Sunteți pe pagina 1din 1

Buna ziua,

In cele de mai jos formulez raspunsurile solicitate de Dumneavoastra:

1. OIRPOSDRU NORD-VEST nu stia ca "acest ONG are legatura cu dl. ministru


Botis sau sotia acestuia", intrucat nu a fost informat in acest sens. In
plus, in cererile de finantare (trimise exclusiv pe cale electronica)
solicitantii nu au voie sa faca nici o referire la informatii care ar putea
dezvalui identitatea sau alte indicii pentru a putea fi recunoscuti. In caz
contrar, cererea este respinsa. In cadrul procesului de evaluare a cererilor
de finantare, evaluatorii acestora nu cunosc identitatea Solicitantului
(titularul cererii de finantare) si nici datele de identificare ale
acestuia. Conform cerintelor din Ghidul Solicitantului -Conditii generale,
pagina 23 ("Atenţie!! NU introduceţi date de identificare ale organizaţiei
dumneavoastră, ale partenerilor dumneavoastră şi ale echipei de implementare
a proiectului. Introducerea datelor de identificare în această secţiune va
conduce la respingerea cererii dumneavoastră de finanţare!").

2. OIR POSDRU Nord Vest indeplineste functia de monitorizare a proiectelor


cofinantate din FSE prin POSDRU implementate in aceasta regiune si nu una
de control. Proiectele sunt verificate numai in cazul in care depun cereri
de rambursare, caz in care sunt verificate numai documentele depuse pentru
fundamentarea cererii de rambursare (justificarea cheltuielilor).
Beneficiarul proiectului POSDRU/104/5.1/G/79740 nu a depus pana la aceasta
data nici o cerere de rambursare. Un proiect mai poate fi verificat in cazul
in care exista suspiciunea ca ar fi proiect critic, adica nu a depus nici o
cerere de rambursare in decurs de 6 luni de la inceperea implementarii si
nici nu a cerut o prelungire a calendarulu iactivitatilor prevazute in
contract. Proiectul la care va referiti nu se afla in niciuna din aceste
situatii. OIR/AM POSDRU nu verifica lista consultantilor sau a angajatilor
beneficiarilor decat in cazul in care exista o alerta de nereguli, proiectul
la care faceti referire fiind abia acum in aceasta situatie.
3. Referitor la o copie a contractului, va comunicam urmatoarele:
Informatiile care pot fi facute publice se regasesc in comunicatul emis de
AMPOSDRU si care se afla pe site-ul acestei institutii, la adresa de
Internet
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/comunicat_sansa_la_demnitate.pdf.
Tot pe acest site gasiti si modelele de contract pe care le semnam cu
beneficiarii. Respectand reglementarile privind Legea 544 si cele privitoare
la confidentialitatea datelor, ar trebui sa stergem din contractul de
finantare la care dvs faceti referire toate datele, astfel incat ar ramane
doar informatiile din comunicatul de presa si modelul de contract la care ne-am referit anterior (si
care se regasesc la adresa de internet -
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/contract_grant_final.pdfi ordinul ministrului prin cars-
a aprobat acest model http://www.fseromania.ro/images/downdocs/ordin_grant_1143_18082010.pdf

O zi buna,

Cristian CURTA
Ofiţer Informare şi Publicitate
OIR POSDRU Nord Vest
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale