Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

Bucuresti, Splaiul Independenţei nr.5, sector 4 (Palatul de Justiţie)


Tel. 319.51.80,319.51.81, 319.51.83 Fax. 313.28.16
http://www.portal.just.ro , e-mail: jud-sector5@just.ro
Operator de date cu caracter personal înreg. sub nr.2891

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE


NR. 56/ I P/ BIRP/22.04.2011

Către Hot News.ro


În atenţia domnului Atilla Biro

Urmare solicitării dumneavoastră privind eliberarea unei copii de pe


încheierea pronunţată în cadrul dosarului 7667/302/2011, în temeiul Legii
nr.544/2001, vă facem cunoscut că, potrivit disp.art.12 lit. e şi f din Legea
nr.544/2001, se exceptează de la accesul liber următoarele: informaţiile privind
procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul
anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea
corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfăşurare, precum şi informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al
oricăreia dintre părţile implicate în proces.
Având în vedere că încheierea din 21.04.2011 nu este definitivă, faptul că
procesul se află încă în faza de urmărire penală, care nu este publică, precum şi
aspectul că hotărârea face referire la mijloacele de proba prezentate şi care nu au
fost făcute publice, nu vă putem pune la dispoziţie motivarea solicitată.
Precizăm că instanţa va emite un comunicat referitor la această cauză.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Cu stimă,
Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 5, Grefier-şef,
Judecător Lucia AnaMaria Zaharia Andreea Tătaru