PLAN DE LECŢIE

Data : Clasa :a V-a Obiectul :matematica Profesor :CRISAN MARIANA Scoala Gimnaziala Salajeni Tema lectiei:Media aritmetică a două sau mai multe numere Tipul lectie :dobândirea de noi cunoştinţe Obiective operationale: La sfârşitul orei, elevul va fi capabil : • Să cunoască, să scrie, să citească numere raţionale (fracţii zecimale finite, fracţii zecimale periodice ,numere naturale); • Să efectueze calcule conţinând adunări, scăderi, înmulţiri, împarţiri, ridicări la putere cu numere naturale si zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor de adunare si înmulţire; • Să respecte ordinea efectuării operaţiilor; • Să cunoască formula de calcul a mediei aritmetice a două sau a mai multor numere; • Să utilizeze formula de calcul a mediei aritmetice; Obiective specifice lecţiei: a) cognitive: să-şi însuşeasca formula de calcul a mediei aritmetice pentru doua sau mai multe numere; b) formative:să poată determina media aritmetică a doua sau a mai multor numere; c) afective: dezvoltarea dorinţei de a cunoaşte cat mai bine metode de rezolvare aplicând formula de calcul a mediei aritmetice; Metode si procedee: conversaţia euristica, explicaţia, demonsţratia, exerciţiul, observaţia, munca individuala, expunerea, Stiu/Vreu sa stiu/Am invatat ; Resurse: a)materiale: -manual alternativ clasa V,culegere Mate 2000(Anton Negrilă),metodica predarii matematicii în gimnaziu; -cretă albă, colorată,caiete de notiţe,planăe, fişe de lucru; b)umane:-clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare; -activităţi frontale,individuale; c)timp: 1 h;

Informarea elevilor asupra lecţiei noi Explicaţia 5. Profesorul reaminteşte elevilor faptul ca o situaţie problema poate fi transcrisă in limbaj matematic.să reactualizeze modul în care se efectuează adunarea a doua sau mai multor fracţii zecimale finite.Scenariu didactic: Secvenţele lecţiei 1. -verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defaşurarii orei.elev-elev. În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă. -sa transform o fractie ordinara in fractie zecimala si invers. Timp 1` 4` Metode Evaluare Activitate comună Observare sistematică a atenţiei 1. 20’ Munca in echipa Observare sistematică a atentiei . Activitaţi ale lecţiei Resurse -verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog. -verificarea temei elevilor prin sondaj .2 4` conversaţia Aprecieri verbale 4. -ordinea efectuarii operatiilor .utilizând dialogul profesor – elev. -asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfaşurare a orei. de ref. Profesorul va cere elevilor să reamintească ce înseamnă a rezolva o ecuaţie şi să definească soluţia unei ecuaţii.Capterea atenţiei 3. -formula generala de calcul a mediei aritmetice a doua numere. In cadrul orei de astazi vom studia lecţia “Media aritmetică a doua sau mai multor numere” lectie care se va desfasura intr-un mod mai aparte decat celelalte lectii. STIU -calcularea mediei aritmetice a doua numere naturale .Moment organizatoric 2. inlocuind numerele necunoscute cu simboluri.Reactualizarea cunostinţelor Ob.Predarea de noi cunostinte Profesorul face pe tabla tabelul STIU / VREAU SA STIU /AM INVATAT nu inainte de a imparte clasa in grupe de cate 2sau 3 elevi si a distribui fise explicandu-le ce sarcini au de indeplinit .prin confruntarea rezultatelor.

36 22 .5 2 2 2 x+y+z ma(x. -formula de calcul a mediei aritmetice.24.36..3 2 2 20 ..15 +1.z)= 3 0.2 x1 + x 2 + .3>1. xn)= 18` Exerciţii comentate Observare sistematică a atentiei 3.3 40 .24 + 2 3.15.1..3 2 2 AM INVATAT -definitia si formula generala de calcul a mediei aritmetice a doua sau mai multe numere rationale positive reusind astfel sa lucreze in totalitate fisele..y)= ma(x1.1.24 + 21. Profesorul va defini :Media aritmetică a două sau a mai multor numere se obţine impărţind suma numerelor la numarul lor.3 ..36)= 11..y.6 = =11.x2.Fixarea nopilor cunostinte si asigurarea posibilitatii de transferfeedback-ului 1.39 Exemplu: ma(0. Exemplu: 1) ma(1.2 VREAU SA STIU -definitia mediei aritmetice .3 + 20 .24. .6 = = 20.21.2)= = =1. -calcularea mediei aritmetice a doua sau mai multe numere rationale positive. …. 11. -aflarea sumei a doua sau mai multe numere cand cunoastem media lor aritmetica.3 <21.3)= 1. -aflarea unui numar cunoscand celalalt numar si media lor aritmetica.13 3 3 ma(x.24 2) ma (20.5 6.3)= = =2. x+y 2 +3 5 Exemplu :ma(2. x n n explicaţia Analiza răspunsuril or Observaţie:Media aritmetică a două numere raţionale este mai mică decât cel mai mare dintre ele si este mai mare decât cel mai mic dintre ele si este egală cu fiecare dintre ele dacă cele două numere sunt egale. 20.

5.116. 1.9.Media aritmetică a numerelor 1. c) 25.30. 13.15.(6).5(7).Media aritmetică a trei numere este 3. ştiind că primul este media aritmetică a celorlalte două si că al doilea numar este cu 4. 0.5)*2. f) 3. h) 0.Să se afle x. 41.7.25. b) 2. d) 0.2. c) 3. g)12.3. 5.Media aritmetică a trei numere naturale este 18 iar unul din ele este 26.5.10.31+ exerciţiile rămăse din fisă -indicaţii la temă. 0. 0.25.5) 6. 30.5+2. 0.5 z=11-(0. e) 3.1-11.Să se calculeze suma a trei numere dacă media aritmetică a lor este: a) 4.7. 1.Să se afle suma celorlalte două numere. 2. b) 0.Retenţia si transferul 8.5. 7. 2. 4.11.Aflaţi numerele. 1. 2.7.Tema pentru acasă 9.3+1.36. 1.9):4+4.10.9 si x este 1. I)0.7. . 5. 0.6 mai mic decat al treilea.4.Aprecieri Se va face o scurtă recapitulare a noţiunilor dobândite: -cum se calculează media aritmetică a două sau mai multor numere? -ce legături există între media aritmetică calculată pentru două numere si cele două numere? -cum se efectuează împărţirea unei fracţii zecimale la un număr natural? -manual pagina 163 exerciţiile 29.7.6.0. 3.5 y=(2.Calculaţi media aritmetică a numerelor: x=(12. 8.Aflaţi trei numere consecutive a căror medie aritmetică este 19.2.Calculaţi media aritmetică a numerelor : a) 3. 16. -se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul orei Conversaţia 5` 2` 1` Conversaţia Aprecieri verbale note Probe orale FIŞĂ DE LUCRU 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful