Sunteți pe pagina 1din 47

CHESTIONAR PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE, SEMESTRUL 1 LA ANATOMIA SISTEMIC A OMULUI PENTRU FACULTATEA MEDICIN GENERAL Controlul cuno tin

elor practice I. Din osteologie responden ii vor demonstra: 1. Exemple de oase tubulare. 2. Exemple de oase plate. 3. Exemple de oase spongioase. 4. Exemple de oase pneumatice. 5. Exemple de oase sesamoide. 6. Exemple de oase monoepifizare. 7. Por iunile oaselor tubulare lungi. 8. P r ile componente ale vertebrelor. 9. Vertebrele cervicale I i II. 10. Vertebrele cervicale VI i VII. 11. Vertebrele toracice I, X, XI i XII. 12. Vertebrele lombare. 13. Pozi ia anatomic a vertebrelor. 14. Pozi ia anatomic a sacrului. 15. Curburile coloanei vertebrale. 16. Forma iunile osoase din regiunea coloanei vertebrale, palpabile pe viu. 17. Pozi ia anatomic a coastelor. 18. Coastele I, II, XI i XII. 19. Pozi ia anatomic a sternului. 20. Unghiul sternal (Louis). 21. Arcul costal. 22. Unghiul infrasternal. 23. Unghiul costoxifoidian. 24. Reperele osoase ale toracelui. 25. Oasele membrului toracic. 26. Pozi ia anatomic a oaselor centurii scapulare. 27. Elementele descriptive ale scapulei. 28. Elementele descriptive ale claviculei. 29. Componentele scapulei i claviculei, palpabile pe viu. 30. Radiograme ale oaselor centurii scapulare. 31. Pozi ia anatomic a humerusului. 32. Elementele descriptive ale humerusului. 33. Elementele humerusului, palpabile pe viu. 34. Radiograme ale humerusului. 35. Oasele antebra ului. 36. Pozi ia anatomic a oaselor antebra ului. 37. Elementele oaselor antebra ului, palpabile pe viu. 38. Radiograme ale oaselor antebra ului. 39. Oasele minii. 40. Oasele carpiene. 41. Oasele metacarpiene. 42. Elementele scheletului minii, palpabile pe viu. 43. Oasele membrului pelvin. 44. Oasele pelvisului.

45. Pozi ia anatomic a coxalului. 46. Por iunile coxalului. 47. Elemente descriptive ale coxalului. 48. Pozi ia anatomic a pelvisului. 49. Pelvisul mare. 50. Pelvisul mic. 51. Promontoriul. 52. Linia terminal . 53. Apertura superioar a pelvisului. 54. Apertura inferioar a pelvisului. 55. Punctele pelviometrice, palpabile pe viu. 56. Dimensiunile pelvisului. 57. Pozi ia anatomic a femurului. 58. Elementele descriptive ale femurului. 59. Elementele femurului, palpabile pe viu. 60. Radiograme ale femurului. 61. Oasele gambei. 62. Pozi ia anatomic a oaselor gambei. 63. Elementele oaselor gambei, palpabile pe viu. 64. Elementele descriptive ale tibiei. 65. Radiograme ale oaselor gambei. 66. Oasele piciorului. 67. Oasele tarsiene. 68. Pozi ia anatomic a calcaneului. 69. Oasele metatarsiene. 70. Elementele scheletului piciorului, palpabile pe viu. 71. Bol ile piciorului. 72. Oasele craniului cerebral. 73. Elementele oaselor craniul cerebral, palpabile pe viu. 74. Oasele craniului facial. 75. Elementele craniului facial, palpabile pe viu. 76. Por iunile osului frontal. 77. Por iunile osului etmoid. 78. Por iunile osului sfenoid. 79. Por iunile osului occipital. 80. Por iunile osului temporal. 81. Por iunile maxilei. 82. Por iunile osului palatin. 83. Por iunile mandibulei. 84. Linia limitrof dintre bolta i baza craniului. 85. Localizarea fontanelelor la nou-n scut. 86. Fosele (etajele) endobazei craniului. 87. Elementele descriptive din fosa anterioar a craniului. 88. Elementele descriptive din fosa medie a craniului. 89. Elementele descriptive din fosa posterioar a craniului. 90. Baza extern a craniului. 91. Fosele craniului facial. 92. Comunic rile fosei pterigopalatine. 93. Pere ii orbitei i oasele, care-i formeaz . 94. Comunic rile orbitei. 95. Pere ii cavit ii nazale i oasele, care-i formeaz . 96. Sinusurile paranazale, comunic rile lor.

97. Comunic rile cavit ii craniului. 98. Punctele craniometrice. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. II. Din forma iunile, studiate n cadrul artrosindesmologiei studen ii vor demonstra: Exemple de sinfibroze (sindesmoze). Exemple de sincondroze. Exemple de sinostoze. Exemple de hemiartroze. Exemple de articula ii uniaxiale. Articula ii trohoide (ginglim). Articula ii trohleare (cilindrice). Articula ii elicoidale (cohleare, n melc). Exemple de articula ii biaxiale. Articula ii condilare. Articula ii elipsoidale. Articula ii selare (n a). Exemple de articula ii pluriaxiale. Articula ii sferoidale. Articula ii cotilice. Articula ii plane. Exemple de amfiartroze. Exemple de articula ii simple. Exemple de articula ii compuse. Exemple de articula ii complexe. Exemple de articula ii combinate. Articula iile coloanei vertebrale. Discurile intervertebrale. Ligamentele coloanei vertebrale. Ligamentele articula iilor coloanei vertebrale cu craniul. Radiograme ale coloanei vertebrale. Suturile craniului. Articula ia temporomandibular . Radiograme ale craniului. Articula iile coastelor cu vertebrele. Articula iile coastelor cu sternul. Radiograme ale oaselor i articula iilor toracelui. Articula ia sternoclavicular . Articula ia acromioclavicular . Ligamentele proprii ale scapulei. Fe ele articulare ale articula iei scapulohumerale. Labrul glenoidal. Tendonul capului lung al bicepsului i teaca lui sinovial . Mi c rile n articula iea scapulohumeral . Radiograme ale articula iei scapulohumerale. Fe ele articulare ale articula iei cotului. Ligamentele articula iei cotului. Func iile articula iei cotului. Radiograme ale articula iei cotului. Articula iile oaselor antebra ului. Fe ele articulare ale articula iilor oaselor antebra ului. Fe ele articulare ale articula iei radiocarpiene. Ligamentele articula iei radiocarpiene.

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Ligamentele articula iilor minii. Radiograme ale articula iei radiocarpiene i ale articula iilor minii. Articula iile pelvisului. Ligamentele pelvisului. Orificiile sciatice. Orificiul, delimitat de an ul obturator i membrana omonim . Radiograme ale oaselor i articula iilor pelvisului. Fe ele articulare ale articula iei coxofemurale. Labrul acetabular. Ligamentele articula iei coxofemurale. Func iile articula iei coxofemurale. Radiograme ale articula iei coxofemurale. Pozi ia anatomic a articula iei genunchiului. Fe ele articulare ale articula iei genunchiului. Elementele auxiliare ale articula iei genunchiului. Func iile articula iei genunchiului. Radiograme ale articula iei genunchiului. Articula iile oaselor gambei. Fe ele articulare ale articula iei talocrurale. Ligamentele articula iei talocrurale. Func iile articula iei talocrurale. Radiograme ale articula iei talocrurale. Articula ia mediotarsian (Chopart). Ligamentul cheie al articula iei lui Chopart. Articula iile tarsometatarsiene (Lisfranc). Radiograme ale oaselor i articula iilor piciorului. Elementele articula iei temporomandibulare, palpabile pe viu. Elementele articula iilor membrului superior, palpabile pe viu. Elementele articula iilor membrului inferior, palpabile pe viu.

III. La miologie responden ii vor demonstra: 1. Dispozitivele auxiliare ale mu chilor. 2. Mu chii superficiali ai spatelui. 3. Mu chii profunzi ai spatelui. 4. Triunghiul lombar (Petit). 5. Spa iul (patrulaterul) lombar (Grynfeld-Lesgaft). 6. Fasciile spatelui. 7. Elementele musculare din regiunea spatelui, care pot fi supuse inspec iei sau palpa iei pe viu. 8. Mu chii toracelui. 9. Diafragma. 10. Por iunile diafragmei. 11. Fasciile toracelui. 12. Mu chii toracelui, explorabili pe viu. 13. Mu chii abdomenului. 14. Teaca mu chiului rect abdominal. 15. Liniile arcuat i semilunar . 16. Linia alb . 17. Intersec iunile tendinoase ale m. rectus abdominis. 18. Fasciile abdomenului. 19. Canalul inghinal. 20. Pere ii i orificiile canalului inghinal. 21. Mu chii i forma iunile topografice ale abdomenului, explorabile pe viu.

22. Mu chii centurii scapulare. 23. Mu chii i forma iunile topografice din regiunea um rului, explorabile pe viu. 24. Mu chii bra ului. 25. Capetele bicepsului brahial. 26. Aponeuroza bicepsului brahial. 27. Grupele de mu chi ai antebra ului. 28. Mu chii anteriori ai antebra ului. 29. Mu chii posteriori ai antebra ului. 30. Mu chii, care efectueaz flexia antebra ului. 31. Mu chii, care efectueaz extensia antebra ului. 32. Grupele de mu chi ai minii. 33. Mu chii palmari ai minii. 34. Mu chii dorsali ai minii. 35. Pere ii i aperturile cavit ii axilare. 36. Orificiile trilater i patrulater. 37. Triunghiurile peretelui anterior a cavit ii axilare. 38. Canalul humeromuscular. 39. an urile bicipitale. 40. Fosa cubital . 41. Canalul supinator. 42. an urile de pe fa a anterioar a antebra ului. 43. Spatiul celular Parona (Pirogov). 44. Canalul carpal. Canalele radial i ulnar al carpului. 45. Aponeuroza palmar . 46. Canalele osteofibroase i tecile sinoviale ale tendoanelor flexorilor minii i degetelor. 47. Canalele osteofibroase i tecile sinoviale de pe fa a dorsal a gtului minii. 48. Mu chii i elementele topografice din regiunea axilei, explorabile pe viu. 49. Mu chii i elementele topografice din regiunea bra ului, vizibile i palpabile pe viu. 50. Mu chii i elementele topografice din regiunea antebra ului, explorabile pe viu. 51. Mu chii i elementele topografice din regiunea minii, explorabile pe viu. 52. Mu chii interni ai bazinului. 53. Mu chii din regiunea fesier . 54. Grupele de mu chi ai coapsei. 55. Mu chii anteriori ai coapsei. 56. Capetele m. quadriceps femoris. 57. Mu chii mediali ai coapsei. 58. Mu chii posteriori ai coapsei. 59. Mu chii anteriori ai gambei. 60. Mu chii laterali ai gambei. 61. Mu chii posteriori ai gambei. 62. Mu chii, care efectueaz flexia gambei. 63. Mu chii dorsali ai piciorului. 65. Mu chii plantari ai piciorului. 66. Mu chii, care sus in bol ile piciorului. 67. Orificiile supra- i infrapiriform. 68. Lacunele muscular i vascular . 69. Triunghiul femural (Scarpa). 70. Inelul femural. 71. Pere ii i orificiile canalului femural. 72. Fosa oval (hiatul safen). 73. Canalul obturator. 74. Canalul adductor (Hunter).

Canalul cruropopliteu (Gruber). Fosa poplitee. Canalul cruropopliteu. Canalele musculofibulare. an urile plantare. Fascia lat a coapsei. Tractul iliotibial. Fasciile gambei i ale piciorului i derivatele lor. Canalul lui Pirogov. Aponeuroza plantar . Canalele osteofibroase i tecile sinoviale din regiunea gleznei i a piciorului. Repere musculare la nivelul fesei. Mu chii anteriori ai coapsei, explorabili pe viu. Mu chii posteriori ai coapsei, palpabili pe viu. Fosa poplitee pe viu. Forma iunile musculare, explorabile pe viu la nivelul gambei. Elementele musculare i topografice din regiunea articula iei talocrurale (gtul piciorului) i a piciorului, palpabile pe viu. 92. Grupele de mu chi ai gtului. 93. Mu chii, nsera i pe osul hioid. 94. Mu chii profunzi ai gtului. 95. Mu chii scaleni. 96. Triunghiurile gtului. 97. Triungiul arterei linguale (Pirogov). 98. Mu chii i forma iunile topografice din regiunea gtului, explorabile pe viu. 99. Mu chii mimici ai fe ei. 100. Mu chii masticatori. 101. .Repere musculare din regiunea capului, explorabile pe viu. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. CONTROLUL CUNO TIN ELOR TEORETICE Anatomia omului ca disciplin i ramurile ei. Evolu ia istoric a anatomiei. Originea cuno tin elor anatomice. Anatomia n antichitate. Anatomia n evul mediu. Rolul Rena terii n dezvoltarea anatomiei. Leonardo da Vinci i bazele anatomiei moderne. Andreas Vesalius i anatomia modern . William Harvey i descoperirea circula iei sngelui. Marcello Malpighi i nceputurile anatomiei microscopice. 6. Dezvoltarea anatomiei n secolele XVIII-XX. 7. Metodele tradi ionale i contemporane de explorare, utilizate n anatomia omului. 8. No iuni generale despre structura corpului uman. Organismul i elementele lui constitutive esuturi, organe sisteme de organe, aparate. 9. Integritatea organismului. Organismul uman i mediul ambiant. 10. Etapele principale de ontogenez a organismului uman. Cre terea i dezvoltarea lui n perioada antenatal (intrauterin ). 11. Cre terea i dezvoltarea organismului uman n perioada postnatal (extrauterin ). 12. No iuni generale despre norm , variante ale normei, anomalii i importan a lor aplicativ . 13. Aspecte ponderale, de statur i suprafa a corpului omenesc. 14. Propor iile corpului. No iuni despre modul. Punctele antropometrice principale. 15. Tipurile constitu ionale, importan a aplicativ a informa iilor privind tipologia. 16. Elementele de orientare ale corpului omenesc, utilizarea lor n studiul anatomiei i prac tica medical . 17. Limbajul anatomic. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

I. Aparatul de sus inere i mi care, generalit i. Aparatul de sus inere i mi care componente, rol func ional. Osul n calitate de organ. structura osului, periostul. Func iile oaselor. Clasificarea oaselor (dup form , localizare n corp, structur , dezvoltare). Particularit ile structurale ale scheletului membrelor superioare i inferioare, importan a lor aplicativ . Particularit ile structurale ale oaselor craniului, valoarea lor aplicativ . Oase sesamoide, vormiene, fonticulare (particularit i structurale, localizare, importan aplicativ ). Articula iile oaselor no iuni generale, clasificare. Sinartrozele caracteristica general , variet i. Diartrozele caracteristic general , elementele lor principale i auxiliare. Diartrozele simple, compuse, complexe, combinate. Articula iile uni-, bi- i pluriaxiale, variet i. Biomecanica articula iilor (no iuni generale). Factorii, care contribuie la modelarea fe elor articulare. Factorii, care influin iaz gradul de mobilitate a articula iilor. Structura mu chilor. Mu chiul ca organ. Clasificarea mu chilor (n dependen de form , topografie, structur , origine, func ii). Dispozitivele auxiliare ale mu chilor. Particularit ile structurale ale fasciilor. Rolul fasciilor n activitatea mu chilor. No iuni despre prghii i func iile mu chilor. ncruci area mu chilor. Lan uri musculare. Asem n ri i deosebiri n structura i activitatea mu chilor membrelor superioare i inferioare. Influen a func iei asupra structurii oaselor, articula iilor i mu chilor. Elemente de static i dinamic ale corpului uman, rolul amortizator al unor forma iuni. No iuni despre centrul de gravita ie a corpului. II. Sistemul osos (osteologie special ). Vertebrele pozi ie anatomic , structur general . Vertebrele cervicale particularit i structurale generale i individuale. Vertebrele toracice particularit i structurale, regionale i individuale. Vertebrele lombare particularit i structurale regionale. Sacrul i coccisul pozi ie anatomic , structur , func ii. Sternul i coastele pozi ie anatomic , structur , func ii. Oasele centurii scapulare pozi ie anatomic , structur , func ii. Humerusul pozi ie anatomic , structur , func ii. Oasele antebra ului pozi ie anatomic , structur , func ii. Oasele minii topografie, structur , func ii. Coxalul pozi ie anatomic , structur , func ii. Femurul pozi ie anatomic , structur , func ii. Oasele gambei pozi ie anatomic , structur , func ii. Oasele piciorului topografie, structur , func ii. Craniul componente, compartimente, rol func ional. Aplicabilitatea informa iilor despre structura craniului. Frontalul a ezare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional, considera iuni clinice. Osul sfenoid situare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional. Osul occipital amplasare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional. Osul parietal a ezare, pozi ie anatomic , structur , rol func ional.

20. Osul etmoid situare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional. Importan clinic a celulelor etmoidale. 21. Osul temporal - amplasare, pozi ie anatomic , compartimente, rol func ional. Aspecte clinice cu privire la por iunile temporalului. 22. Solzul temporalului fe e, structur , func ii. Por iunea timpanic a temporalului structur , func ii. 23. Stnca temporalului fe e, margini, structur , rol func ional. 24. Canalele i cavit ile osului temporal localizare, con inut. 25. Maxila - a ezare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional. Morfologia maxilei sub aspect clinic. 26. Osul palatin - situare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional. 27. Oasele mici ale craniului facial (vomerul, cornetul nazal inferior, oasele lacrimal, nazal, zigomatic) i hioidul distribuire, structur , rol func ional. 28. Mandibula - a ezare, pozi ie anatomic , por iuni, structur , rol func ional. 29. Topografia bol ii craniului, linia limitrof care o separ de baz . Aspecte antropometrice i clinice privind bolta craniului. 30. Topografia exobazei craniului, rolul orificiilor i canalelor de pe ea. 31. Topografia endobazei craniului, rolul orificiilor i canalelor de pe ea. 32. Orbita pozi ie, pere i, comunic ri i rolul lor. 33. Cavitatea nazal pozi ie, pere i, compartimente, comunic ri. Importan a clinic a informa iilor despre morfologia cavit ii nazale. 34. Palatul dur pozi ie, structur . 35. Fosele temporal , infratemporal , pterigopalatin pozi ie, pere i, comunic ri i rolul lor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. III. Leg turile dintre oase (artrosindesmologie special ). Articula iile oaselor craniului structur , mu chii care le influen eaz , mi c ri. Articula iile vertebrelor structur , mu chii care le influen eaz , mi c ri. Coloana vertebral n ansamblu, mi c rile coloanei vertebrale. Articula iile coastelor cu vertebrele i cu sternul structur , mu chii care le influen eaz , mi c ri. Toracele n ansamblu, excursiunile lui i mu chii care le produc. Articula iile oaselor centurii scapulare structur , mi c ri, mu chii care le produc. Articula ia um rului structur , mi c ri, mu chii care le produc. Articula ia cotului structur , mi c ri, mu chii care le produc. Unirile oaselor antebra ului - structur , mi c ri, mu chii care le produc. Articula ia radiocarpian - structur , mi c ri, mu chii care le produc. Articula iile oaselor minii clasificare, mi c ri. Articula iile oaselor centurii membrului inferior structur , mi c ri. Bazinul n ansamblu pere i, compartimente, aperturi, orificii. Dimensiunile bazinului feminin, importan aplicativ . Articula ia coxofemural structur , mi c ri, mu chii care le produc. Articula ia genunchiului - structur , mi c ri, mu chii care le produc. Unirile oselor gambei structur . Articula ia talocrural - structur , mi c ri, mu chii care le produc. Articula iile oaselor piciorului - structur , mu chii care le influen eaz , mi c ri. Piciorul n ansamblu. Bol ile piciorului, aspecte clinice. Valoarea clinic a informa iilor privind morfologia articula iilor. V. Sistemul muscular (miologie special ). Mu chii superficiali i fasciile spatelui structur , topografie, func ii. Mu chii profunzi ai spatelui - structur , topografie, func ii. Mu chii i fasciile toracelui clasificare, structur , topografie, func ii.

Diafragma structur , topografie, func ii. Regiuni vulnerabile ale diafragmei, importan aplicativ . 5. Mu chii i fasciile abdomenului clasificare, structur , topografie, func ii. 6. Linia alb i teaca mu chiului rect abdominal structur , topografie, aspecte clinice. 7. Locurile slabe din peretele anterior al abdomenului, importan clinic . 8. Canalul inghinal pere i, orificii, con inut, semnifica ie aplicativ . 9. Ac iunea de totalitate a mu chilor abdominali (influen asupra coloanei vertebrale, presa abdominal etc.). 10. Mu chii superficiali ai gtului i mu chii insera i pe osul hioid structur , topografie, func ii. 11. Mu chii profunzi ai gtului structur , topografie, func ii. 12. Fasciile gtului structur , topografie. Spa iile interfasciale ale gtului, importan a lor clinic . 13. Topografia gtului (regiuni, triunghiuri, spa ii). 14. Mu chii capului clasificare. Mu chii mimici structur , topografie, func ii. 15. Mu chii masticatori structur , topografie, func ii. Biomecanica articula iei temporomandibulare. 16. Fasciile capului structur , topografie. Spa iile interfasciale ale capului. 17. Mu chii centurii scapulare structur , topografie, func ii. 18. Mu chii bra ului - structur , topografie, func ii. 19. Mu chii antebra ului, grupul anterior - structur , topografie, func ii. 20. Mu chii antebra ului, grupul posterior - structur , topografie, func ii. 21. Mu chii minii - structur , topografie, func ii. 22. Fasciile membrului superior - structur , topografie, func ii. 23. Topografia regiunii axilare (fosa, cavitatea, pere ii, orificiile, con inutul). 24. Topografia bra ului i a regiunii cubitale. 25. Topografia antebra ului i a minii. 26. Canalele osteofibroase ale minii. 27. Tecile sinoviale ale tendoanelor mu chilor membrului superior. 28. Mu chii interni ai bazinului - structur , topografie, func ii. 29. Mu chii externi ai bazinului - structur , topografie, func ii. 30. Mu chii coapsei clasificare, structur , topografie, func ii. 31. Mu chii gambei clasificare, structur , topografie, func ii. 32. Mu chii piciorului clasificare, structur , topografie, func ii. 33. Elementele active i pasive cu rol de fortificare a bol ilor piciorului. 34. Fasciile membrului inferior - structur , topografie, derivate. 35. Canalele osteofibroase i tecile sinoviale ale membrului inferior. 36. Forma iunile topografice din regiunea pelvisului orificiile supra- i infrapiriform, canalul obturator, lacunele muscular i vascular pere i i con inut. 37. Topografia coapsei i a fosei poplitee. 38. Topografia gambei i a piciorului. 39. Dinamica coloanei vertebrale i a coastelor. 40. Dinamica capului. 41. Dinamica centurii scapulare i a bra ului. 42. Dinamica antebra ului i a minii. 43. Dinamica membrului inferior. 44. Mersul specificul i organizarea mersului, particularit ile lui de vrst . 45. Aplicabilitatea informa iilor privind structura, topografia i func iile mu chilor. 4. VI. Dezvoltarea i anomaliile de dezvoltare ale organelor aparatului de sus inere i mi care. 1. No iuni generale despre dezvoltarea oaselor i anomaliile lor. 2. Legit ile dezvolt rii sistemului osos i ale proceselor de osificare. 3. Dezvoltarea vertebrelor. Variante i anomalii de dezvoltare a vertebrelor.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dezvoltarea coastelor i a sternului. Variante i anomalii de dezvoltare a coastelor i a sternului. Dezvoltarea oaselor membrului superior. Variante i anomalii de dezvoltare a oaselor membrului superior. Dezvoltarea oaselor membrului inferior. Variante i anomalii de dezvoltare a oaselor membrului inferior. Dezvoltarea oaselor craniului cerebral. Variante i anomalii de dezvoltare a oaselor craniului cerebral. Dezvoltarea oaselor craniului facial. Variante i anomalii de dezvoltare a oaselor craniului facial. Dezvoltarea leg turilor dintre oase, variante i anomalii. Dezvoltarea mu chilor, no iuni generale. Dezvoltarea mu chilor trunchiului. Dezvoltarea diafragmei, anomalii. Dezvoltarea mu chilor membrelor superioare i inferioare. Dezvoltarea mu chilor capului. Variante i anomalii de dezvoltare a mu chilor trunchiului, capului i membrelor. i de sex ale organelor aparatului de sus inere i mi care. Influen a factorilor interni i externi asupra structurii oaselor. Structura oaselor n dependen de munca fizic i sport. Particularit i de vrst i de sex n structura oaselor. Particularit i de vrst ale coloanei vertebrale. Particularit i de vrst i de sex ale pelvisului. Craniul nou-n scutului i transform rile lui postnatale. Particularit i de vrst i de sex ale craniului. Particularit i individuale ale craniului. Fa a, elementele care determin particularit ile ei individuale. Formarea fe ei i etapele ei. Particularit i de vrst ale articula iilor. Anatomia de vrst a mu chilor. Particularit i de vrst i de sex ale regiunilor slabe din peretele anterior al abdomenului. Valoarea informa iilor despre particularit ile individuale, de vrst i de sex pentru practica medical .

VII. Particularit i individuale, de vrst 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

VIII. Elemente de anatomie pe viu a aparatului de sus inere i mi care. inuta, tipurile ei, factorii care o determin i caracteristica lor. Habitusul. Palparea pe viu a vertebrelor i stabilirea localiz rii lor n coloana vertebral utiliznd puncte i linii de identificare, importan aplicativ . Palparea pe viu a coastelor, sternului i a spa iilor intercostale. Stabilirea localiz rii coastelor pe viu, importan aplicativ . Reperele osoase ale toracelui, importan aplicativ . Coloana vertebral n imagine radiologic . Toracele n imagine radiologic . Forma iunile craniului, palpabile pe viu (repere osoase ale capului), importan aplicativ . Craniul n imagine radiologic . Particularit i individuale de form i dimensiuni ale craniului, care pot fi depistate pe viu. Repere osoase ale gtului, importan aplicativ . Forma iunile osoase ale membrului superior, palpabile pe viu (repere osoase ale membrului superior), importan aplicativ . Oasele membrului superior n imagine radiologic .

14. Regiunile de palpare pe viu ale unor forma iuni ale scheletului membrului inferior (repere osoase ale membrului inferior), importan aplicativ . 15. Repere osoase ale pelvisului, importan aplicativ . 16. No iuni generale de pelvimetrie intern i extern . 17. Scheletul membrului inferior n imagine radiologic . 18. Explorarea pe viu a articula iilor. No iuni generale despre punc ii articulare, artroscopie, goiniometrie, importan aplicativ . 19. Articula iile coloanei vertebrale n imagine radiologic . 20. Articula iile coastelor n imagine radiologic . 21. Articula iile oaselor centurii scapulare n imagine radiologic . 22. Articula ia um rului n imagine radiologic . 23. Articula ia cotului i articula iile oaselor antebra ului n imagine radiologic . 24. Articula ia radiocarpian i articula iile minii n imagine radiologic . 25. Articula iile pelvisului n imagine radiologic . 26. Articula ia coxofemural n imagine radiologic . 27. Articula ia genunchiului n imagine radiologic . 28. Articula ia talocrural n imagine radiologic . 29. Articula iile piciorului n imagine radiologic . 30. Repere musculare ale membrului superior. 31. Repere musculare ale membrului inferior. 32. Repere musculare ale toracelui. 33. Liniile conven ionale de orientare pe pere ii toracelui, importan aplicativ . 34. Repere musculare i osoase ale peretelui anterolateral al abdomenului. 35. Proiec ia i explorarea pe viu a zonelor slabe din peretele abdominal, importan aplicativ . IX. Formularea defini iilor, explicarea unor no iuni sau termeni privind aparatul de sus inere i mi care. 1. Anatomia omului. 2. Anatomie sistemic (descriptiv ). 3. Anatomie func ional . 4. Anatomie topografic (regional ). 5. Anatomie artistic (plastic ). 6. Anatomie comparat (comparativ ). 7. Anatomie macroscopic . 8. Anatomie microscopic . 9. Anatomie macromicroscopic . 10. Anatomie clinic . 11. Anatomie pe viu. 12. Anatomie a dezvolt rii. 13. Anatomie a vrstelor (ilikianatomie). 14. Nomenclatur anatomic . 15. Pozi ie anatomic principal . 16. Filogenez . 17. Ontogenez . 18. Sclerotom. 19. Miotom. 20. Anomalie de dezvoltare, malforma ie. 21. Osteon. 22. Osteologie. 23. Osteogenez . 24. Centri de osificare. 25. Oase primare. 26. Oase secundare.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Periost, endost. Pericondru. Antropometrie. Craniometrie. Puncte craniometrice. Indice cranian longitudinal. Indice cranian vertical. Indice facial. Pelvimetrie. Ax conductoare a bazinului. Artrologie. Sindesmologie. Sinfibroze. Sincondroze. Sinostoze. Sinsarcoze. Amfiartroze. Articula ii simple. Articula ii compuse. Articula ii complexe. Articula ii combinate. Complex solidar al minii. Complex solidar al piciorului. Miologie. Mu chi antagoni ti. Mu chi sinergi ti. Sec iune transversal anatomic i fiziologic a mu chilor. Schelet moale. Nod fascial. Centru de gravita ie a corpului uman.

X. Enumerare de forma iuni ale aparatului de sus inere i mi care. 1. Por iunile unui os tubular lung. 2. Por iunile unui os metacarpian (metatarsian). 3. Segmentele coloanei vertebrale. 4. P r ile componente ale unei vertebre. 5. P r ile componente ale sternului. 6. P r ile unei coaste. 7. Oasele craniului cerebral. 8. Oasele craniului facial. 9. Por iunile osului frontal. 10. Por iunile osului occipital. 11. Por iunile osului sfenoid. 12. Por iunile osului temporal. 13. Por iunile maxilei. 14. Oasele, care constituie pere ii orbitei. 15. Oasele, care constituie pere ii cavit ii nazale. 16. Fe ele corpului maxilei. 17. Apofizele maxilei. 18. Fe ele stncii temporalului. 19. Orificiile i canalele din fosa cranian anterioar . 20. Orificiile i canalele din fosa cranian medie.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. XI. 1. 2.

Orificiile i canalele din fosa cranian posterioar . Comunic rile orbitei. Comunic rile cavit ii nazale. Comunic rile fosei pterigopalatine. Oasele centurii scapulare i ale membrului superior liber. Oasele centurii pelviene i ale membrului inferior liber. Tipurile de leg turi din cadrul coloanei vertebrale. Tipuri de diartroze uniaxiale. Tipuri de diartroze pluriaxiale. Diartrozele complexe. Diartrozele combinate. Diartrozele sferoidale. Diartrozele elipsoidale. Diartrozele cilindrice. Diartrozele trohleare. Articula iile cu ligamente intraarticulare. Variantele de form a mu chilor. Elementele auxiliare ale mu chilor. Mu chii, care flexeaz coloana vertebral . Mu chii, care redreseaz coloana vertebral . Mu chii, participan i la inspira ie. Mu chii, participan i la inspira ia for at . Mu chii, participan i la exspira ia for at . Mu chii, care formeaz presa abdominala. Regiunile slabe din peretele anterior al abdomenului. Mu chii cu origine sau inser ie pe scapul . Mu chii flexori ai antebra ului. Mu chii extensori ai antebra ului. Tendoanele de pe fa a ventral a carpului. Tecile sinoviale din regiunea carpului. Forma iunile topografice ale membrului superior. Mu chii flexori ai coapsei. Mu chii extensori ai coapsei. Mu chii fortificatori ai bol ilor piciorului. Forma iunile topografice din regiunea coapsei. Forma iunile topografice de pe gamb i picior. Tecile sinoviale de pe gamb i picior. Mu chii, lega i de osul hioid. Mu chii, care mi c mandibula. Fasciile trunchiului. Fasciile membrului superior. Fasciile membrului inferior. Fasciile capului. Fasciile gtului. Spa iile interfasciale din regiunea capului. Spa iile interfasciale din regiunea gtului. Triunghiurile gtului. Spa iile intermusculare din regiunea gtului. Reprezentare grafic a clasific rii i structurii unor forma iuni ale aparatului de sus inere i mi care. Clasificarea oaselor. Schema osteonului.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Por iunile oaselor tubulare lungi. Elementele principale ale unei diartroze. Elementele auxiliare ale diartrozelor. Clasificarea leg turilor dintre oase. Clasificarea sinartrozelor. Clasificarea diartrozelor. Clasificarea mu chilor. Teaca mu chiului rect al abdomenului. Triunghiurile gtului. Fasciile gtului. Orificiile trilater i patrulater. Structura tecilor osteofibroase i sinoviale n sec iune transversal . Tecile sinoviale ale minii (fa a palmar ). Tecile sinoviale ale minii (fa a dorsal ). Lacunele muscular i vascular .

CHESTIONAR PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE, SEMESTRUL 2 LA ANATOMIA SISTEMIC A OMULUI PENTRU FACULTATEA MEDICIN GENERAL I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. No iuni generale

Viscerele defini ie, aspecte morfologice i rol func ional Clasificarea viscerelor n dependen de dezvoltare, topografie, structur i func ii No iuni generale despre norma, variantele i anomaliile viscerelor Viscerele i tipurile constitu ionale ale corpului uman Principiile generale de structur a organelor cavitare Particularit ile structurale ale organelor parenchimatoase Tunicile seroase strucur general , particularit i regionale i rol func ional Sistemul digestiv caracteristic general , componente, rol func ional Tubul digestiv i por iunile lui Intestinul primar defini ie, segmente i derivate Structura general a pere ilor tubului digestiv Tunica mucoas a tubului digestiv, structura ei general Particularit ile regionale ale mucoasei tubului digestiv Structura general a tunicii musculare a tubului digestiv Particularit ile regionale ale tunicii musculare a tubului digestiv Tunicile adventi ial i seroas a tubului digestiv, particularit i regionale i rol func ional Glandele digestive clasificare, structur , func ii Forma iunile limfoide ale tubului digestiv Sistemul respirator caracteristic general , componente, rol func ional Structura pere ilor c ilor respiratoare, determinat de func iile lor Particularit ile morfologice regionale ale c ilor respiratoare Forma iunile limfoide ale c ilor respiratoare Schema general a circula iei sangvine Aparatul urogenital caracteristic general , clasificare, rol func ional Structura general a c ilor urinare Particularit i regionale n structura pere ilor c ilor urinare Forma iunile anatomice, menite s mpiedice refluxul renal Caracteristica general a glandelor endocrine particularit i structurale i func ii Clasificarea glandelor endocrine Rolul sistemului nervos n organism Clasificarea sistemului nervos dup criterii topografice i morfofunc ionale Structura general a sistemului nervos central. Substan a alb i substan a cenu ie Tipurile de neuroni i caracteristica lor morfofunc ional Arcul reflex ca unitate morfofunc ional de baz a sistemului nervos. Arcuri reflexe simple i complexe Forma ia reticular a m duvei spin rii i a trunchiului cerebral caracteristic morfologic i func ional Sistemul limbic forma iuni componente, caracteristic morfologic i func ional C ile de conducere ale sistemului nervos central no iuni generale, componente Lichidul cerebrospinal, compozi ie, produc ie, circula ie, rol func ional II. Anatomia particular a sistemului digestiv

1. 2.

Cavitatea bucal pere i, compartimente, comunic ri Vestibulul bucal. Buzele i obrajii, structur i topografie

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Din ii structur general , fixare Clasificarea din ilor Anatomia particular a din ilor permanen i Articula ia din ilor Formulele din ilor permanen i Terminii de erup ie a din ilor permanen i Particularit ile structurale ale din ilor deciduali Terminii erup iei i formulele din ilor deciduali Limba conforma ie extern , por iuni Limba structur intern , func ii Mu chii extrinseci ai limbii structur , topografie, func ii Amigdalele lingval i palatine conforma ie extern , topografie, structur , func ii Glandele salivare clasificare, structur general , func ii Glanda parotid structur , topografie, func ii Glanda submandibular structur , topografie, func ii Glanda sublingval structur , topografie, func ii Glandele salivare mici localizare, func ii Bolta palatin conforma ie extern , por iuni Palatul moale structur , func ii Mu chii palatului moale structur , topografie, func ii Faringele topografie, compartimente, comunic ri, func ii Structura pere ilor faringelui i particularit ile ei regionale, determinate de func ie Mu chii faringelui structur , topografie, func ii Degluti ia. Forma iunile anatomice, antrenate n degluti ie i rolul lor func ional Esofagul conforma ie extern , topografie, func ii Esofagul structur a pere ilor, particularit i regionale ngust rile func ionale i anatomice ale esofagului, localizare, importan aplicativ Stomacul conforma ie extern , topografie, func ii Por iunile anatomice i radioanatomice ale stomacului Raporturile stomacului cu peritoneul, ligamentele stomacului Structura pere ilor gastrici Sintopia stomacului n dependen de starea lui func ional i pozi ia corpului Intestinul sub ire conforma ie extern , por iuni, topografie Structura general a pere ilor intestinului sub ire, func iile lui Duodenul conforma ie extern , por iuni, topografie Structura pere ilor duodenului i raporturile lui cu peritoneul Por iunea mezenterial a intestinului sub ire segmente, topografie, particularit i structurale Tunica muscular i motorica intestinului sub ire Intestinul gros segmente, structur general a pere ilor, func ii Particularit ile distinctive ale intestinului gros Cecul i apendicile vermiform structur , topografie, func ii, raportul cu peritoneul Colonul segmente, structur , topografie, raporturi cu peritoneul Rectul conforma ie extren , por iuni, raporturi cu peritoneul Rectul structur a pere ilor, func ii Ficatul conforma ie extern , topografie Raporturile ficatului cu peritoneul, ligamentele ficatului Structura intern a ficatului, func ii Structura segmentar a ficatului C ile biliare intra- i extrahepatice structur , func ii Vezica biliar conforma ie extern , structur , topografie, func ii Pancreasul conforma ie extern , por iuni, topografie Pancreasul structur , raporturi cu peritoneul, func ii

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Splina conforma ie extern , topografie, raporturi cu peritoneul Splina structur intern , func ii Cavitatea abdominal pere i, compartimente Peritoneul structur , func ii Peritoneul derivate, variante de raporturi cu viscerele abdominale. Cavitatea peritoneal Topografia peritoneului din etajul superior al cavit ii peritoneale Topografia peritoneului din etajul inferior al cavit ii peritoneale Spa iul retroperitoneal pere i, topografie, con inut. III. Aparatul respirator, inima i glandele endocrine

1. Nasul conforma ie extern , por iuni, structur i func ii 2. Cavitatea nazal pere i, compartimente, comunic ri 3. Cavitatea nazal structur a pere ilor, func ii 4. Sinusurile paranazale localizare, comunic ri, rol func ional 5. Rinofaringele ca parte componen a c ilor respiratoare structur a pere ilor, comunic ri 6. Laringele conforma ie extern , topografie, func ii 7. Cavitatea laringelui compartimente, comunic ri 8. Glota. Corzile vocale, fanta glotic , por iuni, structur 9. Cartilagele laringelui 10. Articula iile i aparatul ligamentar al laringelui, func ii 11. Mu chii laringelui clasificare, structura, topografie, func ii 12. Aparatele de stabilire i ncordare a forma iunilor laringelui. Fona ia 13. Trahea structur , topografie, func ii 14. Bronhiile principale structur , topografie, func ii 15. Pl mnii conforma ie extern , topografie 16. Hilul i pediculul pulmonar. Topografia elementelor hilului pulmonilor drept i stng 17.Structura intern a pl mnilor, no iuni generale 18.Arborele bronhial i arborele alveolar structur i func ii 19.Structura macromicroscopic a pl mnilor 20.Structura segmentar a pl mnilor 21.Pleura structur general , por iuni, func ii 22.Cavitatea pleural pere i, compartimente, con inut 23.Topografia sacilor pleurali 24.Mediastinul defini ie, limite, compartimente, con inut, topografie 25.Inima conforma ie extern , pozi ie anatomic 26.Compartimentele inimii, structura atriilor 27.Compartimentele inimii, structura ventriculilor 28.Structura pere ilor cardiaci 29.Particularit ile structurale ale pere ilor atriilor i ventriculilor 30.Aparatul valvular al inimii structur , localizare, func ii 31.Proiec ia i focarele de ausculta ie a zgomotelor cardiace 32.Sistemul conductil al inimii 33.Vasele sangvine mari cu origine sau scurge n camerele inimii 34.Pericardul - topografie, aparat ligamentar 35.Pericardul structur , cavitate, sinusuri, func ii 36.Glanda tiroid conforma ie extern , structur , topografie, func ii 37.Glandele paratiroide conforma ie extern , structur , topografie, func ii 38.Glanda suprarenal conforma ie extern , structur , topografie, func ii 39.Sistemul interrenal i sistemul adrenal. Suprarenalele accesorii. Paraganglioni. 40.Corpul pineal conforma ie extern , topografie, structur , func ii

41.Hipofiza conforma ie extern , por iuni, topografie, structur , func ii 42.Forma iunile endocrine din componen a altor organe, rolul lor func ional 43.Forma iunile endocrine ale sistemului digestiv 44.Forma iunile endocrine ale aparatului urogenital IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Anatomia particular a aparatului urogenital

Rinichii conforma ie extern , topografie, func ii Hilul renal i pediculul renal componente i topografie Rinichii structur macromicroscopic Particularit ile patului vascular al rinichilor Structura segmentar a rinichilor Caliciile renale i bazinetul structur , func ii Aparatul fornical al rinichiului structur , func ii Capsulele rinichiului. Aparatul de fixare al rinichiului Ureterul por iuni, topografie, structur a pere ilor, func ii Vezica urinar conforma ie extern , por iuni, topografie Vezica urinar structur a pere ilor, func ii Vezica urinar aparat de fixare, raporturi cu peritoneul i importan a lor aplicativ Uretra masculin por iuni, traiect, structur a pere ilor, func ii Curburile, ngustr rile i dilat rile uretrei masculine i importan a lor aplicativ Uretra feminin structur i topografie Testiculul conforma ie extern , topografie Testiculul structur intern , func ii Epididimul pozi ie, structur , func ii Canalul deferent por iuni, structur , topografie Veziculele seminale conforma ie extern , topografie, structur , func ii Prostata conforma ie extern , topografie, structur , func ii Glandele bulbouretrale conforma ie extern , topografie, structur , func ii Penisul conforma ie extern , por iuni, structur , aparat de fixare Scrotul conforma ie extern , tunici, structur Funiculul spermatic defini ie, limite, traiect, componente, tunici Ovarul conforma ie extern , aparat de fixare, topografie Ovarul structur intern , func ii Uterul conforma ie extern , por iuni, topografie Uterul raporturi cu peritoneul, aparat de fixare Uterul structur a pere ilor, cavitate, func ii Modific rile structurale ale ovarului i uterului n leg tur cu func iile lor Salpingele conforma ie extern , por iuni, structur , topografie, func ii Vagina conforma ie extern , pere i, structur , topografie Genitalele feminine externe componente, topografie, structur Vestibulul vaginal limite, topografie Perineul defini ie, topografie, por iuni Diafragma urogenital a perineului, mu chii ei Diafragma pelvian a perineului, mu chii ei Fasciile perineului. Fosa ischiorectal pere i, con inut Particularit i de sex n structura perineului V.Anatomia particular a sistemului nervos central

1.

M duva spin rii conforma ie extern , por iuni, topografie

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Structura intern a m duvei spin rii Topografia substan ei cenu ii a m duvei spin rii Topografia substan ei albe a m duvei spin rii Structura segmentar a m duvei spin rii R d cini, ganglioni spinali, formarea nervilor spinali Meningele rahidian structur , topografie, spa ii, comunic ri Revist de ansamblu a encefalului. Emisferele cerebrale Revist de ansamblu a encefalului. Trunchiul cerebral, cerebelul Bulbul rahidian conforma ie extern , topografie Structura intern a bulbului rahidian, nuclei i c i de conducere Puntea conforma ie extern , topografie Structura intern a pun ii nuclei, c i de conducere Cerebelul conforma ie extern , por iuni, topografie Structura intern a cerebelului Leg turile cerebelului cu forma iunile vecine Pedunculii cerebelo i, componen a lor Ventriculul IV topografie, pere i, comunic ri Fosa romboid conforma ia extern , limite, relief Topografia substan ei cenu ii din fosa romboid Istmul rombencefalului, componentele lui Mezencefalul conforma ie, topografie, p r i componente Tectul mezencefalului structur extern i intern (nuclei, c i conductoare) Pedunculii cerebrali structur extern i intern (nuclei, c i de conducere) Apeductul creierului i substan a cenu ie, grupat n jurul lui Diencefalul conforma ie extern , componente Regiunea talamic (talamencefalul) conforma ie extern , componente, structur intern Hipotalamusul topografie, por iuni, structur intern , rol func ional Ventriculul III topografie, pere i, comunic ri Telencefalul componente, topografie Conforma ia extern a emisferei cerebrale (fe e, margini, poli, lobi) Topografia fe ei superolaterale a emisferei cerebrale Topografia fe ei mediale a emisferei cerebrale Topografia fe ei inferioare a emisferei cerebrale Structura cortexului cerebral. No iuni de citoarhitectonic , mieloarhitectonic i centri corticali ai analizatorilor Localizarea func iilor n cortexul cerebral. Nucleii analizatorilor sistemului I de semnalizare Localizarea func iilor n cortexul cerebral. Nucleii analizatorilor sistemului II de semnalizarre Creierul olfactiv forma iuni componente, topografie, func ii Nucleii bazali ai emisferelor conforma ie extern , topografie, structur , func ii Substan a alb a emisferelor structur , sistemele de fibre nervoase din cadrul ei Capsula intern conforma ie extern , por iuni, topografia c ilor conductoare Comisurile creierului. Corpul calos conforma ie extern , structur , rol func ional Comisurile creierului. Fornixul conforma ie extern , structur , rol func ional Ventriculii laterali aspect general, topografie, por iuni, pere i, comunic ri Meningele cerebral. Pahimeningele structur general , derivate Meningele cerebral. Arahnoida i membrana vascular a encefalului structur , topografie, spa ii, cisterne, comunic ri C ile conductoare exteroceptive (a sensibilit ii doloroase, termice tactile i de presiune) Calea de conducere a sensibilit ii proprioceptive de orientate cortical C ile spinocerebeloase anterioar i posterioar Calea motoare principal (piramidal ) componente, scheme Sistemul extrapiramidal i calea lui conductoare

V.

Dezvoltarea, particularit i de vrst , particularit i individuale, anomalii

1. Dezvoltarea viscerelor 2. Dezvoltarea mebranelor seroase i formarea cavit ilor corpului 3. Filogeneza i ontogeneza sistemului digestiv 4. Dezvoltarea fe ei i formarea cavit ii bucale, anomalii de dezvoltare 5. Particularit ile de vrst ale organelor bucale 6. Dezvoltarea limbii, anomalii de dezvoltare 7. Dezvoltarea glandelor salivare, anomalii de dezvoltare 8. Dezvoltarea din ilor, anomalii dentare 9. Termenii de erup ie a din ilor deciduali i permanen i 10. Anomalii ale articula iei din ilor 11. Dezvoltarea esofagului, anomalii de dezvoltare 12. Particularit i de vrst ale esofagului 13. Dezvoltarea stomacului, modific ri de form i pozi ie 14. Particularit ile individuale i de vrst ale stomacului 15. Forme anatomice i radioanatomice ale stomacului i tipurile de constitu ie a corpului 16. Dezvoltarea intestinului sub ire i gros, anomalii 17. Variante de form i pozi ie ale duodenului 18. Particularit i de vrst ale intestinului sub ire i gros 18a. Variante de pozi ie ale cecului i apendicelui vermiform 19. Dezvoltarea ficatului i a c ilor biliare 20. Anomaliile de dezvoltare a ficatului i a c ilor biliare 21. Particularit i de vrst ale ficatului i ale c ilor biliare 22. Dezvoltarea pancreasului, anomalii de dezvoltare 23. Particularit i de vrst ale pancreasului 24. Dezvoltarea peritoneului 25. Particularit ile de vrst i de sex ale peritoneului 26. Anomalii de pozi ie i de fixare ale intestinului sub ire i gros 27. Anomalii de dezvoltare ale organelor sistemului digestiv 28. Filogeneza i ontogeneza organelor sistemului respirator 29. Particularit i individuale, de vrst i de sex ale nasului extern i ale cavit ii nazale 30. Particularit i de vrst ale laringelui 31. Particularit i de vrst ale traheei i bronhiilor 32. Particularit i de vrst ale pl mnilor 33. Anomalii de dezvoltare ale organelor sistemului respirator 34. Cordul uman n ontogenez 35. Anomalii de dezvoltare a cordului 36. Dezvoltarea pericardului, anomalii 37. Particularit i individuale i de vrst ale cordului i pericardului 38. Aparatul urogenital n filogenez 39. Dezvoltarea rinichilor 40. Anomaliile de dezvoltare a rinichilor 41. Particularit ile de vrst ale rinichilor 42. Dezvoltarea c ilor urinare, anomalii 43. Particularit ile de vrst i de sex ale c ilor urinare 44. Dezvoltarea genitalelor indiferente 45. Dezvoltarea genitalelor masculine interne, anomalii 46. Dezvoltarea testiculului, anomalii 47. Dezvoltarea genitalelor masculine externe, anomalii

48. Particularit ile de vrst ale genitalelor masculine 49. Dezvoltarea genitalelor feminine interne, anomalii 50. Dezvoltarea genitalelor feminine externe, anomalii 51. Particularit ile de vrst ale genitalelor feminine 52. Dezvoltarea tiroidei, paratiroidelor i a timusului, anomalii 53. Particularit ile individuale i de vrst ale tiroidei, paratiroidelor i a timusului 54. Dezvoltarea suprarenalelor, anomalii 55. Particularit ile de vrst ale suprarenalelor 56. Dezvoltarea hipofizei i a corpului pineal, anomalii 57. Particularit i de vrst ale hipofizei i a corpului pineal VII.Anatomia pe viu a viscerelor i a sistemului nervos central 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Linii conven ionale de orientare pe torace Divizarea peretelui anterolateral al abdomenului dup criterii topografice i clinice Explorarea pe viu a cavit ii bucale. Radioanatomia din ilor Topografia i explorarea pe viu a glandelor salivare Topografia i proiec ia pe viu a esofagului Explorarea pe viu a esofagului Topografia i proiec ia pe viu a stomacului Explorarea pe viu a stomacului Topografia i proiec ia pe viu a duodenului Topografia i proiec ia pe viu a segmentului mezenterial al intestinului sub ire Explorarea pe viu a intestinului sub ire Topografia i proiec ia pe viu a cecului i a apendicelui vermiform Topografia i proiec ia pe viu a segmentelor intestinului gros Explorarea pe viu a intestinului gros Topografia i proiec ia pe viu a ficatului Explorarea pe viu a ficatului Topografia i proiec ia pe viu a vezicii i a c ilor biliare Explorarea pe viu a vezicii i a c ilor biliare Topografia i proiec ia pe viu a pancreasului Topografia i proiec ia pe viu a splinei Explorarea pe viu a splinei i a pancreasului Explorarea pe viu a peritoneului i a spa iului retroperitoneal Topografia i proiec ia pe viu a rinichilor Topografia i proiec ia pe viu a c ilor urinare Explorarea pe viu a rinichilor i a c ilor urinare Proiec ia unor puncte anatomoclinice pe peretele anterior al abdomenului Explorarea pe viu a nasului extern, cavit ii nazale i a sinusurilor paranazale Topografia, proiec ia i explorarea pe viu a laringelui Topografia i proiec ia pe viu a traheei i a bronhiilor principale Explorarea pe viu a traheei i a bronhiilor Topografia pleurei i proiec ia pe viu a liniilor ei limitrofe Topografia i proiec ia pe viu a domului i a recesurilor pleurale Explorarea pe viu a pleurei. No iuni de pleuroscopie i punc ie pleural Topografia i proiec ia pe viu a pl mnilor Proiec ia pe viu a lobilor i a scizurilor pulmonare Explorarea pe viu a pl mnilor No iuni de explorare pe viu a forma iunilor anatomice din mediastin Topografia i proiec ia pe viu a pericardului Explorarea pe viu a pericardului. No iuni de punc ie a pericardului i pericardiotomie

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Topografia i proiec ia inimii Proiec ia pe viu a orificiilor inimii i localizarea focarelor de ausculta ie a zgomotelor cardiace Explorarea pe viu a inimii Topografia i proiec ia pe viu a viscerelor pelvisului la b rbat Explorarea pe viu a viscerelor pelvisului masculin Topografia viscerelor pelvisului feminin Explorarea pe viu a viscerelor pelvisului feminin Explorarea pe viu a organelor genitale masculine Explorarea pe viu a organelor genitale feminine Topografia i explorarea pe viu a glandei tiroide Stabilirea pe viu a localiz rii segmentelor m duvei spin rii Explorarea pe viu a m duvei spin rii, encefalului i a ventriculilor cerebrali VIII. Defini ii, no iuni, termini

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Anatomie macromicroscopic Filogenez Ontogenez Splanhnotom Splanhnologie Organ Aparat de organe Sistem de organe Anomalii de dezvoltare Inel limfoepitelial Hil hepatic Segment hepatic Lobul hepatic Triad hepatic Hil pulmonar Radix pulmonar Segment bronhopulmonar Acin Sinus pleural Dom pleural Mediastin Hil renal Peduncul renal Segment renal Nefron Funicul spermatic Descindere a testiculului Reten ie testicular Parametrium i perimetrium Miometrium i mezometrium Metrosalpingografie Anexe ale uterului Reces vaginal Vestibul vaginal Perineu Perineu n sens anatomic

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Perineu n sens clinic Glande endocrine Sistem porthipofizar Sistem nervos central Neuron Substan nervoas cenu ie Substan nervoas alb Sinaps Ganglion nervos Nucleu nervos Fibr nervoas R d cin nervoas Centru cortical Cale de conducere Arc reflex Segment al m duvei spin rii Sinusuri ale pahimeningelui Cisterne subarahnoidiene Poligon arterial al encefalului IX. Enumerare de forma iuni anatomice sau func ii ale organelor De enumerat:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Organele, componente ale sistemului digestiv Sfincterele tractului digestiv Valvele tractului digestiv Forma iunile limfoide ale tractului digestiv Etajele faringelui ngust rile esofagului Por iunile stomacului Por iunile duodenului Segmentele intestinului gros Elementele hilului hepatic Func iile ficatului Sectoarele i segmentele ficatului Derivatele peritoneului Ligamntele ficatului Elementele ligamentului hepatoduodenal Ligamentele stomacului Mezourile, formate de peritoneu Recesurile peritoneului Sinusurile paranazale Cartilagele laringelui Mu chii constrictori ai laringelui Mu chii dilatatori ai laringelui Elementele r d cinii pulmonare Segmentele pl mnului stng Segmentele pl mnului drept Func iile pl mnilor Recesurile pleurale Compartimentele mediastinului Valvele inimii

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Forma iunile, care constituie aparatul de fixare al rinichiului Segmentele renale Func iile rinichilor Por iunile ureterului Sfincterele ureterului Por iunile uretrei masculine Curburile uretrei masculine ngust rile i dilat rile uretrei masculine Tunicile testiculului Componentele funiculului spermatic Ligamentele uterului Mu chii diafragmei urogenitale Glandele endocrine adenohipofizdependente Glandele endocrine adenohipofizindependente Organele, care con in structuri endocrine Veziculele primare i secundare ale encefalului Nucleii din substan a cenu ie a m duvei spin rii C ile conductoare din cordonul anterior al m duvei spin rii C ile conductoare din cordonul lateral al m duvei spin rii C ile conductoare din cordonul posterior al m duvei spin rii Nucleii din bulbul rahidian Nucleii pun ii Nucleii cerebelului Comunic rile ventriculului IV Forma iunile componente ale istmului rombencefalic C ile conductoare din pedunculii cerebelo i Nucleii mezencefalului Comisurile cerebrale Forma iunile anatomice, care fac parte din sistemul limbic Por iunile talamencefalului Nucleii bazali ai emisferelor cerebrale C ile conductoare din capsula intern Derivatele pahimeningelui Sinusurile pahimeningelui Cisternele arahnoidei X. Scheme Desena i schema:

1. Vestibulului faringian 2. Regiunilor abdomenului 3. Variantelor de raporturi ale organelor abdominale cu peritoneul 4. Structurii lobulului hepatic 5. Peritoneului (sec iune sagital i orizontal ) 6. Pleurei (sec iune sagital i orizontal ) 7. Arborelui bronhial 8. Proiec iei liniilor limitrofe ale inimii 9. Nefronului 10.Aparatului fornical al rinichiului 11.Por iunilor i sfincterelor ureterului 12.Structurii interne a testiculului 13.Tunicilor testiculului 14.C ilor de evacuare a spermei

15.Ligamentelor uterului 16.Perineului 17.Fosei ischiorectale 18.Arcului reflex simplu 19.Form rii nervului spinal 20.Unui segment al m duvei spin rii 21.Structurii interne a m duvei spin rii 22.Structurii interne a bulbului rahidian 23.Structurii interne a pun ii 24.Structurii interne a cerebelului 25.Structurii interne a mezencefalului 26.Topografici substan ei cenu ii din fosa romboid 27.Capsulei interne 28.Forma iei reticulare 29.Poligonului arterial al encefalului 30.C ii conductoare a sim ului proprioceptiv 31.C ii conductoare a sim ului stereognoziei 32.C ii conductoare a sim ului tactil 33.C ii conductoare a sim ului de durere i temperatur 34.Tractului spinocerebelos anterior 35.Tractului spinocerebelos posterior 36.Tractului corticospinal 37.Tractului corticonuclear 38.C ii conductoare a sistemului extrapiramidal Anex Controlul deprinderilor De demonstrat: 1. Tunicile globului ocular, por iunile tunicii vasculare 2. Mu chii stria i ai globului ocular 3. Nervul optic 4. Por iunile labirintului osos 5. Nervul vestibulocohlear Controlul cuno tin elor teoretice I. No iuni generale 1. Caracteristica func ional a sistemului nervos, rolul lui n organism 2. Caracteristica morfologic a sistemului nervos (elementele structurale substan a cenu ie i alb , neuroni, neuroglie, fibre nervoase, sinapse, r d cini nervoase, nervi, plexuri, termina ii, nuclei, ganglioni, centri func ionali, c i conductoare etc.) 3. Sistemul nervos central i periferic, somatic i vegetativ caracteristic general 4. C ile de conducere no iuni generale, componente, clasificare 5. Sistemul nervos vegetativ particularit i de structur i aspecte func ionale. Arcul reflex la sistemul nervos vegetativ 6. Componentele sistemului nervos vegetativ. Centrii sistemului nervos vegetativ i por iunea lui periferic 7. Fibrele nervoase vegetative origine, tipuri, particularit i structurale, c i de distribuire 8. Organele senzoriale, caracteristica lor morfofunc ional II. Anatomia special a sistemului nervos vegetativ i a organelor de sim

1. Por iunea simpatic a sistemului nervos vegetativ. Lan ul simpatic structur general , topografie, segmente, ganglioni, tipuri de ramuri 2. Por iunea parasimpatic a sistemului nervos vegetativ, forma iuni centrale i periferice 3. Organul vederii topografie, componente, func ii 4. Globul ocular structur , topografie 5. Organele auxiliare ale ochiului structur , rol func ional 6. Aparatul lacrimal structur , func ii 7. Nervul optic structur , topografie 8. Calea conductoare a analizatorului vizual 9. Nervul oculomotor nuclei, apari ie din encefal i din craniu, traiect, topografie, ramuri, zone de inerva ie 10. Nervii cranieni IV i VI nuclei, apari ie din encefal i din craniu, traiect, topografie, ramuri, zone de inerva ie 11. Organul vestibulocohlear componente, localizare, rol func ional 12. Urechea extern i urechea medie structur , func ii 13. Urechea intern structur , func ii 14. Nervul vestibulocohlear structur , topografie 15. Calea conductoare a analizatorului auditiv 16. Calea conductoare a analizatorului vestibular III. Dezvoltare i anomalii 1. Dezvoltarea sistemului nervos vegetativ 2. Dezvoltarea organului vederii, anomalii 3. Particularit ile de vrst ale organului vederii 4. Dezvoltarea organului vestibulocohlear, anomalii 5. Particularit ile de vrst ale organului vestibulocohlear IV Elemente de anatomie pe viu 1. Explorarea pe viu a polului anterior al globului ocular, a pleoapelor i a fundului de ochi 2. Explorarea pe viu a urechii externe V. Reprezentare grafic 1. Arcul reflex la sistemul nervos vegetativ 2. Localizarea centrilor sistemului nervos vegetativ 3. Calea conductoare a analizatorului optic 4. Inerva ia mu chilor globului ocular 5. Calea conductoare a analizatorului acustic 6. Calea conductoare a analizatorului vestibular

6. CONTROLUL CUNO TIN ELOR PRACTICE PENTRU SEMESTRUL II I. Demonstra i: 1. Organele, care fac parte din sistemul digestiv. 2. Pere ii vestibulului bucal. 3. an urile, care separ buzele de forma iunile vecine. 4. Corpul adipos al obrazului. 5. Pere ii cavit ii bucale proprii. 6. Por iunile bol ii palatine. 7. Vestibulul faringian. 8. V lul palatin. 9. Arcurile palatului moale (st lpii palatini). 10. Amigdalele palatine. 11. Por iunile limbii. 12. Papilele limbii. 13. Forma iunile anatomice de pe r d cina limbii. 14. Amigdala lingual . 15. Mu chii proprii ai limbii. 16. Structura general a din ilor. 17. Din ii molari. 18. Din ii premolari. 19. Din ii incisivi. 20. Din ii canini. 21. Glandele salivare mari. 22. Canalul excretor al glandei parotide. 23. Etajele faringelui. 24. Comunic rile faringelui. 25. Comunic rile rinofaringelui. 26. Orificiul faringian al trompei. 27. Amigdala tubar . 28. Recesul piriform al faringelui. 29. Por iunile esofagului. 30. Localizarea ngust rilor esofagului. 31. Regiunile abdomenului. 32. Pozi ia anatomic a stomacului. 33. Por iunile anatomice ale stomacului. 34. Curburile stomacului. 35. Ligamentele stomacului. 36. Plicile mucoasei gastrice. 37. Valva piloric . 38. Sfincterul piloric. 39. Ariile gastrice. 40. Segmentele intestinului sub ire. 41. Flexura duodenojejunal . 42. Mezoul intestinului sub ire. 43. Por iunile duodenului. 44. Plicile mucoasei intestinului sub ire. 45. Papilele duodenului. 46. Vilozit ile intestinului sub ire. Sistemul digestiv.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Forma iunile limfoide ale intestinului sub ire. Semnele distinctive ale intestinului gros. Segmentele intestinului gros. Cecul. Apendicele vermiform. Colonul transvers. Colonul sigmoid. Rectul. Mezocolonul transvers. Mezocolonul sigmoid. Mezoapendicele vermiform Mucoasa intestinului gros. Valva iliocecal . Columnele rectale. Pozi ia anatomic a ficatului. Conforma ia extern a ficatului. Fe ele i marginile ficatului. Ligamentele ficatului. Elementele hilului hepatic. Scheletotopia ficatului. C ile biliare extrahepatice. Vezica biliar , por iunile ei. Pozi ia anatomic a pancreasului. Por iunile pancreasului. Fe ele i marginile pancreasului. Canalele excretoare ale pancreasului. Componentele ligamentului hepatoduodenal. Pozi ia anatomic a splinei. Omentul mare. Omentul mic. Bursa hepatic . Bursa pregastric . Bursa omental . Orificiul epiploic. Fosele i recesurile peritoneului. Plicile peritoneului de pe fa a posterioar a peretelui anterior al abdomenului. II. Sistemul respirator i inima.

Demonstra i: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Organele, care fac parte din sistemul respirator. Vestibulul nazal. Coanele. Cornetele nazale. Meaturile nazale. Sinusurile paranazale. Cartilagele laringelui. Mu chii laringelui. Epiglota i plicile, legate de ea. Aditusul laringian, forma iunile care l delimiteaz .

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Cavitatea laringelui. Compartimentele cavit ii laringelui. Ventriculul laringian. Plicile ventriculare. Coardele vocale. Glanda tiroid , por iunile ei. Peretele membranos al traheei. Bifurca ia traheei. Bronhiile principale. Bronhiile de ordinul II. Bronhiile segmentare. Pozi ia anatomic a pl mnilor. Marginile i fe ele pl mnilor. Fisurile pl mnilor. Lobii pulmonari. Lobulii pulmonari secundari. R d cina pulmonar . Elementele hilului pl mnului drept. Elementele hilului pl mnului stng. Conforma ia extern a pl mnului stng. Conforma ia extern a pl mnului drept. Pleura visceral . Pleura parietal , por iunile ei. Sinusurile (recesurile) pleurei. Ligamentul pulmonar. Mediastinul, compartimentele lui. Timusul. Pozi ia anatomic a inimii. Conforma ia extern a inimii. an urile de pe exteriorul inimii. Camerele inimii. Auriculele inimii. Vasele sangvine cu origine n ventriculi. Vasele sangvine cu scurgere n atrii. Ligamentul arterial. Fosa oval . Mu chii pectina i. Mu chii papilari. Coardele tendinoase. Aparatul valvular al inimii. Valvele atrioventriculare. Valvele semilunare. Septul interventricular. Septul interatrial. Structura pere ilor inimii. Orificiile venelor mici ale inimii. Scheletotopia inimii. Proiec ia valvelor inimii pe peretele anterior al toracelui. Regiunile de ausculta ie ale zgomotelor cardiace. Pericardul. Pericardul fibros. Pericardul seros.

63. Sinusurile pericardului. III. Aparatul urogenital. Demonstra i: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Conforma ia extern a rinichiului. Capsula adipoas a rinichiului. Capsula fibroas a rinichiului. Elementele hilului renal. Structura intern a rinichiului. C ile urinare. Calicele renale i bazinetul. Ureterul, por iunile lui. Por iunile vezicii urinare. Mucoasa vezicii urinare. Trigonul vezical, limitele lui. Por iunile uretrei masculine. ngust rile uretrei masculine. Scheletotopia rinichilor. Glanda suprarenal . Conforma ia extern a testiculului. Structura intern a testiculului. Epididimul. Por iunile epididimului. Sinusul epididimului. Apendicele testiculului. Tunicile testiculului. Ductul deferent. Funiculul spermatic. Veziculele seminale. Prostata. C ile de evacuare a spermei. Pozi ia anatomic a uterului. Por iunile uterului. Cavitatea uterului. Colul uterin. Por iunile colului uterin. Canalul colului uterin. Structura peretelui uterin. Salpingele. Por iunile salpingelui. Ligamentele uterului. Por iunile ligamentului lat. Perimetriu i parametriu. Ovarul, conforma ia extern . Aparatul de fixare al ovarului. Epooforon, paraoforon. Recesurile vaginului. Mu chii perineului. Mu chii diafragmei urogenitale. Mu chii diafragmei pelvine. Fosa ischiorectal .

III. Demonstra i: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Sistemul nervos central.

M duva spin rii, por iunile ei. Conforma ia extern a m duvei spin rii. Funiculii m duvei spin rii. R d cinile ventrale i dorsale. Cauda equina. Ganglionii spinali. Segmentele m duvei spin rii. Scheletotopia m duvei spin rii. Derivatele veziculelor cerebrale primare i secundare. P r ile componente ale encefalului, trunchiul cerebral. Rombencefalul. Bulbul rahidian. Conforma ia extern a bulbului rahidian. Puntea i liniile limitrofe. Cerebelul i por iunile lui. Pedunculii cerebelo i. Fosa romboid , liniile ei limitrofe. Forma iunile anatomice din fosa romboid . Istmul rombencefalului, componente lui. Mezencefalul. Tectul mezencefalului, componentele lui. Pedunculii cerebrali. Fosa interpeduncular . Substan a perforat posterioar . Nucleii vezibili ai mezencefalului. Apeductul creierului. Diencefalul, por iunile lui. Talamencefalul. Epitalamusul. Epifiza. Metatalamusul. Hipotalamusul. Corpii mamilari. Chiasma optic . Hipofiza. Polii i lobii emisferelor cerebrale. Insula. Scizurile fe ei dorsolaterale a emisferei. Scizurile i circumvolu iile lobului frontal. Girus rectus. Scizurile i circumvolu iile lobului temporal. Scizurile i circumvolu iile lobului parietal. Scizurile i circumvolu iile lobului occipital. Scizurile circumvolu iile fe ei mediale a emisferei. Scizurile circumvolu iile fe ei inferioare a emisferei. Lobulul paracentral. Uncus. Girus fornicatus.

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Rinencefalul. Por iunea periferic a rinencefalului. Substan a perforat anterioar . Forma iunile anatomice, care fac parte din sistemul limbic. Substan a alb i cenu ie a encefalului. Nucleii bazali. Capsula intern , por iunile ei. Corpul calos i por iunile lui. Fornixul, por iunile lui. Septul pelucid. Comisurile cerebrale anterioar i posterioar . Ventriculii creierului. Ventriculul IV. Pere ii ventriculului IV. Comunic rile ventriculului IV. Ventriculul III. Pere ii ventriculului III. Comunic rile ventriculului III. Ventriculii laterali. Por iunile ventriculilor laterali. Pere ii ventriculilor laterali. Comunic rile ventriculilor laterali. Meningele rahidian. Meningele cerebral. Pahimeningele. Derivatele pahimeningelui. Coasa creierului. Sinusurile pahimeningelui. Cisternele subarahnoidiene. Poligonul arterial al creierului.

CHESTIONAR PRIVIND EXAMENUL DE FINALIZARE LA ANATOMIA SISTEMIC A OMULUI PENTRU FACULTATEA MEDICIN GENERAL Controlul cuno tin elor teoretice I. No iuni generale despre sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic i organele senzoriale Anatomia general i func iile sistemului cardiovascular. Schema circula iei sangvine. Vasele sangvine structur , func ii, clasificare. Vasele sangvine magistrale, extra- i intraorganice. Patul vascular. Arterele clasificare, structur a pere ilor. Venele structur a pere ilor, deosebiri de artere. Dispozitivele i forma iunile, care asigur transportarea sngelui spre cord. 6. Legit ile form rii venelor. 7. Tipuri de vene. Plexuri venoase, sinusuri venoase, vene diploice, vene emisariene. 8. Patul microcirculator structur , componente, rol func ional. 9. Anatomoze arteriale, venoase, arteriovenoase, intra- i intersistemice. Circula ia colateral (exemple). 10. Leg tura reciproc dintre structura patului vascular i construc ia organului. Vasculariza ia organelor cavitare i parenchimatoase. 11. Particularit ile vasculariza iei forma iunilor aparatului locomotor (oaselor, periostului, capsulelor articulare, ligamentelor, mu chilor, tendoanelor, aponevrozelor, fasciilor etc.). 12. Particularit ile vasculariza iei tubului digestiv. 13. Particularit ile vasculariza iei encefalului, pl mnilor, ficatului, splinei, rinichilor. 14. Particularit ile vasculariza iei minii i a piciorului, determinate de func iile acestora. 15. Sistemul limfatic caracteristic general , componente, leg turi cu sistemul venos. 16. Vasele limfatice (re ele de capilare, plexuri de vase limfatice, vase colectoare, trunchiuri i canale) - particularit i de structur , func ii, deosebiri de vasele sangvine. 17. Ganglionii limfatici conforma ie extern , structur , clasificare, func ii. 18. Particularit ile structurale ale limfaticelor din divers organe. C i colaterale de drenare a limfei. 19. Caracteristica func ional a sistemului nervos, rolul lui n organism. 20. Caracteristica morfologic a sistemului nervos (elementele structurale substan a cenu ie i substan a alb , neuroni, sinapse, neurologia, fibre nervoase, fasciculi de fibre, r d cini nervoase, nervi, termina ii, plexuri, nuclei, ganglioni, centri func ionali, ci conductoare etc.). 21. Sistemul nervos central i periferic, somatic i vegetativ caracteristica general . 22. Arcul reflex ca unitate anatomofunc ional de baz a sistemului nervos. Arcuri simple i compuse. 23. C ile de conducere no iuni generale, componente, clasificare. 24. Sistemul nervos vegetativ particularit i de structur i func ionale. Arcul la sistemul nervos vegetativ. 25. Componentele sistemului nervos vegetativ. Centrii sistemului nervos vegetativ, por iunea lui periferic . 26. Fibrele nervoase vegetative origine, tipuri, particularit i structurale, ci de distribuire. 27. Sistemul nervos periferic anatomie general (componente nervi spinali i cranieni, clasificare, formare, structur , componen fibrilar , distribuire segmentar , teci perinevrale, ganglioni, plexuri, termina ii). 28. Nervul spinal origini, ramuri, formarea plexurilor. Conexiunile nervilor spinali. 29. Nervii cranieni caracteristic general , clasificare. 1. 2. 3. 4. 5.

30. Leg turile nervilor cranieni cu sistemul nervos vegetativ. Nervii cranieni care con in fibre parasimpatice. 31. Conexiunile nervilor cranieni. 32. Organele senzoriale caracteristica morfofunc ional . 33. Inerva ia viscerelor (surse de inerva ie, plexuri, forma iuni nervoase intramurale). 34. Inerva ia aferent a viscerelor i zonele de durere referit (Zaharin - Head), argumente morfologice. 35. Inerva ia vaselor sangvine i limfatice. II. Anatomia special a sistemului cardiovascular i limfatic Inima conforma ie extern , compartimente, pozi ie, topografie. Camerele inimii, structura atriilor i a ventriculilor. Structura pere ilor inimii. Particularit ile structurale ale pere ilor atriilor i ale ventriculilor. Aparatul valvular al inimii structur , localizare, proiec ie, func ii, focare de ausculta ie a zgomotelor cardiace. 6. Sistemul conductil al inimii. 7. Vasele sangvine mari cu origine sau scurgere n camerele inimii. 8. Pericardul topografie, structur , cavitate, sinusuri, fixare (aparat ligamentar), vasculariza ie, limfatice, inerva ie, func ii. 9. Revist de ansamblu a vaselor circula iei pulmonare. 10. Trunchiul pulmonar origine, topografie, raporturi cu pericardul, structur , ramuri, plexurile nervoase, care l nso esc. 11. Arterele pulmonare origine, topografie, plexurile nervoase, care le nso esc. Arterele lombare, segmentare, lobulare i rela iile lor cu venele pulmonare. 12. Revist de ansamblu a vaselor circula iei corporale. 13. Aorta origine, por iuni, traiect, topografie, structur a pere ilor, inerva ie i vasculariza ie. 14. Bulbul aortei i aorta ascendent topografie, structur , ramuri, raporturi cu pericardul. 15. Arterele coronare ale inimii origine, traiect, ramifica ii, particularit i de distribuire, zone de irigare. Tipurile de vasculariza ie al inimii. 16. Arcul aortei topografie, ramurile arcului aortic, raporturile lor cu forma iunile anatomice vecine. 17. Artera carotid comun origine, traiect, topografie, structur , por iuni, ramuri, raporturi cu forma iunile adiacente, plexuri nervoase, particularit i din dreapta i din stnga, tipuri de ramificare. 18. Zona reflexogen sinocarotid componente, topografie, inerva ie, importan func ional i aplicativ . 19. Artera carotid extern origine, traiect, por iuni, topografie, grupuri de ramuri, variante de ramificare, zone de irigare. 20. Ramurile anterioare ale arterei carotide externe variante de origine i traiect, distribuire, anastomoze. 21. Ramurile posterioare ale arterei carotide externe variante de origine i traiect, distribuire, anastomoze. 22. Ramura medie i ramurile terminale ale arterei carotide externe origine, traiect, topografie, distribuire, anastomoze. 23. Artera maxilar traiect, topografie, por iuni, ramuri i zone de irigare, anastomoze. 24. Artera carotid intern origine, traiect, por iuni, topografie, ramuri, zone de irigare, variante, anastomoze. 25. Artera subclavicular origine, traiect, topografie, por iuni, zone de irigare. Particularit ile arterei subclaviculare din dreapta i din stnga. 1. 2. 3. 4. 5.

26. Artera vertebral origine, traiect, por iuni, topografie, ramuri, zine de irigare, variante, anastomoze. 27. Plexurile vasculare ale ventriculilor encefalului origine, structur , rol func ional. Bariera hematoencefalic . 28. Trunchiul tirocervical i artera toracic intern origine, topografie, ramuri, zone de irigare, anastomoze. 29. Anastomozele arterei carotide externe, importan a lor func ional i aplicativ . 30. Anastomozele arterei carotide interne, importan a lor func ional i aplicativ . 31. Anastomozele arterei subclaviculare, importan a func ional i aplicativ . 32. Artera axilar origine, traiect, por iuni, topografie, ramuri, zone de irigare, anastomoze. 33. Arterele bra ului - origine, traiect, por iuni, topografie, ramuri, zone de irigare, anastomoze. 34. Arterele antebra ului - origine, traiect, por iuni, topografie, ramuri, zone de irigare, anastomoze. 35. Arterele minii - origine, traiect, por iuni, topografie, ramuri, zone de irigare, anastomoze. 36. Anastomozele arterelor membrului superior, importan a lor func ional i aplicativ . Colaterale arteriale principale ale membrului superior. 37. Re elele arteriale ale membrului superior formare, localizare. 38. Por iunea toracic a aortei descendente - topografie, ramuri, zone de irigare, anastomoze, plexuri nervoase. 39. Aorta abdominal traiect, topografie, plexuri nervoase, clasificarea ramurilor ei. 40. Trunchiul celiac origine, topografie, plexuri nervoase, ramuri, distribuire, zone i particularit i de vasculariza ie, anastomoze. 41. Arterele mezenterice superioar i inferioar - origine, topografie, plexuri nervoase, ramuri, distribuire, zone i particularit i de vasculariza ie, anastomoze. 42. Ramurile viscerale pare ale aortei abdominale - origine, topografie, plexuri nervoase, distribuire, particularit i de vasculariza ie, variante, anastomoze. 43. Anastomozele ramurilor viscerale ale aortei abdominale, rol func ional i importan aplicativ . 44. Artera iliac comun origine, traiect, topografie, plexuri nervoase, ramuri. 45. Artera iliac intern - origine, traiect, topografie, plexuri nervoase, ramuri, distribuire, zone de irigare, anastomoze. 46. Artera iliac extern i artera femural - origine, traiect, topografie, ramuri, distribuire, zone de irigare, anastomoze. 47. Artera poplitee origine, topografie, ramuri, distribuire, anastomoze. 48. Artera gambei origine, traiect, topografie, ramuri, distribuire, zone de irigare, anastomoze. 49. Arterele piciorului origine, traiect, topografie, ramuri, distribuire, zone de irigare, anastomoze. 50. Anastomozele arterelor bazinului i ale membrului inferior, rolul lor func ional i importan a aplicativ . 51. Re elele arteriale din regiunea membrului inferior formare, localizare. 52. Venele cordului. 53. Venele circula iei pulmonare origine, afluen i, traiect, v rsare, raporturi cu arterele. Anastomoze ale venelor circula iei pulmonare i ale circula iei corporale. 54. Sistemul venei cave superioare revist de ansamblu. Vena cav superioar originea, traiect, topografie, afluere. 55. Venele impar , semiimpar accesorie - origine, traiect, topografie, v rsare, afluen i, regiuni de colectare a sngelui, anastomoze. 56. Venele brahiocefalice i afluen ii lor - origine, traiect, topografie, regiuni de colectare a sngelui, anastomoze. 57. Sinusurile pahimeningelui encefalic particularit i de structur , topografie, comunic ri, anastomoze. 58. Refluxul venos de la encefal. 59. Venele jugulare intern i extern - origine, traiect, topografie, afluen i, zone de colectare, anastomoze.

60. Vena subclavicular topografie, afluen i, raporturi cu forma iunile adiacente, importan a aplicativ . 61. Venele superficiale ale membrului superior proiec ie, importan a aplicativ , venele profunde ale membrului superior. 62. Sistemul venei cave inferioare, revist de ansamblu. Vena cav inferioar origine, traiect, topografie, afluere. 63. Afluen ii parietali ai venei cave inferioare origine, traiect, topografie, regiuni de colectare a sngelui, anastomoze. 64. Afluen ii viscerali ai venei cave inferioare origine, traiect, topografie, regiuni de colectare a sngelui, anastomoze. 65. Vena iliac comun , vena iliac intern origine, traiect, topografie, afluen i parietali i viscerali, zone de colectare a sngelui, anastomoze. 66. Vena iliac extern , venele superficile i profunde ale membrului inferior origine, topografie, afluen i, zone de colectare a sngelui, anastomoze. 67. Anastomozele cavocave. 68. Sistemul venei porte. Vena port origine, traiect, topografie, ramificare. Afluen ii venei porte, zone de colectare a sngelui, anastomoze. 69. Anastomozele portocave rol func ional, importan aplicativ . 70. Canalul toracic origine, traiect, topografie, zone de colectare a limfei, scurgere, por iuni, variante, afluen i. 71. Canalul limfatic drept, trunchiurile jugular i subclavicular origine, topografie, zone de colectare a limfei, afluere, variante. 72. Vasele limfatice i ganglionii limfatici ai membrului inferior. 73. Limfaticele bazinului. 74. Limfaticele cavit ii abdominale. Ganglionii limfatici viscerali. 75. Limfaticele cavit ii abdominale. Ganglionii limfatici parietali. 76. Vasele i ganglionii limfatice ai cavit ii toracice. Ganglionii limfatici parietali. 77. Vasele i ganglionii limfatice ai cavit ii toracice. Ganglionii limfatici viscerali. 78. Vasele i ganglionii limfatici ai capului i gtului. 79. Vasele i ganglionii limfatici ai membrului superior. 80. C ile de drenare a limfei de la organele pelvisului. 81. C ile de drenare a limfei de la organele cavit ii abdominale. 82. C ile de drenare a limfei de la viscerele din cavitatea toracic . 83. C ile de drenare a limfei de la glanda mamar . III. Anatomia special a sistemului nervos periferic i a organelor de sim Plexul cervical formare, topografie, ramuri, zone de inerva ie. Nervul frenic origine, traiect, topografie (din ambele p r i), ramuri, zone de inerva ie. Plexul brahial formare, topografie, trunchiuri, por iuni, ramuri. Ramurile scurte ale plexului brahial origine, topografie, zone de inerva ie. Ramurile lungi ale plexului brahial. Nervul median - origine, topografie, ramuri, distribuire, conexiuni, zone de inerva ie. 6. Nervii musculocutanat, cutanat medial al bra ului i cutanat medial al antebra ului origine, topografie, ramuri, conexiuni, zone de inerva ie. 7. Nervul ulnar - origine, topografie, ramuri, conexiuni, zone de inerva ie. 8. Nervul radial - origine, topografie, ramuri, conexiuni, zone de inerva ie. 9. Ramurile anterioare ale nervului toracici - Nervii iliohipogastric, ilioinghinal, genitofemural origine, traiect, ramuri, zone de inerva ie. 10. Plexul lombar formare, topografie, ramuri. 11. Nervii iliohipogastric, ilioinghinal, genitofemural origine, traiect, ramuri, zone de inerva ie. 12. Nervii obturatori i cutanat femural lateral origine, traiect, ramuri, zone de inerva ie. 1. 2. 3. 4. 5.

13. Nervul femural origine, traiect, ramuri, zone de inerva ie. 14. Plexul sacral formare, topografie, ramuri. 15. Ramurile scurte ale plexului sacral origine, traiect, distribuire, zone de inerva ie. 16. Ramurile lungi ale plexului sacral no iuni generale. Nervul cutanat posterior al coapsei origine, topografie, ramuri, zone de inerva ie. 17. Nervul sciatic origine, topografie, ramuri, zone de inerva ie. 18. Nervii tibial i fibular comun origine, topografie, ramuri, distribuire, zone de inerva ie. 19. Ramurile posterioare ale nervilor spinali (cervicali, toracici, lombari, sacrali i coccigieni) structur , topografie, zone de inerva ie. 20. Nervul oculomotor nuclei, apari ie din creier i din craniu, traiect, topografie, ramuri, componen fibrilar , zone de inerva ie. 21. Nervii cranieni IV i VI nuclei, apari ie din encefal i din craniu, traiect, topografie, ramuri, zone de inerva ie. 22. Nervul trigemen nuclei, r d cini, apari ie din encefal, topografie, componen fibrilar . Ganglionul trigeminal. 23. Revist de ansamblu a ramurilor nervului trigemen. 24. Nervul oftalmic origine, apari ie din craniu, topografie, ramuri. 25. Componen a fibrilar a nervului oftalmic i ramurilor lui, conexiunile i zonele lui de inerva ie. 26. Nervul maxilar - origine, topografie, componen fibrilar , apari ie din craniu, ramuri. 27. Conexiunile i zonele de inerva ie ale ramurilor nervului maxilar. 28. Nervului mandibular - origine, topografie, componen fibrilar , apari ie din craniu, ramuri. 29. Conexiunile i zonele de inerva ie ale nervului mandibular. 30. Nervul facial nuclei, apari ie din encefal i din craniu, topografie, ramuri. 31. Componen fibrilar , conexiunile i zonele de inerva ie ale nervului facial. 32. Nervul glasofaringian nuclei, apari ie din encefal i din craniu, topografie, ramuri, zone de inerva ie. 33. Nervul vag nuclei, apari ie din encefal i din craniu, topografie, ganglioni, ramuri. 34. Componen a fibrilar a nervului vag, conexiunile i zonele lui de inerva ie. 35. Nervul accesor nuclei, apari ie din encefal i din craniu, topografie, componen fibrilar , ramuri, conexiuni, zone de inerva ie. 36. Nervul hipoglos nuclei, apari ie din encefal i din craniu, topografie, ramuri, conexiuni, zone de inerva ie. 37. Por iunea simpatic a sistemului nervos vegetativ. Lan ul simpatic structur general , topografie, por iuni, ganglioni, tipuri de ramuri. 38. Ganglionii cervicali ai lan ului simpatic topografie, structur , nervii, care pornesc de la ei, zonele lor de inerva ie. 39. Ganglionii toracici ai lan ului simpatic componen numeric , topografie, structur , nervii, emergen i, zone de inerva ie. 40. Ganglionii lombari i sacrali ai lan ului simpatic componen numeric , topografie, structur , nervii emergen i, zone de inerva ie. 41. Plexurile vegetative din jurul vaselor sangvine ale gtului i capului (carotid intern i extern, derivatele lor), zone de inerva ie. 42. Plexurile vegetative din cavitatea toracic (al aortei toracice, esofagian, pulmonar, cardiac) formare, distribuire, zone de inerva ie. 43. Plexurile vegetative din cavitatea abdominal formare, distribuire, zone de inerva ie. 44. Plexurile vegetative din cavitatea pelvisului formare, distribuire, zone de inerva ie. 45. Por iunea parasimpatic a sistemului nervos vegetativ, forma iuni centrale i periferice. 46. Ganglionii vegetativi din regiunea capului i a gtului topografie, apartenen , conexiuni,ramuri. 47. Organul vederii topografie, componente, func ii. 48. Globul ocular structur , topografie. 49. Organele auxiliare ale ochiului structur , topografie.

50. Aparatul lacrimal structur , func ii. 51. Nervul optic structur , topografie. 52. Calea conductoare a analizatorului vizual. 53. Organul vestibulocohlear componente, localizare, rol func ional. 54. Urechea extern i urechea medie structur , func ii. 55. Urechea intern structur , func ii. 56. Nervul vestibulocohlear structur , topografie. 57. Calea conductoare a analizatorului auditiv. 58. Calea conductoare a analizatorului vestibular. 59. Organul olfactiv i nervul olfactiv. Calea de conducere a analizatorului olfactiv. 60. Organul gustativ. Calea conducere a analizatorului gustativ. 61. Dermul structur , func ii, derivate. Tipuri de sensibilitate cutanat . 62. Glandele pielei. Glanda mamar structur , topografie. IV. Vasculariza ia i inerva ia forma iunilor anatomice ale aparatului locomotor

1. Vasele sangvine i nervii orbitei. 2. Vasele sangvine i nervii foselor temporal , infratemporal i pterigopalatin . 3. Vasculariza ia i inerva ia articula iilor oaselor centurii scapulare i a articula iei scapulohumerale. 4. Vasculariza ia i inerva ia articula iei cotului. 5. Vasculariza ia i inerva ia articula iilor oaselor antebra ului. 6. Vasculariza ia i inerva ia articula iei radiocarpiene. 7. Vasculariza ia i inerva ia articula iilor oaselor minii. 8. Vasculariza ia i inerva ia articula iilor centurii pelviene i a articula iei coxofemurale. 9. Vasculariza ia i inerva ia articula iei genunchiului i a membranei interosoase a gambei. 10. Vasculariza ia i inerva ia articula iei talocrurale. 11. Vasculariza ia i inerva ia articula iilor piciorului. 12. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor spatelui. 13. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor toracelui. 14. Vasculariza ia i inerva ia diafragmei. 15. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor abdomenului. 16. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor superficiali i a fasciilor gtului. 17. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor gtului, insera i pe osul hioid. 18. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor mimici ai bol ii craniene. 19. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor mimici din jurul fantei palpebrale, orificiilor nazale i a pavilionului urechii. 20. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor circumolari. 21. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor masticatori i a fasciilor capului. 22. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor centurii scapulare. 23. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor bra ului. 24. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor antebra ului. 25. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor minii. 26. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor bazinului. 27. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor coapsei. 28. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor gambei. 29. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor i a fasciilor piciorului. V. Vasculariza ia i inerva ia viscerelor, a glandelor endocrine i a organelor de sim . Vasculariza ia encefalului i a m duvei spin rii

1. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia buzelor i a obrajilor.

2. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia din ilor. 3. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia limbii. 4. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia glandelor salivare. 5. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia bol ii palatine. 6. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia mu chilor palatului moale. 7. Vasele sangvine, limfaticele i nervii faringelui. 8. Vasculariza ia i inerva ia mu chilor faringelui. 9. Vasele sangvine, limfaticele i nervii esofagului. 10. Vasele sangvine, limfaticele i nervii stomacului. 11. Vasele sangvine, limfaticele i nervii duodenului. 12. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia intestinului sub ire. 13. Vasele sangvine, limfaticele i nervii cecului i ai apendicelui vermiform. 14. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia colonului ascendent, transvers, descendent i sigmoid. 15. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia rectului. 16. Vasele sangvine, limfaticele i nervii ficatului. 17. Patul vascular al ficatului. 18. Vasele sangvine, limfaticele i inerva ia canalului coledoc i a vezicii biliare. 19. Vasele sangvine, limfaticele i nervii pancreasului. 20. Vasele sangvine, limfaticele i nervii peritoneului. 21. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia nasului extern. 22. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia mucoasei nazale i a rinofaringelui. 23. Vasculariza ia, limfaticele i nervii laringelui. 24. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia mu chilor laringelui. 25. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia traheei i a bronhiilor principale. 26. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia pl mnilor. 27. Particularit ile patului vascular al pl mnilor. 28. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia pleuri. 29. Vasculariza ia i limfaticele inimii. 30. Inerva ia inimii (surse de inerva ie, plexuri extra i intracardiace). 31. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia rinichiului. 32. Particularit ile patului vascular al rinichiului. 33. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia ureterului. 34. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia vezicii urinare. 35. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia uretrei la femeie i la b rbat. 36. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia testiculului. 37. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia epididimului. 38. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia canalului deferent. 39. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia veziculelor seminale, a prostatei i a glandelor bulbouretrale. 40. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia penisului. 41. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia scrotului. 42. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia ovarului. 43. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia uterului i a salpingelui. 44. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia vaginului. 45. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia genitalelor feminine externe. 46. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia perineului. 47. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia glandei tiroide i a paratiroidelor. 48. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia suprarenalelor. 49. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia hipofizei. 50. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia timusului. 51. Vasculariza ia i inerva ia amigdalelor. 52. Vasculariza ia i inerva ia splinei.

53. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia pericardului. 54. Vasculariza ia i inerva ia meningelui cerebral i rahidian. 55. Vasculariza ia encefalului, zone de distribuire a arterelor creierului. 56. Vasele sangvine ale m duvei spin rii. 57. Inerva ia parasimpatic a organelor din regiunea capului i a gtului. 58. Inerva ia parasimpatic a organelor din cavitatea toracic . 59. Inerva ia parasimpatic a organelor din cavitatea abdominal i a pelvisului. 60. Vasele i nervii organului vederii. 61. Vasele i nervii organului vestibulocohlear. 62. Vasele sangvine i nervii pielii. 63. Vasculariza ia, limfaticele i inerva ia glandei mamare. 64. Inerva ia pielii din regiunea capului i a gtului. 65. Inerva ia pielii membrului superior. 66. Inerva ia pielii membrului inferior. 67. Inerva ia pielii trunchiului. VI. Dezvoltarea i anomaliile de dezvoltare ale sistemelor cardiovascular, limfatic i nervos periferic i a organelor de sim i particularit ile lor individuale, de vrst i de sex

1. Ontogeneza cordului uman. 2. Anomaliile de dezvoltare a cordului. 3. Ontogeneza vaselor sangvine mari i anomaliile lor de dezvoltare. 4. Particularit ile individuale i de vrst ale cordului i ale pericardului. 5. Circula ia sangvin la f t i modific rile ei postnatale. 6. Anomaliile i variante vaselor sangvine din regiunea capului i a gtului. 7. Anomaliile i variante vaselor sangvine din cavitatea abdominal . 8. Variantele i anomaliile vaselor sangvine ale membrului superior. 9. Anomaliile i variantele vaselor sangvine ale membrului inferior. 10. Dezvoltarea sistemului limfatic i particularit ile lui de vrst . 11. Dezvoltarea i particularit ile de vrst ale nodulilor limfatici. 12. Dezvoltarea nervilor spinali. 13. Dezvoltarea nervilor cranieni n leg tur cu organele senzoriale (I, II, VIII), miotomii somitelor cefalice (III, IV, VI), arcurile branhiale (V, VII, IX, X, XI) i nervii spinali (XII). 14. Dezvoltarea sistemului nervos vegetativ. 15. Dezvoltarea organului vederii, anomalii 16. Dezvoltarea organului vestibulocohlear, anomalii 17. Dezvoltarea, anomalii i particularit ile de vrst ale glandei mamare VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Elementele de anatomie pe viu a sistemelor cardiovascular, limfatic, nervos periferic i a organelor de sim

Topografia i proiec ia pe viu a pericardului Topografia i proiec ia inimii. Proiec ia orificiilor inimii i localizarea focarelor de ausculta ie a zgomotelor cardiace Proiec ia pe viu a vaselor sangvine mari din mediastin i a canalului toracic Explorarea pe viu a inimii Explorarea pe viu a vaselor sangvine Proiec ia i explorarea pe viu a arterelor capului. Regiuni de palpare a pulsului i de comprimare n scop de suspendare a hemoragiei 8. Proiec ia i explorarea pe viu a arterelor i a venelor gtului. Regiuni de palpare a pulsului i de comprimare n scop de suspendare a hemoragiei 9. Explorarea pe viu a nodulilor limfatici ai capului i ai gtului

10. Proiec ia i explorarea pe viu a arterelor i a venelor membrului superior 11. Explorarea pe viu a nodulilor limfatici ai membrului superior 12. Proiec ia i explorarea pe viu a arterelor i a venelor membrului inferior 13. Proiec ia i explorarea pe viu a nodulilor limfatici ai membrului inferior 14. Explorarea pe viu a glandei mamare 15. Proiec ia i teritoriile senzitive i motoare ale nervilor membrului superior 16. Proiec ia i teritoriile senzitive i motoare ale nervilor membrului inferior 17. Explorarea pe viu a polului anterior al globului ocular, a pleoapelor i a fundului de ochi 18. Explorarea pe viu a urechii externe VIII. Formularea defini iilor, explicarea unor no iuni sau termeni privind sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic i organele de sim 1. Angiologie 2. Artere 3. Vene 4. Capilare sangvine 5. Pat vascular 6. Anatomie macromicroscopic a vaselor sangvine 7. Vase sangvine magistrale 8. Vase sangvine extraorganice 9. Vase sangvine intraorganice 10. Ramificare a vaselor de tip magistral (convergent) 11. Ramificare a vaselor de tip magistral (divergent) 12. Microcircula ie 13. Anastomoze arteriale i venoase 14. Circula ie colateral 15. Plex venos 16. Re ea arterial 17. Re ea miraculoas 18. Sistem porthipofizar 19. Sinusurile venoase 20. Vene diploice 21. Vene emisariene 22. Sistem al venei cave superioare 23. Sistem al venei cave inferioare 24. Sistem al venei porte 25. Anastomoze portocave 26. Anastomoze cavocave 27. Arteriografie 28. Flebografie 29. Portografie 30. Limfangion 31. Nodul limfatic 32. Vase limfatice aferente 33. Vase limfatice eferente 34. Vase limfatice colectoare 35. Noduli limfatici regionali 36. Sistem nervos periferic 37. Ganglion nervos 38. Ganglion spinal 39. Ganglion vegetativ

40. Nucleu nervos 41. R d cin nervoas 42. Nerv 43. Nerv senzitiv 44. Nerv motor 45. Nerv mixt 46. Arc reflex 47. Cale de conducere 48. Sistem nervos somatic 49. Sistem nervos vegetativ 50. Plex nervos 51. Anatomie macromicroscopic a sistemului nervos periferic 52. Fibre nervoase preganglionare 53. Fibre nervoase postganglionare 54. Sinaps 55. Estiologie 56. Analizator 57. Receptor al analizatorului 58. Centru cortical al analizatorului 59. Zone Zaharin-Head

IX.

Enumerare de forma iuni anatomice ale sistemelor cardiovascular, limfatic, nervos periferic i ale organelor de sim

1. Compartimentele inimii 2. Vasele inimii 3. Arterele inimii 4. Venele inimii 5. Vasele sangvine, care pornesc din compartimentele inimii 6. Vasele sangvine, care se vars n compartimentele inimii 7. Ramurile aortei ascendente 8. Ramurile arcului aortic 9. Ramurile arterei carotide externe 10. Ramurile arterei maxilare 11. Ramurile arterei carotide interne 12. Ramurile arterei subclaviculare 13. Ramurile arterei axilare 14. Ramurile arterei brahiale 15. Ramurile arterei ulnare 16. Ramurile arterei radiale 17. Componentele pachetului neurovascular al gtului 18. Vasele sangvinii i nervii trigonul carotid 19. Vasele sangvinii i nervii trigonul hiomandibular 20. Forma iunile vasculare i nervoase din fosa pterigopalatin 21. Ramurile por iunii toracice a aortei descendente 22. Ramurile impare ale aortei abdominale 23. Ramurile pare ale aortei abdominale 24. Ramurile arterei iliace interne 25. Ramurile arterei iliace externe 26. Ramurile arterei femurale

27. Ramurile arterei poplitee 28. Arterele piciorului 29. Afluen ii venei jugulare interne 30. Afluen ii venei cave superioare 31. Afluen ii venei cave inferioare 32. Afluen ii venei porte 33. Anastomozele cavocave 34. Anastomozele portocave 35. Venele superficiale ale membrului superior 36. Venele superficiale ale membrului inferior 37. Colectoare limfatice 38. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea capului 39. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea gtului 40. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea ai membrului superior 41. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea din cavitatea toracic 42. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea din cavitatea abdominal 43. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea din bazin 44. Grupurile de ganglion limfatici din regiunea ai membrului inferior 45. Ramurile plexului cervical 46. Ramurile scurte ale plexului brahial 47. Ramurile lungi ale plexului brahial 48. Ramurile plexului lombar 49. Ramurile plexului sacral 50. Nervii cranieni 51. Ramurile nervului trigemen 52. Ramurile nervului facial 53. Ramurile nervului vag 54. Conexiunile nervului trigemen 55. Conexiunile nervului facial 56. Conexiunile nervului glosofaringian 57. Conexiunile nervului vag 58. Ganglionii vegetativi din regiunea capului 59. Plexurile vegetative din regiunea capului i a gtului 60. Plexurile vegetative din cavitatea toracelui 61. Plexurile vegetative din cavitatea abdominal 62. Plexurile vegetative din cavitatea bazinului 63. Elementele auxiliare ale ochiului 64. Componentele aparatului lacrimal 65. Pere ii cavit ii timpanice X. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Reprezentarea grafic a unor aspecte ale sistemelor cardiovascular, nervos periferic i a organelor de sim Proiec ia liniilor limitrofe ale inimii Proiec ia valvelor inimii Inerva ia inimii Formarea nervului spinal Topografia nucleilor nervilor cranieni n fosa romboid Poligonul arterial al encefalului Tractul corticonuclear Calea conductoare a nervului V Calea conductoare a nervului VII

10. Calea conductoare a nervului IX 11. Calea conductoare a nervului X 12. Arcul reflex al sistemului nervos vegetativ 13. Localizarea centrilor sistemului nervos vegetativ 14. Calea conductoare a analizatorului optic 15. Inerva ia mu chilor globului ocular 16. Calea conductoare a analizatorului acustic 17. Calea conductoare a analizatorului vestibular 18. Calea conductoare a analizatorului olfactiv 19. Calea conductoare a analizatorului gustativ 20. Inerva ia limbii 21. Calea conductoare a sim ului tactil 22. Calea conductoare a senza iilor doloroase i termice C. CONTROLUL CUNO TIN ELOR PRACTICE PENTRU SEMESTRUL III

Demonstra i: n regiunea capului i a gtului: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tunicile globului ocular, por iunile tunicii vasculare Mu chii stria i ai globului ocular Nervii optic Por iunile labirintului osos Nervul vestibulocohlear Nervul trigemen Nervul oftalmic i ramurile lui vizibile Nervul mandibular i ramurile lui vizibile Nervul lingval Nervul facial Ramurile nervului facial Plexul parotid Conexiunile nervului facial Pachetul neurovascular al gtului Nervul vag Ganglionii cervicali ai lan ului paravertebral Nervul hipoglos Nervul accesor Plexul cervical Nervul frenic Ramurile pieloase ale plexului cervical Ansa cervical Ansele cervical superficial i subclavicular Conexiunile nervilor din regiunile fe ei i a gtului Artera carotid comun i ramurile ei Zona reflexogen sinocarotid Artera carotid intern Poligonul arterial al creierului Ramurile arterei carotide externe Artera maxilar Arterele din regiunea fe ei Artera subclavicular

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Ramurile arterei subclaviculare Arterele glandei tiroide Zonele de palpare a pulsului pe arterele capului i gtului Venele din regiunea fe ei Venele superficiale ale gtului Vena jugular intern Vena subclavicular Venele brahiocefalice Vasele i nervii din trigonul hiomandibular Vasele i nervii din trigonul carotid Vasele i nervii laringelui

n cavitatea toracic : 44. Pozi ia anatomic a inimii 45. Auriculele inimii 46. Compartimentele inimii 47. Aparatul valvular al inimii 48. Arterele inimii 49. Venele inimii 50. Scheletotopia inimii 51. Proiec ia orificiilor inimii 52. Zonele ausculta ie ale zgomotelor cardiace 53. Vasele sangvine, care pornesc din ventriculii inimii 54. Vasele sangvine, care se vars n atriile inimii 55. Aorta i por iunile ei 56. Aorta ascendent i ramurile ei 57. Arcul aortei i ramurile lui 58. Ramurile por iunii descendente a aortei toracice 59. Trunchiul pulmonar i ramurile lui 60. Sinusurile pericardului 61. Vena cav superioar 62. Vena cav inferioar 63. Vasele i nervii mediastinului anterior, mediu i posterior 64. Artera toracic intern i ramurile ei 65. Nervul frenic 66. Venele mediastinului posterior 67. Venele impar , semiimpar , semiimpar accesorie i afluen ii lor 68. Nervul vag 69. Por iunile toracic a lan ului simpatic 70. Nervii splanhnici mare i mic 71. Nervii i vasele sangvine intercostale 72. Plexul esofagian 73. Plexul pulmonar 74. Canalul toracic n cavitatea abdominal 75. Ramurile aortei abdominale 76. Bifurca ia aortei 77. Ramurile parietale ale aortei abdominale 78. Ramurile viscerale ale aortei abdominale 79. Ramurile trunchiului celiac 80. Artera mezenteric superioar i ramurile ei

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Artera mezenteric inferioar i ramurile ei Arterele stomacului Arterele intestinului gros Arterele pancreasului Arterele glandei suprarenale Vena port Afluen ii venei porte Vena cav inferioar Afluen ii vene cave inferioare Afluen ii parietali ai venei cave inferioare Afluen ii viscerali ai venei cave inferioare Venele hepatice Elementele hilului i a ligamentului hepatoduodenal Venele lienale Venele renale Vasele testiculare sau ovariene Ramurile plexului lombar Por iunea lombar a lan ului paravertebral Plexurile vegetative ale cavit ii abdominale

n cavitatea pelvisului: 100.Vasele iliace 101.Ramurile arterele iliace interne 102.Ramurile arterele iliace externe 103.Venele iliace 104.Vasele sangvine i nervii, care trec prin orificiul suprapiriform 105.Vasele sangvine i nervii, care trec prin orificiul infrarapiriform 106.Con inutul canalului obturator 107.Nervul obturator 108.Nervul femural 109.Plexul sacral, ramurile lui 110.Plexurile vegetative i ganglionii vegetative din cavitatea bazinului pe membrul superior: 111.Artera axilar 112.Ramurile arterei axilare 113.Vasele sangvine din regiunea bra ului 114.Arterele antebra ului 115.Arterele, care formeaz re eaua arterial a cotului 116.Artera radial 117.Arterele palmare i ramurile lor 118.Zonele de palpare a pulsului pe arterele membrului superior 119.Vena axilar 120.Venele superficiale ale membrului superior 121.Ramurile scurte ale plexului brahial 122.Nervul axilar 123.Ramurile lungi ale plexului brahial 124.Nervul radial 125.Nervul median 126.Nervul ulnar 127.Nervul musculocutanat 128.Vasele sangvine i nervii bra ului

129.Nervii pielo i ai bra ului 130.Canalul humeromuscular i con inutul lui 131.Nervii intercostobrahiali 132.Nervii din regiunea antebra ului 133.Vasele sangvine i nervii din an ul ulnar 134.Nervii pielo i ai antebra ului 135.Nervii minii pe membrul inferior: 136.Artera femural 137.Ramurile arterei femurale 138.Artera femural profund i ramurile ei 139.Artera poplitee i ramurile ei 140.Arterele din regiunea gambei 141.Arterele tibiale anterioar i posterioar 142.Artera fibular i ramurile ei 143.Vasele, care formeaz re eaua arterial a genunchiului 144.Arterele piciorului 145.Artera dorsal a piciorului i ramurile ei 146.Arcadele arteriale ale puiciorului 147.Zonele de palpare a pulsului pe arterele membrului inferior i de comprimare a acestora n scop hemostatic 148.Zonele de palpare a pulsului pe arterele piciorului 149.Vena femural 150.Venele superficiale ale membrului superior 151.Venele piciorului 152.Re eaua venoas dorsal a piciorului 153.Nervii din regiunea coapsei 154.Nervul femural 155.Nervul sciatic 156.Nervii pielo i din regiunea fesier 157.Nervii pielo i ai coapsei 158.Nervii gambei 159.Nervii pielo i ai gambei 160.Nervul tibial i ramurile lui 161.Nervul fibular comun i ramurile lui 162.Nervul fibular superficial i ramurile lui 163.Nervul fibular profund 164.Nervul safen 165.Nervii pielo i i piciorului 166.Nervii dorsali ai piciorului 167.Nervii plantari ai piciorului 168.Vasele sangvine i nervii, care apar din orificiul suprapiriform 169.Vasele sangvine i nervii, care apar din orificiul infrapiriform 170.Vasele sangvine i nervii din trigonul femural 171.Vasele sangvine i nervii din canalul vastoadductor 172.Vasele sangvine i nervii din fosa poplitee 173.Forma iunile anatomice din canalul cruropopliteu 174. an urile plantare i forma iunile anatomice, care trec prin ele 175.Forma iunile anatomice din canalul Pirogov