Sunteți pe pagina 1din 1

Venitul realizat de zilieri in baza Legii nr.

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap.III Venituri din salarii al titlului III Impozit pe venit din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. Impozitul se calculeaza de catre beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei 16% asupra remuneratiei brute zilnice. Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice, iar virarea la bugetul de stat a impozitului se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul. Impozitul se declara in formularul 112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, completand : - in Anexa nr.1 Sectiunea Creante fiscale numai informatia privind impozitul pe veniturile din salarii, - in Anexa nr.1.1-Anexa angajator numai informatia referitoare la Casa de asigurari de sanatate fara a completa Anexa nr.1.2-Anexa asigurat . Recomandam sa va actualizati in permanenta programul cu ultima varianta, pe care o puteti descarca de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala www.anaf.ro.