Sunteți pe pagina 1din 2

CAIET DE SARCINI PRIMARIA GIROC

Evidenta Personalului
• Datele personale ale salariatilor
• Evidenta personalului salariat
• Situatii de istoric personal si salarizare
• Statul de Iunctii
• Fisa individualá a angaiatului
• Pontai zilnic. periodic. lunar pe mai multe locuri de muncá si cu mai multe tipuri de
salarizare în cursul aceleiasi luni
• Generarea automatá a pontaiului si prelucrarea exceptiilor
• VeriIicare si liste de pontai
• Corectii diverse. individuale sau pe indicatori bugetari.
• Sporuri conIigurabile la timp lucrat sau ore introduse
• Gestionarea datelor de salarizare pe lunile anterioare (istoric)
• Generare de Iisiere pentru carduri
• Operare si gestionare de bonuri de masá
• Calcul viramente pentru salarii
• Situatii de cheltuieli salariale pe indicatori bugetari.
• Generare automatá de înregistrári contabile pe indicatori bugetari.
• Date privind deducerile personale si persoanele în întretinere