Planificarea lecţiei

Data: 14.03.2011 Clasa: a VIII-a C Disciplina: Cultură civică Lecţia: Dreptul civil şi dreptul penal Tipul lecţiei: de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe: predare-învăţare Scopul lecţiei: de a învăţa şi consolida informaţii cu privire la noţiunea de drept (drept civil şi drept penal) şi justiţie. Competenţe specifice: explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea, analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii . Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
1.1.

La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii în urma explicaţiilor oferite de profesor, având

la dispoziţie cunoştinţele de cultura civică acumulate până în prezent, vor fi capabili să identifice scopurile legilor juridice, obiectivul va fi atins dacă elevii vor enumera minim două întrebuinţări ale legilor.
1.2.

La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii puşi în situaţia de a explica conceptul de

justiţie, având la dispoziţie manualul, vor fi capabili să definească termenul de justiţie, obiectivul va fi atins dacă elevii vor defini acest termen într-o structură logică.
1.3.

La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii puşi în situaţia de a se grupa în echipe, având

la îndemână criteriile de comparaţie oferite de profesor, vor fi capabili să compare justiţia română cu cea americană, obiectivul va fi atins dacă elevii vor găsi minim o asemănare şi o diferenţă.

1

tabla. mijloace. creta Bibliografie: . Anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor propuse. 3 min. -elevii răspund la .2 1.Metode şi procedee didactice: expunerea. Momentul organizatoric 5 min. exerciţiul. materiale -Expunerea: Tablă Evaluare 1.Brainstorming: 2 .1 1. 2. 3.Expunerea: Tablă învăţării -profesorul întreabă elevii care este . rebus Mijloace de învăţământ: manualul.Manualul de cultură civică pentru clasa a VIII. munca în echipe.captarea atenţei prin scrierea pe tablă a titlului lecţiei -scrierea pe tablă a cuvintelor cheie şi definirea lor de către profesor -se pregătesc pentru începerea activităţii Metode. video-proiector.a de Dakmara Georgescu şi Doina-Olga Ştefănescu Etapele lecţiei Obiective Conţinutul lecţiei operaţionale Activitatea Activitatea elevului profesorului 1.3 -prezentarea profesorului . Dirijarea -elevii recepţionează mesajul spre preluarea şi procesarea informaţiei.

scopul legilor -elevii sunt împărţiţi în grupe pentru a nota reguli cu care s-au întălnit: la şcoală. împărţind elevii în grupe. -Exerciţiul Feedbackul învăţării 3 . rolul şi evoluţia ei de-a lungul timpului.26 min. acasă şi reguli de joc. întrebare Tablă -elevii sunt stimulaţi să formuleze întrebări -elevii se grupează şi realizează activitatea -profesorul prezintă dreptul civil şi dreptul penal -elevii notează informaţia şi răspund la întrebările profesorului -elevii răspund la întrebării -Expunerea Feedbackul predării -profesorul adresează o întrebare clasei -Exerciţiul -profesorul oferă -elevii au sarcina de informaţii privind procesul şi recursul -profesorul adresează întrebări clasei privind tipurile de pedeapsă. a nota cele transmise -elevii formulează întrebări în ceea ce priveşte eventuale neclarităţi şi efectuează sarcina dată.

Fixarea cunoştinţelor şi feed-backul 16 min -profesorul oferă elevilor pe hărtie un joc de cuvinte încrucişate ce se referă sistemul de justiţie -elevii completează rebusul -Rebus 4 .5.