Sunteți pe pagina 1din 1

Cerinţe privind evaluarea finală

la disciplina SIAD (laborator)

Să se realizeze un prototip de sistem expert care să rezolve o problemă economică.

Etape:
1. Definirea problemei economice de rezolvat.
2. Modelarea problemei utilizând metodele specifice unei baze de cunoştinţe ( scopuri,
calificatori, variabile, reguli).
3. Implementarea modelului in generatorul de sisteme expert Exsys 16

Aplicaţia va conţine minim 5 scopuri, 5 calificatori şi 5 variabile ce vor fi integrate în


minim 15 reguli.

Lucrarea va fi trimisă pe mail la adresa lumiparv@unitbv.ro , iar in forma scrisă va fi


prezentată la ultimul laborator.

Termen: 25 mai 2011