Sunteți pe pagina 1din 4

c 

  
     

1.Materiale necesare:
Y Mlan inclinat prevazut cu scripete la cap;
Y © rp paralelipipedic din lemn/metal/cauciuc;
Y ×ir inextensibil;
Y ©arlig pentru discuri cu masa etal nata;
Y ›iscuri cu masa de 5/10 g;
Y Jigla
2.Schema disp zitivului:
¦.Te ria lucrarii:

4.M dul de lucru:


Y Se agata c rpul la un cap cu un fir inextensibil
legat de carlig;
Y Masuram lungimea si inaltimea planului inclinat;
Y ›eterminam masa c rpului paralelipipedic;
Y Munem pe carlig discurile cu masa de 10/5 g;
unul cate unulpana cand c rpul se deplaseaza
unif rm , cu viteza c nstanta
Y Masuram masa carligului cu discurile respective;
Y ×acem masurat rile de ¦ ri pentru suprafetele :
lemn/lemn ; metal/lemn ; cauciuc/lemn;
Y nregistram datale in tabel;
5. nregistrarea datel r experimentale :
Nr. Suprafata. M(g) m(g) h(cm) l(cm) n n On n
med
Mas. n c ntact

1 Lemn/lemn 50,4 40 21 42 6¦ 67 -4 21
2 Lemt/lemn 50,4 50 18 42 4¦ 67 -24 21
¦ Lemn/lemn 50,4 ¦0 24 42 96 67 +¦5 21
4 Metal/lemn 50,4 ¦5 21 42 72 74 -2 14,6
5 Metal/lemn 50,4 40 18 42 54 74 -20 14,6
6 Metal/lemn 50,4 ¦0 24 42 96 74 +22 14,6
7 ©auciuc/lemn 50,4 45 21 42 56 51 5 7,6
8 ©auciuc/lemn 50,4 55 18 42 40 51 -11 7,6
9 ©auciuc/lemn 50,4 50 24 42 58 51 7 7,6