Sunteți pe pagina 1din 12

Curs 1 Continutul economic, functia contabila si corespondenta conturilor

Conturile din CLASA 2 - sunt imobilizari care se impart in urmatoarele categorii: Imobilizari necorporale(investitii de potential); Imobilizari corporale; Imobilizari in curs (corporale si necorporale) -dupa functia contabila: sunt conturi A, doar amortizarile lor fiind de P ( defapt active cu minus) -Imobillizarile necorporale apartin Gr 20 si potrivit regelementarilor se inregistreaza ca un A la VALOAREA DE INTRARE numita si valoare contabila; CONTUL 201 - cu ajutorul acestui cont inregistram Cheltuielile de constituire care tin evidenta investitilor ocazionate de constituirea/modernizarea activitatii entitatii ( taxele de notariat, publicatile in M.O, emiterea de noi actiuni sau obligatiuni, cheltuieli de publicitate, cu extinderea societatii etc) - incepe sa functioneze prin a se debita, debitandu-se cu valoarea cheltuielilor ocazionate cu infiintarea sau modernizarea societ. Chelt de constituire 201 = % (A+D) 512 531 404 462 - potrivit reglem, Chelt de constit se amortoizeaza in maxim 5 ani trecandu-se la Cheltuieli Chelt cu amortizarea 681 = 280 Amort imobilizarilor necorporale (A+D) (P+C) - dupa ce aceste investitii de potential sunt complet amortizate, se scot din functiune prin creditarea contului 201 si anularea contului de amortizare a imobilizarilor necorporale Amortizarea imoboliz necorporale 280 = 201 (A+D) (A+D) - poate prezenta Sold final Debitor, reflectand valoarea cheltuielilor de constituire existente si neamortizate inca. CONTUL 203 Cheltuieli de dezvoltare - este un cont de A dupa functia contabila , sunt niste cheltuieli ocazionate de dezvloltarea si cercetare Chelt de dezvoltare 203 = % (A+D) 233 721 404 - se amortizeaza in maxim 5 ani 681 = 280 - in cazul in care cheltuielile de dezvoltare au dus la obtinerea de licente, brevete etc, ele vor fi transferate la acestea prin creditare in corespondenta cu contul 205 205 = 203 (A+D) (A-C)

in alte situatii cand valoarea amortizarii = valoarea de intrare, cheltuielile de dezvoltare sunt scoase din evidenta inchizand astfel contul 280 280 = 203 (P-D) (A-C) Soldul final Debitor al contului 203 reflecta Chelt de dezvoltare existente, neamortizate inca.

CONTUL 205 Concesiuni, brevete, licente, etc - se debiteaza cu ocazia achizitiei de la furnizorii de imobilizari sau trecerea chelt de dezvoltare la licente cu valoarea lor sau obtinerea pe cont propriu inregistrarile fiind ca un venit din productia de imobilizari necorporale, neterminate sau in curs, trecute la brevete marci...., sau aduse ca aport ori primite cu titlu oneros prin creditarea contului 131 la valoarea de intrebuintare 205 = % (A+D) 404 203 721 233 456 131 amortizarea lunara se inregistreaza pe seama Cheltuielilor cu amortizarea 681 = 280 creditarea contului 205 se inregistreaza cu ocazia cedarii acestor imobilizari daca valoarea cedata este diferita de valoarea amortizata % = 205 val amortizata (P-D) 280 (A-C) (A+D) 658 - Soldul final Debitor al contului 205 reflecat valoarea concesiunilor, a brevetelor etc, existente si neamortizate inca. CONTUL 207 Fondul commercial - se determina ca diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei a partii din activele nete achizitionate de catre o persoana juridica. 206 = 404 la costul de achizitie % = 207 cedarea 207 incomplet amortizare 280 658 (debusee, vad comercial) Soldul final Debitor al contului 207 reflecat valoarea fondului comercial existent;

CONTUL 208 Alte imobilizari necorporale - tine evidenta programelor informative achizitionate de la terti sau constituite pe cont propriu 208 = % 233 721 404 456 131 - in cazul cedarii acelor imobilizari neamortizate integral in cazul in care exista programe informative ele sunt trecute la capitalul altor unitai % = 208 280 658 261 456(in cazul retragerii actionarilor ( odata cu programul informatic pe care l-au adus ca aport)) - Soldul final Debitor al contului 208 reflecta valoarea altor imobilizari necorporale de natura programelor informative existente in unitate.

GRUPA 121
cuprinde conturile de imobilizari corporale, dupa continutul economic sunt conturi de A dupa functia contabila indeplinita incep sa functioneze prin a se debita la intrarea in patrimoniu se stabilieste valoarea de intrare(valoarea contabila) care va ramane inregistrata pe tot parcursul duratei de functionare ; valoarea de intrare poate fi : cursul structurii de A costul de achizitie, de productie, valoarea de aport, valoarea de intrebuintare, valoarea reziduala) la intrarea in patrimoniu pentru activele fixe care se amortizeaza, se stabileste si durata lor de functionare (conform catalogului reglematarilor legale) precum si metodei de amortizare care se va aplica pe toata durata de functionare.

CONTUL 211 Terenuri - se debiteaza cu valoarea terenurilor de la Furnizorii de imobilizari 211 = 404 sau aduse ca aport la constituirea societatii 211 = 456 primite in leasing financiar 211 = 167 primite cu titlu gratuit 211 = 131 primite prin transferul valorilor amenajarii unui teren in curs la teren 211 = 231 obtinute pe cont propriu 211 = 722( la cost de productie in urma amenajarii unui teren sau defrisarii) terenurile nu se amortizeaza prin folosinta lor la cresterea valorii se amortizeaza doar amenajarile de terenuri. Amortizarea acestora se trece pe cheltuieli 681 = 2811 - creditarea contului 211 se inregistreaza cu ocazia cedarii terenului 658 = 211 sau in cazul cedarii, amenajarilor de terenuri incomplet amortizate.

% = 211 658 2811 105 = 211 inregistrarea valorii descresterii in urma reevaluarii terenurilor sau amenajarilor de terenuri. In cazul retragerii actionarilor cu valoarea adusa ca aport. 456 = 211la valoarea de aport. - reprezinta valorile terenurilor care fac obiectul participarii in natura la CS al societatii. Soldul final Debitor al contului 211 reflecta valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri existente existente Conturile 211,213,214 imobilizarile corporale regasite in codul fiscal sub denumirea de mijloace fixe(A fixe) = acele bunuri economice care indeplinesc 2 conditii sa aiba o valoare de intrare > decat limita stabilita prin lege si durata de functionare 1 Dacac nu se indeplinesc cumulativ aceste conditii, bunurile economice sunt considerate materiale de scurta durata/ mica valoare. - exista active fixe ce fac exceptie : plantatiile de vii( vezi semestrul trecut) - valoarea de intrare a activelor fixe poate fi costul de achizitie, etc - 212, 213, 214 se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor care indica sursa de povenienta 404, 456, 722, 131, 232, 167. - Activele fixe se amortizeaza inregistrandu-se lunar prin una din cele 3 metode cunoscute - Inregistrarea amortizarii facandu-se lunar 681 = 281 - Amortizarea se tine pe fiecare activ fix in parte, simbolizate conform P.G.C 2812, 2813, 2814, 2811 - Creditarea conturilor 212, 213, 214 se face la aceasi valoare de intrare pentru activele fixe scoase din functiune, complet amortizate amortizarea imobiliz. necorporale 281 = 212 (213,214) (valoare complet amortizata) (valoare de intrare) - in cazul cedarii activelor fixe incomplet amortizate, valoarea ramasa de amortizat va fi trecuta pe cheluieli din cedarea activelor. % = 212 sau 213 sau 214 281 658 - pentru activele fixe trecute la CS al altor societati 261, 262, 263 = 212, 213, 214 - pentru activele ca urmare a calamitatiilor naturale se va inregistra o Chelt. Extraordinara care va afecta in sens negativ rezultatul financiar. 671 = 212, 213, 214. - pentru activele fixe retrase din societate de catre actionari 456 = 212, 213, 214 - Soldul Final Debitor al conturilor 212, 213, 214 reflecta valoare de intrare a acestora in unitate. Exemplu: Se achizitioneaza un mijloc de transport ( fara TVA) la cost de achizitie 50.000 lei.Sa se calculeze amortizarea prin cele 3 metode stiind ca durata de functionare este de 8 ani. Dupa 3 ani de functiune, mijlocul de transport este dat cu chirie pentru o perioada de 2 ani, chiria incasata lunar in cei 2 ani este de 1.200 lei.La expirarea duratei de inchiriere, mijlocul de transport este vandut la pret de vanzare 40.000 lei.

Curs 2 (Continuare 1)
Rezolvare : 1. achizitia unui mijloc de transport la cost de achizitie. cresc imobiliz corporale ; creste datoria fata de furnizori. 2131 A(+)D 50.000 404 P(+)C 50.000 (A+D) 2131=404 (P+C) D 50.000 2131 C 50.000 2. Tema de casa : de calculat amortizarea prin toate cele 3 metode ; 6250 amortizarea pe an, 520 pe luna. 3. 2813 Amortizarea mij de transport (P+C) inregistrare ce apare lunar incepand cu 681 Cheltuieli cu amortizarea (A+D) a 2-a luna de functionare!!!! 681 (A+D) = 2813 (P+C) (a)Amortizarea liniara : D 2813 C luna2 520 luna3 520 . 50.000 . luna96 520 = 8ani Cheltuieli cu amortizarea 681=2813 520 681=2813 520 D 404 C 50.000

50.000

(b)Amortizarea accelerata: primul an 50.000/2=25.000 pe an; pe luna 2.000 681=2813 2.000 anul 1 timp de 12 luni 2.000x12=25.000 anul 2 pana la anul 8 avem 25.000/ 7 ani x 12 luni=300 pe luna deci : 681=2813 300 , operatia se repeta timp de 84 de ori(luni). D 2813 luna1 . . luna12 anul 2 luna1 . . anul 8-luna12 C 2000 25.000=50.000/2 2000 300 300 25.000/7*12=300 300 val de intrare 50.000

4. Dupa 3 ani intreprinderea da spre chirie mijlocul de transport : Valoarea ramasa de amortizat dupa 3 ani de folosinta este 50.000-18.600= 31.400 Intreprinderea chiriasa

8031= D 8031 50. 000

50.000 lei C 50.000

_ = 8031 50.000 lei Chelt cu chiria 312=5311 Casa 1.200 lei (A+D) (A-C) intreprinderea inregistreaza insa in continuare amortizarea lunar, de asemenea incasarea chiriei, care reprezinta un venit 706(P+C) si (A+D) 5311=706 (P+C) 1.200 lei (chirie) (A+D) 681=2813 (P+C) 520 lei (amortiz lunara) intreprinderea incaseaza in cei 2 ani 28.800 lei pe chirie(venit) de asemenea inregistreaza cheltuieli cu amortizarea 12.500 lei in cei 2 ani in care mijlocul de transport a fost dat spre inchiriere. Dupa cei 5 ani( primi 3 de folosinte + 2 dati spre inchiriere) intreprinderea inregistreaza 31.400+12.500=18.900 lei (valoare ramasa de amortizat).

5. Vanzarea mijlocului de transport debitorilor diversi. Debitori diversi 461=7583 Venituri din cedarea activelor (A+D) (P+C) D 461 40 000 C D 7581 C 40 000 D 50 000 121 C 68 800

40 000 SfC 18 800 Profit Brut

valoarea reala dupa cei 5 ani de folosinta insa este 18.900=valoare ramasa de amortizat.Concomitent cu vanzarea se inregistreaza scoaterea din gestiune a mijlocului de transport. 50 000 % = 2131 50 000 valoarea ramasa de amortizat = Vi amortizarea la data iesirii 31 100 2813 658

2813 520 . . 18 600

C 96luni = 8 ani

D 18 900

658 18 900

12 500 amortiz. dupa 2 ani 31 100 D 520 520 31 100 31 100 681 C 121 = 681 706 = 121 121 = 658 121 = 758 31 100 28 800 18 900 40 000 D 121 C 31 100 28 800 18 900 40 000

activele fixe raman inregistrate la valoarea de intrare pe toata durata functionarii lor, la intreprinderea proprietara. In cazul in care un activ fix este dat cu chirire, intreprinderea proprietara va inregistra in cont amortizarea lunara prin aceeasi metoda inceputa. 681=281 si concomitent va inregistra chiria incasata de la chiriasi pe seama Veniturilor din chirie un cont in afara bilantului 8031, fiind un cont de ordine si evidenta care functioneaza dupa sistemul in partida simpla : se debiteaza in momentul deschiderii lui ( cu valoarea inscrisa in contractul de inchiriere) fara cont corespondent creditor. Se crediteaza cu aceeasi valoare in momentul restituirii mijlocului fix inchiriat la expirarea timpului de inchiriere fara cont corespondent debitor. Dupa aceasta, contul 8031 se soldeaza. 8031= = 8031

Chiriasul va inregistra chiria lunara platita proprietarului pe seama Cheluielilor Cheltuieli cu chiria = 531, 512 GRUPA 26 IMOBIZARI FINANCIARE

CONTUL 261 - dupa continutul economic, activele imobilizate (tangibile imobilizate) - dupa functia contabila este un cont de activ

se doconteaza cu 205, 211, 212, 213, 214, 301, 302..........306 dobandite ca valoarea a titlului de participare, dobandite prin achizitie sau aport ptr CS al filialelor din cadrul grupului. 261=658 intrarea titlului ca urmare a primirii lor din reinvestitia dividendelor, cuvenite de profitul net. 261=106 inregistreaza diferenta dintre valoarea titlulrilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarii necorporale/corporale aportate. - in contul 261 se inregistreaza : 664=261 reprezentand valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la filiale si care sunt cedate. 106=261 diferenta dintre valoarea titlurilor cedate/retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale/corporale aportate. Soldul final Debitor al contului 261 reprezinta valoarea titlurilor de participare existente. CONTUL 263 imobilizari financiare sub forma intereselor de participare: ele pot fi cele pe care persoanele juridice le detin in vederea realizarii unor venituri financiare fara interventia in gestiunea societatii la care sunt detinute titlurile. 263 = % 404 5121 205 211 212 213 301 302 . dobandite prin achizitie/aport . de natura stocurilor . 381 263=761 reprezinta valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestitiei dividendelor cuvenite din profitul net. cedarea titlurilor respectiv a imobilizarilor sub forma activelor cedate: 664=261 Soldul final Debitor al contului 263 reprezinta imobilizarile financiare sub forma intereselor de participare detinute. CONTUL 267 tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si altor creante imobilizate. exemplu: depozitele si garantiile platite. CREANTA ESTE UN DREPT (DE ACTIV) ! IMPRUMUTUL ESTE O DATORIE (DE PASIV) ! A nu se confunda imprumuturile primite ce reprezinta ptr unitate o datorie cu cele acordate care reprezinta o creanta! - incepe sa functioneze prin a se credita 267 = % 5121 imprumuturi acordate si inregistrate ca venituri

5311 763

din dobanzile aferente creantelor imobilizate.

267 = % 211 reprezinte valoarea imprumuturilor acordate pe termen 212 lung aferente ptr bunurile cedate in sistem de leasing 213 financiar iar pentru dobanda aferenta: 267=472 214 - daca tranzactile ptr imprumuturile acordate s-a efectuat in valuta si se inregistreaza o diferenta favorabila de curs valutar (cresterea cursului valutar), aceasta se va inregistra ca venit din diferente de curs valutar : 267=765 - creditarea contului 267 se inregistreaza cu ocazia incasarii imprumutului acordat precum si a dobanzii aferente : % = 267 5121 5311 - daca imprumutul acordat e afost in valuta iar la incasare s-a inregistrat o diferenta nefavorabila( cursul a scazut), intreprinderea inregistreaza o cheltuiala financiara pentru diferenta respectiva de curs, respectiv cheltuiala din difernte de curs valutar : 665=267 - pentru dobanda facturata de locatori in cazul leasingului financiar : 411=267 - valoarea periderilor inregistrate din creantele imobilizate se trece pe cheltuieli : 663=267 - valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile (211, 213, 212, 214), cedate in leasing financiar : 656=267 Soldul final Debitor al contului 267 reflecta imprumuturile acordate si neincasate inca precum si a dobanzilor aferente, precum si alte creante imobilizate de natura depozitelor, a garantiilor neplatite si existente. CONTUL 269 - dupa functia contabila este un cont de Pasiv si se crediteaza cu sumele datorate ptr achizitia de imobilizari financiare. % = 269 261 263 imobilizari financiare. 267 - eventuala diferentelor favorabile de curs valutar, rezultate in urma decontarii imprumuturilor si datoriilor in valuta si a evaluarii lor la inchiderea exercitiului financiar : 765 = 269 - debitarea contului 269 reprezinta sumele platite ptr imobilizarile financiare 269 = 5121 sau 5131( aceasta operatie apare atunci cand achizitia imobilizarii financiare s-a inregistrat prin VARSAMINTE DE EFECTUAT. % = 269 261 263 267

Curs 3
CLASA 3 STOCURI GRUPA 30 CONTUL 301 Materii prime - dupa continutul economic este un stoc - dupa functia contabila este de Activ - incepe sa functioneze prin a se debita cu ocazia intrarii materiilor prime in patrimoniu (materii prime sunt acele stocuri care se consuma dupa prima lor utilizare si care se gasesc in produsul finit sau semifinit obtinut in aceeasi stare dsu in stare transformata) Materii prime 301 = % (A+D) 401 furnizori 408 furnizori facturi nesosite 758 alte venituri din exploatare 601 cheltuieli cu materiile prime 456 345 351materii si materiale aflate la terti - creditarea contului 301 se inregistreaza la pretul de inregistrare al materiei prime iesite prin : consum, vanzarea lor ca atare, donatii, retragerea actionarilor, calamitati naturale. Cheltuieli cu materile prime % = 301 ( realizate fie ca un consum 601 fie lipsa constata la inventariere 371 concomitent cu inregistrarea lipsei care reprez. defapt fie prin vanzare 658 descarcarea gestiunii de materii prime constatate lipsa se inregistreaza pretul de imputatie aplicat persoanei vinovate care devine debitor divers.(DESCARCARE DE GESTIUNE) Soldul final Debitor al contului 301 reflecta pretul de inregistrare al materilor prime existente in stoc. CONTUL 302 Materiale consumabile - se regasesc doar in stare transformata si cuprind( materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, materiale de ambalat, furaje, mat. de plantat) - aceste mat. consumabile se gasesc in P.G.C in 3028 - se debiteaza cu ocazia intrarii in patrimoniu 302 = % 401 408 758 602 456 345 351 - creditarea = iesirea mat. comsumabil la pret de inregistrare (consum, lipsuri la inventariere, vanzare) 602 = 302 301=302 trecerea la marfuri ptr a fi vandute

658=302 calamitati naturale Soldul final Debitor reflecta valoarea stocului existent de materiale consumabile. C0NTUL 303 Materiale de natura obiectelor de inventar - dupa contintul econonmic sunt stocuri - dupa functia contabila sunt de A - incepe sa functioneze prin a se debita 303 = % 401 408 758 603 456 345 351 - sunt acele stocuri care nu indeplinesc cumulativ cele 2 conditii de a fi active fixe de aceea se mai numesc si materiale de scurta durata sau mica valoare. - cuprind : echipamentele de protectie, de lucru, SDV-urile. - se dau in folosinta sectiilor/sectoarelor si se trec pe cheltuieli(considerandu-se un consum material ) la prerul lor de inregistrare : Cheltuieli cu mat. de natura ob. de inventar 603 = 303 la pretul lor de inregistrare - concomitent cu aceasta inregistrare ptr un control gestionar al mat. de natura ob. de inventar aflate in folosinta in contabilitate se deschide un cont in afara bilantului 8033. Acest cont se debiteaza cu valoarea mat. de natura ob. de inventar date in folosinta fara cont corespondent creditor. La expirarea duratei de folosinta.( 8033 se inchide prin creditarea lui cu aceeasi valoare fara cont corespondent debitor. 8033 ca oricare cont in afara bilantului functioneaza dupa Principiul contab. in partida simpla). - Creditarea mat. de natura ob. de inventar mai are loc si cu ocazia inregistrarii lipsurilor constate la inventariere : 603 = 303 la pretul de inregistrare.(si concomitent inregistrarile pretului de imputatie aplicat persoanel vinovate) 371 = 303 inregistreaza trecerea la marfuri 658 = 303 donatii 671 = 303 calamitati 456 = 303 retragerea actionarilor Soldul final Debitor al contului 303 reflecta valoarea stocului de mat. de natura ob. de inventar existenta. CONTUL 345 Produse finite. - sunt acele stocuri care pot fi valorificate sau consummate in starea in care se afla fara sa mai necesite prelucrari ulterioare obtinerii lor. - 341 semifabricatele sunt produse care necesita prelucrari ulterioare obt lor in alte sectii ptr a putea fi consumate. - 345, 345 stocuri A - 345 obtinute pe cont propriu se inregistreaza in cont ca o intrare (la pretul de inregistrare prestabilit pe seama veniturilor din productie proprie).

345 = 711 Variatia stocurilor la pretul de inregistrare prestabilit mai pot intra in unitate si pe alte cai (donatii, plusuri la inventariere constate ori aduse de 456 cu ocazia constituirii societatii) - in momentul iesirii - produse finite(prin vanzare, tercute la marfuri ptr a fi vandute, lipsuri constatate la inventariere) are loc descarcarea de gestiune la acelasi pret de inregistrare prestabilit, ptr produsele finite iesite, prin operatia inversa lor : 711 = 345 - concomitent cu aceasta inregistrare se va inregistra si vanzarea catre clienti la pret de vanzare : 411= 701. - vanzarea prin magazin propriu de desfacere ; dupa ce 345 au fost trecute la marfuri : 371 = 345 - descarcarea gestiunii de marfuri la pret de inregistrare : 607 = 371 - inregistrarea vaznarii la pret de vanzare prin magazinul propriu prin incasarea numerarului direct in casierie : 531 = 707(cu tva) - calamitatile constatate se trec pe cheltuieli : 671 = 345 - donatiile efectuate se trec pe cheltuieli : 658 = 345 - in cazul in care s-a hotarat acordarea in natura a drepturilor salariale cuvenite angajatior (prin acordarea de produse finite) : 421 = 345 reprezinta micsorarea datoriei intrprinderii fata de angajati) Soldul final Debitor al contukui 345 reprezinta valoarea stocului de produse finite existente. CONTUL 348 Diferente de prt la productie. - este un cont rectificativ al valorii de inregistrare - 348 = 711 reprezinta diferentele de pret in plus(costul de productie este mai mare decat pretul de inregistrare) aferente productiei intrate in gestiune din productie proprie. - 348 = 711 diferente de pret repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. - 711 = 348 diferente de pret aferente produselor intrate in getiune din productie proprie - 711 = 348 diferente de pret in plus repartizate asupra produelor iesite din gestiune prin vanzare. Soldul final Debitor al contului 348 reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc. - concomitent se inregistreaza si factura intocmita dee terti ptr prelucrarea efectuata. 351 = 301 reprezinta materii prime date tertilor ptr prelucrar