Sunteți pe pagina 1din 8

p1:1.

Sa se realizeze aplicatii care, folosind structura repeta - cat timp sa ca lculeze urmatoarele sume (numarul n este citit de la tastatura):

start int n,i,s,s1,s2,s3,sum scrie "Dati o valoare lui n=" citeste n s=0 sum=0 i=1 repeta s=i+i+1+s i=i+4 cat timp i<=n scrie "\nSuma primului sir este:",s i=1 s=0 repeta s=1/i+s i=i+1 cat timp i<=n scrie "\nSuma la al doilea sir este:",s i=1 s=0 repeta s=s+i/(i+1) i=i+1 cat timp i<=n scrie "\nSuma la al treilea sir este:",s i=1 s=0 repeta sum=sum+i s=s+i/sum i=i+1 cat timp i<=n scrie "\nSuma la al patrulea sir este:",s stop

p2:Sa se scrie un program care testeaza daca numarul N introdus de utilizator es te prim. (Indicatie: se imparte numarul ales de utilizator (N) la toate numerele cuprinse intre 2 si N/2. Daca restul impartirii la cel putin unul din aceste numere este 0, atunci numaru l nu este prim. Daca toate resturile sunt diferite de 0 atunci numarul este prim.) start int n,esteprim,i scrie "Dati o valoare lui n=" citeste n esteprim=1 i=2 cat timp (esteprim==1) && (i<=n/2) executa

daca i%n==0 atunci esteprim=0 @ i=i+1 @ daca esteprim==0 atunci scrie "\nN nu este prim" altfel scrie "\nN este prim" stop

p3:Sa se realizeze o aplicatie care citeste numere intregi de la tastatura pana la intalnirea valorii 0 si afiseaza numarul maxim introdus. start int max,n max=0 repeta scrie "Introdu numarul: " citeste n daca max<n atunci max=n @ cat timp n!=0 scrie "Numarul maxim citit este: ",max stop

p4:Sa se realizeze o aplicatie care citeste numere intregi de la tastatura pana la intalnirea unei valori negative si afiseaza numarul de elemente pare. start int nr_p,n nr_p=0 repeta scrie "Introdu numarul: " citeste n daca n%2==0 && n>=0 atunci nr_p=nr_p+1 @ cat timp n>=0 scrie "Numarul de elemente pare citite este: ",nr_p stop

5.Sa se realizeze o aplicatie care citeste numere intregi de la tastatura pana l a intalnirea valorii 0 si le afiseaza in ordine inversa. start int v[50],n,i,j i=1 repeta

scrie "Introdu numarul: " citeste n v[i]=n i=i+1 cat timp n!=0 j=i-2 scrie "Elementele scrise in ordine inversa sunt: " repeta scrie v[j]," " j=j-1 cat timp j>0 stop 6.. Sa se realizeze o aplicatie care citeste n numere intregi de la tastatura (v aloarea lui n este introdusa de utilizator si trebuie sa fie intre 0 si 50). Numerele vor fi salvat intr-un vector si la sfarsit se va afisa un mesaj daca vectorul este simetric sau nu. Exemple: 2 34 5 6 5 34 2 este simetric 2 34 4 5 6 34 2 nu este simetric start int v[51],n,i,j,simetric simetric=0 scrie "Introdu dimensiunea vectorului (max 50): " citeste n scrie "Introdu elementele vectorului: " pentru i=0,n-1,1 citeste v[i] scrie "Elementele vectorului sunt: " pentru i=0,n-1,1 scrie v[i]," " pentru i=0,n-1,1 pentru j=n-1,0,-1 daca v[i]==v[j] atunci simetric=1 altfel simetric=0 @ daca simetric==1 atunci scrie "\nVectorul este simetric" altfel scrie "\nVectorul nu este simetric" @ stop

7.Fiind dat un vector cu n elemente intregi, sa se afiseze de cate ori gasim dou a elemente consecutive egale intre start int v[50],n,i,gasit gasit=0 scrie "Introdu numarul de elemente al vectorului: " citeste n

scrie "Introdu elementele vectorului: " pentru i=0,n-1,1 citeste v[i] scrie "Elementele vectorului sunt: " pentru i=0,n-1,1 scrie v[i]," " pentru i=0,n-1,1 daca v[i]==v[i+1] atunci gasit=gasit+1 @ daca gasit==1 atunci scrie "\nIn vectorul dat, s-a gasit ",gasit," element consecutiv egal." @ daca gasit>1 atunci scrie "\nIn vectorul dat, s-au gasit ",gasit," elemente consecutive egale." @ stop

8.Sa se realizeze o aplicatie care afiseaza suma si produsul scalar a doi vector i. start int v1[50],v2[50],v3[50],n,i,rez rez=0 scrie "Introdu numarul de elemente pentru cei doi vectori: " citeste n scrie "Introdu elementele primului vector (V1): " pentru i=0,n-1,1 citeste v1[i] scrie "Introdu elementele celui de-al doilea vector (V2): " pentru i=0,n-1,1 citeste v2[i] scrie "Elementele celor doi vectori sunt: " scrie "\nV1: " pentru i=0,n-1,1 scrie v1[i]," " scrie "\nV2: " pentru i=0,n-1,1 scrie v2[i]," " pentru i=0,n-1,1 v3[i]=v1[i]+v2[i] scrie "\nSuma celor doi vectori este: " scrie "\nV3: " pentru i=0,n-1,1 scrie v3[i]," " pentru i=0,n-1,1 rez=rez+v1[i]*v2[i] scrie "\nProdusul scalar al celor doi vectori este: ",rez stop

9.Sa se realizeze o aplicatie care citeste elementele unei matrici patratice si afiseaza elementul minim de pe diagonala principala.

start int a[10][10],n,i,j,min scrie "Introdu dimensiunea matricei: " citeste n scrie "Introdu elementele matricei \n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa scrie "a[",i,"][",j,"]=" citeste a[i][j] @ @ scrie "Matricea este: " pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie a[i][j]," " @ @ min=a[1][1] pentru i=2,n,1 executa daca min>a[i][i] atunci min=a[i][i] @ @ scrie "\nElementul minim de pe diagonala principala este: ",min stop

10.. Calculati suma elementelor unei matrici de pe diagonala secundara start int a[10][10],i,j,n,suma suma=0 scrie "Introdu dimensiunea matricei: " citeste n scrie "Introdu elementele matricei \n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa scrie "a[",i,"][",j,"]=" citeste a[i][j] @ @ scrie "Matricea introdusa este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie a[i][j]," " @ @ pentru i=1,n,1 executa suma=suma+a[i][n-i-1] @ scrie "\nSuma elementelor de pe diagonala secundara este: ",suma stop 11.Sa se realizeze o aplicatie care citeste elementele unei matrici si afiseaza suma

elementelor de pe fiecare linie si produsul elementelor de pe fiecare coloana. start int a[10][10],i,j,n,suma,produs scrie "Introdu dimensiunea matricei: " citeste n scrie "Introdu elementele matricei \n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa scrie "a[",i,"][",j,"]=" citeste a[i][j] @ @ scrie "Matricea introdusa este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie a[i][j]," " @ @ pentru i=1,n,1 executa suma=0 scrie "\nSuma elementelor de pe linia ",i," este: " pentru j=1,n,1 executa suma=suma+a[i][j] @ scrie suma @ pentru j=1,n,1 executa produs=1 scrie "\nProdusul elementelor de pe coloana ",j," este: " pentru i=1,n,1 executa produs=produs*a[i][j] @ scrie produs @ stop 12.Sa se realizeze o aplicatie care citeste elementele unei matrici si afiseaza numai elementele pozitive exact pe pozitiile lor din matrice. start int a[10][10],i,j,n scrie "Introdu dimensiunea matricei: " citeste n scrie "Introdu elementele matricei \n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa scrie "a[",i,"][",j,"]=" citeste a[i][j] @ @ scrie "Matricea introdusa este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa

scrie a[i][j]," " @ @ scrie "\nMatricea afisata doar cu elementele pozitive este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa daca a[i][j]>=0 atunci scrie a[i][j]," " altfel scrie " " @ @ @ stop

14.O matrice patratica se numeste triunghiulara inferior daca toate elementele a flate deasupra diagonalei principale sunt nule (0). Realizati un program care verifica daca o m atrice este triunghiulara inferior. start int a[10][10],i,j,n,nul,nenul nul=0 nenul=0 scrie "Introdu dimensiunea matricei: " citeste n scrie "Introdu elementele matricei \n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa scrie "a[",i,"][",j,"]=" citeste a[i][j] @ @ scrie "Matricea introdusa este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie a[i][j]," " @ @ pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa daca i<j atunci daca a[i][j]==0 atunci nul=1 altfel nenul=1 @ @ @ @ daca nul==1 && nenul==0 atunci scrie "\nMatricea este triunghiulara inferior" altfel

scrie "\nMatricea nu este triunghiulara inferior" @ stop 15.Sa se realizeze o aplicatie care citeste elementele a doua matrici avand acel easi dimensiuni si afiseaza suma lor.

start int a[10][10],b[10][10],s[10][10],i,j,n,m scrie "Introdu numarul de linii al matricelor: " citeste n scrie "Introdu numarul de coloane al matricelor: " citeste m scrie "Introdu elementele matricei A\n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,m,1 executa scrie "a[",i,"][",j,"]=" citeste a[i][j] @ @ scrie "Introdu elementele matricei B\n" pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,m,1 executa scrie "b[",i,"][",j,"]=" citeste b[i][j] @ @ scrie "\nMatricea A este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie a[i][j]," " @ @ scrie "\nMatricea B este" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie b[i][j]," " @ @ pentru i=1,n,1 executa pentru j=1,n,1 executa s[i][j]=a[i][j]+b[i][j] @ @ scrie "\nSuma matricelor A si B este\n" pentru i=1,n,1 executa scrie "\n" pentru j=1,n,1 executa scrie s[i][j]," " @ @ stop