Sunteți pe pagina 1din 2

SISTEMUL CHELTUIELIOR PUBLICE

Cheltuieli publice
Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se
manifestă între stat, pe de o parte şi persoane fizice sau juridice, pe de altă parte, cu
ocazia repartizării şi utilizării resurselorfinanciare ale statului, în scopul îndeplinirii
funcţiilor sale.
Cheltuieli bugetare – parte a cheltuielilor publice

Factori care influenţează nivelul şi structura cheltuielilor publice


Factori demografici
Factori economici
Factori sociali
Urbanizarea
Factori militari
Factori de ordin istoric
Factori politici

Clasificaţia administrativă a cheltuielilor publice


Are la bază criteriul instituţiilor prin care se efectuează cheltuielile publice

Clasificaţia economică

Dupa caracterul lor ● cheltuieli curente


● ch de capital

Dupa modul de ● ch pt bunuri si servicii


efectuare ● ch de transfer

Clasificaţia economică – cheltuieli curente


Titlul I -Cheltuieli de personal
Titlul II -Bunuri şi servicii
Titlul III - Dobânzi
Titlul IV -Subvenţii
Titlul V -Fonduri de rezervă
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
Titlul VII - Alte transferuri
Titlul VIII – Asistenţă socială
Titlul IX – Alte cheltuieli
Clasificaţia economică – cheltuieli de capital
Titlul X - Active nefinanciare
Titlul XI – Active financiare
Clasificaţia economică – operaţiuni financiare

Titlul XII – Împrumuturi


Titlul XIII – Rambursări de credite

Rezerve, excedent, deficit


Titlul XIV – Rezerve, Excedent/Deficit

Clasificaţia funcţională
Foloseşte drept criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de activitate spre care sunt
îndreptate resursele financiare publice
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Clasificaţia financiară
Cheltuieli definitive
Cheltuieli temporare
Cheltuieli virtuale

Clasificaţia după rolul cheltuielilor în procesul reproducţiei sociale

Cheltuieli reale (negative) – consum definitiv de produs intern brut


Cheltuieli economice (pozitive) – avansare de produs intern brut generând valaore
adăugată

Clasificaţia O.N.U.
Este realizată prin combinarea a două criterii:
Clasificaţia funcţională O.N.U.
Clasificaţia economică O.N.U

S-ar putea să vă placă și