Sunteți pe pagina 1din 2

APLICATII MATRICI

Se considera o matrice An*n. Sa se calculeze: 1. media artmetica a tuturor elementelor 2. media artmetica a elementelor pozitive si impare 3. suma elementelor prime din matrice 4. numarul de elemente pozitive, negative si nule 5. Sa se calculeze suma componentelor de pe marginea matricei. 6. Afisati toate pozitiile unui element X din matrice Element minim/ maxim, dintr-o matrice cu n linii si m coloane 7. Determinati elementul minimul si maximul din matrice 8. Sa se determine maximul fiecarei coloane si minimul fiecarei linii. 9. afisati cel mai mare numar par de pe fiecare linie a matricii 10. calculati si afisati suma elementelor maxime, de pe fiecare linie a matricii 11. afisati pozitia fiecarui element minim, pe fiecare linie a matricii Prelucrari linii/ coloane dintr-o matrice matrice An*m 12. Afisati numarul coloanelor ce contin numai elemente pozitive 13. Afisati numarul liniilor ce contin numai elemente pare 14. Afisati numarul liniilor ce contin elemente in ordine crescatoare 15. Determinati numarul liniei/liniilor cu cele mai multe elemente distincte 16. Afisati numarul liniei cu suma elementelor maxima 17. Afisati numarul coloanei cu suma elementelor minima 18. Sa se determine linia (liniile) din matrice care contine cele mai multe elemente nenule. 19. Sa se calculeze suma elementelor de pe coloanele impare 20. Sa se afle elementul maxim de pe linia k 21. Verificati daca elementele unei linii din matrice, formeaza o progresie aritmetica 22. eliminati din matrice, liniile ce contin valori negative 23. eliminati din matrice toate coloanele ce contin valori negative 24. interschimbati elementele a doua linii date x si y, cu x si y date 25. inserati in matrice o linie, care sa contina valoarea x, citita de la tastatura 26. inserati in matrice o coloana, care sa contina o valoare data y. 27. Afisati toate liniile din matrice, ce contin cel putin p elemente nule Prelucrarea elementelor de pe / intre diagonale 28. Calculati suma elementelor de pe diagonala principala 29. Calculati si afisati produsul elmentelor de pe diagonala secundara 30. Calculati si afisati minimul dintre elementele aflate deasupra diagonalei principale si maximul elementelor de dub diagonala principala 31. Verificati daca matricea A (patratica) este triunghiulara superior( toate elementele de deasupra diagonalei principale sunt nule)

32. aranjati pe diagonala principala, elementul maxim de pe fiecare linie 33. verificati daca elementele diagonalei principale, sunt ordonate crescator 34. verificati daca elementele diagonalei secundare, formeaza o progresie aritmetica 35. Sa se creeze un vector V care sa contina elementele care apar o singura data intr-o matrice patratica de dimensiune n. 36. Fiind dat un tablou bidimensional A(n,m) de numere intregi, sa se calculeze si sa afiseze suma elementelor aflate pe marginea (rama) tabloului. 37. Calculati suma elementelor din zona de N, produsul elementelor din zona S