Sunteți pe pagina 1din 202
DIONISIE din FURNA ERMINIA PICTURII BIZANTINE Redactor; Marinela BOJIN Coordonator artistic: George Sorin NICOLAE Copertu: ,.Sfania Mahrama“, Teofan Cretanul, Mandstirea Stavronikita, luntele Athos, sec. al XVI-lea. ta editie. er teain trccopis, completat si cu indice de ‘editat de Mitropolia Banatului in 1979. Doverlerea CIP a Bibliotecti Nationale DIONISHE DIN FURNA Heminia picturii bizantine/ Dionisie din Furna — Bucuresti: Editura Sophia, 2000 p. 352; 23,5 cm. Bibliogt. ISBN; 973-99692-0-8 75 (046.3) (495.02) DIONISIE din FURNA ERMINIA PICTURII BIZANTINE Tiparita cu binecuvantarea IPS NICOLAE, Mitropolitul Banatului Bucuresti, 2000 Precuvantare __ Urmare unor conditii priclnice, nu mai putin cresterii exigentelor artistice, in riurhia noastra s-a purces pe parcursul ultimelor decenii la impodobirea majori- sfintelor licasuri cu pictur noua sau, unde era cazul, la restaurarea celei vechi, ales cfind aceasta reprezenta o valoare deosebiti. Executarea de atari lucriri, ‘si pretentioase, presupunea evident existen{a specialistilor [pictori, Zugravi si lori] capabili si dea curs multiplelor solicitari, dar si cunoscitori in cel mai fad ai mestesugului picturii. ibil la nevoile aprute si asumandu-si sarcina implinirii lor, Sfantul Sinod al sii Ortodoxe Romine a luat masurile corespunzatoare pentru a pregati cadrele 1¢ de pictori bisericesti. Totodata, a instituit 0 Comisie de pictura biserice: i asigure respectarea randuielii in modul de impodobire a sfintelor 1a uplice unitar normele proprii traditiei ortodoxe si romanesti ltatele obtinute sunt multumitoare. Am putea chiar spune, fara teama de a fa actual Biserica noastra se situeaza la loc de frunte. Mai sunt totusi ‘Destui pictori mai au de invatat in ce priveste mestesugul lor; destule S-ar fi putut picta mai bine, mai frumos si mai conform regulilor. fi orice contributie in aceasta directie este util, ne-am hotarat s& pub! 1, inte-o forma imbunatatita si pana la un punct modernizatd, manualul bisericeasc’ ortodoxa care este Erminia lui Dionisie din Furna ¢ anii 1701-1733 dupa modelele anterioare). Aici sunt date indrumari | Irebuie sii se pregiiteasca duhovniceste cei doritori a se indeletnici cu de instructiuni tehnice referitoare la zugrivitul insusi si culoarea si felul vesmintelor, decorul, textul si locul inscript rd. Vasile Grecu, Erminii de picturd bizantind, in rev. Candela, 1941, pp. 489-515). In circulatie sub forma accesibila a ,.Erminiei* lui Dios cia, ne face plicere a nadajdui, atat pictorii si zugravii nostri, cat gi deptmiaritorii erestini, care vor intelege odata mai mult ca nu este ile sii se Impodobeasc’ dup’ bunul plac, ci doar urmand norme ali inlesneasea respectarea caracterului autenticei picturi sacre si plstrarea unititii in cadrul intregii Ortodoxii. Obligativitatea Mm pomenitelor norme a fost insistent subliniata in vremea din urma Pictura religioasa, in rev. Glasul Bisericii, an, XIX, nr. 1 1960, pp. 48-58 si Idem, Probleme de seamd ale Biseric: an, LVIIL, nr. 3-4, martie-aprilie 1940, pp. 172-178. Viorel Tigu, Considerapil asupra respectdrii traditiei in arta bise- Mitropolia Banatului, an, XXL, nr, 10-12, octombrie-decembrie 78). S-4 indicat chiar aminuntit ,programul iconografic al biserici- Men Kine Branigte, in rev. Biserica Ortodoxii Romana, an, XCH, 974, pp. 740-771), dupa ce anterior Scoala superioard de pic- Sine corutive bineri¢esti'' 4 Arhiepiseopiel Bucurestilor a dat

S-ar putea să vă placă și