizează protecţia prin adăpostire în locurile stabilite.dacă este posibil se realizează adăposturi în locuri sigure. . .memorarea semnalului de alarmă la dezastre (5 sunete-impulsuri a 16 secunde fiecare.Gorj.asigurarea unor materiale. Evacuarea . cu pauză de 10 secunde între ele). .părăsirea locuinţei şi deplasarea către Punctele de adunare se realizează numai pe străzi şi itinerare stabilite de Comisia de evacuare prin persoanele autorizate.

V.U.nu se utilizează ascensorul.se verifică situaţia locuinţei. Este important să reamintim că numai însuşirea şi realizarea măsurilor şi a regulilor de comportare prezentate şi a altor acţiuni organizate asigură PROTECŢIA în zonele de distrugeri ale cutremurelor de pământ sau alunecărilor de teren. În toate cazurile se respectă cu stricteţe regulile stabilite şi la nevoie se solicită ajutor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.dacă nu se poate părăsi locuinţa din cauza ieşirilor blocate. .nu se utilizează telefonul decât pentru apeluri la salvare sau pompieri. .se verifică starea palierelor şi a scării.S.se părăseşte locuinţa numai dacă sunt pericole. .. . urmărind gradul de pericol. . Şef S. NICOVALĂ GHEORGHE 14 . .se aeriseşte încăperea. . .dacă se constată defecţiuni la instalaţii se anunţă echipele specializate. . Întocmit. Crasna. se aşteaptă cu calm echipele de deblocare-salvare.se evită contactul cu instalaţia electrică.se curăţă trasele de acces de cioburi sau alte obiecte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->