Sunteți pe pagina 1din 7

SESIUNEA EXAMENE RESTANŢE: 21.05 - 03.06.2011

ANUL

IV

INGINERI ZI -

Data

 

Grupa

Disciplina de invăţământ

Titular de curs

Sala /Ora

 

IV

ID

Monitorizarea proceselor industriale, Instalaţie ştiinţifică

Ş.L. D. Oancea Ş.L. D. Oancea Prof. Sever Şerban Prof. D. Kisck Prof. D. Kisck Prof. D. Kisck Dr.ing. Ovidiu Vasiliu Ş.L. C. Dascălu

EC 103/ 8.00 EC 103 / 8.00 EG 109/ 8.00 EG 312/ 8.00 EG 312/ 8.00 EG 312 / 8.00 EG 203/ 8.00 EG 201/ 8.00

Restanţă

Teoria sistemelor

SAMBATA 21 .05. 2011

IV

SE,EA

Acţionări electrice, Sisteme speciale de acţionări electrice, Comenzi vectoriale

IV

IE

Statistică economică

Restanţă

Fizică

 

IV

ID

Monitorizarea proceselor industriale, Instalaţie ştiinţifică

Ş.L. D. Oancea Ş.L. D. Oancea Prof. D. Kisck Prof. D. Kisck Prof. D. Kisck

EC 103/ 8.00 EC 103 / 8.00 EG 312/ 8.00 EG 312/ 8.00 EG 312 / 8.00

DUMINICA

IV

SE,EA

Acţionări electrice, Sisteme speciale de acţionări electrice, Comenzi vectoriale

22.05.2011

 

LUNI

IV

Economie şi analiză economică

Lect. L. Mateescu Conf. L.Dumitran Conf. L. Dumitran Conf. D.Moraru Conf. M. Mihalache Prof. M.Covrig Prof. M. Covrig Prof. M. Covrig Prof. M. Sărăcin Ş.L. C.Sărăcin Prof. Fl.Ciuprina Ş.l. M. Rebican Ş.L. M. Rebican Conf. G.Ciuprina Conf. G.Ciuprina Prof. Daniel Ioan

Catedră/ 8.00 EG 312/ 8.00 EG 312/ 8.00 EG 310/14.0 EG 109/ 8.00 EA 004/14.00 EA 004/14.00 EA 004 /14.00 EG 310/ 8.00 EG 310/8.00 EG 312/14.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00

23.05.2011

IV

SE

Sisteme de izolaţii

Restanţă

Materiale electrotehnice

Restanţă

Electronică II

IV

SE

Concepţia asistată de calculator a maşinilor electrice

IV

EA,IA

Convertoare electromecanice,

IE

Managementul proiectelor Inovare şi transfer tehnologie

IV

SE

Traductoare interfeţe şi achiziţii de date

IV

Instalaţii electrice,

IV

IA

Medii informatice utilizate pentru proiect

Restanţă

Unde electromagnetice, Metode numerice

Restanţă

Unde electromagnetice, Metode numerice

Restanţă

Bazele electrotehnicii

 

IV

IE

Teoria sistemelor

Prof. Sever Şerban Ec. E.Stojanov Ş.L. C.Dascălu Conf. Ilie Filip Prof. D. Floricău Prof. D. Floricău Prof. A.Crăciunescu Conf. D. Şerban Ş.L. Ovidiu Craiu Ş.L. Ovidiu Craiu

ED 112/ 8.00 CB 105/16.00 EA 002/14.00 CG 024/ 8.00 EG 203/ 8.00 EG 203/ 8.00 EG 109/ 14.00 BN 218/ 8.00 EG 201/ 8.00 EG 201/ 8.00

IV

IE

Contabilitate

Restanţă

Fizică

Restanţă

Organe de maşini

Restanţă

Convertoare statice II,

IV

EA

Structuri oprime de conversie statică

IV

EA

Concepţia asistată de calculator a acţionărilor electrice

Restanţă

Management şi marketing

Restanţă,

Maşini traductoare

IV

EA

Reţele informatice

 

IVEA,IA

Teoria sistemelor şi reglaj automat,

Conf. C. Ilaş Conf. C. Ilaş Conf. C. Ilaş L. Simona Nicolae Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. Fl.Ionescu Prof. M.Albu Prof. C. Cepişcă Prof. C.Cepişcă Ş.L. L.Toma Conf. M.Stoica, C. Ploşteanu Prof. C. Vlaicu Prof. C. Vlaicu Ş.L. L. Melcescu

EA 010/14.00 EA 010/14.00 EA 010 / 14.00 R 321/ 8.00 EC 103/ 8.00 EC 103/ 8.00 EC 103/ 8.00 EC 103 / 8.00 EC 103 / 8.00 EG 109/ 8.00 EB 105/14.00 EB 104/14.00 EB 104/14.00 EI 106/ 8.00 BN 033/ 8.00 BN 033/ 8.00 EB 105/ 8.00 EB 105/ 8.00 EA 004 / 8.00

ID

Roboţi industriali, Sisteme cu microprocesoare

IV

IE

Finanţe şi credite

IV

IE

Surse de energie,

IV

SE

Managementul calităţii şi al valorii produselor

IV

EA

Diagnoză şi sisteme expert, Calitatea energiei electrice Concepţia asistată de calculator a convertoarelor statice

MARŢI

24.05.2011

IV

Restană

ID

Structuri de convertoare statice pentru instrumentaţie

Prelucrarea semnalelor

IV

EA,SE

Măsurări electrice,

ID

Concepţia asistată de calculator a convertoarelor de măsurare

IV

SE

Transportul şi distribuţia energiei electrice

Restanţă

Mecanica şi rezistenţa materialelor

IV

ID

Concepţia asistată de calculator a sistemelor distribuite de măsurări

IV

EA

Sisteme de măsurare

IV

EA

Regimuri dinamice ale maşinilor electrice

MIERCURI

Restanţă

D S P,

Ş.L. L.Lazăr Ş.L. L.Lazăr Ş.L. L.Lazăr Prof. M. Stanciu Prof. B.Pantelimon Prof. Sever Şerban Prof. M. Sărăcin

EB 004/ 8.00 EB 004/ 8.00 EB 004/ 8.00 EB 106/ 14.00 EB 106/ 8.00 ED 112/ 8.00 EC 103 / 8.00

25.05.2011

Convertoare statice, Sisteme de operare şi limbaje în timp real

IV

IA

Sisteme de comunicaţii cu fibre optice

IV

ID

Senzori şi traductoare

IV

IE

Teoria sistemelor

IV

SE,IE

Traductoare interfeţe şi achiziţii de date

 

IV

Instalaţii electrice,

Ş.L. C. Sărăcin Conf. V. Manoliu Conf. V. Manoliu Ş.L.V. Bostan Ş.L. V. Bostan Ş.L.V. Bostan Prof. Al. Morega Prof. Al. Morega Prof. D. Floricău Prof. D. Floricău Prof. N. Puşcaş Ş.L. Florin Călin Ş.L. Florin Călin Prof. Fl. Hănţilă Ş.L. M. Maricaru Ş.L. O. Craiu Ş.L. O. Craiu Prof. M.Albu Conf. M. Mihalache Prof. V.Ioniţă Prof. M. Morega Prof. M. Morega Prof. A. Crăciunescu Prof. V. Fireţeanu Prof. V. Fireţeanu Conf. Petre Viorel Conf. Petre Viorel

EC 103/ 8.00 EG 312/ 8.00 EG 312 / 8.00 EA 011 / 14.00 EA 011 / 14.00 EA 011/ 14.00 EG 310 / 8.00 EG 310 / 8.00 EG 109 / 8.00 EG 109 / 8.00 EA 002 / 8.00 EB 003 / 8.00 EB 003 / 8.00 EG 310 / 14.00 EG 310 / 14.00 EG 203 / 8.00 EG 203 / 8.00 EB 105 / 8.00 AN 218 / 8.00 EA 004 / 14.00 EC 103 / 14.00 EC 103 / 14.00 EG 312 / 14.00 EA 017 / 8.00 EA 017 / 8.00 EB 107 / 8.00 EB 107 / 8.00

IV

SE,ID

Sisteme pentru ingineria medicală, Controlul sistemelor electromecanice

IV

EA

Servomecanisme, Comanda sistemelor industriale integrate

IV

SE

Calitatea energiei electrice

IV

IE

Procese şi interacţiuni electrotehnice

EA

Surse de de energie

Restanţă

Convertoare statice II

IV

EA

Structuri optime de conversie statică

Restanţă

Fizică

Restanţă

Echipamente electrice de comutaţie şi protecţie Medii de calcul ingineresti

Restanţă

Teoria câmpului electromagnetic

Restanţă

Introducere în metoda elementului finit

Restanţă,

Maşini traductoare

IV

EA

Reţele informatice

Restană

Prelucrarea semnalelor

IV

SE

Concepţia asistată de calculator a maşinilor electrice

Restanţă

Teoria circuitelor electrice

IV

IE, ID

Convertoare electromecanice, Optimizarea tehnico - economică

IV

EA

Concepţia asistată de calculator a acţionărilor electrice

Restanţă

Modelarea maşinilor electrice

IV

IA

Modele numerice în simularea sistemelor electrice

IV

IE,

Microcontrolere şi automate programare,

IA

Reţele şi sisteme de comunicaţii industriale

 

IVEA,IA

Teoria sistemelor şi reglaj automat,Roboţi industriali,

Conf. C. Ilaş Conf. C. Ilaş Ş.L. L. Lazăr Prof. C. Cepişcă Prof. C. Cepişcă Prof. C. Golovanov Prof. C. Golovanov Conf. Gh.Măgureanu Prof. C. Ghiţă Prof. C. Ghiţă Ş.L. D. Anghel

EA 010 / 12.00 EA 010 / 12.00 EB 004 / 8.00 EB 104 / 14.00 EB 104 / 14.00 EC 103 / 8.00 EC 103 / 8.00 EI 010 / 8.00 EG 310 / 8.00 EG 310 / 8.00 EG 312 / 8.00

JOI

ID

Sisteme cu microprocesoare

26.05.2011

Restanţă

D S P, Convertoare statice, Sisteme de operare şi limbaje în timp real

IV

EA,SE

Măsurări electrice

ID

Concepţia asistată de calculator a convertoarelor de măsurare

IV

ID, IE

Metrologie legală, Măsurări electrice şi electronice

IV

IE,IA

Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice

IV

ID

Maşini traductoare

IV

SE

Convertoare electromecanice

IV

IE

Acţionări electrice

 

IV

IE

Sisteme logistice

Prof. Dumitru Stanciu Prof. V. Ioniţă Conf. D. Moraru Prof. B. Pantelimon Prof. M. Stanciu Conf. L. Mândrea Conf. Gh.Lincă Prof. Fl.Ciuprina

EG 109 / 8.00 EA 004 / 14.00

Restanţă

Teoria circuitelor electrice

Restanţă

Electronică II

EG 201 / 14.00

IV

ID

Senzori şi traductoare

EB 106 / EB 106 /

8.00

IV

IA

Sisteme de comunicaţii cu fibre optice

8.00

Restanţă

Acţionări hidraulice şi pneumatice

EI 004 /

8.00

Restanţă

Analiza matematică

R

413 / 14.00

IV

IA

Medii informatice utilizate pentru proiect

EB 010 / 8.00

 

IV

SE

Sisteme de izolaţii

Conf. L. Dumitran Conf. L. Dumitran Prof. N. Puşcaş Conf.Cleante Mihai Prof. H.Gavrilă Prof. G. Dinu, M. Stoica Prof. C. Vlaicu Prof. C.Vlaicu Conf. Gh.Lincă Prof. S.Niţu Prof. S.Niţu

EG 312 / 8.00 EG 312 / 8.00 EA 002 / 14.00 EB 209 / 14.00 EA 004 / 8.00 BN 205 / 8.00 EB 105 / 14.00 EB 105 / 14.00

Restanţă

Materiale electrotehnice

Restanţă

Fizică

IV

SE

Controlul electromagnetic al calităţii produselor

Restanţă

Bazele electrotehnicii

Restanţă

Mecanica şi Rezistenţa materialelor

VINERI

27.05.2011

IV

IV

ID

EA

Concepţia asistată de calculator a sistemelor distribuite de măsurări Sisteme de măsurare Analiza matematică Modelarea şi simularea pentru aplicaţii industriale,

Restanţă

R

413 /

8.00

Restanţă IA

EG 201 / 8.00 EG 201 / 8.00

SE

Convertoare statice pentru sisteme electrice

 

IV

IE

Contabilitate

Ec.E.Stojanov Dr.ing. Ovidiu Vasiliu Ş.L.L.Melcescu

JE 204 / 8.00 EG 201 / 8.00 EA 004 / 8.00

IV

IE

Statistică economică

SAMBATA

28.05.2011

IV

EA

Regimuri dinamice ale maşinilor electrice

DUMINICA

IV

ID,

Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice

Conf. I.Triştiu

EI 106 / 8.00

29.05.2011

 

LUNI

IV

IA,SE

Economie şi analiză economică

Lect. L.Mateescu Prof. C. Ghiţă Prof. C. Ghiţă Prof. M.Covrig Prof. M.Covrig Prof. Daniel Ioan Ş.L. G.Seriţan Ş.L. A.Sarca Ş.L. A.Sarca

Catedră/ 8.00 EG 201 / 8.00 EG 201 / 8.00 EC 103 / 8.00 EC 103 / 8.00 AN 015 / 8.00 EB 104 / 14.00 EG 310 / 8.00 EG 310 / 8.00

IV

ID

Maşini traductoare

30.05.2011

IV

SE

Convertoare electromecanice

IV

EA,IA

Convertoare electromecanice, Managementul proiectelor

IE

Inovare şi transfer tehnologic

Restanţă

Bazele electrotehnicii

Restanţă

Măsurări electrice şi electronice

IV

IA

Regulatoare automate,

IV

SE

Sisteme cu microprocesoare

 

Restanţă

Organe de maşini Reţele neurale şi logica Fuzzy

Conf. Ilie Filip Ş.L. R. Costea Conf. D.Stanciu Prof. G. Dinu, M. Stoica

CG 024 / 8.00 EG 310 / 14.00 EA 004 / 14.00 BN 205 / 8.00

Restanţă IA

Restanţă

Electronică I , II

Restanţă

Mecanica şi Rezistenţa materialelor

 

IV

ID,IA

Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice

Conf. I.Triştiu Ş.l. M. Rebican Ş.L. M. Rebican Conf. G.Ciuprina Conf. G.Ciuprina Prof. Daniel Ioan Lect. Simona Nicolae Prof. Fl.Ionescu Ş.L. G.Seriţan Ş.L. A. Sarca Ş.L. A. Sarca Ş.L. A. Sarca Prof. P.Noţingher Ş.L. L.Toma Prof. Cl.Popescu Ş.L. L.Popa Prof. V.Fireţeanu Prof. V. Fireţeanu Prof. M.Morega Prof. M. Morega Ş.L. R. Costea Conf. Petre Vasile Conf. D. Stanciu

EI 106 / 8.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00 EC 103/14.00 EG 310 / 14.00 R 321 / 8.00 EC 103 / 8.00 EB 104 / 14.00 EG 312 / 8,00 EG 312 / 8.00 EG 312 / 8.00 EA 002 / 8.00

Restanţă

Unde electromagnetice, Metode numerice

Restanţă

Unde electromagnetice, Metode numerice

Restanţă

Bazele electrotehnicii

IV

IE

Finanţe şi credite

IV

ID

Structuri de convertoare statice pentru instrumentaţie

Restanţă

Măsurări electrice şi electronice

Restanţă

Regulatoare automate,

IV

SE

Sisteme cu microprocesoare

MARŢI

IV

EA,IA

Arhitectura şi configurarea sistemelor integrate

Restanţă

Materiale electrotehnice

31.05.2011

IV

SE

Transportul şi distribuţia energiei electrice Compatibilitate electromagnetică,Echipamente electrice Echipamente electrice Modelarea maşinilor electrice Modele numerice în simularea sistemelor electrice Convertoare electromecanice, Optimizarea tehnico - economică Reţele neurale şi logica Fuzzy

EI 106 / EA 004 /

8.00

Restanţă

8.00

Restanţă IE

EA 004 / 8.00 EG 109 / 8.00 EG 109 / 8.00 EG 310 / 14.00 EG 310 / 14.00 EG 312 / 14.00 EG 203 / 8.00 EG 201 / 14.00

Restanţă

IV

IA

IV

IE,

ID

Restanţă IA

Restanţă

Metode şi procedee tehnologice

Restanţă

Electronică I , II

 

Restanţă

Sistemen digitale

Ş.L. G. Andronescu Prof. D.Pavelescu Prof. D. Pavelescu Conf. D. Olaru Prof. Al. Morega Prof. Al. Morega

EA 023a/ 8.00 EA 103 / 8.00 EA 103 / 8.00 EA 103 / 8.00 EG 310 / 8.00 EG 310 / 8.00

MIERCURI

IV

SE

Tehnici moderne de comutaţie, Echipamente electrice, Concepţia asistată de calculator a echipamentelor electrice

01.06.2011

Restanţă

Sisteme de protecţie şi aparate de comutaţie statică

IV

IE

Procese şi interacţiuni electrotehnice

EA

Surse de de energie

 

IV

IE

Surse de energie,

Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. M. O. Popescu Prof. Fl. Ionescu Prof. Fl.Constantinescu Prof. Fl.Constantinescu Prof. L. Kreindler Prof. L. Kreindler Conf. Petre Vasile Prof. P.Notingher Ş.L. Florin Călin Ş.L. Florin Călin Ş.L. A.Duca Ş.L. A. Duca Conf. D. Şerban Prof. Fl. Hănţilă Ş.L. M. Maricaru

EC 103/ 8.00 EC 103/ 8.00 EC 103/ 8.00 EC 103 / 8.00 EC 103 / 8.00

IV

SE

Managementul calităţii şi al valorii produselor

IV

EA

Diagnoză şi sisteme expert, Calitatea energiei electrice Concepţia asistată de calculator a convertoarelor statice

IV

ID

Structuri de convertoare statice pentru instrumentaţie

EG 312 /

8.00

Restanţă

Simularea circuitelor electrice, Sinteza circuitelor

EB 206 / 14.00 EB 206 / 14.00

IV

IA,EA

Programarea sistemelor integrate,

EG 109 / 8.00 EG 109 / 8.00 EG 203 / 8.00 EA 002 / 8.00 EB 003 / 8.00 EB 003 / 8.00 EB 212 / 14.00 EB 212 / 14,00 BN 218 / 8.00 EC 103 / 14.00 EC 103 / 14.00

Restanţă

Sisteme cu microprocesoare

Restanţă

Metode şi procedee tehnologice

Restanţă

Materiale electrotehnice

Restanţă

Echipamente electrice de comutaţie şi protecţie Medii de calcul ingineresti

Restanţă

Programarea orientată pe obiecte, Procesare paralelă şi sisteme distribuite

Restanţă

Management şi marketing

Restanţă

Teoria câmpului electromagnetic

Restanţă

Introducere în metoda elementului finit

 

IV

EA

Servomecanisme,Comanda sistemelor industriale integrate

Ş.L. V. Bostan Ş.L. V. Bostan Conf. Gh.Măgureanu Prof. C.Golovanov Prof. L. Kreindler Prof. L. Kreindler Prof. Dumitru Stanciu Prof. V. Năvrăpescu Prof. V. Năvrăpescu Prof. V. Năvrăpescu Prof. Cl. Popescu Ş.L. L. Popa Ş.L. A. Duca Ş.L. A. Duca Conf. D. Şerban Prof. L. Dumitriu Conf. Marin Constantin Prof. S. Niţu Prof. S. Niţu

EA 011 / 14.00 EA 011 / 14,00 EI 010 / 8.00 EG 203 / 8.00 EG 109 / 8.00 EG 109 / 8.00 AN 218 / 8.00 EG 201 / 8.00 EG 201 / 8.00 EG 201 / 8.00 EA 004 / 8.00

JOI

IV

SE

Calitatea energiei electrice

IV

IE,IA

Producerea,transportul şi distribuţia energiei electrice

02.06.2011

IV

ID, IE

Metrologie legală, Măsurări electrice şi electronice Programarea sistemelor integrate, Sisteme cu microprocesoare Sisteme logistice Comanda acţionărilor electrice, Microcontrolere şi automate programabile Practica Compatibilitate electromagnetică, Echipamente electrice Echipamente electrice Programarea orientată pe obiecte, Procesare paralelă şi sisteme distribuite Management şi marketing Teoria circuitelor electrice Teoria circuitelor electrice Modelarea şi simularea pentru aplicaţii industriale,

IV

IA,EA

Restanţă

IV

IE

IV

EA,IA

IV

SE,ID,IE

Restanţă

Restanţă

Restanţă IE

EA 004 / 8.00 EB 212 / 14.00 EB 212 / 14,00 BN 218 / 8.00

Restanţă

Restanţă

Restanţă

EB 209 / EB 207 / EC 103 / EC 103 /

8.00

Restanţă

8.00

Restanţă IA

8.00

SE

Convertoare statice pentru sisteme electrice

8.00

 

IV

SE

Tehnici moderne de comutaţie,Echipamente electrice, Concepţia asistată de calculator a echipamentelor electrice

Prof. D. Pavelescu Prof. D. Pavelescu Prof. Sever Şerban Conf. D. Olaru Conf. Cleante Mihai Prof. Fl. Constantinescu Prof. Fl. Constantinescu Prof. V. Năvrăpescu Prof. V. Năvrăpescu Prof. V. Năvrăpescu Conf. L. Măndrea Prof. L. Dumitriu Conf. Marin Constantin Conf. V. Manoliu Conf. V. Manoliu

EC 103 / 8.00 EC 103 / 8.00 EG 312 / 8.00 EC 103 / 8.00 EB 209 / 14.00

Restanţă

Teoria sistemelor

Restanţă

Sisteme de protecţie şi aparate de comutaţie statică,

IV

SE

Controlul electromag al calităţii produselor

Restanţă

Simularea circuitelor electrice, Sinteza circuitelor

EB 206 / 14.00 EB 206 / 14.00 EG 201 / 8.00 EG 201 / 8.00 EG 201 / 8.00

VINERI

IV

EA,IA

Comanda acţionărilor electrice,

IV

SE,ID,IE

Microcontrolere şi automate programabile

03.06.2011

Restanţă

Practica

Restanţă

Acţionări hidraulice şi pneumatice

EI 004 / EB 209 / EB 207 /

8.00

Restanţă

Teoria circuitelor electrice

8.00

Restanţă

Teoria circuitelor electrice

8.00

IV

ID,

Sisteme pentru ingineria medicală,

EG 310 / 8.00 EG 310 / 8.00

SE

Controlul sistemelor electromecanice

D E C A N Prof.dr.ing.Claudia POPESCU

ÎNTOCMIT Mariana SÎRBU