Sunteți pe pagina 1din 14

Obiectul marketingului

1. Bunuri 3.Evenimente 5. Persoane 7. Propriet i 2. Servicii 4.Experien e 6. Locuri 8.Organiza ii 10. Idei

9. Informa ii

A.Nevoi, dorin e i cereri Nevoia este conceptul elementar al ideii de marketing i ea se define te prin con tientizarea unei senza ii de lips . Dorin a reprezint forma pe care o iau nevoile umane modelate de cultura i personalitatea individului. Cnd sunt sus inute prin putere de cump rare, dorin ele devin cereri.

B. Oferta de marketing Oferta de marketing este o combina ie oarecare de produse, servicii, informa ii, experien e sau idei.

C. Pia a
O pia reprezint , din punctul de vedere al marketerilor, mul imea tuturor cump r torilor efectivi i poten iali ai unui produs, serviciu, idee, experien .a

2. Mixul de marketing Mixul de marketing = ansamblul instrumentelor controlabile i tactice de marketing produsul, pre ul, plasamentul (distribu ia) i promovarea pe care l alc tuie te firma pentru a produce r spunsul dorit din partea pie ei vizate.

Concepte Fundamentale
Produsul = combina ia de bunuri i servicii pe care o ofer compania pie ei vizate. Pre ul = suma de bani pe care clien ii trebuie s o pl teasc pentru a ob ine produsul Plasamentul se refer la activit ile companiei care fac ca produsul s fie disponibil pentru clien ii viza i. Promovarea se refer la activit ile care comunic meritele produsului i i convinge pe clien ii viza i s -l cumpere.

Mixul de marketing
Cei patru P:
perspectiva vnz torului

Cei patru C:
perspectiva cump r torului

Produsul Pre ul Plasamentul Promovarea

Clientul solu ia necesar Costul pentru client Comoditatea Comunicarea

Aspectele produsului
Avantajul de baza
ceea ce consumatorul achizitioneaza (hotel achizitioneaza odihna/somnul)

Produsul generic
modelul de baza al produsului (hotel - cladire cu camere)

Produsul asteptat
caracteristici si conditii asteptate in mod normal (camere curate, cu baie, dulap, etc.)

Aspectele produsului
Produsul imbunatatit
avantaje suplimentare fata de produsul asteptat (sapun, sampon, tv in camera, room-service, etc.)

Produsul potential
potentialele imbunatatiri in viitor (mesaj de bun venit pe televizor, bomboane pe perna, etc.)

V mul umesc!