P. 1
Diploma - Www.tocilar.ro

Diploma - Www.tocilar.ro

|Views: 184|Likes:
Published by Andrei Ana

More info:

Published by: Andrei Ana on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor

1

CAPITOLUL I: CADRUL LEGISLATIV LEGEA CONTABILITATII NUMARUL 82/1991 MODIFICATA SI

COMPLETATA PRIN ORDONANTA NUMARUL 61/31 AUGUST 2001 Legea contabilitatii prevede ca: societatiile de comerciale,societatile/companiile cercetaredezvoltare,societatile

nationale,regiile

autonome,institutiile

nationale

cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea propie,respectiv contabilitatea financiara,potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii. Comform legii contabilitatii se prevede : contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,evaluarea, cunoasterea,gestiunea si controlul activelor,datoriilor si capitalurilor propii, precum si a rezultatelor obtinute bdin administrarea persoanelor juridice si fizice prevazute la articolul 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si fluxurile de trezorerie,atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali,creditorii financiari si comerciali,clientii,institutiile guvernamentale. In lege se prevede ca: - contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala. - contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Comform prevederilor, Ministerul Finantelor emite planul de conturi general, modelele ,registrelor si bilanturilor contabile,formularele comune privind activitatea financiara si contabila,normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Pagina 1 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru banci se elaboreaza de Banca Nationala a Romaniei si se aproba de Ministerul Finantelor. De asemenea se prevede ca persoanele prevazute la articolul 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca bilant,respectiv dare de seama contabila in cazul institutiilor publice,denumit in prezenta lege “bilant contabil”; si Ministerul Finantelor stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partide simpla,precum si cele care intocmesc bilant contabil. In prezenta lege se stabileste ca inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic,potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor de mai sus. Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate,dobindind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat sau le-au inregistrat in contabilitate. 2. Legea contabilitatii prevede ca inregistrarile din contabilitate a bunurilor mobile si imobile se fac la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei,creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala. De asemenea se prevede ca persoanele prevazute la articolul 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: La inceputul activitatii Cel putin odata pe an pe parcursul functionarii sale In cazul fuzionarii/incetarii activitatii si in alte situatii prevazute de lege. Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice. Se prevede ca evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii si reflectarea lor in bilantul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor. Se specifica faptul ca documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la articolul 1 il constituie bilantul contabil care trebuie sa dea o imagine fidela si clara,completa a patrimoniului,a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
Pagina 2 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Comform legii contabilitatii persoanele prevazute la articolul 1 organizeaza si tin contabilitatea ,in compartimente distincte,conduse de directorul financiar-contabil. Prin exceptie functiile respective pot fi indeplinite si de persoane cu studii medii care au calificarea corespunzatoare cu avizul Ministerului de Finante. Contabilitatea persoanelor de la articolul 1 poate fi organizata si tinuta si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice cu calitatea de contabil autorizat. Raspunderea patrimoniului. Persoanele fizice de la aliniatul 1 raspund cu personalul din subordine de tinerea contabilitatii; cand contabilitatea nu se tine de persoane autorizate raspunderea revine patronului. La societatile comerciale unde contabilitatea nu este organizata, nu au personal calificat,sau contaracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii;Ministerul Finantelor stabileste in functie de evolutia inflatiei,de dezvoltarea profesiei limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea bilantului contabil de persoane autorizate. Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte,nu au personal calificat pentru conducerea contabilitatii si intocmirea darilor de seama privind executia bugetara pot incadra personal de specialitate prin incheiere de conventii civile. pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului,ordonatorului de credite sau altei persoane ce are obligatia gestionarii

3.

1.2 REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA LEGII CONTABILITATII

1. Potrivit legii contabilitatii obligatia organizarii si conducerii contabilitatii propii revine :regiilor autonome,societatilor comerciale,societatilor agricole,organizatiilor cooperatiei mestesugaresti,Bancii Nationale a Romaniei si societatilor bancare,institutilor publice de subordonare centrala sau locala,unitatilor de asigurari sociale,altele decat cele de

Pagina 3 din 143

care exercita controlul financiar preventiv si de gestiune. Unitatile patrimoniale se clasifica in mari . cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.precum si bilantul contabil.unitatilor de cult precum si celorlalte persoane care au dobindit personalitate juridica. 4.dupa data de intocmire sau de intrare in unitate. 5. 4. In aplicarea prevederilor articolului 2 si a articolului 6 din lege persoanele juridice si fizice prevazute la punctu 1. 2.publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute 3. in conturi analitice si sintetice cu ajutorul registrului jurnal si al cartii mari. Registrul jurnal.cenzori.vizat aprobat sau inregistrat in contabilitate.mijlocii si mici. Controlul operatiilor patrimoniale se face de catre persoanele care conduc contabilitatea .tocilar.intocmite potrivit nirmelor constituie documente oficiale pentru exercitarea controlului si pot fi admise ca proba in justitie.Sunt supuse inventarierii si bunurile aflate temporar in pastrare sau in custodie. Prevederile legii se aplica si persoanelor fizice cu calitate de comerciant. stat. 6. 7.denumite in cuprinsul acestui regulament unitati patrimoniale au obligatia sa asigure in conditiile legii: Intocmirea documentelor justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii Inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale Inventarierea patrimoniului unitatii Intocmirea bilantului contabil Controlul asupra operatiilor patrimoniale efectuate Furnizarea. Pagina 4 din 143 .a celor care presteaza activitati independente si care sunt inmatriculate la Oficiul registrului comertului. Comform legii documentele justificative ce stau la baza inregistrarilor angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit.sindicatelor.Vizitati www.fundatiilor.registrul-inventar si cartea mare cu documentele justificative. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si de pasiv care se inscriu in registrul inventar. Inregistrarile se fac cronologic prin respectarea succesiunii documentelor justificative.

grupe de conturi simbolizate cu doua cifre. 10.comertul exterior prestariile de serviciisi executariile de lucrari externe .contabilitatea se conduce in partida dubla si trebuie sa asigure: Inregistrarea cronologica si sistematica a operatiilor patrimoniale Stabilirea totalului. 11.executiei bugetului de stat si a intocmirii balantelor financiaresi a bilantului pe ansamblul economiei nationale sunt furnizate de catre unitatile patrimoniale prin bilant contabil si darile de seama.a beneficiilor sau pierderilor 19.Vizitati www. In conformitate cu prevederile legii pentru evaluarea elementelor patrimoniale se stabilesc regulile urmatoare: la data intrarii in patrimoniu:bunurile se evalueaza si se inregistreaza la valoarea de intrare b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoare actuala/de utilitate a fiecarui element in parte .Planul de conturi are 9 clase de conturi notate cu o cifra.ro ! Arhiva online cu diplome.operatii in devize se inregistreaza in contabilitate atat in devize cat si in lei.tocilar. Comform legii contabilitatii Ministerul Finantelor emite: Planul de conturi general. Potrivit legii contabilitatii.denumita valoare de inventar stabilita in functie de utilitatea bunului si de pretul pietei.norme metodologice privind utilizarea lui Modelele registrelor contabile. Planul de conturi este destinat tuturor unitatilor patrimoniale ce desfasoara activitati economice. d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum:bunurile se evalueaza si Pagina 5 din 143 .Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national. 9.sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor Intocmirea lunara a balantei de verificare Prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute.elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrarein patrimoniu cu ocazia inventarierii. Conturile din clasele 1-7 sunt obligatorii cele din clasele 8-9se vor adapta si completa in functie de specificul activitatii si necesitati propii.conturi sintetice de gradul II cu patru cifre. Operatiile privind investitiile de capital strain titlurile de valoare. 8 . c) la incheierea exercitiului.formulare comunea activitatii financiare si contabile Modelele bilanturilor contabile si normele metodologice de intocmire a lor 12.schimbul valutar.conturi sintetice de gradul I cu trei cifre. 17. Documentele contabile oficiale se tin in limba romana si in moneda nationala. cursuri si referate postate de utilizatori.

tocilar. Pagina 6 din 143 . 5. Contabilitatea generala. Comform legii se prevede ca obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile. prevazute in lege si in regulamentul de aplicare a legii contabilitatii. inclusiv solul. disponibilitatile banesti. bogatiile naturale.organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor articolelor din lege.furnizorii.. Tot odata se specifica ca valoarea actiunilor emise sau a altor titluri si a varsamintelor efectuate in contulcapitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.. Comform prevederilor din legea contabilitatii specifica faptul ca contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.ro ! Arhiva online cu diplome. cheltuielile. denumita si financiara are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia.Vizitati www. avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atat pentru necesitatile propii cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii. dupa natura lor. 22. drepturi si obligatiile unitatilor patrimoniale. cursuri si referate postate de utilizatori. zacamintele si alte bunuri cu potential economic. Metodele de evaluare alese trebuie sa fie aceleasi in tot timpul exercitiului si de la un exercitiu la altul. care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale.Potrivit prevederilor din legea contabilitatii documentul oficial de gestiune al unitatii patrimoniale il constituie bilantul contabil. 20. PREVEDERILE PATRIMONIULUI LEGALE A ORGANIZARII CONTABILITATII In conformitate cu prevederile legii contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza de regula in compartimente distincte. bancile.clientii . sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. clara a patrimoniului si completa a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric. si contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli. care trebuie sa dea o imagine fidela. veniturile si rezultatele obtinute de acestea. se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. conduse de contabilul-sef sau directorul financiar-contabil. titlurile de valoare.precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiilor patrimoniale efectuate.

Contabilitatea de gestiune este destinata in principal pentru inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii.faze.sa intocmeasca bugetul de venituri si cheltuieli. Conturile cu ajutorul carora se realizeaza contabilitatea cheltuielilor de productie si calculatia costurilor sunt conturi de gestiune.Vizitati www. In lege se prevede ca contabilitatea cheltuielilor de finantare din mijloacele si extrabugetare asigura atat evidenta platilor de casa.urmarirea si controlul executarii acestora in scopu cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale. cursuri si referate postate de utilizatori. In felul acesta se creaza independenta contabilitatii de gestiune fata de contabilitatea financiara.ro ! Arhiva online cu diplome. Aceste conturi au menirea de a prelua cheltuielile de exploatare din contabilitatea financiara unde s-au inregistrat dupa natura lor.inclusiv a productiei in curs de executie. pentru a le ordona dupa destinatie in vederea calcularii costului efectival productiei obtinute. Pagina 7 din 143 .tocilar. 1. pe structura clasificatiei bugetare. potrivit legii. in contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar si repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii. decontarii acestei productii si stabilirii abaterilor costurilor efective de la cele prestabilite in scopul efectuarii controlului bugetar asupra costurilor. cat si a cheltuielilor efective. Comform legii contabilitatii.respectiv pe activitati. dupa natura lor.4 ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei unitati patrimoniale .precum si calculul costului de productie al produselor fabricate.lucrarilor executate si serviciilor prestate. in functie de specificul activitatii si necesitatile propii ale acesteia. sectii. si se prevede ca contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri..decontarea productiei. 6. In acest sens pe langa conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor pot fi utilizate conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare in functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale.

Pagina 8 din 143 .aceste conturi sunt cuprinse in clasa 9-“conturi de gestiune” si au caracteristica principala ca la sfarsitul exercitiuluifinanciar nu apar in bilantul contabil nintucat datele si informatiile pe care le ofera au fost deja inregistrate in contabilitatea financiara. a registrelor si bilanturilor contabile.precum si pastrarea documentelor justificative.tocilar. Aceste conturi au functie contabila mai elastica in ceea ce priveste debitarea si creditarea lor. 925 “cheltuieli de desfacere” Grupa 93: 931 “costul productiei obtinute” 933 “costul productiei in curs de executie” Trebuiesc indeplinite conditii necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale. In planul de conturi general . cursuri si referate postate de utilizatori. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii. Clasa 9 se imparte in 3 grupe: 90”decontari interne” 92”conturi de calculatie” 93”costul productiei” Aceste grupe se impart si ele astfel: Grupa 90: 901 “decontari interne privind cheltuielile” 902 “decontari interne privind productia obtinuta” 903 “decontari interne privind diferentele de pret” Grupa 92: 921 “cheltuielile activitatii de baza” 922 “cheltuielile activitatilor auxiliare” 923 “cheltuielile indirecte de productie” 924 “cheltuieli generale de administratie” 7.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia. respectarea regululor de intocmitre a bilantului contabil si publicarea acestuia in monitorul oficial al Romaniei.

depozitarea acestora. In principiu la intrare stocurile sunt evaluate la costul istoric. la valoareade utilitate in functie de pretul pietei. remizelor primite de la furnizori. cu exceptia rabaturilor. identificat bdupa caz. DEFINIREA SI CONTINUTUL COSTULUI DE ACHIZITIE SI A COSTULUI DE PRODUCTIE In comformitate cu prevederile articolului 7 si a articolului 9 din lege.tocilar.inclusiv taxele de import si celelalte taxa de cumparare. la valoarea de achizitie denumita si cost de achizitie.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Altfel spus costul de achizitie este egal cu pretul de facturare minus reducerile comerciale. Pentru calcularea costurilor de productie cheltuielile .dupa natura lor. inregistrate in contabilitate se pot grupa astfel: Cheltuieli directe: care cuprind materii prime. 8. 1.contributia privind asigurarile sociale si protectia sociala si alte cheltuieli directe. Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare. pentru evaluarea elementelor patrimoniale se stabilesc urmatoarele reguli : La data intrarii in patrimoniu: bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare sau valoare contabila Valoarea contabila se stabileste astfel : Bunurile reprezentind aport la capitalul social s-au obtinut cu titlu gratuit. stare si amplasare Bunurile procurate cu titlu oneros. ca fiind costul de achizitie pentru stocurile cumparate. Cheltuieli de desfacere care sint ocazionate de vanzarea produselor fabricate Cheltuieli generale de administratie: sunt determinate de administrarea si conducerea unitatii patrimoniale in ansamblul ei.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 9 din 143 . receptia. remuneratii directe. costurile de transport si de manipulare si alte costuri accesorii de achizitie direct imputabile. Cheltuieli indirecte : sau cheltuieli comune ale sectiei cuprind cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor si cheltuielile generale ale sectiei.materteriale directe.5.

Cheltuielile variabile sunt acelea a caror marime evolueaza proportional cu productia.tocilar. acestea pot fi repartizate asupra costului acestora proportional cu greutatea sau volumul produselorlivrate sau in functie de alte criterii.ro ! Arhiva online cu diplome. consumurile de materiale directe. Nu se include in costul de productie costul subactivitatii.in afara de cazul in cand conditiile specifice de exploatare justifica luarea lor in consideratie. cursuri si referate postate de utilizatori. orele de functionare a utilajelor si alti factori care sa asigure repartizarea rationala a acestor cheltuieli asupra produselor. acestea se vor exclude din costul de productie fiind considerate costuri neincorporabile. si cele generale de administratie se pot grupa in functie de dependenta lor fata de volumul de productie in cheltuieli variabile si cheltuieli fixe. Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie. alte cheltuieli. Se mai poate defini costul de productie si astfel . combustibilul.acesta cuprinde costul de achizitie al materiilor prime si materialelor. nici cheltuielile exceptionale. celelalte c cheltuieli directe de productie. serviciilor prestate. Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt in general excluse din costul de productie. Pagina 10 din 143 . energia.de desfacere. remuneratii directe. formeaza costul de productie. Cheltuielilr financiare nu se include in costul de productie. Cheltuielile de desfacere se adauga la costul de productie al produselor pentru care sau efectuat. In toate cazurile cand in contabilitatea de gestiune s-au inclus in costurile de productie alte elemente decat cele prevazute la articolul 19 litera "a” la inchiderea productiei in curs de executie. Daca la costul de productie se adauga cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere se obtine costul complet al acestora. Cheltuielile directe. Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor in raport de costul de sectie . iar in cazul in care identificarea lor nu este posibila pe produs. indirecte . precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunurilor.salariile directe. aferente perioadei.Vizitati www. repartizate rational asupra produselor fabricate. lucrarilor executate si serviciilor prestate. De asemenea pot fi incluse dobinzile la credite bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie. fiind relativ constante pe unitatea de produs precum : consumuriile de materii prime si materiale auxiliare directe. lucrarilor executate.

Costul subactivitatii se poate determina dupa formula : Pagina 11 din 143 . Pentru elementele de activ diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventariere si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii sau se constituie un provizion cand deprecierea este reversibila. Evaluarea elementelor patrimoniale se poate face la inchiderea exercitiului. cursuri si referate postate de utilizatori. indiferent de oscilatiile volumului de productie precum : cheltuieli generale ale intreprinderii. Cheltuielile fixe sunt acelea care au un nivel relativ constant. 9.Vizitati www. Pentru elementele de pasiv diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. o parte din cheltuielilecomune ale sectiei si din cheltuielile de desfacere. DETERMINAREA COSTULUI SUBACTIVITATII Prin aplicarea metodelor de calculatie a costurilor prevazute in regulament. De regula acest cost nu se include in costul produselor ci se reflecta direct in rezultatul exercitiului.tocilar.bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. elementele se mentin la valoarea de intrare.ro ! Arhiva online cu diplome. valoarea elementelor se mentine la valoarea lor de intrare. este necesar sa se asigure determinarea costului subactivitatii. Se poate face evaluare la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum.si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu. Costul subactivitatii reprezinta acea parte a cheltuielilor fixe aferente gradului de neutralizare a capacitatii. Diferentele constatate in plus se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion.

ore de functionare a utilajelor. in productia industriala sau de serie. metoda pe faze. metoda globala. cursuri si referate postate de utilizatori. METODE DE CALCULARE A COSTURILOR Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa metoda costurilor standard sau normate. Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate in calcul: volumul productiei. in functie de organizarea procesului de productie. Abaterile de la costurile standard se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte . de regula. dupa caz.Vizitati www. care reprezinta elemente asamblabile ale produselor. gradul de utilizare a capacitatii de productie sau alti factori. la costurile standard. obiectul evidentei si calcularii costurilor efective il constituie comanda lansata pentru o anumita cantitate de produse sau de semifabricate. nivelul real al activitatii Costul = cheltuieli * (1) subactivitatii fixe nivelul normal al activitatii 10. Metoda costurilor standard sau normate consta in determinarea cu anticipatie fata de punerea in fabricatie a produselor atat a cheltuielilor directe cat si a celor indirecte cuprinse in costul de productie sub forma unor antecalculatii. Prin adaugarea sau scaderea lor.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 12 din 143 . specificul activitatii si necesitatiile propii. se determina costurile efective ale productiei obtinute. metoda pe comenzi.tocilar. La aplicarea acestei metode. metoda costurilor directe sau alte metode adoptate de unitatea patrimoniala. In costul subactivitatii vor fi incluse si pierderile din rebuturi determinate de esecul tehnic al productiei. Metoda pe comenzi se aplica.

Metoda pe faze este folosita . Metoda costurilor directe presupune gruparea cheltuielilor in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile si includerea in costul efectiv al produsului numai a celor variabile.costurile de productie fiind inregistrate in conturi deschise lunar pe fiecere faza.tocilar.Vizitati www. de regula. In cazul in care se fabrica loturi npartiale de produse care se predau la magazie inainte de terminarea intregii comenzi. Eventualele diferente care apar la determinarea comenzii se include in costul efectiv al ultimului. inregistrate la comanda in cauza. Costul pe unitatea de produs se stabileste prin impartirea costurilor totale de productie la cantitatea obtinuta din prudusul in cauza. Obiectul de calculatie il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie .in unitatile patrimoniale care au ca obiect productia de masa. Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului pentru aceleasi produse se mentine pana la sfarsitul anului. cursuri si referate postate de utilizatori. Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieliale perioadei si afecteaza marja. Pagina 13 din 143 . Metoda globala se aplica de catre unitatile care fabrica un singur produs. aceste produse se evalueaza . unde pentru obtinerea produsului finit se pargurg in procesul de fabricatie mai multe faze. la costul antecalculat sau la costul efectiv al produselor similare.ro ! Arhiva online cu diplome. Metoda consta in colectarea cheltuielilor directe pe comenzi si repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe fiecare comanda in parte. la care . respectiv diferenta dintre pretul de vanzare si cheltuielile variabile. 11. dupa terminarea comenzii. sa se obtina costul efectiv al produsului finit. cheltuielile ce se repartizeaza asupra produselor terminate si predate la magazie nu vor putea depasi suma cheltuielilor efective. la sfarsitul perioadeinu exista semifabricate sau productie neterminata. La decontarea pertiala. prin procedee conventionale. in lipsa costului efectiv. Costul unitar se calculeaza. dupa. prin cumularea cheltuielilor in ultima faza de productie. astfel ca la finele perioadei de gestiune.prin impartirea acestor cheltuielila numarul de unitati produse din fiecare comanda.

Vizitati www.Marea Britanie si SUA au Comisia Internationala A Normelor Contabile(IASC). Germania. In acest scop la 29 iunie 1973 la Londra reprezentantii principalelor organizatii contabile din Australia. IASC 2.(IASC 11”contracte de constructii”) Instrumentele financiare Pagina 14 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. la modul general obiectivul IASC este de a realiza uniformizarea principiilor contabile utilizate pentru situatii financiare ale intreprinderii si ale altor organisme din lumea intreaga. Standardul furnizeaza indicatiile practice referitoare la : Determinarea costului stocurilor 12 Recunoasterea ulterioara a acestor costuri drept cheltuieli . Standardul se aplica la contabilitatea stocurilor in situatiile financiare intocmite in sistemul costului istoric cu exceptia urmetoarelor categorii de stocuri : Productia in curs de executie. inclusiv orice reducere pana la valoarea realizabila neta. cursuri si referate postate de utilizatori. Din 1983 membrii IASC include toate organismele profesionale contabile membre ale Federatiei Contabililor. CONTABILITATEA STOCURILOR Obiectivul acestuia este descrierea tratamentului pentru contabilitatea stocurilor in sistemul costului istoric. STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE Demersul contabil in intreprinderile multi nationale sau in intreprinderile mari ce sunt cotate pe pietele financiare este sinonim cu apelul la un limbaj comun in materie de contabilitate la nivel mondial. Canada.tocilar. Japonia. Franta.Obtinerea in cadrul contractelor de constructii inclusiv contractele de prestari servicii direct legate de acestea.

Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. cursuri si referate postate de utilizatori. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde : manopera.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 15 din 143 . de animale. pentru prestarea de servicii. Produsele finite si productia in curs de executie Materii prime. materiale si servicii. indiferent de volumul productiei b) regia variabila formata din acele costuri de productie care variaza direct proportional/aproapr direct proportional cu volumul productiei. Costul de achizitie a stocurilor cuprinde pretul de cumparare. materiale si alte consumabile ce vor fi folosite in procesul de productie. taxe de import si alte taxe cu exceptia acelora pe care intreprinderea le poate recupera de la autoritatile fiscale. Costul de prelucrare a stocurilo cuprinde : Costuri directe si costuri indirecte de productie care cuprind: a) regia fixa formata din costuri indirecte care raman relativ constante. Stcul de pasari. alte consumabile destinate utilizarii in procesul de productie Costul stocurilor cuprinde toate cheltuielile aferente achizitiei si prelucrarii si alte costuri suportate de intreprindere pentru a aduce stocurile in forma si locul in care se gasesc in prezent.Vizitati www. miniere. Costul de transport. cheltuieli cu regia fixa si variabila. Stocurile sunt active: Detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii In curs de productie in vederea vanzarii Sub forma de materii prime.produse agricole.Terenurile si alte propietati imobiliare detinute cu scopul de a fi revandute. materiale. Stocurile include : Bunuri cumparate si detinute cu scopu revanzarii. alte costuri legate de personal direct angajate in furnizarea de servicii. manipulare si alte costuri ce pot fi atribuite achizitiei de produse finite. forestiere. 13.tocilar. mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile necesare vanzarii. ce aprtin producatorilor in cazul in care sunt evaluate la valoarea realizabila neta pe baza unor practici bine stabilite din anumite sectoare.

cursuri si referate postate de utilizatori. Obiectivul este prescrierea tratamentului contabil a veniturilor generale de diverse tipuri de tranzactii si evenimente.Vizitati www. Termenul de venituri include acele venituri care apar in cursul desfasurarii de o intreprindere a activitatii sale curente si e regasit sub diferite denumiri ca : vanzari. Valoarea realizabila neta se foloseste cand costurile stocurilor nu vor fi recuperate. IASC 18 “Venituri” In cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare. onorarii.ro ! Arhiva online cu diplome. Pe masura epuizarii lotului bunurile iesite din gestiune se evalueaza la cost de achizitie a lotului anterior cronologic. Pagina 16 din 143 .Pe masura epuizarii lotului bunurile iesite di gestiune se evalueaza la costul de achizitie a lotului urmator cronologic. Costul mediu ponderat presupune calculul costului aferent fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor similare aflate in stoc la sfarsitul perioadei si a costurilor elementelor similare produse/ cumparate in cursul perioadei. valoarea acestora trebuie diminuata pana la aceasta valoare pentru respectarea principiului prudentei. redevente. Cand stocurile sunt vandute . Tratamentul contabil alternativ presupune ca . Metoda LIFO presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari. Tratamentul contabil de baza este acela ca . costul istoric cu exceptia celor care nu sunt fungibile sau sunt destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin metoda FIFO sau a costului mediu ponderat.tocilar. Metoda FIFO presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie a primei intrari. costurile stocurilor cu exceptia celor care nu sunt fungibile sau sunt destinate unor comenzi distincte trebuie determinate prin metoda LIFO.valoarea lor contabila trebuie recunoscuta ca o cheltuiala in perioada cand a fost recunoscut venitul corespunzator. veniturile sunt definite drept majorari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul exercitiului financiar in urma intrarilor activelor sau a diminuarii obligatiilor. dobanzi.

tocilar. Veniturile trebuiesc evaluate la valoarea justa a mijloacelor de plata de primit sau primite. dividende trebuie recunoscute cand : Este posibil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa intre in societate Suma veniturilor poate sa fie determinata in mod rezonabil. Venitul din prestarea serviciilor presupune ca atunci cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii poate fi estimat in mod rezonabil venitul aferent tranzactiei trebuie sa fie recunoscut in functie de stadiul de executie a contractului la data inchiderii exercitiului. cursuri si referate postate de utilizatori. dividende.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzarea bunurulor sunt aplicate separat pentru fiecare tranzactie pentru a putea reflecta realitatea econimica. Acesta este recunoscut cand exista posibilitatea ca societatii sa-i revina in viitor anumite beneficii economice. In contabilizarea veniturilor este importanta determinarea momentului la care trebuie recunoscut un venit. tva . cand aceste fluxuri se manifesta in cresteri ale capitalurilor propii altele decat cele provenite din partea participantiilor la acest capital propiu. Standardul trebuie aplicat la contabilizarea veniturilor provenite din : Vanzarea bunurilor Prestarea de servicii Utilizarea de terti a resurselor intreprinderii care genereaza venit ca : dobinzi. 14 Veniturile include doar fluxurile brute de beneficii economice primite/ de primit de catre societate in nume propiu. Principiile schimburilor de bunuri sau servicii sunt : Pagina 17 din 143 . Suma veniturilor dintr-o tranzactie este determinata de obicei printr-un acord intre societate si utilizatorul activului. sunt excluse din venituri sumele colectate in numele unor terte parti ca : taxe pentru bunuri si servicii. Venitul este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate in cursul activitatii obisnuite . Veniturile generate de utilizarea de catre terti a activelor societatii ce genereaza dobinzi.acestea nu au ca rezultat cresteri ale capitalurilor propii.

semifabricatele. Produsele. respectiv . marfurile. cursuri si referate postate de utilizatori. care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial.Vizitati www. Pagina 18 din 143 . bunurile pe care unitatea patrimoniala le cumpara in vederea revanzarii materiile prime . CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE Contabilitatea stocurilor si a comenzilor in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale . fie prin actualizarea ansamblului incasarilor viitoare la rata dobinzii pe care ar procurao un activ financiar de risc echivalent cu cel al cumparatorului. sau transformata materiale consumabile care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi de regula in produsul finit. cand bunurile/ serviciile schimbate sunt de natura si de valori similare nu se contabilizeaza nici un venit in cazu unui schimb contra unor bunuri/servicii primite corecteaza cu sumele lichiditatilor transferate cand valoarea bunurilor /serviciilor primite nu poate fi masurata in mod fiabil valoarea bunurilor /serviciilor cedate se trece drept baza de referinta. destinate : Fie a fi vandute in aceiasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie Fie a fi consumate la prima utilizare a lor In cadrul stocurilor propiu zise se cuprind : 15.tocilar. prin care se inteleg produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza tertilor. fie in starea lor initiala.ro ! Arhiva online cu diplome. Un venit financiar poate fi determinat fie prin diferenta fata de pretul utilizat in conditiile in care plata s-ar fi facut imediat.

putand fi depozitate in vederea livrarii. precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. materialele recuperabile sau deseurile animale si pasari . precum si bunurile asimilate acestora. Valoarea obiectelor de inventar se include in cheltuieli integral. indiferent de valoarea lor.tocilar. Ambalajele In categoria ambalajelor se include ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate. prevazute in procesul tehnologic. baracamentele si amenajarile provizorii. Tot in cadrul productiei in curs de executie se cuprind si lucrarile si serviciile. crescute si folosite pentru reproductie . intr-o perioada de cel mult trei ani.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. sau esalonat. Produsele reziduale reprezentand rebuturile. Obiectele de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe. coloniile de albine. animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate. Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare. destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii comform contractului. Pagina 19 din 143 . si animalele pentru productie. studiile in curs de executie sau neterminate.Vizitati www. adica produsele care au parcurs in intregime procesul de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii patrimoniale. la darea lor in folosinta. O categorie distincta in cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar. produsele finite. Baracamentele si amenajarile provizorii sunt bunurile care achizitionate sau construite de unitatile patrimoniale pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de constructii. dispozitivelor si verificatoarelor cu destinatie speciala (SDV) si a paratele de masura si control (AMC) afectate fabricarii produselor in serie sau in masa se include de regula esalonat in costurile de productie ale acestor produse. Valoarea sculelor. sau a fi livrate tertilor. Ambalajele de natura obiectelor de inventar care nu circula pe baza de decontare ci se folosesc numai in interiorul unitatii patrimoniale se inregistreaza in contabilitate in categoria obiectelor de inventar. 16. respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel.

In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure : receptionarea tuturor materialelor intrate in patrimoniul unitatii si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile de natura celor prevazute mai sus sunt considerate ca fiind in propietatea unitatii patrimoniale care le detine aici incluzindu-se si bunurile aflate in custodie.tocilar. metodei “ primei intrari – primei iesiri” FIFO sau a metodei “ultimei intrari –prime iesiri” LIFO. marfuri. produselor. ambalajele la costul de productie. in prelucrare sau consignatie la terti. ambalaje aste bunuri procurate cu titlu oneros la costul de achizitie. obiecte de inventar. Pagina 20 din 143 . Bunuri aprovizionate sau vandute cu clauze de rezerve. La iesirea din patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei “costului mediu ponderat” CMP. de propietate se inregistreaza la intrari si la iesiri atat in gestiune cat si in contabilitate. Potrivit legii detinerea de valori materiale si banesti sub orice formra si cu orice titlu. Productia in curs de executie.ro ! Arhiva online cu diplome. In situatii de decalaje ivite intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in propietate unitatii patrimoniale se procedeaza astfel : . fara inregistrarea lor in contabilitate sunt interzise.bunurile materiale in curs de aprovizionare sau sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in patrimoniu bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate In cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea de bunurilor acestea se se inregistreaza ca iesiri din patrimoniu astfel : bunurile livrate dar nefacturate se inregistreazaca iesiri din gestiune. materiale consumabile.Vizitati www. Animalele si pasarile la costul de achizitie sau costul de productie. semifabricatele si produsele finite. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a materiilor prime. si bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in contabilitate. obiectele de inventar. precum si efectuarea de operatii patrimoniale. marfurilor si a altor bunuri de natura stocurilor se poate face si la pretul standard pe baza preturilormedii ale bunurilor respective. Bunurile materiale primite pentru prelucrare. La intrarea in patrimoniu bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate astfel : materii prime.in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. a oricaror drepturi si obligatii patrimoniale. cursuri si referate postate de utilizatori. denumite si preturi de inregistrare.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Diferentele de pret astfel satbilite la intrarea bunurilor respective in patrimoniu se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor. Repartizarea diferentelor de pret asupra bunurilor iesite si asupra stocurilor se face cu ajutorul unui coeficient astfel :

17.

Coeficient sold initial a diferentelor de pret + diferente de pret a intrarilor de repartizare = Sold initial + valoarea intrarilor la a stocurilor la pret de inregistrare pret de inregistrare

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare si suma rezultatase inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei prin metode tehnice de constatare a gradului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestora la costurile de productie. Potrivit legii contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent sau intermitent. Daca se foloseste inventarul permanent in contabilitate se inregistreaza toateoperatiile de intrare si iesire.Daca se foloseste inventarul intermitent se stabilesc iesirile si inregistrarea lor in contabilitate pe baza stocurilor la finele perioadei. Pentru deprecierea stocurilor de marfuri, materii prime si materiale, obiecte de inventar ,produse si alte bunuri si productia in curs de executie se constituie provizioana pe seama cheltuielilor.

PRINCIPII CONTABILE
Pagina 21 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului ,a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna credinta , regululie privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt : Principiul prudentei: potrivit acestuia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor , tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generale de desfasurare a activitatii exercitiului curent sau ulterior. Principiul permanentei metodelor : care conduce la continuarea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

18.

Principiul continuitatii activitatii : potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere a activitatii. Principiul independentei exercitiului : care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera. Principiul intangibilitatii bilantului de dechidere: a unui exercitiu care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent. Principiul necompensarii: potrivit caruia elementele de activ trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

19.

Pagina 22 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL II: TENDINTE ALE ORGANIZARII CONTABILITATII DE GESTIUNE PE PLAN MONDIAL 2.1. Clasificarea cheltuielilor, a costurilor si a productiei Pentru o calculare corecta a costului de productie este necesr ca la inregistrarea cheltuielilor ocazionate de acesta sa se tina seama de destinatia ei si importanta acesteia, de locurile de productie care au ocazionat cheltuielile respective, felul lor si partcularitatile pe care le prezinta. Pentru delimitarea cheltuielilor se urmaresc cativa pasi: Primul pas in definirea cheltuielilor este faptul ca activitatile desfasurate de catre o intreprindere sunt consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.In conditiile in care consumurile de bogatie obtinuta sunt evaluate si masurate in unitati menetare, ale capata expresia generica de cheltuieli.Definirea cheltuielilor prin prisma consumurilor este cel mai des utilizata in teoria si practica economica.Astfel pentru a dobandi sau fabrica un anumit bun material sau serviciu o persoana juridica /fizica trebuie sa renunte la o “sansa”, tradusa printro utilizare de resurse. Un al doilea pas este circumscrierea la nivelul intreprinderii cu activitati industriale si comerciale a cheltuielilor si costurilor.Pentru a produce , intreprinderea are nevoie de resurse economice, pe care le achizitioneaza de pe piata, efectuind cheltuielile corespunzatoare.Pe masura ce aceste resurse sunt consumate in vederea obtinerii de produse si servicii ele devin costuri;astfel produsele si serviciile sunt purtatoare atat de costuri cat si de rezultate. Al treilea pas pentru definirea costurilor este stabilirea perioadei de referinta.Orice cheltuiala trebuie asociata unei perioade de gestiune ca sistem de referinta si poate fi anuala/ interimara(zi, luna).Raportate la perioada de referinta ,cheltuielile pot fi curente, in avans , de repartizat asupra mai multor perioade si de plata/realizat. Cheltuielile curente cuprind cheltuieli recunoscute de rezultatul perioadei(consum de materii prime). Cheltuielile in avans sunt constatate in perioada “N” dar recunoscute de rezultatul perioadei”N+1”(plata/incasarea anticipata a chiriilor). Cheltuielile de repartizat asupra mai multor perioade sunt constatate in perioada “N”,dar recunoscute in rezultatul perioadei “N+1”(cheltuieli cu reparatii capitale). Cheltuielile de plata sunt consumuri constatate la inchiderea perioadei pentru care nu s-au primit/intocmit documentele justificative care angajeaza cheltuielile. financiare, contabilitatea trebuie sa inregistreze la timp si in totalitate cheltuielile de exploatare.
Pagina 23 din 143

trebuie sa aibe in vedere pe langa clasificatia productiei si a locurilor de productie care au ocazionat cheltuielile in cauza si diferitele feluri /categorii de cheltuieli cu partcularitatile acestora. in functie de scopul urmarit. Inregistrarea corespunzatoare a cheltuielilor de exploatare si calcularea cu exactitate a costului productiei fabricate. cursuri si referate postate de utilizatori. fie crearea altora. Astfel devine necesara clasificarea cheltuielilor de productie dupa anumite criterii. -durata de amortizare trebuie sa fie o durata probabila de utilizare -cheltuiala de folosinta se incorporeza in costuri pe toata perioada de utilizare Pagina 24 din 143 . a2)Cheltuieli calculate: sunt cheltuieli incorporate in costuri pentru un total diferit de cel ce figureaza in contabilitatea financiara.pentru a evita criterrle pur conventionale care servesc calcului amortizarilor in contabilitatea financiara se pot determina pentru includerea pe costuri”cheltuieli de folosinta” care difera de amortizari prin: -baza de amortizare a unei imobilizari trebuie sa fie valoarea ei actuala si nu valoarea ei de origine(costul istoric)pentru a tine cont de costul real de inlocuire. 20.avand un caracter normal in raport cu activitatea intreprinderii.Iin functie de nivelul lor de incorporare se disting: a1) Cheltuieli integral incorporabile: se include in costuri cu o suma identica celei inregistrate in contabilitatea financiara.tocilar.recunoscute drept costuri ale perioadei si costuri ale produsului in contabilitatea interne.Exista trei tipuri de cheltuieli calculate: cheltuieli de folosinta: sunt cheltuielile care se substituie cheltuielilor cu amortizarea din contabilitatea financiara.pentru activitatea cu ciclu lung de fabricatie.Ele figureaza atat in contabilitatea financiara cat si in cea interna.cheltuieli cu dobanzile.Vizitati www. Cheltuielile din contabilitatea financiara sufera “retractari” inaintea integrarii lor in costuri avand ca obiect fie eliminarea anumitor cheltuieli/ substituirea unora dintre ele. Se pot distinge urmatoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli incorporabile b) cheltuieli neincorporabile c) cheltuieli supletive a) cheltuielile incorporabile: sunt de regula cheltuieli angajate .ro ! Arhiva online cu diplome. precum:cheltuielile de exploatare.

Din punct de vedere al naturii /continutului economic. a3) cheltuieli preliminate:sunt cheltuieli incorporate in costuri ce se substituie provizioanelor inregistrate in contabilitatea financiara.cheltuielile efectuate deja au fost inregistrate in contabilitatea financiara ca si cheltuieli in avans si vor fi incluse lunar in costuri in mod esalonat. Se pot aminti: .cheltuieli generale de administratie .tocilar.cheltuieli salariale: reprezentate de consumul de forta de munca si sunt sub forma remuneratiilor salariale. b)cheltuieli neincorporabile: nu sunt costuri ale produsului.cheltuielile de productie se impart in: cheltuieli materiale: reprezentate prin consumuri de mijloace de productie. c) cheltuieli supletive :sunt costuri recunoscute in contabilitatea de gestiune fara a se regasi in cea financiara si se poate calcula costuri comparate intre intreprinderi concurente. cursuri si referate postate de utilizatori. ele reprezinta cheltuieli inregistrate in avans in conturile din clasa 6 din contabilitatea financiara si sunt eliminate din contabilitatea de gestiune pentru ca nu corespund conditiilor normale de functionare si de realizare a obiectului de activitate al intreprinderii.In costul subactivitatii se include pierderile din rebuturi. 21.Provizioanele pentru deprecierea elementelor de activ nu pot face obictul calculatiei costurilor.. constituite pentru reparatii capitale si alte provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii.Vizitati www.Perioada de calcul a costurilor este de regula luna. Pagina 25 din 143 .Cheltuielile supletive pot fi: -remuneratia capitalurilor propii:calculata la nivelul ratei medii a dobanzilor.cheltuieli de desfacere .fie de numarul de ore de functionare a utilajului.plata contributiei unitatii la asigurarile sociale. consum de mijloace de munca.cheltuieli financiare si exceptionele De asemenea nu trebuie sa se includa in costul de productie costul subactivitatii. a4) Cheltuieli anticipate:”abonamentul” cheltuielilor anticipate permite integrarea in costuri a cheltuielilor din contabilitatea financiara. capitalurilor imprumutate -remunerarea intreprinzatorului individual permite compararea mai realista a doua intreprinderi in care personalul de conducere este salariat si a carui remunerare este o cheltuiala.Nivelul de activitate se poate calcula in functie de volumul productiei.ro ! Arhiva online cu diplome.

cheltuieli de exploatare .cheltuieli financiare . Din punct de vedere al importantei pe care o au in procesu de productie sunt: cheltuieli de baza: sunt cele ocazionate de desfasurarea procesului tehnologic: cheltuieli de regie: nu au legatura directa cu procesul tehnologic. Dupa componenta cheltuielile de productie se impart in: cheltuieli simple: au continut omogen. Pagina 26 din 143 .servicii/comenzi. Dupa comportamentul lor fata de volumul fizic al productiei.Cheltuieli fixe: nu-si modifica nivelul indiferent de modificarea volumului fizic al productiei. sunt formate dintr-un singur element de cheltuiala care nu se mai poate descompune.faze ca obiecte de calculatie.cheltuieli exceptionale Dupa destinatie: .cheltuielile de productie se impart in: cheltuieli variabile:pe total isi modifica nivelul odata cumodificarea volumului fizic a productiei. a conducerii productiei si a activitatii.cheltuieli neproductive:nu produc noi valori. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.cheltuielil de desfacere .cheltuieli generale de administratie Cheltuielile directe + chletuielile indirecte = costul de productie Costul de productie +cheltuieli generale de administratie+cheltuieli de desfacere=costul complet.cheltuielile sunt: Dupa natura lor: .ele apar datorita unor lipsuri pe linia organizarii productiei.Cheltuieli indirecte: privesc financiar fabricarea mai multor produse . Din punct de vedere cum participa la crearea de noi valori avem:cheltuieli productive: au drept rezultat crearea de noi valori. Dupa modul de repartizare si includere in costul obiectelor de calculatie sunt:cheltuieli directe :se identifica pe un anumit obiect de calculatie inca din momentul efectuarii lor si se include direct in costul obiectelor.tocilar. 22 Din punct de vedere al scopului urmarit.Vizitati www.cheltuieli directe . cheltuieli comlexe: sunt formate din mai multe elemente a cheltuielilor simple.executarea mai multor lucrari.cheltuieli indirecte . sunt efectuate in scopu crearii conditiilor normale de desfasurare a muncii.

Costul perioadei: este costul ales si recunoscut de contul de rezultate in perioada de referinta.este consumul. Costul productiei: valoarea materialelor consumate si suma cheltuielilor reclamate de prelucrarea materialelor comform procesului tehnologic.clasificare. Pagina 27 din 143 . Costul administratiei: reprezinta suma chletuielilor .cheltuielilor de publicitate. Din punct de vedere al posibilitatilor de evaluare a deciziei.in sens larg cheltuiala este sinonima cu o “dare de bani”. manipularii. informatica.de oportuitate. cursuri si referate postate de utilizatori. 23.serviciilor functionale.transportului.Din acest punct de vedere se disting doua tipuri de costuri: Costul produsului :reprezinta costul atasat unui element stocabil si va servi la evaluarea stocurilor.o plata. Nu trebuie confundate notiunile de cost si de cheltuiala. Campul de aplicare este variat si astfel se poate calcula costul unei functiune economice a intreprinderii. cheltuielile de productie se pot grupa:controlabile. Costul distributiei: cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente depozitarii.ambalare. masurare. Calculatia costurilor se delimiteaza simultanca instrument international si ca instrument de gestiune vizand imbunatatirea performantei intreprinderii. Obiectul calculatiei costurilor il reprezinta colectarea si ventilarea veniturilor si cheltuielilor in vederea determinarii costurilor si rezultatelor analitice ale intreprinderii.ascunse.adica legatura ei nemijlocita cu o activitate concreta. cercetare. a unui mijloc de exploatare.calcul denumesc calculatia costurilor. Factorul determinant care hotaraste daca o cheltuiala in sens financiar constituie un element de cost .tocilar.unui produs.Vizitati www.relevante.ro ! Arhiva online cu diplome.necontrolabile.productiva si nu dare de bani.marginale.Platile constituie in toate cazurile cheltuieli numai in sens financiar.indiferente. Existenta elementelor stocabile determina alegerea procedurii de atasare a echivalentului resurselor cumulate. Procesele de evaluare. Se disting urmatoarele tipuri de costuri: Costul aprovizionarii: reprezinta totalitatea cheltuielilor efectuate in procesul de aprovizionare.

Costul produsului va tranzita intotdeauna printr-un stoc. Cost vanzari Beneficii Vanzari Anglo-saxon Consumu ri In cursul perioadei Beneficii continental Momentul de calcul delimiteaza doua tipuri de costuri:costuri efective: calculate “aposteori” proceselor. pentru a pune in evidenta abaterile.alegerea intre costul perioadei si costul produsului are un impact important asupra contului de rezulatate.poate fi realizat in doua maniere: prima specifica practicii anglo-saxone. cursuri si referate postate de utilizatori.compara direct vanzarile si costurile produselor vandute.faptelor.Vizitati www. Al doilea mod este cel continental si consta in atasarea consumurilor constatate la ansamblu contrapartizilor ce le-au generat. Postcalculatiile pot fi in raport de scopul urmarit si metodologia folosita: Calculatii contabile Calculatii statistice Calculatii de analiza si control Tipurile de costuri pot fi grupate dupa urmatoarele criterii: Costul productiei Stocate Vanzari Pagina 28 din 143 .pentru ca costurile recunoscute si puse in contrapartida cu vanzarikle acelei perioade vor depinde de alegerea facuta.ro ! Arhiva online cu diplome. activitatilor de realizare a produselor.activitatilor/produselor ce reclama estimarea consumurilor de resurse. Cost-controlul este o descompunere in sarcini productive si permite controlul riguros a costurilor si o ameliorare a randamentelor. Calculul rezultatului de exploatare.costuri prestabilite: calculate anterior realizarii proceselor.plus cheltuieli neimputabile produselor.tocilar. si consta in confruntarea periodica intre standarde si realizari.

si se mai 24. Pagina 29 din 143 .Se disting:costuri variabile: sunt costuri constituite din cheltuieli pentru care consumul valoric de resurse se modifica in acelasi sens cu modificarea volumului fizic al productiei. cursuri si referate postate de utilizatori. Aceste cheltuieli sunt legate de functionarea intreprinderii.costuri indirecte:sunt costuri constituite din cheltuieli pentru care echivalentul valoric al consumului de resurse nu se regaseste in contul produsului decat dupa calcule ulterioare. numesc costuri operationale.ro ! Arhiva online cu diplome.Ele reflecta legatura de cazualitate intre consumurile de resurse si produsele care le genereaza. Dependenta fata de variatia nivelului de activitate: se pot determina costurile ce corespund unui anumit nivel de activitate. Distinctia “costuri directe/costuri indirecte”poate fi estinsa daca se au in vedere si alte posibilitati de identificare a consumului de resurse.Vizitati www.costuri fixe: sunt constituite din cheltuieli al caror nivel este constant si sunt legate de existenta intreprinderii si corespund pentru fiecare perioada unei capacitati de productie determinata.intensitate si randament in utilizarea mijloacelor disponibile. evolutia lor depinde de gradul de utilizare. Ansamblul cheltuielilor ce se incorporeaza in costuri se descompun astfel: Variatia nivelului de Activitate Identificarea consumului pt obiectul calculat Costuri directe Costuri indirecte I II III IV Costuri variabile Costuri fixe I costuri variabile directe: cuprind cheltuieli ce depind de variatia nivelului de activitate si se regasesc in costul obiectului de calculatie. Modul de identificare a consumurilor de resurse pe obiecte de calculatie diferentiaza doua tipuri de costuri:costuri directe: sunt costuri constituite din cheltuieli pentru care echivalentul valoric al consumurilor de resurse poate fi identificat in costul produsului.tocilar.

III costuri fixe directe: cuprind cheltuieli ce pot afecta costul unui produs . Costuri partiale: este costul ce cuprinde doar o categorie de cheltuieli si anume cele ce formeaza costuri variabile.dar sunt independente de volumul de activitate. II costuri variabile indirecte: cuprind cheltuieli care se modifica la variatia volumului de activitate fara a fi afectate costul unui produs . E=C0 (X1 /X0 –1) (1-gr) C0= nivelul costurilor totale in perioada de baza X0.ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru caracterizarea comportamentului costurilor in functie de volumul fizic al activitatilor se poate utiliza: indicatorul gradului de reactie a costurilor : si exprima raportul dintre cresterea /descresterea costurilor totale(c) fata de cresterea /descresterea variabilei independente “x”.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. 25. gr= (c/c / (x/x Evolutia costurilor antreneaza efecte(E) pozitive /negative.delimitate in costuri directe si indirecte. costu unui produs poate fi corelat fie incorporand toate cheltuielile din contabilitatea finaciara. IV costuri fixe indirecte:cuprind cheltuieli ce nu se modifica in in functie de volumul de activitate. Costurile variabile se calculeaza cu formula: Cv=cv * x Cv=costuri variabile totale cv=cost unitar variabil x=volum fizic Pagina 30 din 143 .tocilar. Exista doua categorii de costuri: Costuri complete: cuprinde cheltuieli in costul unui produs.1=volumul fizic al productiei in perioada curenta. Sfera de cuprindere a cheltuielilor incorporabile in costul produsului pentru o perioada determinata .

ro ! Arhiva online cu diplome. Orice modificare a volumului fizic”x” . Obtinerea productiei se face in sectii auxiliare. Costuri proportionale: sunt costuri care in totalitatea lor isi modifica nivelul in acelasi sens si in aceiasi proportie cu modificarea volumului productieisi pe unitatea de produs raman constante. are drept scop satisfacerea unor nevoi social-culturale si de trai a personalului muncitor. Costuri flexibile: au o evolutie neregulata. a centralei de apa.servicii destinate vanzarii. delimitarea si inregistrarea cheltuielilor se face pe sectii si locuri de productie care le-au ocazionat. Costul marginal :sunt “costuri maxime admise”pentru producerea unor cantitati de bunuri cu randamentul cel mai scazut al fortelor de productie. executare de lucrari si servicii ca:productia sectiei de scularie. semifabricate. Aici se cuprinde: fabricarea de produse secundare. Costul de oportunitate: este lipsa de castig rezultata din renuntarea pe care o implica o alegere oarecare.in sensu ca determinarea . Clasificarea productiei este importanta pentru organizarea contabilitatii cheltuielilor de productie si calculul costului sau . Costuri degresive: sunt costuri care cresc intr-o proportie mai mica decat cresterea volumului fizic al productiei. Dupa destinatie si importanta productia se imparte astfel: Productie de baza: este cea care formeaza obiectul activitatii principale a intreprinderii si consta in obtinerea de produse finite. Productia auxiliara: asigura desfasurarea normala a productiei de baza. Obtinerea ei are loc in cadrul sectiilor principale de productie care se mai numesc sectii de baza. Costuri progresive: exprima consumurile de resuse al caror ritm de crestere este superior ritmului de crestere a volumului fizic al productiei. 26.tocilar.poate fi considerat diferenta intre marja generata de un plan de actiune si cea superioara pe care ar genera-o cea mai buna decizie. lucrari. Obtinerea ei are loc in sectii neindustriale. ele pot evolua liniar sau neliniar. Productia anexa: asigura desfasurarea normala a productiei de baza a intreprinderii. Pagina 31 din 143 . va determina o modificare directa a costurilor totale. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.

Totodata in SUA a aparut un sistem numit “Activity Based Costing”. Prima incercare de realizare a unui nou sistem in calculatia costurilor a fost facuta in anul 1987 de catre Kaplan. Cooper si Johnson. a costurilor incorporabile pe locuri de costuri. simplitate si exactitate. Cei doi autori au supus unui studiu critic sectoarele si mlocurile de costuri comune(indirecte). pe produse. In perfectionarea metodelor de calculatie a costurilor s-a pornit de la convergente si divergente. in calculatiile costurilor pe activitati (ABC). Germania.Vollmann. Metoda de calculatie nu se poate reduce doar la calcule matematice. si a procedeelor care conduc la cuantificarea corelatiei dintre aceste costuri si productia ce le-a ocazionat.Japonia. ajungand la concluziaca psul hotarator pentru controlul costurilor indirecte. baza ei se considera a fi lucrarea “The hidden factoty”. cu dubla functie elaborate si dezvoltate de W.pe baza calculatiei costurilor si a rezultatelor. Evolutia si clasificarea metodelor de calculatie a costurilor si particularitatile acestora In pas cu dinamica vietii economico. ci ea trebuie sa fie un mijloc eficient de control operativ a tuturor consumurilor. care sa asigure operativitate. Metoda de calculatie a costurilor cuprinde totalitatea procedeelor de colectare dupa anumite principii. pe sectoare de productie. in special in SUA. cautand avantajele si inlaturand greselile. in 1989 in scopu unei mai bune transparente a costurilor si a unor strategii mai eficiente.a concurentei accentuate pe piata si a tendintelor spre o societate a informatiilor. Spre exemplu calculatia costurilor pe activitati(ABC) este una dintre ultimele cuceriri in domeniul calculatiei costurilor. In Germania a inceput odata cu publicarea cartii lui Hovath/ Mayer. un instrument real al aotogestiunii. In acest sens au aparut diverse sisteme. pentru managementul intreprinderii se ridica probleme noi in domeniul efectuarii controlului si luarii de decizii tactice si strategice . forme si metode de calculatie a costurilor si rezultatelor intreprinderii.Kiger. Straduintele celor trei autori pot fi rezumate la transpunerea si aplicarea instrumentarului si metodologiei marimilor directe de referinta.sociale. cursuri si referate postate de utilizatori. consta in elaborarea unui model care sa detalieze si sa structureze cauzele acestor costuri. relevanta. asupra sectoarelor auxiliare.Vizitati www. elaborata de Jeffrey G. determinate de obtinerea si desfacerea produselor. in vederea determinarii costului intregii productii. intr-o anumita perioada de gestiune.pe grupe.Miller si Thomas E. Pagina 32 din 143 . vizand realizarea unui sistem informatoinal al costurilor.ro ! Arhiva online cu diplome. pe lucrari.tocilar. Originea ei se afla in SUA.

utilizand marimi prestabilite in domeniul costurilor. cursuri si referate postate de utilizatori. pe faze. pe comenzi Metode bazate pe principiile coeficientilor de echivalenta/al rapoartelor constante: metoda coeficientilor de echivalenta. GP.metoda pe locuri de cheltuieli. pe faze.THM. In literatura de specialitate metodele privind programerea. Pagina 33 din 143 . a coeficientilor de echivalenta. de gradul de mecanizare si automatizare a lucrarilor contabile. standard.complexitatea si modul de organizare a productiei. Metode bazate pe principiu centrelor de responsabilitate:THM. Metodele de calcul previzionale. planificarea si calculatia costurilor au fost clasificate diferit. Metode matematice utilizabile la determinarea si analiza costului: metoda corelatiei. PERT. 27. Unii dintre autori le grupeaza dupa perioada de aparitie in : Metode clasice : metoda globala. iar o alta categorie in metode de calculatie bazate pe sectiuni omegene care include: Metode absorbante: metoda globala. abaterile de la costul predeterminat. Aplicarea acestor metode este influetata de specificul procesului tehnologic. servind ca instrument de fundamentare si adoptare a deciziilor. Metode care grupeaza costul pe sectoare de responsabilitate.Vizitati www.GP. a costurilor directe. PERT. metoda normativa.ro ! Arhiva online cu diplome. pe comenzi.tocilar. Altii le clasifica in metode de calcul a costurilor istorice cu caracter postoperativsi metode prederminate. fiecare grupa continand aceleasi metode de mai sus. La randul sau metodele moderne au fost impartite astfel: Metode bazate pe proiectarea tehnico-economica a unor costuri normate: metoda standard cost Metode de grupare si analiza a costurilor directe: metoda direct-costing Metode care utilizeaza coeficienti de echivalenta: metoda GP.metoda coeficientilor de echivalenta agregati. varietatea produselor fabricate. Metode evoluate/moderne:metoda costului normal. urmaresc si controleaza operatii pe parcursul procesului de productie.

La randul ei metoda de calculatie aleasa impune o anumita colectare si inregistrare Pagina 34 din 143 . Metodele de calculatie a costurilor au o stransa legatura cu contabilitatea financiara care furnizeaza datele necesare calcularii costului in conditiile cerute de metoda respectiva. lucrarilor. luand in considerare numai anumite costuri ocazionate de procesul de productie.GP) si un purtator final ca in primul caz.PERT.Vizitati www.direct costing). Aceleasi metode de calculatie a costurilor au fost clasificate si dupa alte criterii si anume:dupa legatura cu obiectul de calcul se impart in: Metode de calculatie pe purtator Pe zone/sectoare deccdheltuieli Mixte Metodele de calculatie pe purtator stabilesc costul pe purtator. Metoda de calculatie pe sectoare de cheltuieli stabileste totalul costurilor. privind productia intr-o perioada de gestiune aferente fiecarui sector. metodele de calculatie se grupeaza in : Metode de calculatie care au un singur obiectiv: calcularea costului produselor.standard cost). pe faze)determina costurile atat pe sectoare cat si pe purtator de costuri.THM. particularitailor tehnologice de fabricatie si a organizarii productiei. de desfacere. sectie. a lucrarilor executate. globala .pe faze. pe faze. lucrare. faza. Metode de calculatie ce urmaresc si alte obiective: necesare conducerii operative a activitatii productive(metoda standard cost.GP). Metodele mixte (globala. In functie de sfera de cuprindere a costurilor in costul unitar metodele de calculatie se divid in metode absorbante si partiale. serviciilor prestate(metoda pe comenzi. 28. Unele metode folosesc un singur purtator de costuri ce corespunde formei naturale a productiei. Tinand seama de obiectivele urmarite. alti doi purtatori de costuri: unul intermediar specific metodei in cauza(THM. Metodele absorbante: include in costul unitar toate costurile de productie si de desfacere ale produselor(metoda pe comenzi. produs. Metodele de calculatie partiale : calculeaza cost-incomplet.ro ! Arhiva online cu diplome.urmarinduse cresterea responsabilitatii in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti.tocilar. Metode cu caracter postoperativ (istorice)au ca obiect calcularea la finele perioadei a costului. atelier. comanda. cursuri si referate postate de utilizatori.

colectarea costurilor pe purtatori. Carcteristicile comune sunt: Calculeaza costul plecand de la doua elemente:totalitatea cheltuielior incorporabile de peoductie si distributie in expresie valorica si productia care le-a ocazoinat.tocilar. pe sectoare Separarea costurilor aferente productiei in raport cu gradul ei de finisare Calculul indicatorilor specifici metodei. Interfata intre contabilitatea financiara a cheltuielilor si contabilitatea de gestiune Structura globala a interfetei contabilitate financiara –contabilitate de gestiune. in Romania a fost adoptat sistemul contabil in dublu-circuit. procedee.Vizitati www.care delimeteaza duoa circuite ale contabilitatii: circuitul contabilitate financiara: ca circuit principal Pagina 35 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. Intre metodele de calculatie a costurilor exista asemanari si deosebiri. de scopu urmarit prin calculatie.respectiv sistemul contabil dualist. care se concretizeaza in proceduri si metode adoptate in functie de caracteristicile concrete ale situatiei. Pentru metodele partiale etapele lucrarilor sunt: Delimitarea . Intre metodele de calculatie exista si deosebiri determinate de purtatorii de cost ai produsului. In cadrul fiecarei etape se folosesc mai multe procedee de lucru Scopul final este calcularea costului de productie. instrumente pentru calcularea costurilor. Conceptualizarea contabilitatii este intemeiata pe principii ce modeleaza conditiile si solutiile in gestiunea si contabilitatea firmei. a tarifului ora-masina Determinarea activitatilor in cazul metodei PERT. Unele metode necesita folosirea unor etape specifice ca : Stabilirea abaterilor dintre costul efectiv si cel normat/standard Stabilirea centrelor de activitate. Fiecare metoda foloseste pentru calculul costurilor anumite etape de desfasurare a lucrarilor de calculatie. Indiferent de particularitatile procesului tehnologic. in contabilitatea costurilor. cursuri si referate postate de utilizatori. 29. modul de organizare a locurilor generatoare de costuri. metodele absorbante presupun parcurgerea acelorasi etape. Pe fondul elementelor ce definesc cadrul conceptual general al contabilitatii.

lucrari.relatii ce genereaza obligatii si drepturi de creanta de schimb patrimonial care fac obiectul contabilitatii financiare. fluxuri ce se pot grupa in trei categorii: 30 fluxuri intre administratia generala si gestiunea subunitatilor fluxuri intersubunitati Pagina 36 din 143 .precum si la aprecierea modului si gradului de utilizare a resurseloralocate si pentru pregatirea si luarea deciziilor.banci.care nasc relatii juridice de natura drepturilor si obligatiilor cu privire la gestiunea si valorificarea resurselor alocate pentru realizarea activitailor programate. Se formeaza astfel duoa mari categorii de relatii juridice cu caracter contractual:relatii contractuale exterioare intreprinderii: cu furnizori. Prin contractul de management. iar acesta la randul sau subcontoleaza gestionarea si administrarea subunitatilor cu manageri ale acestor structuri comform schemei de organizare. contabilitatea financiara satisfacand cu precadere functii exterioare ale intreprinderii. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.propietarul incredinteaza manageruluigeneral administrarea si gestiunea intreprinderii. Astfel funactiile celor doua circuite ale contabilitatii se completeaza reciprocprin complementaritatea lor. In acest sens informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt utile cu precadere la intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli.pe feluri de activitate.respectiv activitatilor de exploatare si finaciare ale intreprinderii. Intre gestiunea generala a intreprinderii ce formeaza obiectul contabilitaii financiare si subgestiuniile acesteia controlate si caracterizate prin contabilitatea de gestiune se formeaza un sistem de relatii economice.desi se delimiteaza structural si functional sunt elemente ale aceluiasi cadru.relatii contractuale interne: intre managerul general si conducatorii diferitelor structuri lucrative ale intreprinderii.Vizitati www. in timp ce contabilitatea de gestiune satisface cerinte ale functiilor manageriale interne ale societatii.servicii.tocilar. la determinarea costurilor si rentabilitatii pe activitati si produse.orientat si subordonat obiectivelor de baza. Pentru a intelege interfata contabilitatii financiare cu contabilitate de gestiune se impune precizarea caracterului contractual al raporturilor dintre administrarea generala a intreprinderii si conducatorii subunitatilor acesteia. circuitul contabilitate de gestiune: circuit util de ordin secundar Cele doua circuite. produse. Acest sistem de relatii este definit prin fluxurile interne de gestiune.actionari.clienti.care este unitatea patrinomiala si astfel impreuna trebuie sa asigure realizarea obiectivelor de cbaza ale acesteia.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

fluxuri intra subunitati Fluxurile de baza sunt cele de categoria “a” respectiv cele ce formeaza miscari biunivoce de bunuri si valori intre gestiunea generala a intreprinderii administrata de managerul general si subunitatilor administrate de managerii acestora. In cadrul acestor fluxuri de baza se disting patru fluxuri principale prin care se realizeaza miscarile si se controleaza permanent decontarile generate de schimbari interne de valori si concomitent se carcterizeaza starea si rezultatele acestor miscari.Fluxurile principale sunt: 1.Fluxul bugetelor de exploatare(BVC):orientat de la administratia generala la subunitati 2.Fluxul resurselor alocate:pentru executarea activitatilor de exploatare 3.Fluxul produselor obtinute din activitatea de exploatare care porneste de la subunitatea de exploatare spre administratia generala. 4. Fluxul abaterilor si controlul executarii programelor(BVC):orientat in principal de la subunitati la administratia generala. Aceste fluxuri de baza interactioneaza sistematic intre administratia generala si subunitati,ridica probleme contabilitatii intreprinderii pe linia corelarii contabilitatii financiare,ale carei obiect si sfera de cuprinde gestiunea si administrarea generala a societatii cu contabilitatea de gestiune. Celelate doua categorii de fluxuri fac obiectul excusiv al contabilitatii de gestiune pentru care nu se pun probleme derecte de corelare cu contabilitatea financiara. Contabilitatea de gestiune opereaza cu conturile clasei 9” conturi de gestiune” din planul general de conturi, care functioneaza dupa regulile pertidei duble in trei grupe: Grupa 90”decontari interne” 901”decontari interne privind chletuielile” 902”decontari interne privind productia obtinuta” 903”decontari interne privind diferentele de pret” Grupa 92”conturi de calculatie” 921”cheltuielile activitatii de baza” 922”cheltuielile activitatii auxiliare” 923” cheltuielilindirecte de productie” 924”cheltuieli generale de administratie” 925”cheltuielil de desfacere” Grupa 93”costul productiei” 931”costul productiei obtinute”
Pagina 37 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

933”costul productiei in curs de executie” Desi cele doua circuite functioneaza cvasiautonom,dat fiind unitatea gestiunii globale a patrimoniului, exista o zona de inferenta in care se face legatura ,interfata intre cele doua circuite contabile. Mecanismul si metodologia de realizare a corespondentelor si schimburilor de informatii sunt importante pentru organizarea si conducerea de ansamblu a contabilitatii oricarei intreprinderi. 31. Contabuilitatea fluxului resurselor alocate: Fluxul resurelor alocate activitatiilor de exploatare sunt evidentiate si controlate in contabilitatea intreprinderilor prin indicatori ai cheltuielilor: cheltuieli evidentiate dupa natura /respectiv dupa continutul econimic, cheltuieli evidentiate pe obiect/centru de activitate pe o structura a articolelor de calculatie a costurilor in activitatea analitica. In urma transferului resurselor din gestiunea generala a intreprinderii in gestiunea subunitatilor evidentiate si evaluate sub forma cheltuielilor,se realizeaza contabilitatea in structura dubla a acestor artocole de calculatie a costurilor. Nu toate chletuielile inregistrate in contabilitatea financiara sunt aferente activitatii de exploatare,sunt detasabile direct/indirect costurilor,lucrarilor,serviciilor executate, ca urmare aceste cheltuieli se impart in:cheltuieli incorporabile si sunt generate si sunt aferente activitatii de exploatare si fac obiectul determinarii rationale a costurilor; cheltuieli neincorporabile: nu sunt ocazionate de activitatea de exploatare, deci nu au corespondent in elementele productiei. In contabilitatea de gestiune fluxul resurselor alocate este evidentiat si controlat cu ajutorul contului 901”decontari interne privind cheltuielile” si conturile de calculatie a costurilor(921,922,923,9 24).Conturile de decontari (901,902,903)sunt Contabilitatea financiara Contabilitatea de gestiune

Pagina 38 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

conturi ce evidentiaza relatiile subunitatii cu administratia generala a intreprinderii, deci sunt conturi ale gestiunii interne. Operatiunea economica 1.consum de materii prime comform bonului de materiale 2.diferente de pret aferente materiilor prime consumate 3.Consum de materiale pentru: 600 “cheltuieli cu materii = 300 5000000 “materii prime” 921 activitatii de baza” 921 = activitatii de baza” % = 901 = 901 50000000 “decontari interne privind cheltuielile” 901 5000000 privind cheltuielile” 44000000

“decontarile

prime” 600 = 308 5000000 “cheltuieli “diferente de pret cu materii la materii prime 44000000 consumabile” prime” 601 = 301 “cheltuieli

“cheltuielile “ decontari interne

“materiale 922

“decontari interne privind cheltuielile” 10000000 “cheltuielile activitatii auxiliare” 923 de productie” 924 de administratie” 4000000 “cheltuieli generale 30000000 “cheltuielil indirecte

sectii auxiliare 10000000 cu materiale sectii pricipale 30000000 consumabile” administratie 4000000

32. Operatia economica 4.centralizatorul statelor de salarii: salarii directe 90000000 Contabilitate finaciara 641 = 421 133000000 “cheltuieli cu remuneratii “personal remuneratii Contabilitate de gestiune % = 901 133000000 “decontari interne privind cheltuielile”

Pagina 39 din 143

salarii sectii auxiliare 25000000 salarii personal sectii pricipale 10000000 salarii administratie 8000000 5.ro ! Arhiva online cu diplome.contributii la asigurarile sociale: salarii directe 22500000 salarii sectii auxiliare 6250000 salarii personal sectii principale 2500000 salarii administratie 2000000 personal” datorate” 921 “cheltuielile 90000000 activitatii de baza” 6451 privind = 4311 43250000 “ contributia unitatii la asigurarile sociale” % = 901 43250000 “cheltuieli contributia unitatii la “decontari interne privind cheltuielile” 921 “cheltuielile activitatii de baza’ 6250000 “cheltuielile activitatii auxiliare” 923 2000000 “cheltuielile generale de administratie” 22500000 asigurarile sociale” 6.amortizarea imobilizarilo corporale 681 = 281 50000000 % = 901 50000000 “cheltuieli “amortizarea “decontari interne Pagina 40 din 143 .tocilar.facturi pentru consumul de energie si apa 605 = 401 75000000 “furnizori” % = 901 75000000 “cheltuieli privind “decontari interne privind cheltuielile” 922 50000000 “cheltuielile activitatii de baza” 923 9000000 “cheltuieli indirecte de productie” 924 16000000 “cheltuieli generale de administratie” energia si apa” 7.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.

Vizitati www. de exploatare si proizioanele” privind 921 -ile corporale privind cheltuielile” 20000000 “cheltuielile activitatii de baza” privind amortizarea imobilizar 33.productie finita obtinuta. elemente ce formeaza venituri potentiale din productia stocata si in curs de executie. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Acest flux are o importanta deosebita .tocilar.prin el sunt pulsate spre exterior bunuri si valori rezultate din exploatare.evaluata la cost prestabilit 931”cost productiei obtinute” obtinuta” 2. 922 923 924 Contabilitatea fluxului productiei obtinute: 5000000 10000000 15000000 “cheltuielile activitaii auxiliare “cheltuielile indirecte de productie” “cheltuieli generale de administratie” Fluxul productiei obtinute privind perspectiva gestiunii interne si a relatiilor contractuale dintre managerii subunitatilor si administratia generala evidentiaza si controleaza procesul de predare-prelucrare a produselor finite.serviciilor prestate de subunitati la gestiunea generala si decontarea valorii din resursele alocate prin fluxul anterior.lucrarilor executate. Ciclul de inregistrari la contabilitatea de gestiune pe productia finita si in curs de executie consta in : 1. Evidenta si controlul acestui flux se face in contabilitatea de gestiune cu conturile clasei 9.decontarea interna a cheltuielilor efective aferente productiei finite obtinute : 902”decontari interne privind productia obtinuta” = % = 902”decontari interne privind productia Pagina 41 din 143 .predarea productiei la administratia generala si decontarea cheltuielilor aferente la nivelul costului prestabilit: 901”decontari interne privind cheltuielile” = 931”costul productiei obtinute” 3. 7.

productia Contabilitatea financiara Contabilitatea de gestiune 931 = 902 25000000 Pagina 42 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. 6. 921”cheltuielile activitatii de baza” 922”chletuielile activitatii auxiliare “ 925”cheltuieli de desfacere” 4.predarea scriptica la sfarsitul exercitiului (n) a productiei in curs de executie la administratia generala. Operatia economica 1.productia in curs de executie existenta la sfarsitul exercitiului(n)evaluata la costurile efective: 933”costul productiei in curs de executie” = % 921”cheltuielile activitatii de baza” 922”cheltuielile activitatilor auxiliare” 34. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.inregistrarea diferentelor de pret aferenteproductiei obtinute dintre costurile efective si pretul de inregistrare: 903”decontari interne privind diferentele de pret” = 902”decontari interne privind productia obtinuta” 5.reluarea scriptica la inceputul exercitiului urmator(n+1) a productiei in curs de la administratia generala: 933”costul productiei in curs de executie “ = 902”decontari interne privind productia obtinuta” In contabilitate evidenta abaterilor si controlul lor se face cu contul 903”decontari interne privind diferentele de pret” si are rolul de a evidentia diferentele de pret intre costul efectiv si pretul de inregistrare.tocilar. 902”decontari interne privind productia obtinuta” = 933”costul productiei in curs de executie” 7.

4.inregistrarea diferentelor de pret la productia finita 903 = 902 11000000 “decontari interne privind diferentele Pagina 43 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.Vizitati www.predarea productiei la administratia generala si decontarea cheltuielilor % =711 “venituri din productia stocata” 341”semifabricate” 1000000 346”produse reziduale”1000000 901 = 931 25000000 ‘decontari “costul productiei obtinute” cheltuielile 345”produse finite”14000000 privind 3. obtinuta.decontarea interna a cheltuielilor efective 902 = % “decontari interne privind 31500000 productia obtinuta 921 30000000 “cheltuieli activitatii de baza” 922 1000000 “ cheltuielile activitatii auxiliare” 925 500000 “cheltuielile de desfacere” 35.evaluata la cost prestabilit “costul productiei “decontari obtinute” interne privind productia obtinuta” 2.

productia in curs de executie evaluata la costuri efective la sfarsitul exercitiului de pret’ 933 = % “costul rpoductiei 2400000 in curs de executie” 921 1500000 “cheltuielile activitatii de baza” 922 auxiliare” 900000 “cheltuielile activitatii 6. cursuri si referate postate de utilizatori.predarea scriptica la sfarsitul exercitiului “n” a productiei in curs de executie % = 711 9500000 “venituri din productia stocata 902 = 933 95000000 “decontari “costul interne privind productii in curs de executie 331 6500000 “produse in curs de executie” 332 3000000 “lucrari si servicii in curs de executie” 7. Reluarea scriptica la inceputul exercitiului urmator a productiei in curs de executie 711 = % 95000000 productia obtinuta” 933 = “costul productiei in curs 902 9500000 “decontari interne privind productia obtinuta” “venituri din productia stocata” 331 6500000 “produse in curs de executie” 332 3000000 “lucrari si servicii in curs de executie” de executie” Interfata cu contabilitatea financiara pentru fluxurile abaterilor de la program se face in zona decontarilor acestor abateri de catre fiecare subunitate cu administratia generala.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 44 din 143 .Vizitati www.tocilar. 5.

Din puncte de vedere al calculatiei . calcularea cat mai exacta a costului productiei fabricate are la baza urmatoarele principii teoretice si metodologice : Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu sau pe locuri de cheltuieli a datelor si informatiilor Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor Principiul documentarii Principiul delimitarii cheltuielilor care privesc productia si care nu privesc productia Principiul separarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele cu caracter neproductiv Principiul imputarii rationale Principiul conectarii cheltuielilor la venituri Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu : presupune ca cheltuielile efectuate in cursul unui exercitiu sa fie evidentiate pe locurile care le-au ocazionat .tocilar. 36. cursuri si referate postate de utilizatori. cheltuielile de exploatare se impart in patru grupe si anume : .cheltuieli de aprovizionare .cheltuieli de productie Pagina 45 din 143 . CAPITOLUL III PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA GESTIUNII PRINCIPII DE ORGANIZARE A CONTABILITATII DE GESTIUNE Calculatia costurilor are la baza anumite principii care asigura un continut real si exact costului de productie.Vizitati www. Se impune colectarea cheltuielilor pe care le-au ocazionat . sectii.ro ! Arhiva online cu diplome. sectoare. ateliere. Astfel . intrucat in cadrul acestora se stabileste si responsabilitatile precise pentru persoanele care au aprobat sau acceptat aceste cheltuieli.

Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor : presupune separarea cheltuielilor perioadei curente de cele aferente perioadelor precedente sau ulterioare.cheltuieli de desfacere . De regula se includ in costul productiei in periada urmatoare sau luna in care se inregistreaza provizionul. cursuri si referate postate de utilizatori. la nivelul fiecarei structuri functionale. acestea se efectueaza in perioada curenta si se refera la acea perioada . Cheltuielile previzionate sunt cheltuieli inregistrate in perioada curenta dar care se efectueaza in perioadele urmatoare.cheltuieli de administratie si de conducere Astfel delimitarea in spatiu sau pe locuri de cheltuieli a datelor si informatiilor furnizate de contabilitate se face in scopul necesitatilor de evidenta si calculatie care constau in stabilirea cat mai justa a indicatorilor economico-financiari privind costurile 37.Ele detin ponderea in costul produsului.Vizitati www. Pagina 46 din 143 . . Comform acestui principiu includerea cheltuielilor in costul productiei trebuie efectuata in perioada de gestiune cand are lor fabricarea efectiva a produselor de care sunt legate . Potrivit acestiu principiu datele si informatiile care stau la baza calcularii costului productiei trebuie sa provina numai din perioada la care se refera cheltuielile in cauza pentru a caracteriza cu exactitate fenomenele la care se refera In acest sens se poate mentiona ca in contabilitatea de gestiune exista unele cheltuieli care desi se efectueaza in perioada curenta . Alte cheltuieli sunt cele curente.ro ! Arhiva online cu diplome. Principiul documentarii: presupune ca orice cheltuiala inregistrata sa aiba la baza un document justificativ. ele privesc si productia perioadei viitoare cunoscute sub numele de cheltuieli anticipate. indiferent de momentul efectarii propiu zise a acestora.tocilar. cat si de de conducere eficienta a activitatii pe baza criteriilor de rentabilitate. astfel se asigura calcularea cat mai exacta a costului productie fabricate si implicit a rezultatelor finale prin luarea in considerare in mod corect pe langa cheltuielile de productie curente si a celor efectuate in avans sau a provizioanelor.

in acelasi timp este recunoscut faptul ca aceleasi documente justificative stau la baza inregistrarilor efectuate in contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune. PRINCIPIILE TEORETICE SI METODOLOGICE ALE ORGANIZARII CONTABILITATII DE GESTIUNE LA SC ROMRAD S. Principiul delimitarii cheltuielilor in timp 3. Acest lucru este precizat in mod expres de legea contabilitatii. Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu Pagina 47 din 143 .A. In cadrul SC ROMRAD S.ro ! Arhiva online cu diplome. social sportiv. determinarea nivelului real al activitatii si baza acestora determinarea costului subactivitatii. In acest sens se impune separarea cheltuielilor in variabile si fixe. Principiul delimitarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele cu caracter neproductiv : presupune o delimitare clara a cheltuielilor care se regasesc in costul productiei dar sunt recunoscute de costul perioadei. astfel incat sa-si poata realiza functia de cunoastere si gestiune a resurselor.tocilar. crese. Astfel se intalnesc urmatoarele principii metodologice : 1.A. Principiul separarii cheltuielilor care privesc productia de cele care nu privesc productia : presupune o delimitare clara a cheltuielilior de productie efectuate in cadrul unitatii precum : cheltuieli cu caracter cultural. Existenta documentelor e Este impusa in momentul calculatiei costurilor fara a se face referire la modul sau perioada de pastrare a acestora. imputate in mod rational asupra produselor la care se refera. contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este organizata pornind de o serie de principii teoretice.Vizitati www. Principiul imputarii rationale : presupune ca cheltuielile indirecte sa fie repartizate. Principiul conectarii cheltuielilor la venituri : presupune ca in cadrul unei perioade de gestiune sa existe o concordanta deplina intre cheltuielile inregistrate si productia obtinuta. cursuri si referate postate de utilizatori. respectiv cantine . Principiul separarii cheltuielilor ce privesc productia de cele care nu sunt legate de fabricatie si de desfacerea produc 2. 38.

4. cheltuielile la nivelul SC ROMRAD S. serviciul CAD-CAM. Cheltuielile curente sunt acele cheltuieli care se efectueaza in perioada de gestiune cand se fabrica productia la care se refera . cu manopera directa. cuprind urmatoarele tipuri de cheltuieli : Cheltuieli curente Cheltuieli inregistrate in avans Cheltuieli cu provizioanele 39. serviciul CTC Cheltuieli legate de protocol. cum ar fi : Cheltuieli in ceea ce privesc ratele bianuale Cheltuieli privind pregatirea cadrelor prin specializarea personalului financiar. de exemplu : cheltuieli cu materii prime. Pagina 48 din 143 . majoritatea cheltuielilor de productie fac parte din aceasta categorie . cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. inregistreaza cheltuielile mentionate in costurile aferente acestor tipuri. Principiul delimitarii cheltuielilor in timp presupune includerea in costul de productie a acelei cote perti de cheltuieli in momentul cand are loc fabricatia produselor care sunt legate independent de perioada in care s-au efectuat.tocilar. comform Legii Contabilitatii si Regulamentului de aplicare. reclama.A.A. Principiul documentarii Aplicarea principiului separarii cheltuielilor cu caracter productiv de cele care nu au caracter productiv presupune separarea cheltuielilor ce privesc activitatea industriala de celelalte cheltuieli aparute din restul activitatilor desfasurate de societate.ro ! Arhiva online cu diplome. Deci comform acestui principiu. publicitate Cheltuieli exceptionale de natura amenzilor si penalitatilor Cheltuieli cu impozitul pe profit Taxa asupra maijloacelor de transport Nerespectarea acestui principiu poate denatura costul productiei prin marirea artificiala . motiv pentru care SC ROMRAD S. Astfel in costul productiei industriale nu se pot include acele cheltuieli care nu sunt legate de fabricatie sau de desfacerea productiei.

La nivelul SC ROMRAD S. amortizarea mijloacelor fixe si a cladirilor utilizate in sectorul de administratie si conducere Realizarea acestui principiu presupune fundamentarea calculatiilor pe baza documentelor justificative. prin construirea de provizioane. Pagina 49 din 143 . Cheltuielile cu provizioanele cuprind acele cheltuieli care se include in costul productiei din perioada curenta.ro ! Arhiva online cu diplome. cat si consumurile valorice care stau la baza cheltuielilor de productie. cheltuieli salariale. cand acestea privesc exploatarea. cursuri si referate postate de utilizatori. atat in ceea ce priveste costul previzionat . cheltuieli cu utilitati. Categoriile de cheltuieli corespunzatoare functiilor enumerate sunt : Cheltuieli de aprovizionare in care se include : cheltuieli de transport. cheltuieli cu CAS si protectia sociala. Analizand aceste documente se constata consumurile cantitatilor de materiale si timpul utilizat. cat si cel efectiv. cheltuieli cu materiale consumabile in administratie. in care se include cheltuielile cu reparatiile curente ale utilajelor Provizioane pentru deprecierea creantelor in cazul insolvabilitatii unui client sau debitor Provizioane privind deprecierea stocurilor. desfacere si administratie. impiedicand urmarirea dinamicii lor pe un sir de perioade de gestiune. se constituie urmatoarele categorii de provizioane: Provizioane pentru riscuri si cheltuieli. cheltuieli incarcare-descarcare Cheltuieli de productie propui-zisa care cuprind : cheltuieli cu materii prime si materiale. Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu : presupune defalcarea si delimitarea cheltuielilor in raport cu principalele functii ale societatii : aprovizionare. costul abonamentelor la publicatiile de specialitate. sub aspectul fluctuatiilor de pret si al diminuarii cantitaii Nerespectarea acestui principiu ar duce la o calculare inexacta a costurilor. In aceasta categorie se includ : cheltuilile cu prime de asigurare.A. Cheltuielile inregistrate in avans sunt reprezentate de cheltuielile efectuate in perioadele de gestiune care preced perioada in care se fabrica productia.tocilar. dar se executa practic in perioadele viitoare de gestiune.Vizitati www. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Cheltuieli de administratie in care se include : salariile personalului administrativ si de conducere. amortizare.

A. Aplicand aceste principii SC ROMRAD S. dar cheltuielile se efectueaza in tot timpul anului. sectoare. 2. in timp ce in peroiada de inactivitate se inregistreaza numai cheltuielile fixe respectiv cheltuielile de structuru sau de capacitate.tocilar. 40.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. foloseste calculatia costurilor drept instrument de prognoza si urmarire a cheltuielilor. ateliere se impune organizarea contabilitatii de gestiune pe structura organizatorica a intreprinderii. se impune o alta organizare a contabilitatii de gestiune si anume : in cadrul perioadei de activitate se inregistreaza atat cheltuielile variabile cat si cele fixe. 3. particularitatile fiecarei intreprinderi in parte. Marimea intreprinderii : in functie de care putem avea calculatie sau contabilitate centralizata sau descentralizata. 3. In marile intreprinderi se impune o calculatie descentralizata pe sectii. Se pot enumera urmatorii factori de organizare : 1.2 FACTORII DE ORGANIZARE A CONTABILITATII DE GESTIUNE Dupa cum se precizeaza in Legea Contabilitatii organizarea contabilitatii de gestiune se face de catre fiecare intreprindere in functie de nevoile de informare si in functie de organizare.Vizitati www. respectandu-se cerintele principiului separarii cheltuielilor in timp in cadrul productiei de tip sezonier in care intreprinderea lucreaza numai o parte din an. Caracterul productiei respectiv continutul sau sezonier: in functie de caracterul productiei se organizeaza si contabilitatea de gestiune si anume : in cadrul productiei cu caracter continuu cheltuielile lunare sunt repartizate asupra produselor obtinute in cadrul lunii. sectoare de activitati astfel incat la nivel centralizat sa aiba loc o analiza a operatiilor sau calculatiilor efectuate. In perioada de Pagina 50 din 143 . respective. Aceasta organizare este corelata cu stabilirea responsabilitatilor. Structurarea organizatorica a intreprinderii : Intrucat cheltuielile sunt colectate pe cadrul organizatoric. respectiv sectii . In intreprinderile mici calculatia sau contabilitatea de gestiune este de tip centralizat.

alegerea metodei de calculatie specifica activitatii desfasurate. sau cele evoluate. Pot fi utilizate metode clasice: globala. pe faze. Gradul de mecanizare.2. cursuri si referate postate de utilizatori.pe comenzi. direct-costing si fluxul informational. 7.ro ! Arhiva online cu diplome. Interesul decizional : in functie de care in calculatie pot fi utilizate metodele clasice. 5. FACTORII DE ORGANIZARE AI CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULATIA COSTURILOR In cadrul SC ROMRAD SA factorii principali de care s-a tinut cont in stabilirea modului de organizare a contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor sunt urmatorii Profitul si marimea intreprinderii: reprezinta factorul care determina alegerea principiului de organizare si executare a lucrarilor de calculatie.acest factor influenteaza fluxul calculatiei costurilor respectiv organizarea contabilitatii de gestiune. 8 Gradul de specializare sau concentrarea productiei : intrucat se impune determinarea costului pe produs sau grupe de produse sau comenzi . de serie sau individuale : in functie de tipul productiei se stabileste si metoda de calculatie. Tehnologia de fabricatie : care determina fluxul tehnologic.tocilar. Aceasta este specifica fiecarei intreprinderi si la randul sau impune un anumit flux. 41. automatizare. inactivitate cheltuielile fixe sunt inregistrate de regula ca cheltuieli anticipate urmand a fi incluse in costul produselor in perioada de activitate. modalitatea de determinare a costului unitar efectiv. cibernitizare a productiei: presupune anumite fluxuri informationale cat si parcurgerea pasilor in colectarea cheltuielilor si determinarea costurilor de productie.1. circuit al documentelor dar si o anumita metodologie de calculatie. 6. Pagina 51 din 143 . 3. Tipul productiei. 4. deci madalitatea de colectare a cheltuielilor. Includerea sau repartizarea cheltuielilor are si de aceasta data la baza principiul imputarii rationale. Totodata mai presupune utilizarea anumitor conturi de calculatie.Vizitati www. sau metode evoluate: standard-cost. respectiv produsele de masa .

Pentru desfasurarea normala a activitatii pe langa cele doua sectii de productie mai exista :sectia mecano-energetica care asigura utilitatile necesare procesuluideproductie precum si intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor si sectia de scularie care asigura executia si reparatia SDV-urilor necesare sectorului de productie. Un alt factor de care s-a tinut seama in organizarea contabilitatii interne in cadrul societatii a fost si tehnologia productiei.tocilar. fiind incluse in costul produsului. toxicologice. tot aici realizandu-se si alocarea cheltuielilor pe purtatori de costuri si calculul costului unitar. in cadrul SC ROMRAD SA . Acest mod de organizare presupune efectuarea tuturor inregistrarilor privind cheltuielile pe centre de responsabilitate la nivelul societatii.Vizitati www. tehnologia de fabricatie poate fi definita ca o succesiune de operatii prin care trece materia prima. In cadrul SC ROMRAD SA structura de productie cuprinde doua sectii in care se realizeaza productia de baza a societatii. Tinand cont de specificul societatii.ro ! Arhiva online cu diplome. fizico-mecanice. locomotive. In ceea ce priveste structura functionala . Pagina 52 din 143 . In sectia RADIATOARE II se obtin radiatoare de incalzire pentru diverse tipuri de autovehicule. 42. Modul de realizare a contabilitatii de gestiune in cadrul societatii este organizarea centralizata.contabilitatea de gestiune inregistreaza totalitatea cheltuielilor efectuate la nivelul intregii societati pentru ca apoi acestea sa fie repartizate la sfarsitul lunii. Trebuie remarcat si faptul ca SC ROMRAT SA dispune de laboratoare in care se fac analize chimice. In sectia RADIATOARE I se obtin radiatoare de racire necesare productiei de tractoare. autocamioane. pentru Dacia. cursuri si referate postate de utilizatori. O consecinta a acestui mod de organizare este aceea ca se realizeaza o evidenta unitara la nivel de contabilitate generala. radiatoare de aluminiu pentru Dacia si instalatii de aer conditionat. Structura de productie si cea functionala poate fi considerata drept cadru al organizarii si functionarii contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor.

intalnita in cadrul SC ROMRAD SA a determinat impartirea unitatii in cele doua sectii de productie in cadrul carora se obtin mai multe produse. Trebuie subliniat ca pentru unele tipo-dimensiuni din profilul de fabricatie. care pot fi considerate drept purtatori de costuri. decontarii acestei productii si stabilirii abaterilor costurilor efective de la cele prestabilite in scopul exercitarii controlului bugetar asupra costurilor. CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIA CONTABILA A CONTURILOR DE GESTIUNE Conturile cu ajutorul carora se realizeaza contabilitatea cheltuielilor de productie si calculatia costurilor sunt conturile de gestiune. Aceste conturi au menirea de a prelua cheltuielile de exploatare din contabilitatea financiara. In ceea ce priveste tehnologia de fabricatie in cadrul societatii se completeaza urmatoarele documente : necesarul de materiale. In felul acesta se creeaza independenta contabilitatii de gestiune fata de contabilitatea financiara. 3. pentru a le ordona dupa destinatie in vederea calcularii costului efectiv al productiei obtinute. Numarul mare de sortimente impune o mare flexibilitate in tehnologie si o permanenta adaptare a personalului muncitor. cursuri si referate postate de utilizatori. unde s-au inregistrat dupa natura lor. Tehnologia care se aplica este nepoluanta. Pagina 53 din 143 . corespunzatoare calitativ fise tehnologice fise de manopera bonuri de consum bonul de predare-transfer-retinere De asemenea tehnologia de productie diferita . folosindu-se ata in constructia radiatoarelor de racire cat si a celor de incalzire. 43.tocilar.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. aceste tehnologii sunt adaptate cerintelor impuse de indicii calitatii produselor.3.

in functie de specificul activitatii si necesitatile propii de informare ale acesteia. dupa functia contabila este un cont bifunctional. care au fost inregistrate mai intai in contabilitatea generala. Pagina 54 din 143 . De asemenea . Iata de ce in caracterizarea conturilor respective si in modelele de calculatie nu se vor respecta cu strictete Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile.tocilar. El face interfata dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune. asa cum s-a aratat. dar functioneaza ca un cont de pasiv. cheltuielile generale de administratie. aceste conturi sunt cuprinse in clasa 9-Conturi de gestiune si ele au caracteristica generala ca la sfasitul exercitiului financiar nu apar in bilantul contabil intrucat datele si informatiile pe care le reflecta au fost deja inregistrate in contabilitatea financiara pe baza careia se intocmeste bilantul contabil.Vizitati www. clasa de conturi 9 este structurata in trei grupe : 90 “decontari interne “ 92 “conturi de calculatie “ 93 “costul productiei “ Grupa 90 “decontari interne “ cuprinde conturile : 901 “ decontari interne privind cheltuielile “ 902 “ decontari interne privind productia obtinuta “ 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “ Contul 901 “decontari interne privind cheltuielile “ se foloseste . pentru reflectarea costului efectiv al productiei obtinute. se poate mentiona ca aceste conturi au o functie contabila mai elastica in ceea ce priveste debitarea si creditarea lor intrucat. a cheltuielilor indirecte de productie . iar apoi se inregistreaza in contabilitatea de gestiune.precum si a cheltuielilor de desfacere. modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei intreprinderi. cursuri si referate postate de utilizatori. La randul ei .ro ! Arhiva online cu diplome. Existand mai multe variante posibile de functionare a conturilor in cauza. iar pe de alta parte. In planul de conturi general. pe de o parte pentru evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activitatii de baza si auxiliare. 44 Potrivit actelor normative in viguare .

la sfarsitul lunii. in cursul lunii cu ocazia decontarii cheltuielilor de exploatare pe destinatii in functie de posibilitatile de identificare ale acestora pe locuri de cheltuieli si obiecte de calculatie. Se crediteaza . la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata ). cu costul efectiv al productiei finite si a celei in curs de executie. Se debiteaza la sfarsitul lunii. Se debiteaza. adica pe obiecte de calculatie: produse. Contul 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “ serveste pentru inregistrarea . Se crediteaza tot la sfarsitul lunii cu ocazia inchiderii in momentul decontarii diferentelor asupra costului productiei obtinute . a costului efectiv al aceleiasi productii obtinute pe parcursul lunii. cu care functioneaza in pararel. astfel ca soldul sau creditor reprezinta diferentele de pret favorabile . servicii. cu ocazia calcularii si inregistrarii diferentelor aferente productiei finite obtinute din procesul de productie . productiei respective. iar pe de alta parte . la sfarsitul lunii . cursuri si referate postate de utilizatori. Contul 902 “ decontari interne privind productia obtinuta “ se utilizeza pentru evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii . comenzi. pe parcursul lunii . respectiv depasirile . contul 902 “ decontari interne privind productia obtinuta “ se dezvolta pe obiecte de calculatie: produse .ro ! Arhiva online cu diplome. In analitic . Indiferent de soldul sau .* Dupa functia contabila este un cont de activ . dupa care se soldeaza. In sold se dezvolta ca si contul precedent .Vizitati www. lucrari. adica economiile . cu pretul de inregistrare al productiei finite obtinute in procesul de productie.acest cont se inchide la sfarsitul lunii prin contul 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “. a diferentelor dintre pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata ) si costul efectiv al productiei finite obtinute obtinute din procesul de productie. Deci la sfarsitul lunii nu prezinta sold. Dupa functia contabile este un cont bifunctional. pe de o parte . Soldul debitor reflecta diferentele nefavorabile . adica abaterile negative. lucrari. comenzi.tocilar. servicii. pentru decontarea . Se crediteaza . la sfarsitul lunii. Grupa 92 “conturi de calculatie “ cuprinde urmatoarele conturi : Pagina 55 din 143 . Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv a. respectiv abaterile pozitive .

pe parcursul lunii.tocilar. generale de administratie ale unitatii. al productiei in curs de executie. la sfarsitul lunii cu contravaloarea productiei livrate de sectiile auxiliare pentru activitatea de baza . Pagina 56 din 143 . lucrarilor efectuate si serviciilor prestate. Se debiteaza . de desfacere si ale activitatii auxiliare ) repartizate rational in costul produselor fabricate . cu ocazia colectarii cheltuielilor directe privind activitatile auxiliare. iar la sfarsitul lunii . operatie dupa care se soldeaza. Se crediteaza la sfarsitul lunii. care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara. si cu cel al productiei in curs de executie obtinute din activitatea de baza. se dezvolta pe sectii. sectorul administrativ si de conducere. Dupa functia contabila este un cont de activ. cu cotele corespunzatoare de cheltuieli indirecte (comune ale sectiei. In analitic . sau sectorul desfacere precum si cu costul efectiv al productiei finite destinate vanzarii si respectiv . Contul 921 “ cheltuielile activitatii de baza “ se foloseste pentru evidenta cheltuielilor aferente activitatii de baza a unitatii. cursuri si referate postate de utilizatori. Se crediteaza . 921 “ cheltuielile activitatii de baza “ 922 “ cheltuielile activitatilor auxiliare “ 923 “ cheltuielile indirecte de productie “ 924 “ cheltuieli generale de administratie “ 925 “ cheltuieli de desfacere “ 45. obiecte de calculatie si daca este cazul articole de calculatie. Se debiteaza in cursul lunii. cu ocazia colectarii cheltuielilor directe aferente activitatilor de baza . cu cota corespunzatoare de cheltuieli generale de administratie repartizate rational in costul productiei auxiliare destinata vanzarii. operatii dupa care se inchide. In analitic se dezvolta pe sectii.Vizitati www. obiecte de calculatie si articole de calculatie. cu costul efectiv al productiei finite. Contul 922 “cheltuielile activitatilor auxiliare “ se utilizeaza pentru a se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de activitatile auxiliare ale unitatii .ro ! Arhiva online cu diplome. care au fost inregistrate si in contabilitatea financiara iar la sfarsitul lunii .

tocilar. Dupa functia contabila este cont de activ. Se debiteaza pe parcursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor indirecte de productie privind activitatea de baza.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 57 din 143 . iar la sfarsitul lunii . Se debiteaza pe parcursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de administratia si conducerea unitatii care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara . iar la sfarsitul fiecarei luni se mai debiteaza cu contravaloarea produselor. In analitic se dezvolta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului administrativ si de conducere. cursuri si referate postate de utilizatori. se mai debiteaza si cu contravaloarea produselor. Dupa operatia de creditare contul 904 “ cheltuieli generale de administratie “ se soldeaza. In analitic se dezvolta pe sectii si pe feluri sau articole de cheltuieli indirecte de productie. ocazie cu care se soldeaza. Contul 904 “ cheltuieli generale de administratie se foloseste pentru evidenta cheltuielilor de administratie si conducere a unitatii . Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor indirecte in costul productiei obtinute. 46. precum si in costul productiei obtinute din activitatea de baza precum si in costul productiei obtinute din activitatea auxiliara care are caracter de marfa. care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara. Se crediteaza la sarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor generale de administratie in costul productiei obtunute din activitatea de baza . Contul 903 “ cheltuieli indirecte de productie “ serveste pentru evidenta cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de baza a unitatii. lucrarilor si serviciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile activitatii de baza care nu se identifica pe obiecte de calculatie. lucrarilor si serviciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile sectorului administrativ si de conducere al unitatii .Vizitati www. Dupa functia contabila este un cont de activ.

care constadin produse finite. 47. dupa care se soldeaza.iar la sfarsitul lunii se mai debiteaza cu contravaloarea produselor. lucrari executate si servicii prestate pentru terti. care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara .Vizitati www. Grupa 93 “ costul productiei “ cuprinde : 931 “ costul productiei obtinute “ 933 “ costul productiei in curs de executie “ Contul 931 “ costul productiei obtinute “ serveste pentru evidenta productiei finite obtinute. cursuri si referate postate de utilizatori. Dupa functia contabila este un cont bifunctional. lucrarilor si serviciilor primite de la activitatea auxiliara pentru necesitatile sectorului de desfacere. Contul 925 “ cheltuieli de desfacere “ se utilizeaza pentru inregistrarea cheltuielilor efectuate in legatura cu desfacerea produselor fabricate( cheltuieli de ambalare. semifabricate destinate vanzarii. investitii propii sau alte activitati. Se debiteaza in cursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de sectorul de desfacere. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor de desfacere in costul complet al productiei obtinute.ro ! Arhiva online cu diplome. In analitic se dezvolta pe obiecte de calculatie. Se crediteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei respective decontata pe seama cheltuielilor ocazionate.tocilar. Se debiteaza in cursul lunii cu pretul sau costul de inregistrare al productiei finite obtinute din procesul de productie. Indiferent de soldul sau acest cont se inchide la sfarsitul lunii prin contul 903 “ decontari interne privind diferentele de pret “ chiar daca diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. de manipulare. operatie dupa care se soldeaza. Pagina 58 din 143 . In anlaitic se dezvolta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului desfacere. Dupa functia contabila este un cont de activ. conservare ). de transport. depozitare.

Dupa aceasta operatie contul se soldeaza. In analitic se dezvolta pe obiecte de calculatie. SCHEMA FUNCTIONARII CONTURILOR DIN CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE Contul 901”decontari interne privind cheltuielile “ -in debit: costul efectiv al produselor finite obtinute (cont 931) -in credit: cheltuieli de productie din contabilitatea financiara. Dupa functia contabila este un cont de activ. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.in debit: costul efectiv al productiei finite obtinute (cont 921) . Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei in curs de executie rezultata din activitatea de baza precum si din activitatile auxiliare.923.Vizitati www. indiferent daca provine din activitatea de baza sau auxiliara.922.924.in credit : diferente de pret aferente productiei obtinute. inregistrate in conturi dupa natura economica(cont:921. 3. Contul 933 “ costul productiei in curs de excutie “ se utilizeaza pentru inregistrarea costului efectiv al productiei in curs de executie .tocilar. Se crediteaza tot la sfarsitul lunii cu costul efectiv al aceleiasi productii decontata pe seama cheltuielilor efectuate.in debit: cheltuieli directe (cont 901) Pagina 59 din 143 .3.in credit : costul standard al productiei finite (cont 931) diferentele de pret aferente productiei finite (cont 903) Contul 903” decontari interne privind diferentele de pret” : . repartizate (cont 931) Contul 921”cheltuielile activitatii de baza” : .in debit: diferente de pret aferente productiei finite (cont 902) .925) -soldul final creditor=costulefectiv al productiei in curs de executie.1. Contul 902”decontari interne privind productia obtinuta”: .

cheltuielile activitatii auxiliare (cont 922) cheltuieli indirecte de productie (cont 923) cheltuieli generale de administratie (cont 924) cheltuieli de desfacere (cont 925) 48.tocilar.922) Contul 925”cheltuieli de desfacere” Pagina 60 din 143 .in debit:cheltuieli generale de administratie (cont 901) cheltuielile activitatilor auxiliare (cont 922) . Contul 922”cheltuielile activitatilor auxiliare” .in debit: cheltuieli indirecte ale sectiilor principale de productie (901) cheltuielile activitati auxiliare (cont 922) .ro ! Arhiva online cu diplome.923.in debit cheltuieli colectate(cont 901) decontari reciproce (cont922 in analitic) .Vizitati www.in credit: cota de cheltuieli generale de administratie repartizate pe obiecte de calculatie (cont921. cursuri si referate postate de utilizatori.924. .925) costul productiei in curs de executie (cont 933) costul efectival productiei marfa(contul 902) Contul 923”cheltuielile indirecte de productie” .in credit: cota de cheltuieli indirecte ale sectiilor repartizate pe obiecte de calculatie (cont 921) Contul 924”cheltuieli generale de administratie” : .in credit : decontari reciproce (cont 922 in analitic) repartizarea cheltuielilor pe locurile consumatoare (cont 922.in credit : costul productiei in curs de executie (cont 933) costul efectiv al productiei finite (cont 902) Soldul final debitor =costul efectiv al productiei finite in curs de executie .

4.tocilar.in debit: costul efectiv al productiei in curs de executie (cont921) soldul final debitor = costul efectiv al productiei in curs de executie. 3. urmeaza la sfarsitul lunii. Costul efectiv cuprinde cheltuielile totale si unitatr ocazionate de fabricarea produselor si este necesar sa se calculeze pentru scopuri de decontare a productiei obtinute.in debit: costul standard al productiei finite obtinute (cont902) diferentele de pret aferente productiei finite obtinute (cont903) .in credit: cota de cheltuieli de desfacere pe obiecte de calculatie (cont 921) Contul 931”costul productiei obtinute”: . produse si feluri de cheltuieli. Calculatia costurilor este o activitate practica complexa care se desfasoara in continuarea inregistrarii analitice a cheltuielilor de exploatare cu ajutorul contabilitatii de gestiune si permite delimitarea acestora dupa destinatie pe locuri de productie.In debit : cheltuieli de desfacere (cont 901) cheltuielile activitatilor auxiliare (cont 922) . Dupa inregistrarea in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor de productie dupa destinatia lor pe locurile care le-au ocazionat si pe obiecte de calculatie in raport de 49.PROCEDEE SI METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR Pagina 61 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori. calculul costului efectival productiei obtinute in cursul lunii din procesul de fabricatie.Vizitati www. .ro ! Arhiva online cu diplome. posibilitatile de identificare in momentul efectuarii acestora. de control a cheltuielilor bugetare pe locuri de cheltuieli si pe produse si de stabilirea eficientei activitatii desfasurate.in credit: costul efectiv al productiei finite obtinute (cont 901) Contul 933”costul productiei in curs de executie” : .

Din acest punct de vedere se poate aprecia ca procedeul de calculatie este un reflex in plan valoric al procedeului de productie. costurile variabile si cele fixe in raport cu acelasi purtator. simpli sau complecsi Calculatia prin suplimentare cumulativa sau selectiva cu sau fara calculatia pe locuri Metoda valorii ramase sau a restului si Pagina 62 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori. procedeele de calculatie se diferentiaza in raport de caracteristicile tehnice ale procesului de productie si repetabilitatea produsului fabricat.ro ! Arhiva online cu diplome. omogene) Productia de sorturi (mai multe produse asemanatoare dupa natura lor) Productia de serie si productia individuala (mai multe produse deosebite dupa natura lor) Productia cuplata(mai multe PROCEDEE DE CALCULATIE Calculatia prin diviziune simpla intruna sau mai multe faze Calculatia prin coeficienti de echivalenta. respectiv. interfata dintre procedeele de productie si procedeele de calculatie a costurilor se prezinta in schema urmatoare: 50. PROCEDEE DE PRODUCTIE Productia de masa(produse unitare. Procedeele de calculatie se individualizeaza si opereaza in cadrul metodelor de calculatie. Intr-o forma simplificata .Vizitati www. PROCEDEELE DE CALCULATIE A COSTURILOR Procedeul de calculatie reprezinta tehnicile de calcul cu ajutorul carora costurile evidentiate pe feluri si locuri de costuri sunt delimitate si decontate fiecarui purtator de costuri.1.tocilar. Ca parti componente ale metodelor de calculatie a costurilor. Cu ajutorul lor se ventileaza si deconteaza costurile pe tot traseul formarii costului produselor. Obiectul calculatiei il constituie costurile directe si indirecte in raport cu purtatorul de costuri. 3.4.

Vizitati www. Forma clasica a procedeului suplimentarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: alegerea unei baze de repartizare comuna ca natura dar diferita ca marime de la un obiect de calculatie la altul calculul coeficientului de suplimentare. comform relatiei: Ks = Chr ∑bj j =1 n 51 Unde: Ks = coeficient de suplimentare Chr= cheltuieli de repartizat b= baza de repartizare j=obiectul de calculatie Pagina 63 din 143 .tocilar. Repartizarea se face cu ajutorul procedeului suplimentarii. cursuri si referate postate de utilizatori. Categoriile de procedee sunt: I Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte II Procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe III Procedee de evaluare si calculare a costurilor de fabricatie interdependenta IV Procedee de determinare a costului pe unitatea de produs I Procedeul de repartizare a cheltuielilor indirecte: se utilizeaza pentru repartizarea cheltuielilor indirecte de productie cat si pentru repartizarea cheltuielilor generale si de administratie. utilizat in mai multe forme si variante respectiv: in forma clasica si forma cifrelor relative de structura.ro ! Arhiva online cu diplome. produse aparute simultan si fortuit) metoda valorii repartizate.

II Procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe. prezinta urmatoarele variante : varianta coeficientului unic sau global varianta coeficientilor diferentiati varianta coeficientilor selectivi Cea dea doua forma cea a cifrelor relative de structura a procedeului suplimentarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape : calculul ponderii bazei de repartizare corespunzatoare fiecarui obiect de calculatie fata de total baza: procentele obtinute se aplica asupra cheltuielilor care fac obiectul repartizarii(Chr). cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Procedeul suplimentarii in forma clasica . Separarea cheltuielilor de productie in variabile si fixe se face prin utilizarea urmatoarelor procedee : procedeul celor mai mici patrate procedeul punctelor de maxim si minim procedeul analitic III Procedeul de evaluare si calculare a costurilor privind productia de fabricatie interdependenta. Calculul costului productiei de fabricatie interdependenta se poate efectua folosind urmatoarele procedee: procedeul elaborarii calculatiilor pentru fiecare produs.Vizitati www.tocilar. fara a lua in consideratie prestatiile reciproce. procedeu folosit mai ales in elaborarea antecalculatiilor Pagina 64 din 143 . n= numarul obiectelor de calculat calculul cotei de cheltuieli ce revine pe obiectul de calculatie astfel: Cj = bj* Kj unde c= cota de cheltuieli de repartizat. lucrari si servicii intre sectii sau ateliere pentru nevoile de productie. determinandu-se cotele de cheltuieli indirecte de productie ce revin fiecarui obiect de calculatie. Evaluarea si calcularea costurilor privind productia de fabricatie interdependenta este necesara in cadrul unor intreprinderi cu activitate industriala in care au loc livrari reciproce de produse. in functie de numarul de si caracterul coeficientilor de suplimentare calculati.

lucrarilor executate si serviciilor prestate se poate efectua folosind urmatoarele procedee : Procedeul diviziunii simple Procedeul cantitativ Procedeul indicilor de echivalenta Procedeul echivalarii cantitative a produsului secundar cu produsul principal Procedeul deducerii valorii produselor secundare. Din punct de vedere tehnologic . 52 Procedeul evaluarii prestatiilor reciproce dintre sectii sau ateliere la cost prestabilit.ro ! Arhiva online cu diplome. cum ar fi costul standard.4. Simplu in cazul in care produsul rezulta prin prelucrarea succesiva a materiei prime. 3. procesul de productie poate fi simplu sau complex. Pe aceasta cale se asigura corelarea pana la integrare a calculatiei pe feluri de costuri. Criteriul de baza in alegerea si delimitarea unei metode de calculatie a costurilor este cel al caracteristicilor procesului tehnologic si tipului de productie. procedeu ce se poate folosi numai in cazul sectiilor sau atelierelor cu productie omogna. cursuri si referate postate de utilizatori.2. Pagina 65 din 143 . normat sau alt cost.Vizitati www. METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR Metodele de calculatie a costurilor exprima modul de organizare a colectarii cheltuielilor de productie in scopul determinarii costurilor pe produs. Procedeul calculelor iterative Procedeul algebric IV Procedee de determinare a costului pe unitatea de produs Calculul costului unitar al produselor executate. locuri de costuri si purtatori de costuri. complex atunci cand produsul este fabricat prin combinarea partilor componente.tocilar.

un grad mare de detaliere informationala o au metodele absorbante de normare. Stabilirea costului pe unitate de produs . servicii se face prin raportarea totalului cheltuielilor colectate global la cantitatea de produse obtinute in perioada de gestiune respectiva. serviciu . serviciu. Pagina 66 din 143 . 53 Ele dau itinerarul de parcurs pentru a se ajunge la o masa de cheltuieli definita doar in totalitate si numai partial localizata la costul unitar al produselor . Principala problema pe care o ridica organizarea contabilitatii de gestiune consta in stabilirea modalitatilor de preluare a cheltuielilor de prelucrare a cheltuielilor din contabilitatea financiara. evidenta si calculatie a costurilor. carierele pentru substantele minerale solide .ro ! Arhiva online cu diplome. In aceasta categorie se cuprind : metoda globala. Metodele de calculatie a costurilor cuprind totalitatea procedeelor ce conduc la cuantificarea cifrica a corelatiei dintre cheltuielile de productie si desfacere ale intreprinderii exprimate valoric si produsele care au ocazionat aceste cheltuieli exprimate fizic.Vizitati www. Metoda globala: se aplica de catre intreprinderile industriale atat pentru productia de baza cat si pentru cea auxiliara. lucrare. Metoda globala consta in colectarea cheltuielilor de productie si desfacere global intrun singur cont de cheltuieli sintetic sau analitic corespunzator unei zone de cheltuieli la nivelul intreprinderii. lucrare.toate cheltuielile de productie si desfacere au un caracter de cheltuiala directa fata de productia obtinuta. de extractie a carbunelui. Conturarea diferitelor metode de calculatie si mai ales aplicarea lor concreta sunt legate de particularitatile spefice ale fiecarei intreprinderi . metoda THM si metoda pe comenzi. salinele cu extractie in solutie prin sonde precum si unitatile care fabrica produse cuplate din aceiasi materie prima. metoda pe faze. cursuri si referate postate de utilizatori. Ca urmare a faptului ca in sectia sau intreprinderea care se aplica metoda globala se fabrica un singur produs . daca din procesul de productie se obtine un singur fel de produs. lucrare. Pot fi date ca exemplu intreprinderile producatoare de energie. de oxigen.tocilar. In aceste conditii . cantitativ.

cu productie individuala si de serie mica.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru aplicarea acestei metode se impune solutionarea urmatoarelor aspecte: Stabilirea fazelor de calculatie Determinarea costului semifabricatelor in cadrul unei faze de calculatie Determinarea costului semifabricatelor cand in cadrul aceleiasi faze de calculatie se obtin doua sau mai multe produse. Costurile cu materia prima si materialele directe constituie un loc de costuri distinct si se urmaresc direct pe produsul rezultat.3. Costurile prelucrare se urmaresc pe fiecare centru de productie . proportional cu costul orei-masina si timpul de prelucrare. Pagina 67 din 143 . Metoda pe faze: se aplica la intreprinderile cu productie de masa sau serie mare.un grup de masini similare sau un grup de masini care executa o suita de operatii tehnologice. Se aplica in cadrul fabriciilor de zahar. Acesta reprezinta o masina . METODA PE COMENZI Aceasta metoda se aplica in intreprinderile pluriproducatoare.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. unde produsul finit rezulta prin ansamblarea partilor sale componente al caror proces tehnologic se sectorizeaza in cadrul unor locuri de productie. centrale termo-electrice. unde procesul tehnologic are un caracter relativ omogen . rafinarii de petrol. Productia de masa se caracterizeaza prin stabilitate. 3. iar produsul finit se obtine prin prelucrarea in stadii succesive a materiei prime. Metoda THM: (tarif pe ora-masina) consta in stabilirea costurilor de productie ocazionate de functionarea unui centru de productie.4. iar in continuare se deconteaza pe purtator de valoare. iar in contabilitatea de gestiune o singura data de regula de regula la sfarsitul perioadei de gestiune pe baza unui tablou de conversie. Inregistrarea separata a cheltuielilor in contabilitatea financiara pe masura ce apar . industria miniera. PROIECT DE LICENTA-METODA PE COMENZI 54. prin parcurgerea unor etape tehnologice si prin obtinerea unor cantitati mari de produse. Sunt doua solutii: inregistrarea concomitenta a cheltuielilor atat in contabilitatea financiara (clasa 6) cat si in contabilitatea de gestiune.

Vizitati www. industria confectiilor. pe articole de calculatie. iar productia de serie se poate organiza atat in varianta fara semifabricate cat si in cea cu semifabricate. descentralizat pe semifabricate ca elemente asamblabile ale produselor sau descentralizat la nivel de produs finit. cursuri si referate postate de utilizatori. In esenta aceasta metoda consta in colectarea si repartizarea costurilor de productie pe sectii de fabricatie si pe comenzi. La fiecare lansare de productie . Obiectul comenzii este diferit in functie de felul productiei.elemente asamblabile semifabricate.dintr-un anumit produs se creeaza un loc de costuri pe fiecare comanda si se stabileste o sectie de executare a acesteia. se procedeaza la calculatia costului produsului ce constituie obiectul comenzii. De exemplu in industria constructoare de masini. costul unitar va fi : Cu = ∑cheltuieli directe + ∑cheltuieli indirecte Pagina 68 din 143 . Pentru cel de-al doilea caz. partile componente constituie gestiuni distincte si in consecinta obiect de calculatie. In primul caz . produsul finit in totalitatea lui constituie un obiect de comanda diferentiat pe sectii prelucratoare si sectia de montaj. folosita in acest sens.ro ! Arhiva online cu diplome. Relatia de calcul a costului produsului. iar in cadrul acestora. Obiectul de calculatie il constituie comanda de productie lansata pentru o anumita cantitate de produse. Modelul sintetic privind calculatia costului este redat de relatiile : 55 in ipoteza unei singure comenzi . de pilda productia individuala se organizeaza de regula in varianta fara semifabricate. In continuare asamblarea lor constituie o realizare interna sau un consum intermediar de semifabricate pentru realizarea produsului finit.tocilar. se diferentiaza in raport cu sistemul de lansare si urmarire a comenzilor. Pe masura ce comanda se executa . lucrari sau servicii care pot fi executate in cursul unei perioade. industria mobilei.

Vizitati www. Diferentele ce apar la terminarea comenzii intre costul efectiv al ei si costul la care sau inregistrat produsele predate se include in costul efectiv al ultimului lot. Metoda pe comenzi prezinta avantajul ca asigura o individualizare si o calculare a costului unitar al produselor. daca unele laturi partiale se predau la magazie sau clientului inainte de terminarea intregii comenzi . pentru aceleasi produse se mentine pana la sfarsitul anului. 56 PREZENRAEA METODEI PE COMENZI IN CADRUL SC ROM RAD SA Pagina 69 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. Costul efectiv pe comanda se stabileste la terminarea comenzii. care se inscriu in toate documentele justificative de consum. Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului . costurile directe si la sfarsitul lunii costurile indirecte repartizate pe comanda din contul 923”cheltuieli indirecte de productie” si contul 924 “cheltuieli generale de administratie”. cursuri si referate postate de utilizatori. Pentru aceasta fiecare comanda primeste un simbol cifric din registrul de comenzi. ele se evalueaza la costul antecalculat sau se pot evalua la costul efectiv al produselor similare fara a depasi costurile efective inregistrate la comanda respectiva. in cazul unui lot de produse: Cu = ∑cheltuieli directe + ∑cheltuieli indirecte Qc Organizarea calculatiei dupa metoda pe comenzi presupune dupa lansarea comenzii deschiderea in cadrul contului 921”cheltuielile activitatii de baza” a analiticelor pe comenzi in care se colecteaza pe locuri de productie si pe articole de calculatie in cursul lunii. In cazul unor comenzi cu ciclu lung de fabricatie.tocilar.

repere. Pentru productia individuala organizata fara semifabricat. iar cel utilizat in calculatie de dare de seama este comanda. Ea va releva. Pentru productia de serie lotul comenzii poate fi format dintr-o cantitate oarecare de produse. partea cu care participa in fabricatie si la formarea costului fiecarei sectii de productie. determinandu-se apoi costul unitar prin procesul diviziunii simple. care se caracterizeaza prin fabricarea unor cantitati mari de produse obtinute in cadrul unor etape succesive de prelucrare a mai multor materiale. purtatorul de costuri folosit in mod obligatoriu in lucrarile de antecalcul este produsul . inclusiv etapa determinarii cantitative si valorice a productiei neterminate. deci integrale. cel mult .ro ! Arhiva online cu diplome. costul intregului lot reprezentand costul comenzii. in timp ce purtatorul de costuri utilizat prin urmarirea si inregistrarea costurilor de productie este comanda. Intrucat aceasta metoda de calculatie are la baza conceptul costurilor absorbante. ea presupune desfasurarea lucrarilor de calculatie potrivit etapelor specifice metodelor absorbante. calculatia nu face nici un fel de separare a cheltuielilor pe seama partilor sau reperelor componente. intrucat in lucrarile de antecalculatie a costului pe produs nu se pune problema productiei neterminate. Etapa de determinare a productiei in curs de executie . In cadrul acestei metode. Aceasta metoda evidentiaza partea cu care contribuie fiecare sectie la obtinerea comenzii respective si deci la formarea costului acelei comenzi. Metoda de calculatie a costurilor utilizate de SC ROMRAD SA este cea pe comenzi.tocilar. lucrare . datorita variatiei pe care o inregistreaza acesta productie de la o perioada la alta. Procesul de productie al SC ROMRAD SA este organizat prin productia de serie .serviciu care poate constitui productia individuala sau ocazionala si care se utilizeaza in varianta cu semifabricate sau poate fi o productie de serie ce se organizeaza atat in varianta fara semifabricate cat si in cea cu semifabricate. subansamble.numai calculul costului efectiv. Modul sintetic de calcul a costului unitar in aceasta situatie este de forma: 57 Pagina 70 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Comanda poate fi formata dintr-un produs. Purtatorul de cheltuieli folosit obligatoriu in antecalculatii este produsul. deci al costului contabil.

cursuri si referate postate de utilizatori.Postcalcul III. In cazul cand produsele care fac parte dintr-o comanda se predau la magazie sau clientului inainte ca respectiva comanda sa fie terminata . In anumite cazuri ele se pot evalua si in functie de costul efectiv al unor produse similare fabricate in perioada de gestiune precedenta. filiera evidentei si calculatiei costurilor se prezinta astfel : Lansarea comenzii Fisa de calculatie II.Decontare -articole de -cantitate calculatie -sectii Pagina 71 din 143 I.Antecalcul -articole de calculatie -sectii -valoare -cost unitar .Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. Schematic.tocilar. Ctu = ∑ (∑ Chdx + ∑Chiy ) S =1 X =1 Y =1 K N M Unde: s-sectia x-articole de calculatie pentru cheltuieli directe y-articole de calculatie pentru cheltuieli indirecte Ctu-cost unitar Chd-cheltuieli directe Chi.cheltuieli indirecte Daca o comanda cuprinde mai multe unitati de produs se raporteaza cheltuielile de productie calculate pe articole de calculatie . Comform metodei pe comenzi costurile de productie se colecteaza pe articole de calculatie in fise deschise pentru fiecare comanda. la cantitatea de produse obtinuta determinanduse costul mediu pe produs. Eventualele diferenta de pret care apar intre costul antecalculat si costul efectiv la terminarea comenzii se reflecta in costul ultimului lot de produse. acele produse se evalueaza la un cost antecalculat.

tocilar. s-au realizat utilaje prin autoutilare. Creareea de noi spatii de productie a condus la dotarea acestora cu noi utilaje moderne. In decursul anilor intreprinderea a cunoscut o continua dezvoltare atat in domeniul dotarii tehnice. reusindu-se acoperirea partiala a lipsei de fonduri pentru importul de utilaje performante.200. astfel intreprinderea a putut sa-si creeze noi spatii de productie si si-a dezvoltat unitatile conexe. CARACTERISTICE TEHNICE. locomotive si autoturisme. In pararel cu dotarea cu utilaje din tara si din strainatate. Documente justificative 58 CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULAREA COSTURILOR LA SC ROMRAD SA 4. care sa permita folosirea unor noi tehnologii de productie. cand s-a inceput constructia actualei fabrici. ECONOMICE SI ORGANIZATORICE LA SC ROMRAD SA Inceputul actualei societati SC ROMRAD SA s-a produs in anul 1990 . SC ROMRAD SA datorita nevoilor si demersurilor facute a fost beneficiara unei importante investitii. cu un capital de 2.9 milioane.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. cat si al productiei de baza. Pagina 72 din 143 . In prezent se fac eforturi continue de a asigura radiatoare pentru productia nationala de tractoare. cursuri si referate postate de utilizatori.1. autocamioane. Aparitia fabricii in peisajul industrial al Romaniei nu a constituit o intamplare ea a rezultat din necesitatea vitala a industriei romanesti aflate intr-o dezvoltare dinamica.

Inscriindu-se economiei de piata si mersului firesc al societatii. In urma perioadei de tranzitie prin care a trecut economia tarii noastre.ro ! Arhiva online cu diplome.avandu-se avandu-se in vadere conditiile deosebit de avantajoase in care se face cumpararea: 20% din suma totala a fost platita cash 80% a fost luat un credit pe termen de zece ani cu dobanda 6% pe an. intreprinderea dispunea de un fond de 500 de milioane de lei. Din anul 1991 investitiile cunosc o dezvoltare deosebita.200.600. cand trebuia platita prima rata in vederea cumpararii unei parti din SC ROMRAD SA .1996.5 milioane lei. reevaluat la 12.799 actiuni nominative.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.000 tone / de radiatoare. existand un singur ofertant pentru cumpararea intreprinderii. Aceasta idee a fost agreata .9 milioane lei. Ca urmare a Hotararii Guvernului nr.03. cu un capital initial de 2. acesta fiind pasul spre privatizare.600. de la o economie centralizata planificata a unui regim totalitar. Ratele bianulale vor fi platite pana la data de 15 septembrie 2004. La propunerea FPS . SC ROMRAD SA a semnat contractul cu Fondul Propietatii de Stat.000 lei impartit in 460.135 din 1990 SC ROMRAD SA se inregistreaza ca persoana juridica la Camera de Comert. Astfel dupa semnarea contractului cu FPS.Vizitati www. Toate aceste investitii au condus la asigurarea in anul 1992 a unei capacitati de productie de 8. care detinea 70% din intreprindere. In 1991 se deschide o noua etapa in evolutia SC ROMRAD SA.457. Aceasta a insemnat ca salariatii de la SC ROMRAD SA vor deveni propietarii intregului capital social al societatii respectiv 12. Pagina 73 din 143 . la data de 15. s-a nascut ideea ca SC RONRAD SA sa fie privatizata in intregime. la economia de piata specifica tarilor cu caracter democratic. 59.

146.000 de bucati pe an pentru DAEWO. O mare parte din profitul societatii este investit in noi obiective de constructii si in dotarea cu utilaje cat mai moderne si mai performante.324. CITROEN. De asemenea se achizitioneaza o serie de utilaje moderne din import.tocilar. PEUGEOT.002 lei. cursuri si referate postate de utilizatori.000 de bucati pe an de radiatoare de racire pentru cele mai reprezentative autovehicule din tara si import. BMW. precum si pentru echiparea autovehiculelor VOLKSWAGEN. din care incepand din anul privatizarii cu suma de 5. dotate cu CNC.385 USD. sa asigure un standard al calitatii cat mai ridicat. RENAULT. Numai in perioada 1993-1996 s-au investit in utilaje si constructii suma de 9. noi parteneri de afaceri. Pentru difersificarea productiei la 1 mai 1994 se infiinteaza Societatea mixta romanoengleza-israeliana”PERADSOLD” SRL cu obiect de activitate fabricarea si comercializarea instalatiilor de aer conditionat. permite fabricarea in serie mare a radiatoarelor de apa si incalzire.000 de bucati pe an de radiatoare pentru Dacia . OPEL. 42. Cea mai mare investitie si anume “linii flexibile de fabricat radiatoare” in valoare de aproximativ 3500 mii de dolari.612.869. Capacitatea liniilor este de 200.Vizitati www. 60. FORD. SC PERADSOLD SRL a realizat in anul 1995 o cifra de afaceri de 596.607 mii de lei. de radiatoare de incalzire si 200.ro ! Arhiva online cu diplome.513 lei. SC ROMRAD SA incearca sa castige noi clienti. sa ocupe un segment cat mai mare pe piata interne si pe cea externa. fiind utilaje de inalta performanta. dupa licenta PEREG. avand ca termen de implementare anul 1997. AUDI. Cu un capital de 32. onorarii la timp si in bune conditii a contractelor economice.000 de bucati pe an. Deservirea liniilor se va face de catre 21 de salariati direct productivi. Se preconizeaza a se executa 100. Pagina 74 din 143 . SC ROMRAD SA ii revine sarcini importante pe linia de contracte ferme cu partenerii externi. din care SC ROMRAD SA detine 4205%. luarii de masuri concrete prin ridicarea nivelului calitativ al produselor romanesti atat pe piata interna cat si pe cea externa. ALFA ROMEO. tactul liniei fiind de un radiator la 51 de secunde. FIAT.

si in final a aplicat organigrama structurata pe cinci directii: 1. targuri nationale si internationale.Directia Marketing-Vanzari Directia Marketing-Vanzari este structurata organizatoric in doua servicii: Serviciul marketing Serviciul vanzari Serviciul Marketing: prin activitatea celor 13 angajati . Aceste rezultate se concretizeaza prin cresterea de la an la an a volumului de export.1. SC ROMRAD SA a reusit in acesti ani sa se impuna in economia tarii noastre ea devenind un concurent puternic si face toate eforturile de a se mentine in top si de a mentine calitatea produselor sale.9 mii de dolari si a reprezentat o crestere de peste 300% fata de anul 1999. care este in acelasi timp si presedintele Consililului de Administratie al societatii.ro ! Arhiva online cu diplome. dovedind o mare flexibilitate si promtitudine in asimilarea de noi produse si subansamble. s-a reusit realizarea a numeroase contracte de expoet. ORGANIZAREA DEPARTAMENTELOR SI CONDUCEREA ACESTORA 1. in anul 2000 a fost de 1.Directia de organizare si administratie. precum si participarii sustinute la expozitii. Sustinut si de celelalte servicii.1.Vizitati www.Directia tehnica de conceptie 4.Directia de marketing-vanzari 2.tocilar. Serviciul Vanzari: Pagina 75 din 143 . SC ROMRAD SA a cunoscut o perioada de transformari organizatorice. Fiecare directie este condusa de un director . calitate. subordonat Directorului General.Directia tehnica de productie 3. Valoarea totala a expoetului.162. conceptie. productie. cursuri si referate postate de utilizatori. 4.Directia economica 5. s-a dovedit foarte promt si flexibil in a se adapta cerintelor beneficiarilor.

Cele patru depozite principale asigura receptionarea si pastrarea materialelor in conditii optime.Logistica. Productie indeplineste atributii in domeniul programarii si urmaririi productiei. Intre activitatile mai importante se numara cele privind fundamentarea programelor anuale.Lansare. 2. Prin cele doua depozite de produse finite ale intreprinderii se deruleaza toata productia societatii. trimestriale si lunare de fabricatie si a celor de reparatii si intretinere a utilajelor.ro ! Arhiva online cu diplome. Pana in anul 1990 era cunoscut sub denumirea de serviciul de desfacere si asigura resursele financiare ale societatii. urmarirea comenzilor de fabricatie pe ansanblul societatii. astfel se asigura pastrarea. Logistica. Lansare. transportarea si incarcarea produselor. face posibila urmarirea in timp real a tuturor activitatilor. cursuri si referate postate de utilizatori. 61. Directia Tehnica de Productie Directia Tehnica de Productie este structurata astfel : Serviciul Prodramare. Pagina 76 din 143 . productie Serviciul Aprovizionare Sectia RadiatoareI Sectia Radiatoare II Sectia Mecano-Energetica Serviciul Programare. Implementarea tehnicii de calcul performanta. Serviciul Aprovizionare asigura aprovizionarea din tara sau import.Vizitati www.tocilar. urmarirea realizarii zilnice privind programul de fabricatie. in conditii de deplina securitate. ce concura la realizarea ritmica a programului de productie. transpoetul si depozitarea tuturor materialelor sisubansamblelor necesare sectorului de productie.

folosindu-se atat in constructia radiatoarelor de racire cat si a celor de incalzire. asigura celor peste 30 de mijloace de transport conditii bune de intretinere si reparatii pentru a se putea executa numeroasele curse interne si internationale. dispozitive de asamblat si probat radiatoare. cuptoare de lipit corpi. In prezent aici se fabrica sortimentele de radiatoare din aluminiu. fiind in acelasi timp si prima sectie de productie a radiatoarelor. in aceasta sectie a fost asimilata si productia de aparate pentru aer conditionat in colaborare cu Israel. Acest tip nou de radiator se impune pe piata interna si internationala prin performantele tehnice ridicate. Ungaria si Germania. Sectia Mecano-Energetica este componenta importanta a structurii organizatorice a societatii. Pe o suprafata de 7. Tehnologia care se aplica este evoluata. Date fiind cerintele pietei interne. In aceasta sectie se executa tipurile de radiatoare necesare productiei de autocamioane. asigurand in primul rand utilitatile necesare procesului de productie. Italia. dotat cu toate utilitatile.770 de metrii patrati sunt dispuse utilaje de presat la rece. tractoare si locomotive. 62.ro ! Arhiva online cu diplome. Sectia Radiatoare II este principala sectie de productie.tocilar. Pagina 77 din 143 . Garajul modern. precum si intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor aflate in dotarea intregii societati. Sectia beneficiaza de utilaje moderne pentru fabricarea de subansamble si piese componente. cursuri si referate postate de utilizatori. Sectia Radiatoare II este cea de-a doua sectie de productie pentru fabricarea de radiatoare. dispozitive de impachetat corpi. masini de executat tuburi si aripioare. care s-a dezvoltat in timp.Vizitati www. precum si radiatoare pentru expoet in Israel.

Marea Britanie si alte tari. rezumate ale unor teze de doctorat precum si activitatea de brevete a inventiilor si inovatiilor. tratate.ro ! Arhiva online cu diplome. carti. SUA. Aceasta sectie are in dotare o statie propie de producere a acetilenei. norme. Numai in 2000 au foat asimilate 247 de cereri de oferta din care 178 au fost emise de clienti externi din :Italia.Directia Tehnica de Conceptie Structura Directiei Tehnice de Conceptie permite ca prin specialistii sai sa promoveze produse de o tehnicitate ridicata. executa probe si incercari pentru radiatoare. proiectarea utilajelor si a instalatiilor specifice productiei de radiatoare precum si activitatea de inginerie a calitatii si asigurarea calitatii. Beneficiind de o dotare performanta cu tehnica de calcul Serviciul ProiectareCercetare-Dezvoltare asigura proiectarea integral elaborata prin utilizarea calculatoarelor. analizeaza cererile de oferta. In cadrul Directiei Tehnice de Conceptie functioneaza urmatoarele servicii: Serviciul Proiectare-Cercetare-Dezvoltare Serviciul Pregatirea Fabricatiei Serviciul CAD-CAM Sectia Scularie Atelier Prototipuri Serviciul Proiectare –Cercetare-Dezvoltare proiecteaza documentatia tehnica pentru produsele aflate in fabricatie. Tot in cadrul acestui serviciu functioneaza si Cabinetul Tehnic care asigura largirea bazei informationale prin achizitia de standarde. Pagina 78 din 143 .aliniate standardelor internationale. doua puturi de alimentare cu apa.Vizitati www. Germania. doua statii de producere de agent termic. Serviciul Pregatirea Fabricatiei asigura in cadrul societatii proiectarea tehnologiei si a SDV-urilor necesare asimilarii de noi produse. 3.Venezuela. 63. intocmeste documentatia pentru prototipuri.tocilar. doua statii de producere de oxigen. prospecte. cursuri si referate postate de utilizatori.

fapt care conduce la cresterea capacitatii de productie si a productivitatii muncii. Asimilarea de productie a unui numar mare de radiatoare pentru autovehicule din import. din care amintim: instalatii de cositorit placi de baza.Directia Economica SC ROMRAD SA se inregistreaza in mod constant in noile cerinte ale economiei de piata. instalatii de lipit TDZ.tocilar. concretizate intr-o extindere a sectiei si o dotare cu utilaje cu comanda numerica. Prin colectivul de proiectare autoutilitari s-au executat proiecte pentru utilaje si instalatii specifice productiei de radiatoare. 4.Vizitati www. de o dificultate marita a impus priectarea unor noi SDV-uri complexe. cursuri si referate postate de utilizatori. Utilizarea cu maxima efecienta a resurselor financiare.000.000 lei. dar cu solutii noi. masa de impachetat universala. mai ales dupa 1991. pentru a permite o executie rapida. Serviciul CAD_CAM Acest serviciu este structurat in prezent in doua domenii diferite : proiectare asistata de calculator programare MUCN Beneficiar al unor investitii majore. precum si de un nou si modern spatiu. Aceasta sectie beneficiaza de investitii importante . asigurarea resurselor financiare pentru retehnologizare si modernizarea fabricatiei de radiatoare. Realizarea acestora a fost si este in continuare destul de dificila datorita noilor parghii si intrumente financiare. preturile de livrare Pagina 79 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. acest serviciu dispune de o dotare tehnica de calcul si birotica de peste 500. bai de decapare. Serviciul Scularie Aceasta sectie asigura executia si reparatia SDV-urilor necesare sectoeului de productie.

166.430 90.625 1.374 5.ro ! Arhiva online cu diplome.043 19.536 2000 70.347 7.300 1.984 1998 20. reflecta o activitate rentabila cu certe perspective de dezvoltare.758.621 874.200 416.135.903. constituie succesul echilibrului financiar al SC ROMRAD SA . Directia de Organizare si Administratie are un rol deosebit in actiunea de restructurare si cauta .900 10. Mii lei Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Impozit pe profit Profit net 835. intr-o permanenta conlucrare cu celelalte servicii ale societatii .Vizitati www.593.545.390 2.484 291. Serviciul Directia ECONOMICA isi desfasoara activitatea in patru servicii: 64. ale produselor corelate just cu efortul de executie si calitatea acestora.515.636. noi modalitati de functionare optima. Pagina 80 din 143 .248.181.500 208.157 31.864 1. Serviciul Contabilitate Generala Serviciul Financiar-Trezorerie Serviciul contabilitate Preturi Serviciul Salarizare Evidenta Actiunii Principalele rezultate financiare ale societatii .875 626.721.630 2001 100. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.657 1999 32.052 68.180.665.Directia de Organizare si Administratie Desi aparent neimplicta in realizarea produsului final.301.

stocuri si alte fisiere date.2. a structurii produselor. Serviciul CTC a fost implicat inca de infiintare. ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR CU CONSUMUL DE MATERII PRIME SI MATERIALE DIRECTE Pagina 81 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori.2. consumurilor materiale.Vizitati www. 4. Corpul Consilierilor Controlul Financiar Intern Oficiul de calcul permite obtinerea de date in timp real.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar.asigurand prin activitatea sa realizarea produselor de calitate. in sfera de productie . ci numai intr-o stransa colaborare cu celelalte servicii si sectii care concura la obtinerea produsului finit.1.ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE A SOCIETATII SC ROMRAD SA 4. Directia este structurata pe patru servicii principale: Servicuil Organizare Serviciul Resurse Umane Serviciul Centrale Dispensar Medical Pentru o mai buna si responsabila activitate Directorul General coordoneaza direct activitatea urmatoarelor compartimente : Serviciul de Calcul Serviciul CTC 65. Desigur acest serviciu nu va rezolva singur problema calitatii produselor.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In categoria materialelor directe intra , obiectele muncii care se consuma de regula nemijlocit in procesul de productie si a celor caror valoare se transmite integral asupra produselor fabricate. Ele sunt formate din materii prime si materiale. Materii prime si materiale directe, se refera la materiile prime care constituie substanta produselor finite. Eliberarea materialelor din magazie se face pe baza bonurilor de consum, fiecare purtand numarul de comanda si reperul produsului la care se refera. Pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea de gestiune se realizeaza un “centralizator al bonurilor de consum “ corespunzator comenzii respective. Astfel in luna februarie 2001 au fost lansate in fabricatie in cadrul societatii , urmatoarele 3 comenzi: - Radiatoare apa Rep 600= 15 bucati, comanda numarul 1011 - Radiatoare apa Rep 118 = 10 bucati, comanda numarul 1075 Aceste doua comenzi au fost lansate in sectia Radiatoare I. - Radiatoare incalzire Rep 647/I = 20 bucati, comanda numarul 6025. Aceasta comanda a fost lansata in sectia Radiatoare II. Potrivit centralizatorului bonurilor de consum intocmite pentru fiecare din cele 3 comenzi, in contabilitatea de gestiune se inregistreaza consumurile cu materii prime si materiale directe aferente acestor comenzi, potrivit urmatoarei formule contabile:

66.

921 de baza “ privind cheltuielile”

=

901

45.500.500

“ Cheltuielile activitatii “ Decontari interne

Radiatoare I/C 1011 19.800.000 /C 1075 25.700.500 Radiatoare II/C 6025 10.405.000

Pagina 82 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru materialele consumate se inregistreaza si cheltuielile de transpoet aprovizionare ,calculate pe baza coeficientului de 10% aplicat la valoarea consumurilor de materii prime . Se intocmeste apoi “Situatia de repartizare a cheltuielilor de transport aprovizionare” pe baza careia in contabilitate se efectueaza urmatoarea inregistrare:

921 de baza” cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 1.980.000 /C 1075 2.570.050 Radiatoare II/C 6025 1.040.500

=

901

5.590.500

“Cheltuielile activitatii “ Decontari privind

Materialele nefolosite se restituie la magazie prin prezentarea “ notei de restituire” si se intocmeste urmatoarea formula contabila : 3.000.000 921 de baza” cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 /C 1075 Radiatoare II/C 6025 750.000 1.250.000 1.000.000 = 901 “Cheltuielile activitatii “ Decontari privind

Organizarea contabilitatii cheltuielilor privind salariile directe urmareste controlul fondului de salarii directe, reflectarea corecta si la timp a drepturilor salariale si determinarea sumei totale a salariilor pe categorii de persoane, sfere de activitate, locuri de productie si pe perioade de gestiune.

Pagina 83 din 143

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

67.

Cheltuielile cu salariile directe se reflecta in contul 921 “ Cheltuielile activitatii de baza “ desfasurat pe conturi analitice pe sectii si pe comenzi. Nivelul salariilor practicate de SC ROMRAD SA este stabilit prin contractul colectiv de munca in care se prevede : sistemul de tarifare si sistemul de sporuri, formele de salarizare, formele de premiere, precum si alte elemente ale sistemului de salarizare. Colectarea cheltuielilor cu salariile se face din rapoartele de productie , bonurile de lucru si fisele de prezenta. Bonurile de lucru sunt eliberate pe baza fiselor tehnologice si se inainteaza sectiilor de productie. Pe baza bonurilor de lucru se intocmeste “ situatia realizarii manoperei pe sectii si comenzi” , ca urmare a faptului ca fiecare document poarta reperul produsului si numarul de comanda la care se refera. Dupa intocmirea acestei situatii se efectueaza inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune astfel :

921 de baza “ privind cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 2.430.000 / C 1075 3.120.000 Radiatoare II/C 6025 7.000.000

=

901

12.550.000

“Cheltuielile activitatii “ Decontari interne

Valoarea manoperei se gaseste in “fisa de cont analitia pentru costuri efective pe comanda" la artcolul de calculatie “ salarii directe”. Pentru salariile directe se calculeaza si se repartizeaza pe sectii si pe comenzi contricutia la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociala. Contributia la asigurarile sociale se determina prin aplicarea procentului de 23,33% asupra fondului de salrii iar cheltuielile cu protectia sociala se determina prin plicarea procentului de 1%.
Pagina 84 din 143

500 /C 1075 780.000 Inregistrarea cheltuielilor cu protectia sociala se face pe baza unei formule asemanatoare: 921 = 901 627. “Decontari interne “ Decontari interne Pagina 85 din 143 .500 “ Cheltuielile activitatii de baza” privind cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 607. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.000 Radiatoare II/C 6025 1.137.000 Aceste sume se vor regasi in fisa de cont analitic pentru costuri efective pe comanda la articolele de calculatie corespunzatoare.ro ! Arhiva online cu diplome. Astfel pentru contributia la asigurarile sociale.750.000 Radiatoare II/C 6025 350. 921 = 901 3.500 /C 1075 156.500 “Cheltuielile activiatii de baza” privind cheltuielile” Radiatoare I/C 1011 121.Vizitati www. in contabilitatea de gestiune se va efectua urmatoarea inregistrare: 68. Calculul si repartizarea contributiei la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociale se realizeaza in cadrul documentului: “ situatie de calcul si repartizare a salariilor contributiei la asigurarile sociale si contributiei la fondul de somaj”.

Efectuarea reparatiilor la masinile si utilajele sectiei . reparatii curente si intretinerea utilajelor.600.tocilar.000 “Cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 5. economic si de alta specialitate.600.2. impozit si contributia la asigurarile sociale aferente. si alte cheltuieli.000 Sectia radiatoare II 3.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. 4. La sfarsitul lunii se intocmeste un “centralizator al consumurilor de materiale pentru reparatii” potrivit urmatoarei formulu contabile: 923 = 901 8. salariile personalului tehnic. Eliberarea materialelor din magazie sau depozit se efectueaza pe baza bonului de consum. cheltuieli administrativ-gospodaresti. cursuri si referate postate de utilizatori.000 “Decontari interne Pagina 86 din 143 .presupun un consum de materiale.000. cheltuieli cu protectia muncii. 69.ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE PRIVIND CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE In categoria cheltuielilor indirecte de productie se include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru revizii tehnice.2.

corespunzatoare prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii materialelor consumate. Se intocmeste apoi “situatia de repartizare a cheltuielilor de transport-aprovizionare"” care sta la baza inregistrarii acestor cheltuieli in contabilitatea de gestiune astfel : 923 = 901 3. Pentru aceste materiale consumate se calculeaza cota de cheltuieli de transport.000. in contabilitatea de gestiune se va inregistra : 70. pentru muncitorii indirect productivi se colecteaza cheltuielile . Pentru aceste salarii se calculeaza contributia la asigurarile sociale.ro ! Arhiva online cu diplome.350.460 “ cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” “Decontari interne Pagina 87 din 143 . cheltuielile cu protectia sociala aferenta .tocilar.prin elaborarea situatiei de calcul si repartizare a contributiei la asigurarile sociale si a cheltuielilor cu protectia sociala. aprovizionare. Pentru cheltuielile salariale ale muncitorilor indirect productivi.000 De asemenea. cursuri si referate postate de utilizatori.reprezentand salariile aferente acestora. 923 = 901 1.Vizitati www.000 Sectia Radiatoare II 1.650. Pentru calculul repartizarii pe sectii a salariului muncitorilor indirect productivi se intocmeste “situatia repartizarii manoperei pe sectii”.000 “ Cheltuieli indirecte “Decontari interne de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 1.513.

000 Similar se procedeaza si pentru contributia la asigurarile sociale si protectie sociala. ceea ce presupune intocmirea “situatiei decontarii amortizarii”.038 “ Cheltuieli indirecte de productie” pivind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 110.tocilar.000 “Cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 1.000 Utilizarea mijloacelor de munca presupune calculul lunar si repartizarea mijloacelor fixe.160. Sectia Radiatoare I 368.ro ! Arhiva online cu diplome.538 Sectia Radiatoare II 343. si se vor inregistra in contabilitatea de gestiune pe baza facturii primite de la furnizori astfel: 923 = 901 3.535.000 Sectia Radiatoare II 1. cu urmatoarea formula contabila: 923 = 901 454.145. necesarul de energie electrica se asigura pentru desfasurarea procesului de productie prin aprovizionarea de la furnizori.Vizitati www. pe baza careia se va inregistra in contabiliatatea de gestiune : “ Decontari interne “ Decontari interne Pagina 88 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori. Acestea sunt considerate cheltuieli indirecte de productie.625.640 Sectia Radiatoare II 1.500 Pentru SC ROMRAD SA.

923 = 901 1. 4.900 “Cheltuieli generale “ Decontari interne de administratie” privind cheltuielile” La sfarsitul lunii.000 “ Cheltuieli indirecte de productie” privind cheltuielile” Sectia Radiatoare I 565.933.000 Toate cheltuielile indirecte de productie se colecteaza in contul 923 “ Cheltuieli indirecte de productie”. DECONTAREA CONTRAVALORII PRODUCTIEI SECTIILOR AUXILIARE LIVRATA PENTRU NECESITATILE SECTIEI DE BAZA Pagina 89 din 143 .2. corespunzator unui coeficient de repartizare. La sfarsitul lunii.124. comform unui coeficient de repartizare. ci numai la nivelul intregii societati. cursuri si referate postate de utilizatori. desfasurat pe analitice la nivelul fiecarei sectii. Toate cheltuielile generale de administratie se inregistreaza in contabilitatea de gestiune corespunzator urmatoarei formule contabile: “ Decontari interne 924 = 901 16. aceste cheltuieli se vor repartiza asupra fiecarei comenzi in parte. Cheltuielile generale de administratie se reflecta in contul 924 “ Cheltuieli generale de administratie” care nu este desfasurat pe conturi analitice. aceste cheltuieli vor fi repartizate asupra productiei obtinute.ro ! Arhiva online cu diplome. 71.tocilar.Vizitati www.000 Sectia Radiatoare II 559.3.

350.000 “Cheltuielile activitatii auxiliare” /atelierul de intretinere si reparatii 5.000 Sectia Radiatoare I 3.500.000 /centrala de energie termica 3.tocilar.000.500.ro ! Arhiva online cu diplome. Aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli indirecte de productie si se vor inregistra in contabilitatea de gestiune astfel: 72.000 924 “Cheltuieli generale de administratie” 2.000 Sectia Radiatoare II 350.Vizitati www.000. cursuri si referate postate de utilizatori.000 Pagina 90 din 143 . Decontarea se face la nivelul costului efectiv.000 923 “Cheltuielile indirecte de productie” 3.000. % = 922 8. Dupa colectarea cheltuielilor cu materialele aferente sectiilor auxiliare se intocmeste “situatia de repartizare a cheltuielilor activitatilor auxiliare” in vederea decontarii contravalorii productiei sectiilor auxiliare livrata pentru necesitatile sectiilor de baza. In cadrul SC ROMRAD SA activitatea auxiliara este realizata de atelierul de intretinere si reparatii si de centrala de energie termica.

sunt repartizate la sfarsitul lunii asupra productiei obtinute.a contributiei la asigurarile sociale si a cheltuielilor cu protectia sociala aferenta pentru fiecare comanda care s-a executat in sectia respectiva si apoi se determina coeficientul de suplimentare.aferente tuturor comenzilor exercitate in sectia respectiva. la nivelul fiecarei sectii de productie. aferente. in perioada de gestiune considerata. la suma salariilor directe. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie se face in baza unui coeficient de suplimentare .2. de repartizare . REPARTIZAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE DE PRODUCTIE Cheltuielile indirecte de productie inregistrate in cursul lunii. pe parcursul desfasurarii de procesului de productie. 4. In acest scop se realizeaza o centralizare a cheltuielilor indirecte de productie prin documentul “ centralizatorul cheltuielilor indirecte de productie”. calculat in functie de salariile directe. contributiei la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociala .tocilar. Ks = CHELTUIELI INDIRECTEA LESECTIEI ∑ (SALARIIDIRECTE + CAS + PROTECTIESOCIALA i+ N Pagina 91 din 143 . intocmit la sfarsitul lunii. se calculeaza coeficientul de repartizare astfel: 73 se stabileste suma salariilor directe .4.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Dupa ce s-a stabilit totalul chgeltuielilor indirecte de productie ce urmeaza a fi repartizate . contributia la asigurarile sociale si cheltuielile cu protectia sociala. cursuri si referate postate de utilizatori. prin raportatrea totalului cheltuielilor indirecte de productie al fiecarei sectii.

000 = 0.430. unde se executa mai multe produse.500 = 3.tocilar. Unde: Ks= coeficient de suplimentare de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie la nivelul sectiei I= comenzile executate in sectie in perioada de gestiune respectiva.000 Pagina 92 din 143 .159. cursuri si referate postate de utilizatori.repartizarea cheltuielilor de productie se face astfel: 74. potrivit formulei: Cheltuieli indirecte de productie pentru = (Salarii directe+ CAS + protectie sociala)* Ks comanda j Pentru comenzile lansate in fabricatie in luna februarie .000 + 607.503 Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe comenzi se realizeaza astfel: Rep 600 C 1011: 2.500 + 121.ro ! Arhiva online cu diplome. Dupa stabilirea coeficientului de repartizare se intocmeste “situatia de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie”.Vizitati www. prin care se determina cota de cheltuieli indirecte de productie ce revine fiecarei comenzi executate. Calculul coeficientului de repertizare a cheltuielilor de productie Pentru sectia Radiatoare I K = 363. Se calculeaza deci cate un coeficient de repartizare pentru fiecare sectie .215.000 / 7.

503 = 2.000 = 4.023 Radiatoare II/C 6025 75 Radiatoare II/C 6025 4.041.503 = 1.000 + 780.056.000 “Cheltuielile activitatii “cheltuielile indirecte Radiatoare I/C 1011 Radiatoare I/C 1011 1.5.588.000 x 0.120.977 /C 1075 /C 1075 2.041. Cheltuieli indirecte: 3.000 + 156.023 In contabilitate se va inregistra urmatoarea formula contabila : 921 de baza” de productie” = 923 8.tocilar.000 = 4.000 4.000 + 156.000 Cheltuieli indirecte C 1011 = 3.000 x 0.056.000 Cheltuieli indirecte C 1075 = 4.Vizitati www.180.588.000 + 780.056.159.120 .977 Rep 118 C 1075 3.550. REPARTIZARE CHELTUIELILOR GENERALE DE ADMINISTRATIE Pagina 93 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome.2. cursuri si referate postate de utilizatori.

prin documentul “Centralizatorul cheltuielilor generale de administratie “ intocmit la sfarsitul lunii la nivelul intregii societati. se determina costul de productie al fiecarei comenzi terminate. Cheltuielile generale de administratie . Dupa ce s-a stabilit totalul cheltuielilor generale de administratie ce urmeaza a fi repartizate. Pentru repartizarea cheltuielilor generale de administratie se calculeaza un singur coeficient de repartizare. repartizarea cheltuielilor generale de administratie se face prin procedeul suplimentarii. Pentru aceasta se realizeaza o centralizare a cheltuielilor generale de administratie . Costul de productie este format din totalul cheltuielilor directe de productie la care se adauga cota de cheltuieli indirecte de productie. Coeficientul de repartizare se determina in functie de cheltuielile generale totale de administratie si costul de productie al fiecarei comenzi. cursuri si referate postate de utilizatori. In acest scop. ce revine fiecarei comenzi. In cadrul acestei societati. Coeficientul de repartizare se determina raportand totalul cheltuielilor generale de administratie la suma costurilor de productie aferente comenzilor executate in cadrul societatii. asupra comenzilor executate in sectiile de productie. se calculeaza un coeficient de repartizare.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. colectate la nivelul societatii pe parcursul lunii. Kr = Cheltuieli generaledead min istratie ∑ (cos tdeproductie) j J =1 N Kr = coeficient de repartizare a cheltuielilor generale de administratie din perioada de gestiune respectiva J = comenzile executate in cadrul societatii in perioada de gestiune respectiva. se repartizeaza la sfarsitul lunii. Pagina 94 din 143 .Vizitati www.

se intocmeste “ situatia de repartizare a cheltuielilor generale de administratie” ce revine fiecarei comenzi executate potrivit formulei : Cheltuieli generale de administratie = Cost de productie x Kr pentru comanda j al comenzii j Compartimentul financiar-contabil realizeaza inregistrarea cotelor de cheltuieli generale de administratie astfel determinate in “ fisa de cont analitic pentru coturile efective pe comanda” la articolul de calculatie “cheltuielile generale de administratie”. Dupa determinarea coeficientului de repartizare . cursuri si referate postate de utilizatori. 76.tocilar.196 Repartizarea cheltuielilor generale de administratie pe comenzi se va face astfel: Rep 600 C 1011: 26699000 x 0.ro ! Arhiva online cu diplome.196 = 5233004 Rep 118 C 1075: 34546550 x 0. inregistrarea repartizarii cheltuielilor generale de administratie se realizeaza astfel : K = 16933900/(26699000 + 34546550 + 24945500) = = 16933900/96191050 = 0.196 = 4929772 In contabilitate se va inregistra urmatoarea formula contabila : Pagina 95 din 143 .Vizitati www.196 = 6771124 Rep 647/I C 6025 :24945500 x 0. Pentru cele 3 comenzi lansate in fabricatie in luna februarie .

in care se consemneaza cantitatile realizate pe fiecare produs in parte. putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor. Inregistrarea in contabilitatea de gestiune se efectueaza in cursul lunii la cost normal.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.6.2. pe baza centralizatorului ratelor de predare a produselor. Comform acestiu document in contabilitatea de gestiune se va inregistra urmatoarea formula contabila: 931 = 902 96.124 Radiatoare II/C 6025 4.395 “Costul productiei obtinute” privind productia obtinuta” Pagina 96 din 143 “ Decontari interne . 921 = 924 “Cheltuielile activitatii “Cheltuili generale de baza “ de administratie” Radiatoare I/C 1011 5. REPARTIZAREA PRODUSELOR FINITE OBTINUTE DIN PROCESUL DE PRODUCTIE Produsele finite sunt produsele care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare.929.233.771.004 /C 1075 6.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.772 77 4. Produsele finite obtinute sunt inregistrate in “ nota de predare produs”.447.

78. Fisa de cont analitic se deschide pe fiecare comanda in parte si cuprinde toate elementele necesare calcularii costului productiei si anume : cheltuieli directe ce se detaliaza pe coloane corespunzator articolelor de calculatie utilizate si care se inregistreaza pe baza documentelor primare sau centralizatoarelor in tot cursul lunii. Pagina 97 din 143 .ro ! Arhiva online cu diplome. pe masura efectuarii lor. Cheltuielile indirecte se inregistreaza in aceasta fisa la sfarsitul lunii.577. pentru costuri efective pe comanda” si analiticele contului 921 “cheltuielile activitatii de baza”.600 Radiatoare II/C 6025 Radiatoare II /C 6025 28. cu ocazia repartizarii lor din conturile in care s-au colectat in cursul lunii si productia obtinuta obtinuta in cursul lunii. CALCULUL COSTULUI EFECTIV AL PRODUCTIEI OBTINUTE SI DECONTAREA ACESTEIA Pentru determinarea costului efectiv al productiei obtinute se utilizeaza formularul “ fisa de cost analitic. Contabilitatea produselor finite are ca obiective principale urmarirea productiei planificate ca volum si pe sortimente si stabilirea exacta a rezultatului financiar.120 I/C 1075 I/C 1075 40.tocilar. Radiatoare I/C 1011 Radiatoare I/C 1011 27.800. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.675 Dupa calcularea la sfarsitul perioadei de gestiune a costului efectiv se inregistreaza diferentele de pret favorabile in rosu si nefavorabile in negru.069.

ro ! Arhiva online cu diplome.900 Pagina 98 din 143 “cheltuielile activitatii .Vizitati www.500 C 1075 Radiatoare I/C 1075 39. Rep 600 C 1011 Ct = 26149500/12 = 2. Comform centralizatorului notelor de predare a produselor in luna februarie. cursuri si referate postate de utilizatori.125 Rep 118 C 1075 Ct = 39806550/90 = 4.806.950 Rep 647 / I C 6025 Ct = 28293900/17 = 1.664. Totalul cheltuielilor efectuate in cursul lunii pe fiecare comanda in parte se raporteaza la cantitatea obtinuta din comanda respectiva si se determina astfel costul unitar efectiv.550 C 6025 Radiatoare II/C 6025 28.249. s-au obtinut urmatoarele cantitati de produse finite: Rep 600 C 1011 = 12 bucati Rep 118 C 1075 = 9 bucati Rep 647/I C 6025 = 17 bucati.374 Decontarea cheltuielilor efective aferente productiei obtinute se realizeaza astfel in contabilitatea de gestiune: 902 = 921 94.179.422.149. Decontarea cheltuielilor efective aferente productiei obtinute se realizeaza astfel in contabilitatea de gestiune: Calculul costului unitar efectiv pe cele 3 comenzi.tocilar.293.950 “Decontari interne privind productia” de baza” C 1011 Radiatoare I/C 1011 26.

Vizitati www. Astfel soldul creditor semnifica faptul ca in cadrul societatii. costul efectiv a fost mai mic decat cel prestabilit . ceea ce apreciaza un aspect pozitiv.ro ! Arhiva online cu diplome. al carei sold reprezinta diferentele de pret.tocilar. Aceste diferente de pret se determina pe baza soldului contului 902 “”Decontari interne privind productia obtinuta”. ceea ce reprezinta o diferenta nefavorabila. 79 Dupa terminarea costului efectiv al productiei realizate se procedeaza apoi la calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei finite obtinute. In cazul existentei unui sold debitor. Inregistrarea in contabilitatea de gestiune a diferentelor de pret se realizeaza astfel: 903 “costul productiei = 902 “decontari interne 2197445 obtinute” privind productia obtinuta” C 1011 C 1075 C 6025 C 1011 C 1075 C 6025 919720 994050 283775 Dupa acesta operatie conturile utilizate pentru efectuarea inregiastrarilor in contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor se inchid cu exceptia contului 933”costul productiei in curs de executie” si 901 “ decontari interne privind cheltuielile care reprezinta cheltuielile aferente productiei in curs de executie”. cursuri si referate postate de utilizatori. costul efectiv a fost mai mare decat costul prestabilit. PROIECT DE LICINTA –METODA PE COMENZI 80 Pagina 99 din 143 .

TOTAL 2.479.120.000 92.033.250 425.tocilar. Situatia de repartizare a salariilor.500 Protectie Sociala 3 994.360 5.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.615 607.muncitori indirect productivi 4.muncitori direct productivi .897.250 1.500 1.145.000 57.000 780.000 1.000 156.000 Salarii 1 19.250 85.900 212.000 850.Sectorul administrativ 850. 1.460 8.000 7.695 368.500 18. Sectia Radiatoare I .750.000 CAS 2 4.000 1.423 407.Sectia Radiatoare II . contributiei la asigurarile sociale si protectie sociala Tabel 1 -luna februarie 2001Loc de cheltuieli 0 1.000.atelierul de intretinere si reparatii . cursuri si referate postate de utilizatori.460 2.Sectii auxiliare .muncitori direct productivi C 1011 .036.500 81 Situatia de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie Tabelul 2 .500 3.115 2.luna februarie 2001Pagina 100 din 143 .145.500 206.34.centrala de energie termica 5.000 212.700.868 295.918.000 286.250 350.475 42.974.muncitor direct productiv C 1075 .000 42.923 121.000 4.muncitori indirect productivi 3.133.430.

023 - Radiatoare II 2 4.699.041.Rad apa 118 .004 Suma 1 16. cursuri si referate postate de utilizatori.945.360.Rad apa 600 .588.Rad incalzire 647/I 3.050 2.100.Rad apa 600 .ro ! Arhiva online cu diplome. Situatia de repartizare a cheltuielilor generale de administratie Tabel 3 .000 0.503 1.215.000 9. Specificatie 0 1.500 0. Total salarii directe CAS si protectie sociala din care : .191.000 0.Cost de productie din care: .Vizitati www.Rad apa 118 .tocilar.luna februerie 2001 Specificatie 0 1.Cheltuieli de repartizat .546.550.100.Rad incalzire 647/I 3.159.Rad incalzire 647/I Radiatoare I 1 3.Totalul cheltuielilor de repartizat 2.900 86.Rad apa 600 5. Cheltuieli de repartizat .196 Pagina 101 din 143 .900 34.5 4.Coeficient de repartizare 4.233.056.Rad apa 600 .550.000 PROICT DE LICENTA-METODA PE COMENZI 82.000 9.977 2.Rad apa 118 .Totalul cheltuielilor de repartizat 2.000 4.000 7.000 3.933. coeficient de repartizare 4.500 24.

000 lei. In creditul acestui cont se regasesc cheltuielile aferente productiei de radiatoare de racire pentru intern.780. La soldul initial al contului se adauga suma din credit. Astfel la nivelul sectiei Radiatoare I. In debitul contului se regasesc informatii referitoare la costul productiei pe parcursul lunii.000 lei. Cheltuielile directe generale de derularea procesului de productie.(consumul de materii prime.526. pentru export 38. In creditul contului se regasesc date cu privire la costul efectiv al productiei finite si al productiei in curs de executie. decontarii cheltuielilor de productie.772 4. cheltuielile materiale pentru intern au fost de 94. valoarea semifabricatelor fiind de 45. sectia Radiatoare I foloseste contul 901 “ Decontari interne privind cheltuielile”. COLECTAREA CHELTUIELILOR. regiile de societate si cheltuielile auxiliare) formandu-se astfel costul complet.. CAS si protectie sociala aferenta salariilor directe) se inregistreaza in cursul lunii in debitul contului 921 " “cheltuielile activitatii de baza”.050.tocilar. .000 lei.100.124 4. SC ROMRAD SA . costul efectiv fiind de 55.500 lei.500 lei iar soldul initial este de 11. cursuri si referate postate de utilizatori.1.Rad incalzire 647/I 83 6. export si deseuri rezultate. EVIDENTA LOR SI DETERMINAREA COSTURILOR 4.ro ! Arhiva online cu diplome.Rad apa 118 .Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielilie cu consumul de materii prime si materiale consumabile In vederea inregistrarii .3.655.77. se scade suma din debit si se obtine valoarea productiei in curs de executie. Pagina 102 din 143 . salarii directe. urmarind ca la sfarsitul lunii sa se repartizeza cheltuielile indirecte (adica regiille de sectii. pentru produsul radiatoare racire Rep 600.639 lei.3.Vizitati www.407. Deci valoarea productiei in curs de executie este de 26.929.

01. Pe baza “ Fisei de consum” se inregistreaza cheltuielile cu consumul de materii prime si materiale comform urmatorului articol contabil : 921 = 901 47. contul 921 “ Cheltuielile activitatii de baza” se dezvolta pe analitice astfel: “ Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I “ “ Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare II” “ Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Mecano-Energetic” 84 La nivelul sectiei Eadiatoare I acest analitic se dezvolta pe subanaliticul 921.01.2.01 901.451.000 lei “Cheltuielile activitatii “ decontari privind de baza ale sectiei cheltuielile sectiei Radiatoare I pentru Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” radiatoare de racire” 4.01. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.000 lei “cheltuielile activitatii “ Decontari privind de baza “ cheltuielile” 921.Vizitati www.tocilar.3. In vederea cresterii eficientei muncii in contabilitate.451. la nivelul SC ROMRAD SA .01 47.01 “Cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I pentru radiator de racire “. Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile Pagina 103 din 143 .

cu salariile directe.01.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. genereaza cheltuieli cu remuneratiile personalului si cheltuieli privind protectia sociala. la nivelul SC ROMRAD SA se foloseste contul 921 “ cheltuielile activitatii de baza. 85. precum si CAS-ul. CAS si protectie sociala aferenta acestora Consumul cu munca. Inregistrarea in contabilitate se face pe baza statelor de salarii pentru muncitorii direct productivi. a ajutorului de somaj aferent acestora .700. cursuri si referate postate de utilizatori. pe baza urmatoarei formule contabile: 921 = 901 31. Cheltuielile cu remuneratiile personalului inregistrate la nivelulsectiei Radiatoare I cuprind : Salariul minim de baza Sporurile pentru conditii deosebite de munca.01. ca factor de productie .000 lei “cheltuielile activitatii “ decontari privind de baza ale sectiei cheltuielile sectiei Pagina 104 din 143 .01 901.700. diferentiate pe locuri de munca si categorii de personal Adaosurile de natura primelor si stimulentelor Compensari si indexari Si alte avantaje in natura Pentru inregistrarea in contabilitatea de gestiune a salariilor directe cuvenite muncitorilor direct productivi.Vizitati www.01 31.000 lei “cheltuielile activitatii “ Decontari privind de baza” cheltuielile” 921.

3.tocilar.000 lei “cheltuieli indirecte “ decontari privind de productie” cheltuielile” 86 923.000 lei Pagina 105 din 143 .01 901. Evidentierea cheltuielilor indirecte de productie se face pe baza urmatorului articol : 923 = 901 56. Radiatoare I pentru Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” radiatoare de racire” 4. cursuri si referate postate de utilizatori. Contabilitatea de gestiune pentru cheltuielile de regie La nivelul sectiei Radiatoare I.700.ro ! Arhiva online cu diplome.700.3.01 56. se include in categoria de regie : Salariile personalului TESA CAS-ul si protectia sociala aferenta acestora Amortizarea mijloacelor fixe Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea utilajelor Cheltuieli de natura rechizitelor si furniturilor de birou Materiale pentru intretinere si curartenie Cheltuielil cu reparatiile pentru obiecte de inventar Pentru inregistrarea acestor consumuri lunare se utilizeaza partea de debit a contului 923 “ cheltuieli indirecte de productie “ in creditul contului.Vizitati www.

788 Dupa aceea acest coeficient se aplica la valoarea salariilor directe pentru produsul radiator de racire intern.Vizitati www. Repartizarea cheltuielilor cu regia de sectie Pentru realizarea cheltuielilor indirecte de productie aflate in debitul contului 923.136.tocilar.01 “ cheltuielilindirecte ale sectiei Radiatoare I” se au in vedere calculele facute pentru determinarea abaterilor cheltuielilor de regie. “ cheltuieli indirecte “ decontari privind ale sectiei Radiatoare I” cheltuielile sectiei Radiatoare I” 4.ro ! Arhiva online cu diplome. stabilindu-se astfel valoarea cheltuielilor indirecte: 1.788 x 6228440 = 11136450 lei Articolul contabil pentru inregistrarea repartizarii cheltuielilor indirecte asupra productiei finite este urmatorul: 921 = 932 11. Aceasta repartizare se face calculand un coeficient K dupa formula: K cheltuieli de regie = total cheltuieli de regie / total salarii directe Pentru luna mai 2001 calculul a fost: K cheltuieli regie = 56700000 / 31700000 = 1. cursuri si referate postate de utilizatori.3.4.450 lei “cheltuielile activitatii “ cheltuieli indirecte de baza” de productie” Pagina 106 din 143 .

500 = 6. dupa urmatoarea formula: Totalul cheltuielilor de societate K cheltuieli societate = Total cost sectia Radiatoare I Pentru luna mai 2001 calculul a fost : K cheltuieli societate = 18.tocilar. Repartizarea cheltuielilor cu regia de societate In vederea repartizarii cheltuielilor cu regia inregistrata la nivelul intregii societati.450 lei “cheltuielile activitatii “ cheltuielile indirecte de baza ale sectiei de productie ale sectiei Radiatoare I pentru Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” 87 radiatoare de racire” 4.3.500.5.01 11.5 lei Articolul contabil utilizat pentru inregistrarea repartizarii cheltuielilor generale de administratie asupra productiei finite este urmatorul : Pagina 107 din 143 . 921.638. pentru produsul radiator racire.Vizitati www.345 x 19.557.01 923.01.136.ro ! Arhiva online cu diplome.000 / 53.345 In continuare acest coeficient se aplica la valoarea costului de fabrica . se merge pe acelasi principiu al calcularii unui coeficient . calcul efectuat este: 0. cursuri si referate postate de utilizatori.241.317.150 = 0.

aflandu-se intr-un stadiu intermediar. se considera productie in curs de executie acea parte a productiei al carei proces de fabricatie nu a fost terminat. intre produs finit si materia prima .01 “ cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I radiatoare de racire”.3.6.01 “cheltuielile activitatii de baza ale sectiei Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” 88. Din punct de vedere valoric.638. Determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie La nivelul SC ROMRAD SA sectia RadiatoareI.5 lei “cheltuielile activitatii “ cheltuielile generale de baza” de administratie” 921. Pagina 108 din 143 .tocilar.Vizitati www. inclusiv cheltuielile de manopera aferente. 4. productia in curs de executie cuprinde valoarea materialelor in curs de prelucrare.01.ro ! Arhiva online cu diplome. 921 = 924 6. In vederea inregistrarii in contabilitate a valorii productiei in curs de executie se foloseste contul 933 “ Productia in curs de executie”. cursuri si referate postate de utilizatori. informatie care trebuie sa coincida cu soldul contului 921. gasindu-se in sectie.317. La nivelul SC ROMRAD SA productia in curs de executie se determina ca diferenta intre creditul si debitul contului 901 “ decontari interne privind cheltuielile”.

debitul contului 931 “ costul productiei obtinute”. determinandu-se diferentele intre cele doua conturi. acestea se contabilizeaza cu ajutorul contului 902 “ decontari interne privind costul productiei obtinute” care inregistreaza in credit valoarea productiei obtinute la cost standard . iar in debit valoarea Pagina 109 din 143 . Inregistrarea in contabilitate se face pe baza urmatoarei formule contabile: 933 = 921 26.500 lei .tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.500 lei “productia in curs “ cheltuielile activitatii de executie” de baza” 933.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.786.01.Contabilitatea produselor finite rezultate din procesul de productie La nivelul SC ROMRAD SA obtinerea de produse finite se inregistreaza in cursul lunii la cost standard. 89. Comform datelor prezentate .3.7. In ceea ce priveste decontarile interne pentru productia finita . valoarea productiei in curs de executie a fost de 26.01 921.01 “productia in curs “cheltuielile activitatii de executie sectia de baza ale sectiei Radiatoare I” Radiatoare I pentru Radiatoare de racire” 4.786. La sfarsitul lunii acest cont se crediteaza cu costul efectiv al productiei finite.

Vizitati www. respectiv 10. cursuri si referate postate de utilizatori. iar la sfarsitul lunii s-au repartizat. Deoarece valoarea cheltuielilor din debitul contului 921 “ cheltuielile activitatii de baza” cuprinde si valoarea productiei neterminate. In cursul lunii valoarea productiei finite la cost standard se inregistreaza astfel: 931 = 902 28.407. cheltuielile ce au fost colectate in suma de 55.877 lei pentru radiatorul de racire.01 28. regasindu-se in debitul contului 921 “ cheltuielile activitatii de baza”.000 lei “costul productiei “decontari interne privind obtinute sectia productia obtinuta sectia Radiatoare I” Radiatoare I” 4. in costul efectiv se include totalitatea cheltuielilor de productie ocazionate de procesul de fabricatie. soldul contului reprezentand diferentele de pret aferente productiei obtinute.3.621.tocilar. Aceste cheltuieli au fost colectate in cursul lunii. desfasurat pe analitice.8.594.ro ! Arhiva online cu diplome.621. costul efectiv al produselor finite se determina scazand din totalul costului complet aflat in debitul contului 921”cheltuielile activitatii de baza” valoarea productiei in curs de executie.000 lei “ costul productiei “ decontari interne privind obtinute” productia obtinuta” 931. Calculatia se prezinta in tabelul urmator: Pagina 110 din 143 .01 902. Calculatia costului efectiv aferent productiei obtinute La nivelul SC ROMRAD SA sectia Radiatoare I.500 lei. productiei la costul efectiv.

484 Decontare cheltuielilor aferente produselor finite se realizeaza comform formulei urmatoare: 902 = 921 28. 90 Simbol cont analitic Total Cheltuieli Costul productiei in curs de executie Cost efectiv total productiei Cantitate Cost efectiv Unitar finite 0 1 2 3=1-2 4 5=3/4 921.000 250 114.786.500 26. Calculul diferentelor de pret aferente productiei finite obtinute In vederea inregistrarii diferentelor de pret se foloseste contul 903 “ diferente de pret la produse finite.400 28.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.3.407. radiatoare de racire” radiatoare de racire.000 lei “decontari interne “cheltuielile activitatii privind productia de baza ale sectiei obtinuta la sectia Radiatoare I .” 4.01.621. Pagina 111 din 143 .621.Vizitati www.01 921. cursuri si referate postate de utilizatori.01 28.621.01 55.000 lei “decontari interne “cheltuelile activitatii privind productia de baza” de baza” 902.9.

979.621.979. Cantitate 1 250 Cost unitar standard 2 134. sectia productia obtinuta sectia Radiatoare de racire” radiatoare de racire” Decontarea costului efectiv aferent productiei finite obtinute se inregistreaza astfel: 901 = 931 4.000 produsele finite.000 “diferente de pret “decontari interne la produse finite” privind productia obtinuta” 931.01 “diferente de pret la Radiatoare I Radiatoare I = 902.979.484 Cost total efectiv 5=1x4 28.tocilar.600. Calculele diferentelor de pret aferente productiei obtinute se prezinta in tabelul urmator: 91.01 “decontari interne privind 4.Vizitati www.000 0 Formula contabila pentru inregistrarea diferentelor este: 903 = 902 4.00 Cost unitar efectiv 4 114. fiind o abatere nefavorabila in situatia in carev costul efectiv este superior costului standard. cursuri si referate postate de utilizatori.000 Pagina 112 din 143 .979.ro ! Arhiva online cu diplome.400 Cost total Standard 3= 1x2 33. Aceste diferente pot fi favorabile in momentul cand costul efectiv este inferior celui standard si se inregistreaza in rosu sau in negru.000 Diferente 6= 5-3 -4.

000 “costul productiei obtinute sectia privind cheltuielile Radiatoare I pentru la sectia Radiatoare I Radiatoare de racire” pentru radiatoare de racire” “decontari interne In urma analizei activitatii desfasurate se impun urmatoarele concluzii: Raman cu sold conturile 923 “ costul productiei in curs de executie” si 901 “ decontari interne privind cheltuielile”.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru a o include in costul produselor finite .01 4. astfel: Pagina 113 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori. La inceputul urmatoarei perioade de gestiune contul 903 “costul productiei in curs de executie” se inchide prin contul 921 “ cheltuilelileactivitatii de baza” .tocilar.979.000 931.979. 931 “costul productiei obtinute” privind cheltuielile” = 903 “decontari interne 4.Vizitati www.01 = 903. cont ce va prelua valoarea productiei in curs de executie. “decontari privind productia obtinute la sectia sectiei Radiatoare I” Radiatoare I” “ costul productiei Inchiderea conturilor de diferente se inregistreaza dupa formula : 92. sold ce reprezinta contravaloarea productiei in curs de excutie.

numite si economii. Pentru stabilirea si solutionarea abaterilor se vor pargurge urmatorii pasi: Pagina 114 din 143 . inregistrate de costurile efective fata de cele standard. 921 = 923 26.500 lei “cheltuielile activitatii “ costul productiei de baza ale sectiei in curs de excutie Radiatoare I pentru sectia Radiatoare I Radiatoare de racire” pentru radiatoare de racire” Necesitatea efectuarii acestei inregistrari este determinata de prelucrarea in contul de calculatie 921 “ cheltuielile activitatii de baza”. sau economii sau abateri favorabile. 93 CAPITOLUL V: ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA Calculul. la care se adauga apoi pe parcursul perioadei de gestiune .01.ro ! Arhiva online cu diplome.500 lei “cheltuielile activitatii “ costul productiei de baza” in curs de executie” 921.01 26. analiza si raportarea abaterilor costurilor efective de la costurile standard Abaterile ar putea fi definite drept depasiri sau abateri nefavorabile.786. a soldului initial al productiei in curs de executie. cursuri si referate postate de utilizatori. restul cheltuielilor de productie pentru a se obtine productia finita. evidenta.Vizitati www.tocilar.786.01 933.

al remuneratiilor. pentru analiza abaterilor se folosesc urmatoarele relatii de calcul: abateri totale: ∆ = G. Deci abaterea totala: Pagina 115 din 143 . 94. cheltuielile standard au fost prevazute la nivelul sumei de 11. respectiv cu particularitatile organizatorii si tehnologiei productiei. cursuri si referate postate de utilizatori. urmand apoi ca prin cumularea lor sa se determine volunul acestora la nivelul de societate.tocilar. pe cat posibil.594.811.acestea sa promoveze.G ∆ = abaterea totala G = cheltuieli efective G = cheltuieli standard Astfel la nivelul sectiei Radiatoare I .Vizitati www. fabricandu-se o cantitate de 250 bucati. pentru produsul radiatoare racire /I in luna mai . prin compararea nivelului efectiv al consumurilor de materiale. evidenta abaterilor se realizeaza lunar. cheltuielile efective sunt de 10. Se analizeaza aceste abateri atat ca marime. al cheltuielilor de regie cu nivelul standard din documentatia tehnologica. a abaterilor nefavorabile.877 lei. iar in cazul economiilor . precum si incadrarea costurilor efective in standarde. In final se adopta decizii pentru inlaturarea. Deoarece SC ROMRADIATOARE SA foloseste bugete flexibile . iar in cadrul acestora pe articole de calculatie si pe cauze . La nivelul SC ROMRAD SA functie de felul cheltuielilor. cat si din punct de vedere al cauzelor care au adus la aparitia lor. Compararea cheltuielilor efective cu cele standard in vederea stabilirii abaterilor pe fiecare sectie.ro ! Arhiva online cu diplome.422 lei.

abateri de eficienta (( e) = G . cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.11811422 = -2584340 lei Deci si in acest caz apare o economie in ceea ce priveste cheltuielile.G( r) Pagina 116 din 143 . ( = 10594877 .78125 = 78. abateri de volum ((r) = G ( r ) .12% G( r) =78. calculat pe baza relatiei: G( r) = Q 1 / Qs Q1 = nivelul real al activitatii Qs = nivelul standard al activitatii In ceea ce priveste abaterea de volum aceasta a fost de : Gradul de activitate = 250 / 320 = 0.Vizitati www.G (( r) = abaterea totala recalculata G( r) = cheltuieli standard recalculate Aceste cheltuieli recalculate se stabilesc in functie de gradul de activitate. concretizata in profit.12 /100 x 11811422 = 9227082 ( ( r) = 9227082 .11811422 = -1216545 Aceasta insemnand o economie.tocilar.

fie modificarii nivelului absolut al cheltuielilor fixe. cursuri si referate postate de utilizatori.Gfs Pagina 117 din 143 .9227082. Nivelul cheltuielilor variabile recalculate se stabileste pe baza relatiei: Gv( r) = Q x cvs Q = volumul activitatii Cvs = cheltuieli variabile standard abateri privind modificarea nivelului absolut al cheltuielilor fixe ∆ cf( e) = Gfl . Ca urmare se disting urmatoarele relatii de calcul: abateri privind modoficarea costurilor variabile unitare: (cv( e) = Gv .Vizitati www.8 = 1367795 lei La randul lor.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.Gv( r) (cv = abateri privind modificarea costurilor variabile unitare Gv = cheltuieli variabile efective Gv( r) = cheltuieli variabile recalculate. ( ( e) = 10594877 . (( e)=abatere de eficienta Pentru abaterile de eficienta acestea au fost: 95. aceste abteri pot fi datorate fie madificarii costurilor variabile unitare.

qs) x Q x pas Acm =abateri de consum pentru materiale qe = consum efectiv qs =consum standard pas =pret de aprovizionare standard Pagina 118 din 143 . pentru obtinerea produsului radiatoare de racire 660/I.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. la nivelul sectiei Radiatoare I. (cf(e) = abateri privind modificarea nivelului absolut al cheltuielilor fixe Gfl = nivelul cheltuielilor fixe efective Gfs = nivelul cheltuielilor fixe standard In cadrul SC ROMRAD SA calculul abaterilor se efectueaza pe articole de calculatie. evidenta . Deci aceste abateri se determina pe fiecare lot de produse. debitand de la inceput intreaga cantitate necesara. la nivelul fiecarui sector de cheltuieli astfel incat distingem: abateri de la costurile standard pentru materiale abateri de la costurile standard pentru manopera abateri de la costurile standard pentru cheltuieli de regie Calculul. utilizand relatia : Acm = (qe . analiza si raportarea abaterilor efective de la cele standard pentru materiale Stabilirea costurilor standard pentru materiale se bazeaza pe relatia ponderii standardelor cantitative cu preturile de aprovizionare standard. 96.Vizitati www.tocilar. Ca urmare SC ROMRAD SA in cursul lunii inregistreaza doua feluri de abateri : Abateri de cantitate Abateri de pret Abaterile cantitative se determina. comparand consumul efectiv cu cel standard.

iar consumul efectiv este de 120 bucati. Relatia de calcul folosita este: Apm = (pae –pas) x qe xQ Apm =abaterile de diferente de pret la materiale pae =pret aprovizionare efectiv pas =pret aprovizionare standard qe =consum efectiv unitar Q =cantitatea fabricata Tinand cont de datele prezentate mai sus se obtine: Apm =(1424. cursuri si referate postate de utilizatori. In ceea ce priveste abaterile din diferente de pret la materiale.ro ! Arhiva online cu diplome. Schimbarea sursei de aprovizionare fata de cea prevazuta la stabilirea standardului Variatia lunara a preturilor generata de inflatie Se impune precizarea ca aceste abateri de la costul standard. pentru materiale pot fi calculate si global pe baza relatiei : Pagina 119 din 143 . SC ROMRAD SA foloseste acest procedeu deoarece evidenta materialelor se tine la pret de aprovizionare efectiv. Consumul standard este de 100 bucati. acestea se stabilesc folosind procedeul materialelor consumate. pretul de aprovizionare efectiv de 1424.19 = 66635950 lei. Cauzele aparitiei abaterilor de consum sunt generate de urmatoarele situatii: Folosirea de materiale nestandardizate sau cu randament diferit in procesul de fabricatie Defectarea masinilor Neactualizarea standardelor cu datele modificarii solutiei constructive a produselor Deci Acm = ( 120 – 100) x 250 x 13327. sunt: 97.19) x 120 x 250 = 275358000 lei Cauzele aparitiei abaterilor din diferente de pret.05 lei.Vizitati www. Astfel pentru fabricarea produselor radiatoare de racire 660/I.05 –13327. s-au debitat materiale pentru 1000 bucati produs finit.tocilar.

65 lei/bucata.Calculul.Vizitati www. tariful de salarizare standard este de 157436.1332719) x 250 = 94171750 lei. evidenta. Deci: Atw = (6. rezulta: Am = (120 x 14245.tocilar. Pentru a contracara aceste efecte negative se impune in perioada urmatoare .necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor de aprovizionare prin procurarea materiilor prime in conditii competitive. reluand datele anterioare.ro ! Arhiva online cu diplome. iar tariful de salarizare efectiv a fost 161307. pentru produsul radiator de racire 660 pentru 100 bucati.2.30 ) x 157436. 5.65 x 100 = 18892380 lei/bucata Pagina 120 din 143 .05 . pentru produsul radiator racire 660/I pornind de la relatia: Atw = ( te .100 x 13327. timp standard 6.88 lei /bucata.19) x 250 = = (1709406 . Am = ( qe x pae x qs x pas) x Q Am =abaterea totala Deci. analiza si raportarea abaterilor costurilor efective de la cele standard pentru manopera Stabilirea costurilor standard pentru manopera .1.42 ore-om / bucati. timpul de prelucrare efectiv a fost de 6. pentru a nu afecta pretul final de desfacere al produsului respectiv. cursuri si referate postate de utilizatori.30 ore –om/ bucati. In decursul lunii SC ROMRAD SA inregistreaza doua categorii de abateri: Abateri de eficienta sau abateri de la timpul standard Abateri de la tariful de salarizare standard Abaterile de eficienta se calculeaza la nivelul sectiei Radiatoare I.ts) x Tss x Q Atw =abateri de timp te =timp efectiv unitar ts = timp standard unitar Tss =tarif de salarizare standard Q =cantitatea de produse fabricata Asadar.42 -6.porneste de la relatia ponderarii standardelor de timp cu tarifele de salarizare standard.

Ca si abaterile de consum si abaterile pentru manopera se pot calcula ca o abatere totala dupa relatia: Aw = (te x Tse .10 Tarife unitar 4 29400 34950 19600 26520 Total 5 35280 59415 9800 29172 Cumulat 1 Impachetare Asamblare Spalareneutralizare Vopsire 6 94695 103645 132817 Proba-presiune 1.88 . crt.157436. cursuri si referate postate de utilizatori.(anexa 1).65) x 100 = 4374570. 5.ro ! Arhiva online cu diplome.20 1. Pagina 121 din 143 .88 In ceea ce priveste abaterea de la tariful de salarizare standard se foloseste relatia : Atw = (Tse – Tss ) x te x Q Folosind datele de mai sus se obtine: Atw = (161307. Operatii Timp standard Ore –om/buc Unitar Tarifar 2 3 1. precum si prestarea de ore suplimentare de personalul societatii. Nr.6 lei.65 ) x 6.88 161307.Vizitati www. efectuarea de ore suplimentare neprevazute in standarde.92 14839 28490. 0 1.10 1.42 x 100 = 3871.20 1.92 1. Cauzele aparitiei abaterilor de timp se datoreaza faptului ca nivelul tehnic al utilajelor si instalatiilor este mai mic decat cel indicat de standarde.50 1.tocilar. 98.88 total 6. Cauzele manifestarii acestor abateri sunt generate de folosirea unui tarif de salarizare direct de cel prevazut in standard.23 x 100 = = 2485329. La nivelul SC ROMRAD SA se intocmeste periodic “ raportul abaterilor de la costul standard pentru manopera”.70 0. 4.42 161307. 2.30 x 157436. 3.50 1.6.42 x 161307.65 0.88 .ts x Tss) x Q Sau Aw =(6.

care se repartizeaza la sfarsitul lunii.Vizitati www.1. Astfel la SC ROMRAD SA s-a ales drept prima varianta de calcul. analiza si raportarea costurilor efective de la cele standard pentru cheltuieli de regie Pentru desfasurarea activitatii SC ROMRAD SA inregistreaza in cursul lunii o serie de cheltuieli ce nu au legatura directa cu procesul de productie. in care cheltuielile fixe raman neschimbate.tocilar. utilitati Caracterul complex al cheltuielilor de regie si dependenta lor fata de o serie de factori impun calculul diferit al abaterilor.3.datorita conditiilor pietei s-a trecut de la un buget recalculat. Acestea se stabilesc ca diferente intre cheltuielile efective si cheltuielile standard. 5. abaterile de la bugetul initial. Ulterior . evidenta. 99. cursuri si referate postate de utilizatori. Aceste abateri reprezinta suma abaterilor de la regie de sectie si regia de societate. calculul. iar cheltuielile variabile se recalculeaza dupa formula: Chvri =(Ve / Vs) x Chbi Chvri =cheltuieli variabile recalculate Chbi =cheltuieli variabile bugetare Ve =volumul activitatii efectiv Vs =volumul activitatii standard i = felul cheltuielilor supuse recalcularii In vederea determinarii cheltuielilor mixte la nivelul SC ROMRAD SA se foloseste relatia: Chrmi = Chbi -(Vs -Ve) x chv Pagina 122 din 143 . Evidenta si colectarea lor se realizeaza la nivelul compartimentului de contabilitatea pe baza urmatoarelor documente: comanda sau contract incheiat cu tertii pentru reparatii fisa mijloc fix pentru amortizare statele personalului TESA si de conducere diverse facturi pentru telefon. consumabile.ro ! Arhiva online cu diplome.

9 MII LEI Energie electrica = (250/320) x 97398. inregistrate de societate inainte de recalcularea cheltuielilor mixte.90 / 250 = 4498.tocilar.42 mii lei Obiecte de inventar = (250/320) x 1813. Recalcularea cheltuielilor variabile pentru: CIFU = (250/320) X 73212.31 mii lei Din analiza situatiei privind abaterile de la cheltuielile de regie se impun urmatoarele principii legate de urmarirea permanenta si completa a abaterilor. din cauza unor conjuncturi economico-financiare.71 mii lei Alte cheltuieli = (250/320) x 2080 = 1625 mii lei 5. precum si selectarea informatiilor catre compartimentele societatii functie de raspunderea acestora.1 = 57196.78 mii lei protectia muncii . putandu-se recalcula cheltuielile mixte pentru: salariile personalului auxiliar . deoarece costul efectiv a fost mai mare decat cel planificat. La nivelul acestora SC ROMRAD SA sectia I. raportarea catre organele de decizie a acelor abateri neacordate in standard.2. Analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri Pagina 123 din 143 . cursuri si referate postate de utilizatori.(320 .250) x 182.Vizitati www.3 = 76092.(320 .30 /250 = 1062.(anexa 2).ro ! Arhiva online cu diplome. din studierea “ situatiei privind abaterile” se observa ca acestea sunt abateri negative. 100.250 ) x 120. Chmr =cheltuieli mixte recalculate Chv =cheltuieli variabile unitare Pornind de la aceste considerente se pot calcula abaterile de la cheltuielile de regie.4 = 1416.

465. 1.103 16. 2.ro ! Arhiva online cu diplome.692 20.1 2. precum si acele cheltuieli indirecte ce depind de volumul productiei. cheltuielile de exploatare se pot grupa in : variabile si fixe.Vizitati www.tocilar.000 20. Cheltuielile variabile se recomanda a fi utilizate nu ca suma absoluta ci ca nivel al cifrei de afaceri.000 16.193.123. Cheltuielile variabile se modifica relativ proportional cu valoarea de activitatea a intreprinderii. Analiza factoriala a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri se calculeaza dupa relatia: CV CVCA = CA X 1000 CV CA = ∑qvi * cvi ∑qvi * pi Avand urmatoarele date putem determina cheltuielile variabile la 1000lei CA.053. 101.904 Pagina 124 din 143 . In functie de dependenta fata de valoarea de activitate. 3.812 Realizat 26998638 25.216 24.096. 2.1.097.897 3.064 4. cursuri si referate postate de utilizatori.019. Indicatori Venituri din exploatare Venit aferent productiei vandute (CA) Cheltuieli din exploatare Cheltuielil din exploatare variabile Cheltuieli fixe Cheltuieli aferente CA Prevazut 21000000 18.900. Nr.534. In categoria cheltuielilor variabile se include de regula cheltuielile directe.000.381 20.2. 1.

540.381 16.012.36 159.762 784. 5.09 16. Cheltuieli variabile Cheltuieli fixe CA in costuri prevazute CA in preturi prevazute Cheltuieli variabile recalculate Cheltuieli variabile la 1000lei venit din exploatare 12.5 milioane lei economisiti la 1000 lei CA.CV0CA = 639.523 4.37 8.ro ! Arhiva online cu diplome.95 159.48lei 16540661 18900000 102. 9. 6.661 16. ∆P = ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 0 * 1000 − 1 ∑ qv * cv ∑ qv * p Pagina 125 din 143 1 1 0 *1000 0 .238.Vizitati www.45 = -45. 4. 10 Cheltuieli fixe la 1000 lei venit din exploatare Cheltuieli variabile la 1000 lei CA Cheltuieli fixe la 1000 lei CA 168.98 (CV CA = CV1CA . 7.2.050 3. cursuri si referate postate de utilizatori.1.95 – 685.45 171.955.29 685.808. 3. ∆qv = ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 0 *1000 − 0 ∑ qv ∑ qv 0 0 * cv 0 * p0 * 1000 ∆qv = 12808836 25123216 * 1000 − * 1000 = +114 .tocilar. 3.55 639.836 744.019.077.427 12.

ca urmare a influentei celor trei factori directi: Influenta modificarii cantitatii vandute in sensul cresterii ponderii unor produse cu nivelul cheltuielilor variabile la 1000 lei CA prevazute mai mari decat nivelul mediu previzionat. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. la unele produse au fost depasite cheltuielile prevazute in buget. 103. Analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei CA Pagina 126 din 143 .09 lei 16540661 16 .077523 ∆c = ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 1 * 1000 − 1 ∑ qv * cv ∑ qv * p 1 1 0 *1000 1 ∆c = 16077523 12955050 * 1000 − * 1000 = 130 . Cauzele cresterii cheltuielilor variabile pot fi de natura interna si de natura externa a firmei.48 milioane lei. Influenta este justificata numai in conditiile in care a fost determinata de cererea pietei si nu de alte disfunctionalaitati din activitatea intreprinderii.11 milioane lei. Actiunea preturilor a determinat scaderea cheltuielilor variabile la 1000 lei CA cu 290. ca urmare a majorarii tarifelor la unele prestatii executate. Cresterea cheltuielilor variabile pe unitatea de produs a determinat o crestere importanta a nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei CA cu 130.09 milioane lei. a determinat o crestere a nivelului cheltuielilor variabile cu 114. ∆p = 12808836 12955050 * 1000 − *1000 = −290 .11lei 25123216 189000000 Se observa o reducere a nivelului cheltuielilor variabile la 1000 lei CA cu 45.5 milioane lei.tocilar.3. 5.

Pagina 127 din 143 . Indici Productia vanduta Cheltuieli fixe CA CA recalculata CfCA= 2/3*1000 Prevazut 25000 9850 35.Vizitati www.950 10201 375000 35429 272. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. 5.44 (CfCA = CfCA1 – Cf0CA = 272.8lei 37500 35500 104.cheltuielile cu salariile. 1 2.46 =-5. In categoria cheltuielilor fixe se include amortizarile .500 277. Relatia de calcul este: Cf CA = F * 1000 = CA F *1000 ∑ qv i * pi Cheltuielile fixe se for calcula comform datelor: Nr. Cheltuielile fixe pe termen scurt nu depind de variatia activitatii. ele raman relativ constante.tocilar.02 –277.44 milioane lei ∆CA = F0 F *1000 − 0 *1000 CA1 CA0 ∆CA = 9850 9850 * 100 − * 1000 = −14 .02 Diferenta -50 351 2000 -5. cheltuielile cu impozitele si taxele. 3. 4.46 realizat 24.

tocilar. In cadrul CA factorul productie vanduta a contribuit negativ dar nu a putut contracara efectul pozitiv al pretului de vanzare.ro ! Arhiva online cu diplome. in timp ce modificarea sumei absolute a cheltuielilor fixe a avut o influenta negativa asupra fenomenului analizat.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.56 lei 375000 35500 ∆qv = ∆p = F0 F0 * 1000 − *1000 ∑ qv1 * p1 ∑ qv1 * p0 ∆p = 9850 35500 * 1000 − = −15 . Pagina 128 din 143 .36 lei 375000 35429 ∆F = F F1 *1000 − 0 *1000 CA1 CA1 ∆F = 10201 9850 *1000 − * 1000 = +9. Variatia generala a CA a dat-o economia cheltuielilor fixe la 1000 lei CA. ∆qv = F0 F0 * 1000 − *1000 ∑ qv1 * p0 ∑ qv 0 * p0 35429 9850 * 1000 − * 1000 = +0.36 milioane lei.36 lei 375000 35500 Contributia exclusiva la reducerea cheltuielilor fixe la 1000 lei CA a apartinut modificarii preturilor de vanzare cu 15. 105.

tocilar. 4.5 6672.75 646 . cursuri si referate postate de utilizatori. 6.Analiza cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA Cheltuielile cu materialele sunt in cea mai mare paerte cheltuielil variabile. 3.5 650 Realizat 6750 4360. 5. Modelul de analiza este: 1000 Cm = ∑ qv * Cmi *1000 ∑ qv * p i i i Cmi = ∑Csj * pj j =1 n Pentra a calcula si interpreta cheltuielile materiale folosim datele: Nr . 5. Explicatia CA Suma cheltuielilor cu materialele Valoarea efectiva a productiei vandute Volumul productiei vandute Cheltuieli de materiale recalculate Cheltuieli cu materiale la 1000 lei CA Pj= cheltuielil cu materialele pe produse Cmi= consum specific din resursa materiala pe unitatea de produs Pagina 129 din 143 prevazut 6250 4062.3 4347 4326. 2.Vizitati www. 1.ro ! Arhiva online cu diplome.4.

= Cm11000 – Cm01000 = 646-650 = -4 milioane lei ∆gi = ∑ qv * Cmi ∑ qv * pi 1 1 0 * 1000 − 0 ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 0 0 0 * 1000 0 ∆gi = 4347 * 1000 − 650 = +1. cursuri si referate postate de utilizatori.5lei 6750 ∆Cmi = ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 1 1 * 1000 − ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 0 * 1000 1 ∆Cmi = 646 − 644 = +2lei ∆Csj = ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pi 1 1 1 1 0 * 1000 − ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pj 1 0 1 1 0 * 1000 ∆Csj = 4326 . ∆pi = ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 0 * 1000 − 1 ∑ qvi * Cmi ∑ qvi * pi 1 1 0 * 1000 0 ∆pi = 4347 * 1000 − 651 .5lei 6672 .tocilar. pj=pret de aprovizionare a resurselor materiale m= numar de repere de natura materiala (Cm1000 106..ro ! Arhiva online cu diplome.5 = −7.75 * 1000 − 644 = −3lei 6750 Pagina 130 din 143 .Vizitati www.

5 Analiza profitului aferent CA Pentru firmele ce desfasoara activitate de productie modelul de analiza este: Pr = ∑qvi * pi − ∑qvi * ci Analiza se va face pe baza datelor: Nr. 5. ceea ce implica pozitiv in sensul scaderii cheltuielilor totale. 2. 1. cresterea profitului si a ratelor de rentabilitate. Pretul de aprovizionare a inregistrat o crestere fata de prevederi ceea ce a dus la depasirea cu 5 milioane lei a nivelului cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA. 107. ∆pj = ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pi 1 1 1 1 *1000 − ∑ qvi * ∑ csj * pj ∑ qvi * pi 1 1 1 1 0 * 1000 (pj= 646-641=+5 lei Din analiza efectuata rezulta o reducere a cheltuielilor cu materialele la 1000 lei CA ceea ce inseamna cresterea eficientei consumului de resurse materiale. 3. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Indicatori CA Cheltuieliltotale aferente CA Volumul efectiv al productiei vandute 15786 prevazut 15000 13800 Realizat 165000 14850 Pagina 131 din 143 .Vizitati www.

6.ro ! Arhiva online cu diplome.88 mil lei ∆Iqv = ∑ qv * pi ∑ qvi * pi 1 0 0 0 * 100 = 15786 * 100 = 105.88 milioane. Pagina 132 din 143 .tocilar. Volum efectiv al productiei evaluate Profit aferent CA Profit mediu la 1 leuCA 1200 0. cursuri si referate postate de utilizatori.24 = −78 . 4.Vizitati www.88 millei ∆ci = (−(∑qvi 1ci1 − ∑qvi 1ci 0 ) = −(14850 −14602 ) = −248 millei ∆pi = ∑qvi 1 pi 1 − ∑qvi 1 pi 0 = 16500 −15786 = +714 millei Cresterea volumuli fizic al vanzarilor cu 5.10 108. 6. 5.24-1200=+62.24%a avut ca efect cresterea profitului aferent cu 78.24% 15000 ∆gi = (∑qvipi 0 − ∑qvi 1ci 0 ) − Pr 0 Iqv = (15786 −14602 ) −1200 * 105 . Indicatori de rentabilitate Au fost calculati pe baza datelor din bilant.aprecierea este pozitiva in cazul in care cea mai mare parte din efect este rezultatul efortului propiu al intreprinderii si nu ca urmare a inflatiei. (Pr=1650-1200=+450 ∆ qvi=Pr0 Iqv-Pr0 =1200*105.08 14602 1650 0. Pretul de vanzare a crescut si a determinat majorarea profitului cu 714 milioane. 5.

5% 1997: -21. In anii: 1997.2000 performanta obtinuta de societate a fost slaba.7% 1999: -111.1998. Pagina 133 din 143 . Rata rentabilitatii economice= rezultatul de exploatare/activ total * 100 1996: 2% 1997: -4.ro ! Arhiva online cu diplome. Bugetarea costurilor Activitatea intreprinderilor trebuie sa se desfasoare permanent in cadrul relatiei de echilibru dintre venituri si cheltuieli.3% 1998: -11.1999.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.In etapa actuala. ea avand dificultati a slabelor vanzari sia inflatiei mari. 5. de trecere de la economia de piata .7% Rata profitului net = profit net/cifra de afaceri x 100 1996: -13% 1997: -80% 1998: -123% 1999: -259% 2000: -203% Evolutia intreprinderii nu a fost una asteptata.7% 1998: -47.6% 1999: -17.5% 2000: -49.7.1% 2000: -1.4% 109.Vizitati www. Rata rentabilitatii exploatarii= rezultatul de exploatare x cifra de afaceri x 100 1996: 19.

In aceste conditii problema se ridica in fata managerilor aceea de a gasi metode care sa le permita sa dimensioneze si sa controleze relatia de echilibru dintre venituri si cheltuieli.pentru sectia Radiatoare I se cunosc: 110. pretul unitar de achizitie si consumul efectivde energie electrica.Periodic se elaboreaza dari de seama denumite”rapoarte de control” in care se fac declaratii asupra realizarii bugetului.Astfel bugetul este un instrument de armonizare si de eficientizare dintre cheltuieli si veniturisi bugetarea costuriloreste o practica economica sistematica.aceasta depasire nu este justificata. Astfel la data elaborarii bugetului pentru anul 2002. Consum specific de energie electrica76. 5.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. astfel se va mentine la acelasi nivel si pentru anul 2002. intreprinderile nu reusesc sa mentina acest echilibru.00Kwh/tona Consum efectiv de aprovizionare 146.7.tocilar. Bugetarea consta in prezentarea in tabel a datelor rezultate in urma previziunilor.1.m. Situatia cheltuielilor directe cu energia electrica consumurilor previzionate pentru anul 2002 comparativ cu anul 2001 denumire Consum specific u. cheltuielile ocazionate de obtinerea productiei depasind cu mult nivelul veniturilor obtinute din vanzarea productiei.36Kwh/tona. Bugetul cheltuielilor cu energia electrica in scopuri motrice Pentru bugetarea cheltuielilor directe cu energia electrica este necesar sa se cunoasca consumul specific de energie electrica.6 lei/Kwh Din analiza cauzelor care au determinat depasirea consumului specific cu 0.m 2001 2002 Cheltuieli standard 2001 2002 Pagina 134 din 143 . Realiza Prevederi Pret de achizitie u.

energie electrica Total cheltuieli Kwh/t t2001 76.Vizitati www.36 2000 76 Lei/ Kwh 146. Bugetul cheltuielilor cu combustibilul tehnologic Acest buget se poate elabora pe baza datelor din tabelul urmator: Situatia cheltuielilor directe cu combustibil tehnologic aferente perioadei previzionate comparativ cu 2001 Pagina 135 din 143 . 5.76 mii lei.76 Bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica este de 1187253. 1.38 13376.tocilar.00 Bugetul cheltuielilor directe 2001 776968.38 13376 11194.ro ! Arhiva online cu diplome.76 mii lei Bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica prevazut pentru 2002 Productia de Radiatoare 2001 2002 69407 88760 Cheltuieli directe cu Energia electrica 2001 2002 11194.33 2002 1187253.2. 111.38 13376 Astfel se poate elabora bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica la nivelul sectiei Radiatoare I comform relatiei: ED=q x CS X PE q= volumul productiei previzionat CS= consum standard de energie electrica Pe= pret de achizitie standard ED= 88760 X 76 X 176 = 1187253.6 176 11194.7. cursuri si referate postate de utilizatori.

83 431.7.10 1.tocilar.25 4.52 316.petrol total Consum specific u.69 7.25 2.58 5.83 5.31 424.Vizitati www.89 1/1000 1/1000 7. Denumire 1.82 Pret de achizitie 2001 2002 625 750 1000 1200 679 Cheltuieli standard 2001 2002 309. cursuri si referate postate de utilizatori.motorin a 2. Bugetul cheltuielilor cu materii prime si materiale directe Elaborarea acestui buget presupune cunoasterea : Situatiei volumului productiei previzionate Consumurile specifice previzionate Preturile standard de achizitie previzionate 112.22 2002 38318.ro ! Arhiva online cu diplome.71 Bugetul cheltuielilor directe 2001 21990.benzina 3.71 Bugetul se poate determina comform relatiei: CD 1 = ∑ q 1 * CS i * Pi I =1 3 q1 = volumul productiei previzionat Csi= consum standard Pi= pret de achizitie i= felul combustibilului Bugetul cheltuielilor directe cu combustibilul Productia de radiatoare 2001 69407 2002 88760 Cheltuieli directe Cu combustibilul 2001 2002 316.92 431. Pagina 136 din 143 .3.m 2001 1/1000 494.52 - 2002 566.

99 1408.8 1007 1300 1054 1265 1061.38 1644.3 0. 2. Situatia volumului productiei previzionate este: Secti Specificatie a 1.tocilar.00 Preturi de achizitie 2001 2002 101000 121000 Cheltuieli standard 2001 2002 1787.Vizitati www.8 2060.70 17. 1 2 3 4 5.3 0.5 1.tabla alama 4.ro ! Arhiva online cu diplome.40 Pagina 137 din 143 .aliaj de lipit 299 300 3913 4696 1169. cursuri si referate postate de utilizatori.banda alama 2.teava alama 3.75 0 370 104 0 520 878 0 890 0 370 109 0 520 886 0 890 55518 56070 890 890 53220 770 10134 850 Trimestru I II 22940 23310 370 520 370 520 32240 32760 III 20460 310 30500 460 IV 88760 350 12586 500 Situatia cheltuielilor cu materialele directe previzionate Denumire Material 1. Denumire material Banda alama Teava alama Tabla zinc Aliaj lipit Profil Standard calitativ 0.50 2559 2500 1925 2310 4926.08 5775 Consumuri specifice 2001 2002 17. T/luna Tzi T/luna T/zi Total 2001 programat realizat 72500 337 114530 533 69407 332 114985 535 Prevederi 2002 luna I II III 777 774 777 0 370 190 2 Tota l T/luna T/zi 187030 870 184389 867 520 967 2 890 Lista standardelor cantitative materiale Nr..017 2.

bugetul cheltuielilor cu energia electrica.profil Total 749 750 1836 2203 1375.85 Bugetul cheltuielilor Materiale directe mii lei 2001 2002 720325.85 304614. 5.57 18645168. 1 Denumire bugete componente Bugetul cheltuielilor cu materiile prime si materialele directe 2. bugetul cheltuielilor directe cu combustibilul.tocilar.4.85 Bugetul cheltuielilor cu materiile prime si materiale directe prevazut pentru 2002 este: 113.7. Bugetul cheltuielilor directe cu energia electrica Bugetul cheltuielilor directe cu combustibilul Total 114.83 Prevazut 2002 8902449. 3.97 1119871.61 5.ro ! Arhiva online cu diplome.6 Preliminat 2001 6.29 1652.48 9438105. cursuri si referate postate de utilizatori.25 12616.Vizitati www.541.36 CAPITOLUL VI: CONCLUZII SI PROPUNERI Avantajele si limitele metodei pe comenzi: Pagina 138 din 143 .856.89 7395701. Nr.29 2002 12616.17 10378.54 14461560. Productia De radiatoare tone 2001 2002 69407 88760 Cheltuieli materiale directe Lei/tona 2001 10378. 209317. Bugetul general al costurilor de productie Acest buget se poate intocmi prin insumarea celorlate bugete:bugetul cheltuielilor cu materiile prime si materiale directe.

costurile complete asigura repartizarea rationala a cheltuielilor de structura: 1. ceea ce conduce la posibilitatea luarii unor decizii operative. In cazul SC ROMRAD SA schema de calcul a costurilor . subutilizarii capacitatilor de productie . Astfel. fapt pentru care pun accent pe gruparea cheltuielilor de productie in cheltuieli directe si indirecte.in sensul subevaluarii.ro ! Arhiva online cu diplome.este considerata cheltuiala exceptionala si afecteaza direct contul de rezultat al exercitiului. Ca posibilitati de perfectionare putem enumera : Instruirea unui sistem adecvat de urmarire pe parcurs a consumurilor productive si de prelucrare a datelor privind acele consumuri care ofera informatii operative si efective in luarea deciziilor Inregistrarea costurilor de productie in contabilitate la intervale mici de timp Utilizarea costurilor standard(bugete) si inregistrarea costurilor de productie si stabilirea pe baza abaterilor.marjelor si rezultatului se prezinta astfel: Vanzarea de produse finite Costul de achizitie al materiilor prime si materialelor ce corespund vanzarilor Pagina 139 din 143 . Concluzii si propuneri In urma prezentei lucrari s-au desprins o serie de aspecte pe care le v-om prezenta in continuare. Deasemeni .determinarea costurilor complete la nivelul SC ROMRAD SA prezinta un dublu interes si anume: Punerea in evidenta a costului subactivitatii sau al neutralizarii integrale a capacitatilor de productie Evitarea .lasand organizarea acestora la latitudinea agentului economic.Vizitati www.tocilar. Din punct de vedere economic costurile se judeca in corelatia cu volumul productiei. Toate metodele de calculatie de tip absorbant sunt orientate cu precadere spre determinarea costului integral unitar. O apropiere a acestora de costurile normale pentru intreprindere. cursuri si referate postate de utilizatori.denaturarea valorii stocurilor. Nu include in tehnica delucru sisteme adecvate de urmarire operativa a costurilor de productie si de raportare a abaterilor fata de buget. O stabilire a costurilor unitare.care utilizeaza costuri standard prestabilite si efectueaza controlulu costurilor efective prin bugetul de venituri si cheltuieli 2.criteriul de clasificare fiind costurile variabile si costuriile fixe.

astfel incat se propune folosirea de catre SC ROMRAD SA a metodei celor mai mici patrate. Astfel. = marja asupra costurilor de achizitie cheltuieli de productie variabile ale cheltuielilor variabile 115 = marja de productie cheltuieli fixe = rezultatul exercitiului Un interes deosebit pentru analiza relatiei cost-pret-volum o prezinta indicatorii urmatori: Punctul de echilibru sau pragul de rentabilitate ce corespunde situatiei in care rezultatul este zero. Factorul de acoperire = marja bruta de productie/cifra de afaceri realizata. Factorul de acoperire ce exprima rata rentabilitatii potentiale sau cate procente din volumul vanzarilor sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor fixe si obtinerea unui beneficiu.Vizitati www. Acest punct poate fi determinat pe baza relatiei: Punct de echilibru = total costuri fixe / marja de productie pe unitate.tocilar.folosind Pagina 140 din 143 .in conditiilor metodei de calculatie standard –cost. iar comportamentul lor in raport cu volumul activitatii este diferit.privind abaterile de cheltuieli si de volum de activitate. cursuri si referate postate de utilizatori. Coeficientul de siguranta dinamic ce exprima marimea vanzarilor pentru ca societatea sa nu coboare sub pragul de rentabilitate. Din acest motiv se ridica problema separarii cheltuielilor fixe si variabile.a carei esenta constau in aplicarea conceptiei matematice a patratelor celor mai mici. Marja de siguranta ce exprima in marime absoluta.ro ! Arhiva online cu diplome. readucerea ce o poate inregistra vanzarea astfel incat societatea nu ajunge in zona pierderilor. Orice modificare in aceasta structura are importanta in modificarea structurii indicatorilor. In cazul SC ROMRAD SA nomeclatorul de produse fabricate este foarte bogat si de aceea trebuie sa se aiba in vedere o anumita structurare a productiei si a desfacerii. Cheltuielile indirecte de productie au un caracter complex. O alta propunere pe care am avea-o consta in utilizarea prelucrarii automate a datelor. Acest proces de prelucrare a datelor presupune folosirea datelor din documentele primare in vederea obtinerii situatiilor ce servesc la determinarea costului efectiv si la analiza operativa a abaterilor.

Vor exista entitati distincte in cadrul fiecarei sectii.existenta unei corelatii ntre structura organizatorica si sistemul decizional.tocilar. Atributele definirii fiecarei entitati trebuie sa reflecte atat nivelul standardelor pe cele trei categorii cat si nivelul real al cheltuielilor materiale. Baza informationala trebuie sa cuprinda entitati informationale si atribute care sa evidentieze evolutia si dinamica costurilor in cadrul SC ROMRAD SA .liste cu standarde pentru consumuri. cursuri si referate postate de utilizatori.reprezinta o parte a sistemului informational al SC ROMRAD SA care la randul sau este o componenta a sistemului de conducere a firmei. cheltuieli de desfacere.aceasta se actualizeaza si se obtin situatii cum ar fi:”Fisa de post calcul”.astfel incat nivelul cheltuielilor standard sa se regaseasca in bugetele privind activitatea de productie.cataloage de preturi. mijloacele de prelucrare automata a datelor putem obtine situatii si in final “Lista de post calcul”. Entitatile componente ale bazei de date se pot imparti in principal in trei categorii:entitati referitoare la standardele pentru cheltuieli materiale. functie de produsele fabricate. In vederea cererii de bazei de date avem nevoie de fise tehnologice. 116. cheltuieli generale de administratie. Un astfel de sistem informatic creat.pentru manopera si pentru cheltuieli de regie. In realizarea unui astfel de sistem informational trebuie tinut cont de principiul eficientei .Vizitati www. Stiut fiind faptul ca eficienta intreprinderii depinde de modul in care .concentrarea sistemului informatic asupra furnizarii informatiilor privind abaterile de la standarde. asigurarea unui timp corespunzator de reactie decizionala si operationala . In cadrul bazei informationale va trebui sa existe o entitate centralizatoare a tuturor cheltuielilor deschise la nivelul sectiilor. costurile realizarii si functionarii lui.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 141 din 143 .sistemul informatic creat pentru contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor prin metoda standard cost trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte.ceea ce presupune o permanenta evaluare si comparare a efectelor cantitative si calitative a sistemului. Conceperea si functionarea sistemului informatic trebuie sa fie in concordanta cu obiectivele conducerii societatii .obtinerea unui maxim de date finale pornind de la fondul de date initiale cuprinse in documentele primare. Odata creata baza de date. al cheltuielilor cu manopera si pentru chletulielile de regie.

fiind necesare 17 avize. O alta propunere pe care o avem s-ar referi la documentele primare si circuitul acestora . La sfarsitul fiecarei luni. ce se stabileste aplicand o cota de 1.Vizitati www.in sensul ca pentru a reliza o oferta de contract adresata investitorilor straini.ro ! Arhiva online cu diplome. Problemele sociale la nivelul SC ROMRAD SA nu se manifesta cu violenta.intocnindu-se “Situatia centarlizatoarelor de materiale standard necesare”.de exemplu un bilant are 40 de pagini din care 117 considerente am propune simplificarea si aerisirea documentelor impuse a fi completate. taxa firma) care sufoca rezultatul activitatii si astfel s-a si ajuns la concluzia ca cca.timpul necesar realizarii documentatiei este de aproximativ un an de zile.oficiul de calcul sa emita “Fisele de consum standard” pentru fiecare magazie.42% din veniturile realizate se platesc catre stat. Pagina 142 din 143 . Probleme fiscale.aceste fise se vor centraliza. informatii pe care le va transmite oficiului de calcul. cursuri si referate postate de utilizatori. se cere un volum prea mare de date care afecteaza timpul. La nivelul acestui compartiment se va intocmi si o situatie numita “Centralizator de materiale standard de lansat”.de multe ori depasindu-se fondul constituit.aferente consumului de materii prime si materiale. lucru care este impozitat suplimentar motiv pentru care propun aplicarea unei cote mai mari.tocilar.pentru eliberarea materiilor si materialelor. Astfel inainte de eliberarea materialelor in consum tehnologic va trebui sa se stabileasca consumurile standard pentru materii prime si materiale necesare. Motivatia propunerii rezida din faptul ca consumul de materii prime si materiale are o importanta deosebita. la nivelul SC ROMRAD SA mai apare un numart de 15-18 impozite si taxe(tere.cabinetul medical. Singura neconcordanta care apare in acest domeniu o constituie fondul actiuniilor sociale. CAS-ul si protectia speciala aferenta acestora.in sensul ca pe langa impozitul pe salarii. In continuare propunem ca pe baza planului de productie.5% asupara fondului de salarii realizat. Destinatia lui este de a finanta echipele sportive. Alte aspecte relevante de analiza activitatii desfasurate de SC ROMRAD SA tin de : Probleme de birocratie. iar documentele prea stufoase. Problema documentelor.sarbatorile.este mai mare decat media pe ramura si pe economia nationala. unul dintre motive fiind salariul tarifar realizat in cadrul intreprinderii.

ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 143 din 143 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->