Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN

FACULTATEA DE RELAII COMERCIALE I FINANCIAR-BANCARE INTERNE I INTERNAIONALE Specializarea FINANTE SI BANCI

Karl Marx

Student Popa Ionela Madalina An I, Grupa 409

Karl Heinrich Marx

Nastere 5 mai 1818 Deces 14 martie 1883

Scoala /Traditie - Marxismul Interese principale Politica, Economie, lupta de clasa Idei importante Co-fondator al Marxismului (cu Engels), materialism dialectic,nstrainare si muncitorului, Manifestul comunist A influentat Stalin, Mao,Guevara,Lenin

exploatarea Influente

Hegel, Kant, Smith, Ricardo,Rousseau

Karl Marx

( 5 mai 1818, Trier/Germania - 14 martie 1883, Londra/Marea Britanie) a fost un filozof german, economist si publicist, ntemeietor mpreuna cu Friedrich Engels alteoriei socialismului stiintific, teoretician si lider al miscarii muncitoresti. A avut o influenta importanta asupra istoriei politice a secolului XX. Karl Marx mpreuna cu Friedrich Engels a scris si a publicat n 1848: Manifestul Partidului Comunist. Abordarea sa este vizibila din prima linie a primului capitol al Manifestul Partidului Comunist: "Istoria tuturor societatilor cunoscute este istoria luptei de clasa". Marx a argumentat ca sistemul capitalist, la fel ca si sistemele socio-economice precedente, produce tensiuni interne care l conduc la distrugere.Asa cum capitalismul a nlocuit feudalismul, capitalismul va fi nlocuit de comunism, osocietate fara clase care urmeaza unei perioade de tranzitie n care statul va fi un instrument aldictaturii proletariatului. Pe de alta parte, Marx argumenteaza ca schimbarile socioeconomice se produc prin intermediul activitatii revolutionare organizate. n acest model capitalismul va luasfrsit prin activitatea organizata a clasei muncitoare internationale. Ideiile lui Marx au nceput sa exercite o influenta majora asupra miscarii muncitoresti la scurt timp dupa moartea sa.Aceasta influenta a crescut impetuos odata cu victoria Revolutiei din Octombrie din Rusia,revolutie datorata bolsevicilor marxisti. Influente asupra gandirii lui Marx Marx a fost puternic influentat de:

Metoda dialectica si orientarea istorica a lui Friederich Hegel;

Economia politica clasica a lui Adam Smith si David Ricardo;

Gndirea socialistilor francezi, n particular Jean-Jacques Rousseau, Henri de Saint-Simon si Charles Fourier; Filozofia materialista timpurie germana, n particular Ludwig Feuerbach;

Solidaritatea cu clasa muncitoare a lui Friedrich Engels

Teoria obiectiva a valorii (teoria valorii-munca)


A fost fundamentata de clasicii gandirii economice engleze, dominanta i n e p o c a d e inceput a economiei capitaliste si este legata de sacralizarea muncii care decurge dinconceptiile puritane. Ea are ca reprezentanti de seama indeosebi pe Adam Smith, DavidRicardo, John Stuart Mill, fiind apoi continuata si dezvoltata de Karl Marx. I se spune siteoria obiectiva, deoarece pune la baza explicatiei si munca omeneasca ca sursa si etalon al valorii.In introducerea lucrarii Avutia Natiunilor, Adam Smith afirma: Munca anuala a uneinatiuni constituie fondul care dintotdeauna o aprovizioneaza cu toate bunurile necesare si

de inlesnire a traiului. Munca reprezinta nu numai sursa reala, de fond a avutiei, ci sietalonul definitive al valorii. Prin urmare subliniaza A. Smith , numai munca fiind aceeacare niciodata nu variaza in valoarea sa, numai ea este etalonul adevarat si definitive dupacare valoarea tuturor marfurilor poate fi intotdeauna si oriunde apreciata si comparata. Eaeste pretul lor real; banii sunt numai pretul lor nominal.D a v i d R i c a r d o r e i a afirmatia initiala a lui Smith, conform careia valoarea relativa a diferitelor bunuri se explica prin cantitatea de munca necesara producerii lor (cantitateade munca pe care fiecare parte constituiva a pretului o poate cumpara sau comanda). Elsustine insa ca aceasta a firmatie este corecta nu numai pentru timpurile primitive, ci sipentru economia avansata : proportia dintre cantitatile de munca necesare pentrudobandirea diferitelor obiecte afirma Ricardo pare sa fie singura circumstanta cared e t e r m i n a o o a r e c a r e r e g u l a p e baza careia unul se poate schimba cu altul. Ricardo r e s p i n g e t e o r i a muncii comandate si considera ca la baza valorii se afla m u n c a incorporate in bunurile marfa, considerand ca marimea valorii depinde de cantitateatotala de munca necesara pentru confectionarea si aducerea lor pe piata. El opereaza oi m p a r t i r e a b u n u r i l o r i n d o u a c a t e g o r i i : r e p r o d u c t i b i l e p r i n a c t i v i t a t e e c o n o m i c a categorie in care intra marea majoritate a bunurilor si neproductibile ( opere de arta,vinuri rare obtinute pe terenuri deosebite, etc.). Teoria valorii munca se aplica bunurilor reproductibile.Karl Marx continua si aprofundeaza teoria valorii munca, definind notiunea valorii deschimb ca fiind raportul cantitativ in care se schimba pe piata valori de intrebuintare deun fel , pe valori de intrebuintare de alt fel si fundamentand idea ca valoarea este data demunca abstracta a producatorilor de marfuri , prin care el intelegea munca in general cas i m p l a c h e l t u i a l a d e e n e r g i e m u s c u l a r a , n e r v o a s a e t c . C a t p r i v e s t e m a r i m e a v a l o r i i aceasta este data de timpul de munca socialmente necesar , care ste timpul de muncacerut pentru a produce o valoare de intrebuintare oarecare, in conditiile de productieexistente, normale din punct de vedere social si cu gradul social mediu de indemanare siintesitate a muncii.In aceasta abordare, valoarea economica a unui bun, ca si unei mase de bunuri, are doua componente:a) valoarea mijloacelor de productie consumate in procesul de productie a bunului marfa respectiv si care sunt rezultatul unei munci trecute, prestate in procesele deproducere a acestor mijloace de productie;b) valoarea nou creata de munca curenta, vie ( sau vizibila), prestata de lucratoriiocupati in procesul de productie a bunurilor marfa respective.In procesul repartitiei, valoarea nou creata revine factorilor de productie sub forma de salariu, profit, dobanda, renta, impozite indirecte (pe produs).

Marxismul
Marxismul este o teorie economico-sociala bazata pe lucrurile lui Karl Marx, un filozof,economist, jurnalist si revolutionar german de origine evreiasca, din secolul al XIXlea, care acolaborat n elaborarea sus-numitei teorii cuFriedrich Engels. Marx s-a inspirat din filozofialui Georg Hegel, din economia politica a lui Adam Smith, din teoria economica Ricardiana sidin socialismul francez din secolul al XIX-lea, pentru a dezvolta o cercetare critica a societatii care se dorea att stiintifica ct si revolutionara. Aceasta critica a atins cea mai sistematica expresie (desi neterminata) n lucrarea lui de capati, Das Kapital, Capitalul: O cercetare critica economiei politice.