Sunteți pe pagina 1din 9

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT

VALENŢE ŞI LIMITE ALE LEASINGULUI ÎN CONDIŢIILE


SPECIFICE ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

A. CUPRINS
Introducere
Capitolul 1: Finanţarea internaţională - un proces necesar şi complex
1.1 Abordări conceptuale privind finanţarea internaţională
1.2 Tehnici de finanţare pentru termen mediu şi lung
1.3 Finanţarea pe europieţe
1.4 Tehnici de finanţare speciale
Capitolul 2: Leasingul tehnică de finanţare dar şi de comercializare
2.1 Dinamica în timp a operaţiunilor de leasing
2.2 Definirea şi mecanismul operaţiunii de leasing
2.3 Evoluţia tranzacţiilor de leasing
2.4 Forme ale operaţiunii de leasing
2.5 Caracterele juridice, natura juridică şi structura contractului de leasing
2.6 Condiţiile de validitate ale contractului de leasing
2.7 Încheierea contractului
2.8 Conţinutul contractului de leasing
2.9 Executarea contractului
2.10 Încetarea contractului de leasing
Capitolul 3: Preocupări la nivel internaţional pentru elaborarea unor reglementări
unitare în materie de leasing
3.1 UNIDROIT
3.2 UNCTAT
3.3 Leaseurope
3.4 UNIDO
3.5 Asialease
3.6 Alte organizaţii private de leasing
Capitolul 4: Specificităţi ale tranzacţiilor de leasing în practica internaţională
4.1 SUA o piaţă a maturităţii operaţiunilor de leasing
4.2 Leasingul în Rusia
4.3 Leasingul în Japonia
4.4 Particularităţi ale derulării operaţiunilor de leasing la nivelul firmelor din UE
4.5 Leasingul în alte ţări din Europa
4.6 Leasingul în India
4.7 Dezvoltarea leasingului în alte ţări
4.8 Importanţa leasingului
4.9 Avantajele şi limitele operaţiunilor de leasing
Capitolul 5: Economia românească la confluenţă cu provocările specifice tranzacţiilor
de leasing
5.1 Piaţa leasingului în România
5.2 Perspective pe piaţa românească a leasingului
5.3 Modernizarea cadrului juridic din România
5.4 Leasing versus credit bancar
Capitolul 6: Promovarea prin leasing a exportului românesc de produse industriale
6.1 Piaţa internaţională a tractoarelor
6.2 Prezentarea societăţii UTB
6.3 Propunerea unei strategii de promovare prin leasing a exportului de tractoare
româneşti pe piaţa ţărilor din Balcani
Bibliografie

B. CUVINTE - CHEIE
Leasing financiar, leasing operaţional, finanţare, furnizor, utilizator, finanţator,
contract de leasing, rate de leasing, valoare reziduală, tripla opţiune, reglementarea
tranzacţiei de leasing, cadrul legislativ, Ordonanţa Guvernului 51/1997, promovarea
exportului, producător de tractoare, piaţa internaţională, indicatori macroeconomici, ritm de
creştere, societate de leasing, ţări balcanice, parteneriat, oportunităţi, organizaţii,
caracteristici agricole, faze de dezvoltare, proces de selecţie, evaluare.
C. SINTEZE ALE PĂRŢILOR PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT
Introducere
De mai bine de un secol marile întreprinderi din Europa şi SUA au găsit în locaţiune
un debuşeu interesant pentru producţia lor. Ca urmare simpla locaţie neimplicând iniţial decât
două persoane, a fost extinsă la operaţii triunghiulare unificând tehnica închirierii cu cea a
creditului.
În felul acesta iau naştere noi societăţi care disociind folosinţa de celelalte atribute ale
proprietăţii şi percepând-o ca pe o sursă importantă de profit şi-au clădit obiectul social pe
efectuare de prestării de servicii care variază cu privire la tot mai multe tipuri de bunuri.
Importanţa leasingului este dedusă atât din amploarea pe care această operaţiune, sub
diverse forme, a luat-o în ultimii ani, practic pe tot globul, dar şi din nevoia de a unifica
normele de reglementare concretizată în apariţia unui instrument internaţional în materie.
Capitolul 1
Intitulat “Finanţarea internaţională - un proces necesar şi complex ” acest capitol
reprezintă o trecere în revistă a principalelor tehnici de finanţare utilizate pe plan
internaţional.
Capitolul 2
Această secţiunea care îşi propune printr-o tratare amplă să stabilească care este locul
leasingului în cadrul tehnicilor de finanţare debutează cu o abordare istorică a leasingului,
bazată pe prezentarea evolutivă a faptelor continuând apoi prezentarea aspectelor generale şi
anume: definirea, formele operaţiunii de leasing, părţile implicate.
Radiografia acestei instituţii este întreprinsă nu numai cu mijloacele de diagnostic
proprii ştiinţei economice ci şi cu instrumentele clasice ale dreptului comercial.
Lucrarea utilizează semnificativele contribuţii ale doctrinei de drept comercial
reprezentând o abordare completă a tematicii, analizând caracterele juridice şi natura
contractului de leasing, condiţiile de validitate, încheierea, executarea şi încetarea acestui tip
de contract.
Perspectiva juridică este completată cu consideraţii şi argumente ce ţin de ştiinţa
economică aduse pentru a releva mecanismul economic al leasingului, argumente care
explică şi succesul de care se bucură această operaţiune comercială.
Capitolul 3
În această secţiune dinamica instituţie juridică a leasingului este examinată prin
prisma preocupărilor manifestate pe plan internaţional pentru promovarea unor reglementări
de drept material uniform cu instrumentele dreptului comparat, cu care sunt examinate
soluţiile promovate în diferite culturi juridice.
Principalele organizaţii care au făcut eforturi să pună la dispoziţie un cadru adecvat
pentru dezvoltarea leasingului sunt: UNIDROIT, UNCTAT şi Leaseurope.
Capitolul 4
Obiectivul urmărit în această secţiune constă în realizarea unei analize a stadiilor de
dezvoltare a diverselor pieţe de leasing din lume după modelul de evoluţie structurat în 6 faze
elaborat de o firmă de consultanţă a Guvernului american.
Cele mai mari pieţe de leasing şi totodată principalele modele în domeniu sunt reprezentate
de două pieţe mature: SUA şi Japonia. Am prezentat apoi o piaţă aflată într-o fază incipientă
de dezvoltare, Rusia, dar care este considerată o piaţă cu potenţial în viitor.
Pentru a avea o imagine completă se impune analiza particularităţilor derulării
operaţiunilor de leasing existente la nivelul firmelor ce operează pe pieţele ţărilor din UE,
pieţe aflate în stadii de dezvoltare diferite.
Capitolul 5
Analiza pieţei leasingului din România aflată la confluenţa fazei a 5-a (faza
produselor noi) şi fazei a 6-a (faza maturităţii) constituie obiectivul acestei secţiuni.
Avantajele pe care le conferă leasingul au făcut ca alegerea acestei operaţiuni ca alternativă
de finanţare să crească constant de-a lungul timpului, tendinţa de creştere urmând a se
manifesta şi în viitor. Însă trebuie menţionat că încheierea contractelor de leasing în
România ascunde încă numeroase capcane pentru utilizatorii români.
Valorificarea oportunităţilor existente pe piaţa românească va conduce la dezvoltarea
pieţei româneşti de leasing atăt ca volum cât şi ca penetrare a pieţei într-o primă fază, iar mai
apoi printr-o eficienţă operaţională crescută.
Capitolul 6
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra pieţei mondiale a tractoarelor facem o
incursiune în timp şi analizând ultimele trei decenii identificăm trei etape distincte:
- prima etapă, până în 1980 când la nivel mondial a existat o creştere spectaculoasă pe toate
pieţele;
- între 1980 şi1993 a doua etapă, caracterizată printr-o stabilizare a pieţei;
- etapa a treia cuprinzând ultimii 10 ani în care piaţa a crescut lent dar constant, cu anumite
excepţii: India, Turcia, Canada ţări în care creşterea cererii de tractoare a fost accentuată.
Creşterea lentă din ultimii ani este datorată în principal nivelului de saturaţie al
pieţelor, veniturilor reduse ale fermierilor dar şi dobânzilor ridicate pentru credite în unele
ţări.
Pieţele sunt saturate de produse învechite iar clienţii aşteaptă ceva mai mult decât
preţul şi performanţa de bază a produselor.
Acei producători care se adresează clieţilor cu o gamă extinsă de utilaje agricole, care
au oferit un produs configurabil şi care au încercat să obţină un avantaj faţă de concurenţă
prin preţ, sunt cei care prin vânzările lor au dat trendul de creştere al pieţei din ultimii ani.
Pe lângă aspectele competitivităţii tehnice, de calitate şi service câştigă tot mai multă
importanţă competitivitatea financiară, acele înlesniri de natură financiar bancară pe care le
oferă o companie clienţilor săi în vederea achiziţionării produselor sale.
Societatea Uzina Tractorul Braşov, cel mai mare producător românesc de tractoare s-a
bucurat în perioada anilor 1975-1982 de creşteri spectaculoase ale producţiei la export,
ponderea exportului în totalul producţiei ajungând valoarea record de 87,1%. După o
perioadă în care valoarea exporturilor s-a menţinut relativ constantă din1993 începe declinul
exportului românesc de tractoare. În vederea relansării exportului societăţii UTB am elaborat
o strategie care cuprinde mai mulţi paşi.
Primul pas, identificarea oportunităţilor de piaţă se realizează prin obţinerea de
informaţii privind pieţele respective în două moduri: culegerea datelor primare şi culegerea
datelor secundare.
A doua etapă constă în alegerea pieţelor ţintă. Procesul de selecţie cuprinde 4 faze:
1. Evaluarea potenţialului general de piaţă folosind date la nivel macroeconomic cum
ar fi: venitul pe locuitor care va determina posibilităţile de cumpărare, indicatorii geografici
şi caracteristicile agricole. Ţările introduse în procesul de selecţie sunt: Albania, Bulgaria,
Bosnia Herţegovina, Croaţia, Grecia, Macedonia, Slovenia, Serbia şi Muntenegru. Scopul
este de a se face o primă distincţie între ţările cu reale oportunităţii de piaţă şi de a elimina
ţările ce nu prezintă oportunităţi. După această selecţie identificăm oportunităţi probabile
cum ar fi Grecia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia Herţegovina şi Slovenia. Datele ce au
condus la această concluzie sunt date secundare culese de pe site-ul nationmaster.com, CIA
Factbook 2004.
2. Următoarea etapă a procesului de selecţie este evaluarea preliminară. Aceasta
presupune determinarea mărimii pieţei potenţiale şi gradul de acceptare a produsului
respectiv folosind ca indicatori numărul de tractoare utilizate la 1000ha teren cultivat şi
indicatori demografici: mărimea populaţiei, populaţie angajată în agricultură, numărul de
muncitori pe ha, număr de tractoare la un milion de locuitori. Grecia, Slovenia, Serbia,
Muntenegru şi Macedonia sunt ţările care au îndeplinit criteriile de selecţie propuse pentru
această fază.
3. Cea de-a treia fază de selecţie se bazează pe cercetări la nivel macroeconomic
privind caracteristicile specifice pieţelor de leasing existente în cele patru ţări şi care
determină alegerea celei mai potrivite forme de leasing pentru fiecare piaţă. Am explorat
oportunităţile privind utilizarea leasingului financiar şi leasingului operaţional atât pentru
utilaje noi cât şi pentru utilaje second hand. Fiecare ţară are reguli proprii de derulare a
operaţiunilor de leasing financiar şi leasing operaţional cu avantajele şi dezavantajele lor.
Analizând aceste date încercăm să venim cu soluţii de îmbunătăţire a achiziţiei prin leasing
adaptate specificului fiecărei pieţe.
4. “Alegerea finală” este un proces de evaluare a pieţelor potenţiale în funcţie de resursele
lor, de obiectivele şi strategiile firmei U.T.B.
În Grecia şi Slovenia situaţia economică s-a îmbunătăţit, înregistrându-se creşteri
economice ce depăşesc media creşterii economice a UE. Grecia este un mare beneficiar al
fondurilor alocate agiculturii de UE iar în Slovenia reformele structurale pentru
îmbunătăţirea mediului de afaceri permit o mai mare participare străină în economia ţării.
Totodată pe aceste pieţe nu există restricţii cu privire la leasingul extern. Consider că Grecia
şi Slovenia reprezintă pieţe cu o cerere reală pentru tractoarele de ultimă generaţie, ţări în
care propun leasingul financiar ca modalitate de vânzare a tractoarelor româneşti.
În ceea ce priveşte pieţele Serbiei Muntenegru şi Macedoniei noua generaţie de
tractoare româneşti depăşesc puterea de cumpărare a consumatorilor, de aceea propun
vânzarea tractoarelor second hand, utilizând pentru achiziţionarea de către client a leasingului
operaţional.
Odată alese pieţele ţintă şi modalităţile de finanţare a tractoarele, producătorul român
mai are de luat decizia privind alegerea societăţii de leasing care îl va reprezenta pe pieţele
respective.
Pe cele patru pieţe activează societăţi de tip produs, care făcând parte dintr-un grup
financiar ar putea finanţa utilaje agricole cu dobânzi mici. Consider însă, că U.T.B. şi-ar
asuma un risc neimplicându-se în elaborarea ofertei de finanţare către clientul final, ceea ce a
condus la luarea unei decizii privind înfinţarea unei societăţi de leasing, în care pachetul
majoritar să fie deţinut de o societate de investiţii financiar, SIF Transilvania. Alături de SIF
Transilvania şi producătorul U.T.B. în acţionariatul societăţii recomand atragerea şi a unei
firme de asigurări. Consider că societatea nou creată se va bucura de succes pe respectivele
pieţe datorită faptului că în vânzarea flotelor de utilaje agricole au putere de negociere atât
finanţatorul cât şi producătorul. Pentru a fi un jucător important pe o piaţă externă cum ar fi
Slovenia şi Grecia, avem nevoie de o nouă abordare care presupune implicarea deopotrivă a
producătorului şi finanţatorului.
Această teză de doctorat a fost finalizată sub conducerea ştiinţifică a d-lui prof. dr.
Dumitru Miron, Prorector al Academiei de Studii Economice Bucureşti, căruia doresc să-i
mulţumesc pentru îndrumarea ştiinţifică, profesionalismul şi sprijinul moral deosebit
acordate în această perioadă.Vreau să-mi exprim recunoştinţa pentru toţi cei care mi-au
semnalat cărţi şi articole în domeniul de care m-am ocupat în aceşti ani, fără de care această
lucrare nu ar fi fost posibilă.
D. CURRICULUM VITAE
BĂRBULESCU ŞEITAN OANA

1. Date biografice:
¾ Născută la data de 18. 07 1975 în Braşov, judeţul Braşov
¾ Căsătorită; un copil în vârstă de 7 luni.
2. Studii gimnaziale şi liceale
¾ Şcoala generală nr. 5 Braşov
¾ Liceul de informatică Braşov (1989-1993); Am susţinut şi promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea iunie 1993.
3. Studii universitare
¾ Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Transilvania” din Braşov (1993-
1997). Am susţinut examenul de licenţă în sesiunea septembrie 1997 iar lucrarea de
diplomă s-a intitulat “Distribuţia mobilei comercializată de S.C. Elvila internaţional
S.A. pe piaţa Franţei”. Nota examenului de licenţă 9,74;
¾ Facultatea de Drept a Universităţii “Transilvania” din Braşov (2001-2005). Am
susţinut examenul de licenţă în sesiunea iunie 2005 iar lucrarea de licenţă s-a intitulat
“Contractul de leasing”. Nota examenului de licenţă 9,90.
4. Specializarea principală - alte specializări
¾ Economist licenţiat în Relaţii economice internaţionale;
¾ Jurist licenţiat în drept
5. Doctorand
¾ Din 2001 doctorandă la Academia de Studii Economice Bucureşti, Specializarea
Relaţii Economice Internaţionale
6. Funcţii îndeplinite
¾ Începând cu februarie 1998 am ocupat prin concurs postul de preparator universitar la
Catedra M.T.S.T.I. a Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Universităţii “Transilvania”
din Braşov;
¾ Din octombrie 2001 până în octombrie 2003 am ocupat poziţia de asistent universitar
la Catedra M.T.S.T.I. a Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Universităţii “Transilvania”
din Braşov;
¾ Din octombrie 2003 ocup poziţia de lector universitar la Catedra M.T.S.T.I. a
Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Universităţii “Transilvania” din Braşov;
7. Studii şi articole ştiinţifice reprezentative publicate
¾ 27 articole publicate în Reviste de specialitate şi Buletine Ştiinţifice ale instituţiilor de
învăţământ superior din ţară.
8. Cărţi publicate
¾ 1 carte ca unic autor
9. Abilităţi profesionale
¾ Operare PC: Word, Excel, PowerPoint
¾ Carnet auto categoria B
¾ Engleză, spaniolă.