Sunteți pe pagina 1din 6

CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ

FAZA NAŢIONALĂ, CLUJ-NAPOCA


23 - 25 MAI 2008

CLASA a IX-a PROBA TEORETICĂ


Varianta 1

1. Ce formate de fişier imagine permit utilizarea efectului de transparenţă?


a JPG si PNG b PNG si BMP c BMP si GIF d GIF si PNG
. . . .
2. Care din următoarele nu este o unealtă de editare grafică specifică aplicaţiei Paint:
a Pick color b Brush c Group objects d Fill with color
. . . .
3. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?
a 1024 KB este mai mic decât 0,1 GB
.
b 1024 KB este mai mic decât 0,5 MB
.
c. pe 10 CD-uri se poate înregistra informaţia de pe un DVD plin
d 4 GB de înformaţii este mai puţin decât se poate înregistra pe un DVD
.
4. Lăţimea de bandă pentru conexiunea la Internet se exprimă în:
a biţi pe b. megabiţi pe c kilobiţi pe minut d. kilobytes pe
. secundă milisecundă . oră

5. Care din următoarele NU reprezintă un sistem de operare?


a Linux b Solaris c MS DOS d Windows
. . . . Explorer

6. Care din următoarele operaţii NU este specifică unui browser de Internet?


a Stop loading b Compact page c Home page d Favorites center
. . . .

7. Informaţii privind starea conectivităţii unui calculator în reţea se pot obţine în urma
utilizării comenzii:
a FORMAT b REGEDIT c PING d ROUTE
. . . .

8. Variantele de aliniere a textului unui paragraf în Word sunt:


a Left, Right, Bottom, Top c Left, Right, Center, Margins
. .
b Left, Right, Center, Justify d Bottom, Top, Center, Gutter
. .
9. În Word opţiunea Customize se găseşte în meniul:
a Edit b Insert c Tools d Window
. . . .
10. Se consideră următorul tabel:

Judet Nr.participa Nr.particip Nr.partici Total


nţi anţi panţi participa
clasa a IX-a clasa a X-a clasele XI- nţi
XII
Cluj 25 32 26
Mureş 30 28 27
Arad 18 20 17
Neamţ 27 29 30

Ce formulă se foloseşte pentru a completa coloana Total participanţi ?


a SUM(LEFT) b SUM(ABOVE) c SUM(ALL) d SUM(ROW)

pagina 1 din 6
CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ
FAZA NAŢIONALĂ, CLUJ-NAPOCA
23 - 25 MAI 2008

CLASA a IX-a PROBA TEORETICĂ


Varianta 1
. . . .

11. In modul Print Preview (Examinare inaintea imprimarii) procentul de vizualizare a


unei pagini dintr-un document este cuprins în intervalul:
a [10%, 500%] b [5%,300%] c [1%,500%] d [25%,1000%]
. . . .
12.Alegeţi asocierea corectă :
a Hard-disk – port b Mouse – PS2 c Monitor- port d Imprimantă –
. paralel . . serial . AGP

13. Care din următoarele softuri NU face parte din categoria softurilor antivirus?
a Bitdefender b Norton Utility c Eset NOD 32 d Kaspersky
. . . .
14.Printre serviciile/protocoalele Internet-ului nu se regăseşte:
a HTTP b FTP c HTML d SMT
. . . .

15. Ce reprezintă tehnologia Bluetooth ?


a. o tehnologie care permite comunicarea între mai multe dispozitive conectate prin cablu de reţea
b. un protocol wireless utilizat pentru transmisia de date pe distanţe scurte
c. o componentă a unui telefon mobil
d. un anumit tip de laptop

16. Unul din următoarele tipuri de fişiere desemnează o categorie care nu se poate
afişa direct într-un browser web, fără resurse speciale :
a html b zip c aspx d php
. . . .

17. Dacă în textul unui document Word apare un link către o pagină de web, aceasta
poate fi deschisă imediat în browserul de web astfel :
a. se apasă tasta CTRL şi click stânga cu mouse-ul pe link
b. se apasă tasta SHIFT şi click stânga cu mouse-ul pe link
c. se dă click pe nota de explicaţie care apare când cursorul mouse-ului este deasupra link-ului
d. se selectează textul link-ului şi se apasă ENTER
18. Dacă memoria internă a unui sistem de calcul este de 4GB, precizaţi cât este
memoria convenţională de bază.
a 640KB b 1MB c 4GB d 384KB
. . . .
19. Nucleul sistemului de operare („BDOS”) conţine:
a. Aplicaţii de operare ce urmează a fi executate de utilizator
b. Gestiunea discului system, funcţiile de intrare/ieşire, interpretorul de comenzi
c. Interfaţa grafică Desktop
d. Structura de directoare
20. Aţi achiziţionat un calculator complet echipat. Pe specificaţia tehnică citiţi
„Processor Speed 1.8GHz”. Ce înseamnă acest lucru?
a. Procesorul se deplasează cu o viteză de 1.8 km/h.
b. Turaţia procesorului este de 1.8 rotaţii/sec.
c. Procesorul execută 1.8 miliarde instrucţiuni/sec.
d. Procesorul este proiectat să execute maximum 1.8 miliarde de instrucţiuni în perioada
de garanţie.
21. Lucraţi într-o reţea locală de calculatoare. Ce este un server în reţea?
a. Server-ul este un periferic în reţea care imprimă documente.
b. Server-ul este calculatorul central care gestionează resursele reţelei. Pe el sunt
instalate aplicaţii care pot fi folosite de toţi membrii reţelei.
c. Server se numeşte persoana care administrează reţeaua.

pagina 2 din 6
CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ
FAZA NAŢIONALĂ, CLUJ-NAPOCA
23 - 25 MAI 2008

CLASA a IX-a PROBA TEORETICĂ


Varianta 1
d. Server se numeşte firma care furnizează servicii de conectare la Internet.
22. Ce este o scurtătură (shortcut) pe desktop în sistemul de operare Windows?
a. Este calea cea mai scurtă între două fişiere.
b. Este o icoană care prin dublu click lansează o aplicaţie al cărei fişier executabil se află
pe o cale oarecare în sistemul de fişiere.
c. Este cel mai scurt fişier text din sistem.
d. Este o icoană care prin dublu click lansează sistemul de operare.
23. Aţi modificat un document existent. Cum îl salvaţi sub un alt nume?
a. Selectaţi meniul File (Fişier) şi opţiunea Save(Salvare) cu un nou nume.
b. Documentul se salvează automat cu nume nou dacă îi schimbaţi titlul.
c. La închiderea aplicaţiei Word documentul se salvează automat.
d. Selectaţi meniul File(Fişier) şi opţiunea Save as... (Salvare ca....)
24. Cum se şterge un cuvânt dintr-un document?
a. Se selectează cuvântul şi apoi se apasă tastele Delete (Ştergere) sau Backspace.
b. Se selectează cuvântul şi apoi se apasă tastele Ctrl+C.
c. Se poziţionează cursorul în faţa cuvântului şi se apasă tasta Backspace.
d. Se selectează din meniul Edit (Editare) opţiunea Cut (Tăiere).
25. Aveţi două documente deschise în sesiunea Word, D1 şi D2. Cum se poate muta
textul selectat din D1 în D2?
a. Se apasă Ctrl+C în D1 şi apoi tot Ctrl+C în D2.
b. Se apasă Ctrl+X şi apoi Ctrl+V în D1.
c. Se apasă Ctrl+X în D1 şi apoi Ctrl+V în D2, cu cursorul în poziţia dorită.
d. Se apasă Ctrl+X şi apoi Ctrl+V în D2.
26. Ce aplicaţie folosiţi pentru a vizualiza toată structura de foldere şi fişiere din
sistem?
a Control Panel b Windows c Internet Explorer d Computer
. . Explorer . . Manager

pagina 3 din 6
CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ
FAZA NAŢIONALĂ, CLUJ-NAPOCA
23 - 25 MAI 2008

CLASA a IX-a PROBA TEORETICĂ


Varianta 1
27. Denumirea CISC pentru una din arhitecturile procesoarelor provine de la:
a. Complex Instruction Set Computer
b. Complex Input Set Computer
c. Computing Instruments Set Computer
d. Computer Internet System Center
28.Tehnica numită Overclocking este folosită în cazul procesoarelor pentru a le face
să funcţioneze:
a Corect b Rapid c Lent d Multitasking
. . . .
29.Care din următoarele memorii poate fi ştearsă prin expunere la radiaţii
ultraviolete?
a EEPROM b RAM c EPROM d PROM
. . . .
30.Care dintre următoarele tipuri de memorii este mai rapidă:
a SRAM b DRAM c GRAM d FRAM
. . . .
31.Care dintre următoarele exemple NU reprezintă denumirea unui tip de slot de pe
placa de bază a unui PC:
a ISA b PIC c PCI d AGP
. . . .
32.Care dintre următoarele porturi permite transferul datelor cu viteze de până la
480Mbps:
a Paralel b Serial c SCSI d USB 2.0
. . . .
33.Care din următoarele porturi NU este un port video?
a DVI b USB c VGA d AGP
. . . .
34.Care dintre următoarele opţiuni din utilitarul Disk Management optimizează spaţiul
pe hard-disk pentru a permite un acces mai rapid la date şi programe:
a Disk Cleanup b Disk c System Restore d Character Map
. . defragmenter . .
35.La pornirea calculatorului are loc un test ce verifică componentele interne ale
acestuia numit POST. Denumirea acestuia provine de la:
a Power on self test c Power online starting test
. .
b Power only start test d Power on system testing
. .
36.Care din următoarele caracteristici nu referă la imprimante:
a Viteza de b Rata de refresh c Alb negru sau d Formatul hârtiei
. tipărire . . color .
37.Care din următoarele afirmaţii este corectă referitor la adresele IP ale unui
calculator legat într-o reţea:
a. Constă în 32 de biţi grupaţi în 6 octeţi cu valori cuprinse între 0 şi 255
b. Este formată din adresa de retea si adresa calculatorului
c. Există 4 clase de retea notate A,B,C,D
d. Identifică în mod unic un calculator din reţea, motiv pentru care mai este denumită şi
adresa MEC
38.Care este diferenţa dintre terminalul inteligent şi terminalul neinteligent?
a. Terminalul inteligent are în plus atât memorie RAM cât şi memorie ROM
b. Terminalul neinteligent nu deţine capacitate proprie de procesare
c. Terminalul inteligent poate accesa computerul principal sau alt echipament
d. Terminalul inteligent are un sistem de operare propriu

pagina 4 din 6
CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ
FAZA NAŢIONALĂ, CLUJ-NAPOCA
23 - 25 MAI 2008

CLASA a IX-a PROBA TEORETICĂ


Varianta 1
39.Care dintre următoarele exemple NU sunt funcţii ale sistemului de operare MS-
DOS?
a. Gestiunea resurselor;
b. Planificarea execuţiei lucrărilor
c. Asistarea execuţiei programelor printr-o interfaţă prietenoasă
d. Depistarea prezenţei fişierelor infestate de viruşi

40.Caracteristica tehnică ce NU se referă la un hard-disk este :


a Timpul de acces la date c Viteza de transmisie a datelor
. .
b Rata de reîmprospătare d Spaţiul de stocare
. .
41.Calitatea grafică a afişării informaţiilor pe monitor este asigurată de :
a. diagonală, numărul de culori
b. viteza de răspuns şi gradul de periculozitate al radiaţiilor pe care le emite
c. definiţia monitorului şi rezoluţia sa
d. Modelul de culori utilizat: RGB, HSV, CMYB

pagina 5 din 6
CONCURSUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ
FAZA NAŢIONALĂ, CLUJ-NAPOCA
23 - 25 MAI 2008

CLASA a IX-a PROBA TEORETICĂ


Varianta 1
42.Pentru stocarea temporară a informaţiilor, microprocesorul utilizează:
a Memoria b Memoria c Locaţii de memorie d Regiştri speciali
. Clipboard . ROM . RAM .

43. Ce este un SWITCH?


a. dispozitiv de reţea cu mai multe porturi care filtrează pachetele de date
b. dispozitiv de reţea care filtrează pachetele de date
c. dispozitiv de reţea care filtrează şi expediază pachete de date între segmentele reţelei
d. dispozitiv de reţea cu mai multe porturi care filtrează şi expediază pachete de date între
segmentele reţelei
44. Ce este un sistem de fişiere?
a. o colecţie de mai multe fişiere de acelaşi tip
b. o structură arborescentă de directoare şi subdirectoare
c. un sistem de gestiune a datelor
d. un sistem de operare
45. Ce este un URL?
a un protocol c un furnizor de servicii Internet
. .
b o adresă a unei resurse de pe Internet d un sistem de identificare a unui
. . calculator
46. Ce este un ISP?
a Internet service protocol c Internet service provider
. .
b Internet standard procontrol d Internet service products
. .
47. Cum se numeşte informaţia ce se păstrează pe hard-disk-ul vizitatorului unui site
cu scopul de a reaminti site-ului preferinţele vizitatorului?
a markup b cookie c proxy d collection
. . . .
48. Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare?
a google.com, altavista.com, yahoo.com c google.com, mozila.org, netscape.com
. .
b google.com, lycos.com, edu.ro d google.ro, yahoo.com, opera.com
. .
:Recuperarea unui fişier şters din Recycle Bin se face astfel .49
a. Recycle Bin – se selectează fişierul – edit- Restore
b. Recycle Bin – se selectează fişierul – file – Repair
c. Recycle Bin – se selectează fişierul – clic dreapta pe fişier –Restore
d. Recycle Bin – se selectează fişierul – clic dreapta pe fişier – Repair
50.Care din următoarele combinaţii reprezintă opţiuni valide ale elementului <Body>
?
a bgcolor, background, vlink, alink, size c text, alink, vlink, bgcolor, background
. .
b text, alink, bgcolor, color, background d bgcolor, background, text, font
. .

pagina 6 din 6