Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIŢA DE COPII BOGDANA, TELEORMAN


EDUCATOARE: Instit. Maria Diniţă

GRUPA: “Îngeraşilor” Mare


DATA: 18 martie 2009

TEMA: Când / Cum şi de ce se întâmplă?


SUBTEMA: “A SOSIT IAR PRIMAVARA”
TEMA ACTIVITĂŢII: “A SOSIT IAR PRIMĂVARA”

DOMENII EXPERIENŢIALE: D.L.C. şi D.E.C.


MIJLOACE DE REALIZARE: Activitate integrată
(memorizare / aplicaţie)

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Informativ:
 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului prin
utilizarea unor cuvinte şi expresii noi;
 Consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul
primavara şi aspectele ei caracteristice.

Formativ:
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul
înconjurător;
 Stimularea şi educarea interesului, a dragostei
copiilor pentru artă.

Educativ:
 Cultivarea interesului pentru poezie, a sensibilităţii
pentru artă, a înţelegerii şi aprecierii frumosului în
artă (pictură).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive şi de limbaj:
 Să asculte cu atenţie o poezie;
 Să discute cu colegii despre ilustraţiile privite;
 Să redea pe scurt conţinutul poeziei;
 Să demonstreze că au înţeles mesajul etic al
poeziei;
 Să răspundă la întrebări;
 Să folosească cuvinte şi expresii noi în contexte
diferite;
 Să redea poezia în întregime sau pe fragmente
logice;
Psiho-motorii:
 Să realizeze o compoziţie practică cu subiect dat;
 Să identifice şi să mânuiască materialele puse la
dispoziţie;
 Să decupeze elemente diferite după contur;
 Să realizeze un tablou de primăvară, prin
combinarea elementelor puse la dispoziţie cu cele
executate de ei;
 Să colaboreze în cadrul grupului pentru finalizarea
tabloului de primăvară;
 Să răspundă prin acţiune la cerinţele educatoarei.

Socio-afective:
 Să ia parte la activităţile de învăţare în grup,
sugerând ce este de făcut mai departe într-o
acţiune;
 Să-şi exprime propriile opinii, sentimente şi
atitudini;
 Să treacă cu uşurinţă de la statutul de ascultător
la cel de povestitor;
 Să respecte regulile şi sarcinile date.

STRATEGII DIDACTICE:

Mijloace şi procedee: problematizarea, observaţia,


conversaţia, explicaţia, demonstraţia, memorizarea,
recitarea, Turul galeriei.
Mijloace didactice: planşă cu aspecte caracteristice
ale anotimpului primăvara, planşe cu imagini reprezentând
conţinutul celor trei strofe ale poeziei, casetofon, casetă cu
cântece de primăvară, flori, fluturi, rândunele, carton
colorat, hârtie glasată, lipici, foarfece, carton, recompense,
lucrările realizate de copii, casetofon.

Forme de organizare: frontal, individual.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:
 „Programa activităţilor instructiv-educative în
grădiniţa de copii” ,
Ed. V&Integral, Bucureşti, 2005.
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie –
o ptovocare?” , Coordonator Laurenţia Culcea, Ed.
Diana, Bucureşti, 2008
 “Metodica activităţilor de educare a limbajului în
învăţământul preşcolar” , Mitu Florica, Ed. Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2000
 „Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3 – 6 / 7
ani )”, M.E.C.T. – 2008

Desfăşurarea activităţii

Secvenţele Conţinutul instructiv- Strategii Evaluare


activităţii educativ didactice
Moment Asiguraerea condiţiilor
organizatori necesare bunei
c desfăşurări a activităţii.
Pregătire materialelor
necesare desfăşurării în
bune condiţii a
activităţii.
Captarea “Dragi copii, vă mai
atenţiei aduceţi aminte cine ne- Conversaţia Frontală
a vizitat săptămâna
trecută? (Zâna Explicaţia
Primăvară) Deoarece a
fost încântată de felul în Expunerea
care v-aţi desfăşurat
activităţile m-a rugat să
vă transmit ca
doreştete să mai
învăţaţi o poezie şi să
realizaţi un tablou de
primăvară! La sfârşitul
activităţii va sosi la voi
pentru a afla dacă v-aţi
descurcat!”
Anunţarea Tema activităţii – Conversaţia Frontală
temei şi a memorarea poeziei
obiectivelor “Pentru tine, Expunerea
primăvară!” de Otilia
Cazimir şi realizarea
unui “Tablou de
primăvară”.
Vom învăţa sp recităm
clar, expresiv poezia,
vom alcătui propoziţii
cu noile cuvinte şi
expresii. Vom decupa
diferite elemente, vom
crea altele noi, le vom
lipi pentru a realiza un
frumos tablou de
primăvară.
Reactualizar Câte anotimpuri are un Conversaţia Frontală
ea an? Care sunte ele?
cunoştinţelo În ce anotimp ne aflăm? Problematiza Individuală
r dobândite Care sunt lunile de rea
anterior primăvară ?
Ce semne caracteristice
ale anotimpului
primăvara cunoaşteţi
voi ?
Cine este vestitorul
primăverii ? Cu ce
seamănă el ?
De ce se întorc părările
călătoare ?
Ce fac oamenii prin
livezi şi grădini ?
Dirijarea Astăzi, pentru Zâna Conversaţia Frontală
învăţării Primăvară vom învăţa
poezia “Pentru tine, Explicaţia
primăvară!” de Otilia
Cazimir.
Se repetă titlul de 2-3
ori împreună cu copiii în Recitarea
vederea reţinerii lui.
Recitarea model a Conversaţia Individuală
poeziei de catre
educatoare. În grupuri
Intuirea conţinutului Memorizarea mici
poeziei prin descifrarea
planşelor aferente celor
trei strofe ale poeziei.
Învăţarea poeziei pre
fragmente logice. Se va
învăţa prima strofă, se
repată împreună cu
copii de 2 ori, apoi se
trece la învăţarea celei
de-a doua strofe
reluându-se şi prima Recitarea
strofă. Se repetă
împreună cu copiii. Se Explicaţia
trece la învăţarea
ultimei strofe reluându- Recompensa
se şi primele două
strofe. Se verifică
corectitudinea
versurilor recitate de
copii.
Se repetă poezia
individual şi pe grupuri.
Se explică cuvintele şi
expresiile noi şi se
introduc în noi
contexte.
Copiii care ştiu să recite
corect poezia vor fi
recompensaţi.
Obţinerea Se va realiza un “Tablou Conversaţia Frontală
performanţe de primăvară”. Se
i prezintă modelul Explicaţia Individuală
educatoarei şi se
intuieşte imaginea,
precum şi elementele Demonstraţia
componente.
Se recunosc matrialele
necesare realizării
tabloului. Se vor decupa Exerciţiul
floricele, rândunele,
copaci. Vor realiza Pe echipe
frunze, fluturaşi.
Elementele se vor lipi
conform modelului sau Explicaţia
cum vor dori copiii.
Se împart în două grupe Exerciţiul
copiii: Grupa Albinuţelor
şi Grupa Fluturaşilor. Casetofon
Se explică etapele
realizării lucrării.
Se fac exerciţii pentru
încălzirea muşchilor
mici ai mâinii.
Se asigură un fond
muzical plăcut pe
durata desfăşurării
activităţii.
Li se va ura copiilor:
“Spor la lucru!”
Se va supraveghea
activitatea copiilor, se
vor oferii indicatii şi se
vor face corecturi unde
este cazul.
Evaluare Se va realiza Turul Problematiza Frontală
galeriei , fiecare grupa rea
va spune care tablou Explicaţia
este realizat corect şi Pe echipe
va argumenta Conversaţia
explicaţia. Diplome,
Zâna Primăvară va recompense
oferi diplome şi
recompense.
Încheierea Se vor face aprecieri Conversaţia Frontală
activităţii generale şi individuale Individuală
asupra modului de Pe echipe
desfăşurare a activităţii.