Sunteți pe pagina 1din 3

Asigurarile sociale=forma de ocrotire a oamenilor muncii constand in acordarea de ajutoare materiale si

asistenta medicala in cazuri de boala,in trimiterea la odihna sau la cura;acea parte a relatiilor social-
economice si banesti cu ajutorul carora se formeaza,se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti
necesare ocrotirii obligatorii a salariatilor si a pensionarilor din regiile autonome,societatilor comerciale
din reteaua cooperativelor de consum...
In Romania cheltuielile cu asistenta sociala de stat cuprind:un sistem specific de pensii,indemnizatii si
alte actiuni cu character cu prevedere sociala.
Fondurile necesare realizarii asistentei de stat in Romania provin de la bugetul de stat si de la bugetele
locale.
Asigurarile pot si private,gestionate de catre companiile de asigurari pe o piata concurentiala legiferata
pentru obtinerea de profit,se identifica ca venituri specific din activitatea de asigurare,primele de
asigurari,iar ca prestatii,o data cu producerea riscurilor asigurate,indemnizatiile de asigurare,calculate
conform clauzelor din contractile de asigurare.
Asigurarile sociale sunt administrate de catre institutii ale statului si repr o forma speciala de protective
pe care societatea o acorda membrilor sai,o modalitate de sprijin care contracareaza efectele riscurilor
economice si a altor riscuri.
La asigurarile sociale distingem cotizatii la bugetele de profil,iar ca prestatii,pensile si alte forme de
ocrotire a persoanelor atunci cand riscurile sociale s au produs.
Izvoarele de formare a fondurilor asigurarilor sociale din tara noastra sunt in general contributiile,ce se
platesc de catre agentii economici,dar si de populatie,precum si alte surse: CAS ul platit de agentii econ
si de populatie,alte contributii banesti ale populatiei,contributia agricultorilor,contributia slujitorilor
cultelor,contributiile differentiate ale salariatilor si pensionarilor care merg la tratament balnear si
odihna,contributia persoanelor care lucreaza exclusive pe baza de conventii,alte venituri conform legii.
Securitatea sociala cuprinde in esenta asigurarile sociale si asistenta sociala. Scopul securitatii sociale
este acela de a asigura sprijin comunitar sau colectiv acelor personae aflate intr o imprejurare din cauza
careia sunt lipsiti temporar sau permanent de resurse suficiente pentru subzistenta sau ingrijirea
medicala e baza.
Protectia sociala repr un element fundamental al politicilor statale si este un ansamblu de decizii,actiuni
si masuri intreprinse de societate pentru prevenirea,diminuarea sau inlaturarea consecintelor unor
evenimente considerate riscuri sociale asupra conditiilor de viata ale populatiei.
Dezvoltarea durabila in plan social pp abordarea a 3 aspecte:economic(problematica
saraciei,inegalitatea distributiei veniturilor),ecologic(problematica mediului,relatia om-
natura),social(nerespectarea drepturilor omului).
Indicatorul dezvoltarii umane comensureaza 3 elemente:durata de viata,instruirea si venitul,care
exprima accesul la resursele necesare unui trai decent;acesta se bazeaza pe masurarea sperantei de
viata,a cuprinderii scolare si a alfabetizarii si a nivelului veniturilor.
Politica sociala cuprinde 3 domenii mari prin care se defineste:siguranta sociala,sanatatea cetatenilor si
serviciile sociale.In fundamentarea si promovarea politicii fiscal sunt considerate urm principii:
-protectia demnitatii umane
-eliminarea oricarei forme de discriminare
-promovarea parteneriatului social ca mijloc de control si eficientizare a tuturor masurilor de politica si
protective sociala
-Flexibilitatea masurilor de protective sociala la necesitatile reale ale persoanelor
-orientarea masurilor de protective sociala catre mobilizarea fortelor sociale dla relansarea economica
-descentralizarea treptata a masurilor de protective sociala
Politica sociala se concretizeaza la nivel national prin prevederi legislative proprii,hotarari si
reglementari ale unor programe sociale,transferuri de venit.
Protectia sociala in Romania sub aspectul ei financiar trebuie inteleasa ca fiind dependent de resursele
banesti disponibile la un mom dat,de capacitatea institutiilor cu atributii de asigurari si protective sociala
si de vointa claselor conducatoare de a promova in mod consesvent aceste politici.Se disting:politicile
privind resursele umane si asistenta sociala,politici de atenuare a dif tipuri de somaj,politici de
protective sociala propriu-zise.
Sistemul de asigurari sociale in Romania acorda cetatenilor 3 categ de prestatii:pensii,indemnizatii si
ajutoare sociale;exista si prestatii necontributive care nu se suporta din bugetul asig sociale,ci din
bugetul de stat.Dreptul de asigurari sociale este garantat de catre stat.Pensiile constituie principal forma
de asig sociale din tara noastra.
Pilonul I cuprinde pensile publice sau de stat,adica pensia pt limita de varsta,pensia anticipate,pensia
antizipata partial,pensia de urmas,pensia de invaliditate si pensia minima garantata.
Pilonul II cuprinde pensii obligatorii administrate privat
Pilonul III cuprinde pensii facultative administrate privat.
Pensii de serviiu
In Romania functioneaza si sisteme de pensii neintegrate in sistemul public cum sunt:
-pensii de stat si alte drepturi sociale ale politistilor
-pensiile militare de stat
-pensiile si alte drepturi de asig sociale ale avocatilor
Indemnizatii si ajutoare:indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor,refacerea si intarirea
sanatatii,indemnizatii in caz de maternitate,pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani,ajutorul
de integrare profesionala,etc.
Pensiile
Valoarea unei pensii se calculeaza astfel:se calc punctele lunare de la angajare pana la iesirea la
pensie,se cumuleaza si se imparte la numarul de luni;rezulta astfel un procent care va corespunde unei
valori a pensiei in acel moment.
Conform cadrului legislative romanesc se acorda urm tipuri de pensii:
1.Pensia pt limita de varsta care pp indeplinirea varstei standard de pensionare si realizarea stagiului
minim de cotizare in sistemul public
2.Pensia anticipate se acorda cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare cu cond ca
asigurartul sa depaseasca stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani
3.pensia anticipate partial;pers asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevazute de lege
precum si cele care au deposit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani.pot solicita pensie aticipata
partial cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
4.Pensia de urmas;daca pers decedata era pensioner sau indeplinea cond pt obtinerea unei pensii au
dreptul la pensie de urmas:copiii pana la varsta de 16 ani si sotul supravietuitor daca a fost casatorit cel
putin 15 ani cu pers decedata.
5.Pensia de invaliditate
6.Pensia sociala minima garantata

Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale


1.Indemnizatiile pt prevenirea imbolnavirilor,refacerea si intarirea sanatatii au ca scop refacerea si
intarirea sanatatii pe de o parte si preintampinarea imbolnavirilor si a accidentelor pe de alta parte.Sunt
finantate de la bugetul asig sociale de stat urm:indemnizatia pt trecerea temporara la un alt loc de
munca;pt reducerea timpului de munca;pt carantina;pt trimiterea la tratament balnear
2.Indemnizatia pt pierderea temporara a capacitatii de munca
3.Indemnizatia de nastere
4.Concediul si indemnizatia de maternitate
5.Indemnizatia de risc maternal
6.Indemnizatia pt cresterea si ingrijirea copilului de pana la 2 ani
7.Indemnizatia pt ingrijirea copilului bolnav
8.Ajutorul in caz de deces
9.Ajutoare sociale acordate elevilor si studentilor
Bugetul asig sociale de stat
Bugetul asig sociale de stat este al 2 lea buget ca importanta din cadrul economiei,care cuprinde
veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii si alte drepturi de asig sociale.Din veniturile acestui
buget se preleva annual pana la 3% pt constituirea unui fond de rezerva.Excedentle anuala ale bugetului
asig sociale de stat pot fi utilizate anul urmator,potrivit destinatiilor legale dupa restituirea
transferuruilor primate de la bugetul de stat.Deficitele anuale se acopera din disponibilitatile bugetului
asig sociale de stat din anii precedent si din fondul de rezerva.
Etapele procesului bugetar la nivelul bugetului asig sociale de stat
Bugetul asig sociale de stat este o component a sistemului bugetului public ce reflecta constituirea si
utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor,salariatilor,mamelor cu copii mici in
ingrijire,anumitor categ de refugiati si membrilor fasmiliilor lor.
Procesul elaborarii proiectului bugetului asig sociale de stat se desfasoara sub coordonarea Min
Muncii,Solidaritatii Sociale si Familiei,care stabileste cu avizul Min Fin Pub metodologia
elaborarii,executarii si incheierii bugetului asig sociale de stat.
Executia bugetului asig sociale de stat
In cazul bugetului asig sociale de stat executia vizeaza tot activitatea de incasare a veniturilor bugetare si
de efectuare a platii cheltuielolor aprobate prin acest buget,care pp o serie de operatiuni ce pot fi
grupate sub denumirea de executia de casa a bugetului aig sociale de stat,ce se realizaeaza prin
trezorerii,implicand si operatiuni prin sistemul bancar.
Etapa intermediara executiei consta in repartizarea pe trimester sip e institutii a veniturilor si
cheltuielilor acestui buget.
Executia bugetului se incheie la data de 31 dec a fiecarui an,iar venituirle neincasate si creditele
bugetare neutilizate pana al sf anului se vor incasa,respective plati in contul bugetului anului
urmator.Deasemenea,excedentele inreg la nivelul bugetului asig sociale de stat se regularizeaza cu
bugetul de stat in limita subventiilor primate de la acest bugat sub forma transferurilor
consolidate.Contul annual al executiei bugetului asig sociale de stat se intocmeste de catre Min
Muncii,Solidaritatii Sociale si Familiei,pe care,impreuna cu raportul de verificare si analiza a Min Fin
Pub,il prezinta Guvernului,pana cel tarziu 1 mai a anului urmator celui la care se refera.Guvernul
prezinta acest cont Parlamentului spre aprobare pana la data de 1 iulie a anului urmator celui de
executie.Aprobarea acestui cont se realizeaza odata cu contul annual de executie a bugetului de
stat,bugetelor fondurilor special,ale ordonatorilor de credite prin lege dupa verificarea acestora de catre
Curtea de Conturi.
Executia veniturilor bugetului asig sociale de stat repr activitatea de incasare a veniturilor cuvenite
acestui buget.Constituirea veniturilor se realizaeaza pe baza contributiilor pt asig sociale si a altor
varsaminte prelevate de la PF si PJ ce se incaseaza potrivit prevederilor legale in vigoare.Etapele
executiei veniturilor sunt asezarea,lichidarea,emiterea titlului de percepere si perceperea
Executia cheltuielilor bugetului asig sociale de stat repr activitatea de efectuare a cheltuielilor
prevazute si aprobate prin acest buget.In scopul realizarii cheltuielilor se parcurg 2 etape intermediare:
-repartizarea trimestriala a credielor bugetare,in conformitate cu competentele ordonatorilor de credite
bugetare
-deschiderea creditelor bugetare de ctare Min Fin Pub la nivelul trezoreriei statului
Etapele executiei sunt:angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata.