Sunteți pe pagina 1din 2

primul mesaj e ca sa iti arat ca esti present mereu in mintea mea, al doilea ca sa iti demonstrez ca nu pot

face nimic fara tine... Nr asta este ca sa ma poti suna.

. Nerezidenţii cazaţi au realizat 18 milioane înnoptări (32% din total), iar rezidenţii 38,2
milioane înnoptări (68% din total), ponderea nerezidenţilor din UE fiind de 2,5% la sfârşitul
deceniului nouă. Soldul deficitar al balanţei turistice, în creştere, a fost de 3,8 miliarde euro.
Reţeaua hotelieră numără 1.726 hoteluri cu 138.000 locuri (1,7% din total UE), cu un grad al
ocupării de 35% la finele anilor '90.
Anul 2002 a înregistrat aceleaşi statistici privind numărul unităţilor de cazare ca şi în anii
precedenţi, cu un număr de locuri de 174.314. Numărul înnoptărilor a scăzut cu 1,0% în 2002
faţă de 2001, din cauza declinului înregistrat de numărul înnoptărilor străinilor (-1,7%). Deficitul
balanţei de plăţi externe a crescut cu 8,4% datorită creşterii cheltuielilor în turism cu 1,9%
împreună cu scăderea veniturilor cu 2,5%. Veniturile din turism înregistrează 13% pentru servicii
în cadrul
balanţei de plăţi [205, p10].
După cum am mai relatat, turismul este parte integrantă a comerţului invizibil alături de
transporturi şi telecomunicaţiile internaţionale, activitatea de servicii, documentaţia tehnică,
proiectarea, montajul şi asistenţa tehnică, comerţul cu licenţe, know-how etc. Aşadar, putem
observa structura eterogenă a comerţului invizibil, precum şi implicaţiile sale în toate domeniile
vieţii economice şi sociale.
Din cele 846 milioane de sosiri contabilizate de OMT în anul 2006 în întreaga lume, 473
mil. au fost efectuate în Europa, sau 56,3% din totalul mondial în comparaţie cu 275 milioane
sau 61,93% pe continentul european din 444 milioane sosiri la nivel mondial în anul 1990. Din
acestea, 179 milioane sosiri s-au înregistrat în ţările Uniunii Europene reprezentând 40,32% din
totalul mondial. Volumul total al vânzărilor pe piaţa turismului internaţional european a fost de
374 miliarde dolari din care 245 miliarde reveneau ţărilor UE, cifra reprezentând 56,3% din
volumul global.
Conform datelor OMT, turismul internaţional al ţărilor Uniunii Europene reprezenta în anul
1995 circa 41% ca sosiri şi circa 41% ca încasări din totalul pieţei turistice internaţionale în
acelaşi an. Unele ţări europene ocupau primele locuri din lume în ierarhia ţărilor receptoare: pe
primul loc în 1995 se situa Franţa ca număr de sosiri din turismul internaţional (pe locul doi la
total încasări corespunzătoare), urmată de Spania, apoi Italia, Marea Britanie, Austria şi
Germania. În a doua jumătate a deceniului trecut, pe ansamblul Uniunii Europene structurile de
primire hotelieră numărau 1,8 milioane hoteluri şi unităţi asimilate cu un total de 8,4 milioane
locuri de cazare, reprezentând 36,5% din totalul acestora în întreaga lume. Din totalul
înnoptărilor de 1,8 milioane, 1,6 milioane erau generate de rezidenţi ai Uniunii Europene şi 0,2
milioane nonrezidenţi (89% şi respectiv 11%). Balanţa turistică de plăţi a Uniunii Europene avea
un excedent de 1,12 milioane euro. Soldul balanţei turistice pe ansamblul Uniunii Europene a
înregistrat un plus de 2% între 1992 şi 1998, chiar dacă plecările turiştilor din ţările Uniunii
Europene spre alte ţări ca şi cheltuielile aferente au crescut în respectiva perioadă. Astfel,
încasările au crescut între 1992 şi 1998 cu 10%, iar cheltuielile cu 8%, locul trei în exporturile de
servicii ale Uniunii Europene fiind deţinut de exportul turistic. Numărul total al înnoptărilor era
cu 5% superior în 1995 faţă de 1990, cea mai mare parte a creşterii fiind realizată datorită
preferinţei de a înnopta în propria ţară sau în ţări învecinate în cadrul Uniunii Europene, în
condiţiile creşterii numărului de sejururi scurte (2-3 zile) ale turiştilor vest - europeni.
Până în anul 2001, rezultatele pozitive enumerate mai sus la toate tipurile de indicatori s-au
menţinut la fel, concentrarea turismului internaţional pe continentul european explicându-se prin
distanţele relativ mici între ţările europene, ceea ce amplifica dorinţa de a călători. Conform
analizelor Comisiei Europene, 2/3 din europenii care practică turismul internaţional, călătoresc în
interiorul continentului.
Distribuţia turismului în Europa este ilustrată în tabelul 1 din anexa 2 şi care indică
numărul de înnoptări ale rezidenţilor şi străinilor în ţările Uniunii Europene.