PLAN DE LECŢIE

Data : Clasa :a V-a Obiectul :matematica Profesor :CRISAN MARIANA Scoala Gimnaziala Salajeni Tema lectiei:Media aritmetică a două sau mai multe numere Tipul lectie :dobândirea de noi cunoştinţe Obiective operationale: La sfârşitul orei, elevul va fi capabil : • Să cunoască, să scrie, să citească numere raţionale (fracţii zecimale finite, fracţii zecimale periodice ,numere naturale); • Să efectueze calcule conţinând adunări, scăderi, înmulţiri, împarţiri, ridicări la putere cu numere naturale si zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor de adunare si înmulţire; • Să respecte ordinea efectuării operaţiilor; • Să cunoască formula de calcul a mediei aritmetice a două sau a mai multor numere; • Să utilizeze formula de calcul a mediei aritmetice; Obiective specifice lecţiei: a) cognitive: să-şi însuşeasca formula de calcul a mediei aritmetice pentru doua sau mai multe numere; b) formative:să poată determina media aritmetică a doua sau a mai multor numere; c) afective: dezvoltarea dorinţei de a cunoaşte cat mai bine metode de rezolvare aplicând formula de calcul a mediei aritmetice; Metode si procedee: conversaţia euristica, explicaţia, demonsţratia, exerciţiul, observaţia, munca individuala, expunerea, Stiu/Vreu sa stiu/Am invatat ; Resurse: a)materiale: -manual alternativ clasa V,culegere Mate 2000(Anton Negrilă),metodica predarii matematicii în gimnaziu; -cretă albă, colorată,caiete de notiţe,planăe, fişe de lucru; b)umane:-clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare; -activităţi frontale,individuale; c)timp: 1 h;

Profesorul va cere elevilor să reamintească ce înseamnă a rezolva o ecuaţie şi să definească soluţia unei ecuaţii. In cadrul orei de astazi vom studia lecţia “Media aritmetică a doua sau mai multor numere” lectie care se va desfasura intr-un mod mai aparte decat celelalte lectii. Activitaţi ale lecţiei Resurse -verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog.Scenariu didactic: Secvenţele lecţiei 1.utilizând dialogul profesor – elev. de ref. -ordinea efectuarii operatiilor .Capterea atenţiei 3. -formula generala de calcul a mediei aritmetice a doua numere.prin confruntarea rezultatelor. -sa transform o fractie ordinara in fractie zecimala si invers. Timp 1` 4` Metode Evaluare Activitate comună Observare sistematică a atenţiei 1.elev-elev.2 4` conversaţia Aprecieri verbale 4. -asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfaşurare a orei. -verificarea temei elevilor prin sondaj . inlocuind numerele necunoscute cu simboluri.Moment organizatoric 2.Predarea de noi cunostinte Profesorul face pe tabla tabelul STIU / VREAU SA STIU /AM INVATAT nu inainte de a imparte clasa in grupe de cate 2sau 3 elevi si a distribui fise explicandu-le ce sarcini au de indeplinit . În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă.să reactualizeze modul în care se efectuează adunarea a doua sau mai multor fracţii zecimale finite. STIU -calcularea mediei aritmetice a doua numere naturale . Profesorul reaminteşte elevilor faptul ca o situaţie problema poate fi transcrisă in limbaj matematic.Reactualizarea cunostinţelor Ob. -verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defaşurarii orei.Informarea elevilor asupra lecţiei noi Explicaţia 5. 20’ Munca in echipa Observare sistematică a atentiei .

1.6 = = 20.3 <21. 20.3>1.39 Exemplu: ma(0.2 VREAU SA STIU -definitia mediei aritmetice .15.24.21.3 40 .24 + 2 3. ….2 x1 + x 2 + .5 6... -aflarea unui numar cunoscand celalalt numar si media lor aritmetica.y)= ma(x1.3 .. xn)= 18` Exerciţii comentate Observare sistematică a atentiei 3.3 2 2 20 .Fixarea nopilor cunostinte si asigurarea posibilitatii de transferfeedback-ului 1.36 22 .6 = =11.15 +1. .x2.5 2 2 2 x+y+z ma(x.24 + 21.3)= = =2. -calcularea mediei aritmetice a doua sau mai multe numere rationale positive..2)= = =1. x n n explicaţia Analiza răspunsuril or Observaţie:Media aritmetică a două numere raţionale este mai mică decât cel mai mare dintre ele si este mai mare decât cel mai mic dintre ele si este egală cu fiecare dintre ele dacă cele două numere sunt egale.3)= 1.36.3 2 2 AM INVATAT -definitia si formula generala de calcul a mediei aritmetice a doua sau mai multe numere rationale positive reusind astfel sa lucreze in totalitate fisele.13 3 3 ma(x. Profesorul va defini :Media aritmetică a două sau a mai multor numere se obţine impărţind suma numerelor la numarul lor.z)= 3 0.y.1.24 2) ma (20. 11.3 + 20 . -formula de calcul a mediei aritmetice.. Exemplu: 1) ma(1. x+y 2 +3 5 Exemplu :ma(2.. -aflarea sumei a doua sau mai multe numere cand cunoastem media lor aritmetica.24.36)= 11.

5. 1.Calculaţi media aritmetică a numerelor : a) 3.Aprecieri Se va face o scurtă recapitulare a noţiunilor dobândite: -cum se calculează media aritmetică a două sau mai multor numere? -ce legături există între media aritmetică calculată pentru două numere si cele două numere? -cum se efectuează împărţirea unei fracţii zecimale la un număr natural? -manual pagina 163 exerciţiile 29.10.7. -se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul orei Conversaţia 5` 2` 1` Conversaţia Aprecieri verbale note Probe orale FIŞĂ DE LUCRU 1.Să se afle x.5(7). 2. d) 0. c) 25. 1. h) 0. g)12.(6). 7.Să se calculeze suma a trei numere dacă media aritmetică a lor este: a) 4. 1.10.2. b) 0.116.1-11.Calculaţi media aritmetică a numerelor: x=(12.0.4.Media aritmetică a trei numere este 3.31+ exerciţiile rămăse din fisă -indicaţii la temă.36.5.2. 0.7.5)*2.7. 4. 2.5 z=11-(0. 0.Aflaţi numerele.Retenţia si transferul 8. 1.30. 30. b) 2.Media aritmetică a trei numere naturale este 18 iar unul din ele este 26. 2.Media aritmetică a numerelor 1.6 mai mic decat al treilea. 3. c) 3.Tema pentru acasă 9.7.15.5 y=(2. 0.9):4+4. 41.7. 5. I)0. 0.3+1. f) 3.9.11.9 si x este 1. e) 3.25.5+2.3.25.Să se afle suma celorlalte două numere. 8.Aflaţi trei numere consecutive a căror medie aritmetică este 19. . 13.5) 6. ştiind că primul este media aritmetică a celorlalte două si că al doilea numar este cu 4.6. 16. 5. 0. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful