Sunteți pe pagina 1din 1

CEREREA DE OFERTA

Scrisoare prin care se cere unuia sau mai multor intreprinzatori sa-si ofere produsele in vederea
cumpararii/distributiei.

MODEL
Catre ......................................................................................... Str. ...................... nr. ......................,
bloc .............., scara ............., etaj ............, apartament ............, localitatea ................................
Judetul/Sectorul .................. Codul postal ...............
Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de ......................... o oferta detaliata
pentru urmatoarele produse:
1. ..............................................................................................................................;
2. ..........................................................................................................................; etc.
In oferta va rugam sa se specifice cantitatea, calitatea si preturile produselor, termenele de
livrare, precum si eventualele reduceri de preturi pentru comenzile de loturi mari.
Societatea noastra ..............................................................................................
............................................................................................................................ . Intrucat clientii
societatii noastre solicita produsele dvs., va ramanem profund recunoscatori pentru solicitudine.

Cu deosebita consideratie
...........................................................................
(semnatura)
................................................................................................
(numele si prenumele n clar, precum si functia n cadrul societatii)