Sunteți pe pagina 1din 9

Grupcolar Mreti

Comisia de monitorizare a absenelor


Anul colar: 2011 - 2012

ARGUMENT
Absenteismul scolar este un fenomen ce echivaleaza cu o demisie demisia de activitatea scolara prefigurand abandonul scolar. Abandonul poate fi asociat si cu violenta, furtul, consumul de substante etc. Absentele de la ore sunt un semnal de alarma sau un strigat inconstient de ajutor al unui copil/adolescent care se simte singur. Absenteismul este o conduita determinata de insatisfactiile legate de activitatea scolara care conduc la scaderea stimei de sine sau la pierderea locului in grupul-clasa - , de indiferenta parintilor fata de preocuparile si anturajul copilului/adolescentului dar si a comunitatii, nepasatoare la prezenta elevilor in locuri publice la un moment din zi, cand cei mai multi elevi sunt la scoala.

Comisia de monitorizare a absentelor a fost conceputa avand in vedere:


Legea nvmntului nr. 84/1995 cu modificrile ulterioare; Statutul personalului didactic nr. 128/1997 cu modificrile ulterioare; Regulamentul de organizare i funcionare a nvmntului preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4925/08.09.2005,

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitii

Propunerile cadrelor didactice, parintilor si elevilor.

SCOPUL COMISIEI
-

Completarea Regulamentului de ordine interioara a Grupului Scolar Gh.K.Constantinescu ;

Analizarea cauzelor absenteismului in scoala si reducerea, pe cat posibil, a acestui fenomen ;

- Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor adecvate cerintelor scolare in cazul elevilor cu risc de abandon scolar; - Dezvoltarea interesului pentru educatie si evitarea abandonului scolar.

OBIECTIVELE COMISIEI - Identificarea elevilor cu absenteism scolar si risc de abandon; - Identificarea cauzelor care favorizeaza absenteismul scolar; - dezvoltarea la elevi a constiintei de sine si a atitudinilor pozitive fata de propria persoana si fata de scoala; - dezvoltarea abilitatilor de intercunostere, relationare, comunicare interpersonal si de management al invatarii; - optimizarea relatiei elev parinte, parinte scoala, elev profesor; - prevenirea si diminuarea esecului scolar prin stimularea interesului pentru educatie, pentru autocunoastere si valorizare personala, prin stabilirea unor obiective de viata realiste, de catre elev-parinte.

GRUP TINTA:
-

elevii de liceu care corespund criteriilor prezentate Se realizeaza consiliere individuala programata o sedinta pe saptamana/elev si consiliere de grup, o activitate/luna (max: 12 elevi/ grup).

INDATORIRILE CADRELOR DIDACTICE :

-sa presteze n medie 8 ore de munc pe zi (ore de curs, pregtirea acestora, corectarea etc.) n coal i n afara acesteia; -sa nu ntrzie la ore, -sa se ncadreze n timpul acordat orelor de curs i pauzelor; - s respecte programul de lucru -s foloseasc eficient timpul de lucru pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu Cererile de nvoire vor fi fcute n scris, nainte de ziua solicitat, ele urmnd a fi aprobate nti de responsabilul de compartiment i apoi de conducerea unitii. Absena de la serviciu fr cerere de nvoire aprobat, se consider absen nemotivat. Orice absenta nemotivata este considerata abatere disciplinara i atarge dupa sine aplicarea sanciunilor corespunztoare, potrivit legii contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern n caz de concediu medical, va anuna unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmnd ca pn la data de 30 ale lunii s aduc certificatul medical.

Sanctiunile disciplinare care se pot aplica in raport cu gravitatea abaterilor sunt:

1. Observatie scrisa; 2. Avertisment; 3. Diminuarea salariului de baza cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni; In unitatile invatamantului preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor Consiliului de administratie sau ai Consiliului profesoral. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare. Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris, audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in apararea sa. Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3-5 membrii, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea.

Reguli privind monitorizarea absentelor :

1. Calitatea de elev se exercit prin frecventarea cursurilor, prin participarea la toate activitile curriculare i extracurriculare existente n programul fiecrei coli; 2. Evidena prezenei elevilor se face la fiecare or de curs de ctre cadrele didactice care consemneaz n catalog absenele; 3. Absenele datorate mbolnvirii elevilor, bolilor molipsitoare n familie sau altor cazuri de for major, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 4. Motivarea absenelor se efectueaz pe baza urmtoarelor acte: adeverin eliberat de medicul cabinetului colar, sau de medicul de familie;

adeverin sau certificat medical, eliberat de unitatea spitaliceasc, n cazul n care elevul a fost internat n spital; Elevii care absenteaz din motive de sntate, vor depune la Cabinetul medical adeverinele medicale n termen de 5 zile de la reluarea activitii, pentru a fi nregistrate i vizate de medicul colii. Cererea scris a prinilor/tutorelui pentru situaii familiale deosebite (fr a depi 4 zile pe anul scolar in curs) aprobat de directorul unitii de nvmnt.

Motivarea absenelor se face de ctre dirigini n ziua prezentrii actelor justificative sau dup consultarea prinilor (susintorilor legali). Toate adeverinele trebuie s aib viza cabinetului medical colar. 5. Elevii de la nvmntul de zi cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi scutii parial sau total de frecven, beneficiind de ndrumarea colii; scutirea se acord la cerere, de directorul unitii, pe baza actelor doveditoare. 6. La sfritul fiecrui semestru, dirigintele convoac Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea notei la purtare a elevilor n funcie de comportarea general n coal i n afara acesteia; notele la purtare

mai mici de 7 se discut i se aprob att de acest consiliu ct i de director; decizia i motivarea fiecrei note mai mici de 7 sunt aduse la cunotina Consiliului profesoral de ctre diriginte prin raport scris. 7. Sunt declarati repeteni elevii care absenteaza motivat peste 120 de zile colare

Sanctiuni aplicate elevilor cu absenteism ridicat


Elevii care inregistreaza un numar mare de absente vor fi sanctionati in functie de numarul acestora : 1. Observatia individuala; 2. Mustrarea in fata clasei si/sau in fata consiliului profesoral; 3. Mustrarea scrisa; 4. Retragerea bursei 5. Preavizul de exmatriculare; 6. Exmatricularea. Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt cominicate, in scris parintilor/reprezentantului Sanciuni: - La o ntrziere, avertizarea elevilor ;( Se considera intarziere intrarea elevului la ora, dupa profesor in intervalul 0-15 minute de la inceperea orei de curs. La o intarziere mai mare de 15 minute se considera absenta nemotivata). -La 5 ntrzieri, elevii primesc absenta nemotivata; -La 5 absene nemotivate, 4 ore de munc n folosul colii; -Liceu, zi la fiecare 10 absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct;

-Scoala de arte si meserii la 25 de absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct; -Liceu, anul de completare la fiecare 20 de absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct. -Liceu, clasele a XII-a/a XIII-a ruta progresiva la fiecare 15 absente nemotivate pe un semestru, din totalul orelor de studiu, va fi scazuta nota la purtare cu un punct. -La 40 absene nemotivate, dirigintele ntiineaz prinii n scris n vederea eliminrii pe o perioad de 3-5 zile.

COMISIA ABSENTELOR
MEMBRII COMISIEI :

PENTRU

MONITORIZAREA

1.MAXIM CAMELIA- responsabil comisie 2.FRATICA CERASELA- membru 3.COTET DOINA- membru 4. PENCU ANAMARIA-membru