PLAN DE LECŢIE

Data : Clasa :a V-a Obiectul :matematica Profesor :CRISAN MARIANA Scoala Gimnaziala Salajeni Tema lectiei:Media aritmetică a două sau mai multe numere Tipul lectie :dobândirea de noi cunoştinţe Obiective operationale: La sfârşitul orei, elevul va fi capabil : • Să cunoască, să scrie, să citească numere raţionale (fracţii zecimale finite, fracţii zecimale periodice ,numere naturale); • Să efectueze calcule conţinând adunări, scăderi, înmulţiri, împarţiri, ridicări la putere cu numere naturale si zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor de adunare si înmulţire; • Să respecte ordinea efectuării operaţiilor; • Să cunoască formula de calcul a mediei aritmetice a două sau a mai multor numere; • Să utilizeze formula de calcul a mediei aritmetice; Obiective specifice lecţiei: a) cognitive: să-şi însuşeasca formula de calcul a mediei aritmetice pentru doua sau mai multe numere; b) formative:să poată determina media aritmetică a doua sau a mai multor numere; c) afective: dezvoltarea dorinţei de a cunoaşte cat mai bine metode de rezolvare aplicând formula de calcul a mediei aritmetice; Metode si procedee: conversaţia euristica, explicaţia, demonsţratia, exerciţiul, observaţia, munca individuala, expunerea, Stiu/Vreu sa stiu/Am invatat ; Resurse: a)materiale: -manual alternativ clasa V,culegere Mate 2000(Anton Negrilă),metodica predarii matematicii în gimnaziu; -cretă albă, colorată,caiete de notiţe,planăe, fişe de lucru; b)umane:-clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare; -activităţi frontale,individuale; c)timp: 1 h;

Profesorul reaminteşte elevilor faptul ca o situaţie problema poate fi transcrisă in limbaj matematic. În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă.Scenariu didactic: Secvenţele lecţiei 1.prin confruntarea rezultatelor. de ref. In cadrul orei de astazi vom studia lecţia “Media aritmetică a doua sau mai multor numere” lectie care se va desfasura intr-un mod mai aparte decat celelalte lectii. -verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defaşurarii orei.Capterea atenţiei 3. -asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfaşurare a orei. -sa transform o fractie ordinara in fractie zecimala si invers.Reactualizarea cunostinţelor Ob. -ordinea efectuarii operatiilor . -formula generala de calcul a mediei aritmetice a doua numere.2 4` conversaţia Aprecieri verbale 4.Moment organizatoric 2. Activitaţi ale lecţiei Resurse -verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog. inlocuind numerele necunoscute cu simboluri. STIU -calcularea mediei aritmetice a doua numere naturale .Predarea de noi cunostinte Profesorul face pe tabla tabelul STIU / VREAU SA STIU /AM INVATAT nu inainte de a imparte clasa in grupe de cate 2sau 3 elevi si a distribui fise explicandu-le ce sarcini au de indeplinit . -verificarea temei elevilor prin sondaj .Informarea elevilor asupra lecţiei noi Explicaţia 5. Profesorul va cere elevilor să reamintească ce înseamnă a rezolva o ecuaţie şi să definească soluţia unei ecuaţii. 20’ Munca in echipa Observare sistematică a atentiei .să reactualizeze modul în care se efectuează adunarea a doua sau mai multor fracţii zecimale finite. Timp 1` 4` Metode Evaluare Activitate comună Observare sistematică a atenţiei 1.elev-elev.utilizând dialogul profesor – elev.

24 2) ma (20.y.39 Exemplu: ma(0.24.5 6.. . ….15 +1. Exemplu: 1) ma(1. 20. -aflarea unui numar cunoscand celalalt numar si media lor aritmetica.3 <21..5 2 2 2 x+y+z ma(x.6 = =11.24 + 21..36. x n n explicaţia Analiza răspunsuril or Observaţie:Media aritmetică a două numere raţionale este mai mică decât cel mai mare dintre ele si este mai mare decât cel mai mic dintre ele si este egală cu fiecare dintre ele dacă cele două numere sunt egale.2 x1 + x 2 + ...2 VREAU SA STIU -definitia mediei aritmetice .3 .Fixarea nopilor cunostinte si asigurarea posibilitatii de transferfeedback-ului 1.24.1.3 40 ..3 2 2 20 .6 = = 20.x2.3)= 1.3>1.3 + 20 . Profesorul va defini :Media aritmetică a două sau a mai multor numere se obţine impărţind suma numerelor la numarul lor. 11.24 + 2 3.3)= = =2.z)= 3 0.21.3 2 2 AM INVATAT -definitia si formula generala de calcul a mediei aritmetice a doua sau mai multe numere rationale positive reusind astfel sa lucreze in totalitate fisele. x+y 2 +3 5 Exemplu :ma(2.36)= 11. -calcularea mediei aritmetice a doua sau mai multe numere rationale positive.36 22 . -aflarea sumei a doua sau mai multe numere cand cunoastem media lor aritmetica. xn)= 18` Exerciţii comentate Observare sistematică a atentiei 3. -formula de calcul a mediei aritmetice.2)= = =1.y)= ma(x1.13 3 3 ma(x.15.1.

e) 3.3+1.Media aritmetică a trei numere naturale este 18 iar unul din ele este 26.5+2.11.7.Aprecieri Se va face o scurtă recapitulare a noţiunilor dobândite: -cum se calculează media aritmetică a două sau mai multor numere? -ce legături există între media aritmetică calculată pentru două numere si cele două numere? -cum se efectuează împărţirea unei fracţii zecimale la un număr natural? -manual pagina 163 exerciţiile 29.Retenţia si transferul 8.116. d) 0.31+ exerciţiile rămăse din fisă -indicaţii la temă.15. 16.6. 13.4. 2.7. 0. 7.9 si x este 1. -se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul orei Conversaţia 5` 2` 1` Conversaţia Aprecieri verbale note Probe orale FIŞĂ DE LUCRU 1.0.3. .5.9):4+4.7.2. 30. g)12. 1. 1. I)0.5) 6. ştiind că primul este media aritmetică a celorlalte două si că al doilea numar este cu 4. c) 25.5.30.5 y=(2.Aflaţi numerele. 2.2.10.Să se calculeze suma a trei numere dacă media aritmetică a lor este: a) 4.Media aritmetică a numerelor 1. 4.(6). 0.1-11. 0. 5. f) 3.36. 0.25.5)*2. 5.25.7.10. 5. b) 0.5(7).6 mai mic decat al treilea.Calculaţi media aritmetică a numerelor: x=(12.5 z=11-(0. b) 2. 0.9.Calculaţi media aritmetică a numerelor : a) 3. 1. 41.Tema pentru acasă 9.Aflaţi trei numere consecutive a căror medie aritmetică este 19.Să se afle x. 3. h) 0.Să se afle suma celorlalte două numere. 8. 1. c) 3.Media aritmetică a trei numere este 3.7. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful