P. 1
Standarde Calitate HG Nr 1534 2008

Standarde Calitate HG Nr 1534 2008

|Views: 287|Likes:
Published by DOINA

More info:

Published by: DOINA on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.

2008

Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Standardul de referinţă (de calitate) reprezintă, conform legii, descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.

Standardele de autorizare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi 1

Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .H.2008 observabil. 75/2005 sus . Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc. iar la fiecare indicatori sunt definiţi descriptori. în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorii.G. cât şi standardele de referinţă aprobate prin prezentul act normativ (care reprezintă. nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie). aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 75/2005 menţionată anterior.11. 1534/25. în procesul de evaluare a calităţii vor fi folosite atât standardele de acreditare şi evaluare periodică. Standardele de referinţă se aplică domeniilor prevăzute de art. pentru fiecare indicator. conform art. 21/2007 (care reprezintă. 9 lit. cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească.menţiontă. cu modificările ulterioare. Având în vedere prevederile art. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii. 75/2005 nivelul optimal de realizare a unei activităţi de către o organizare furnizoare de educaţie). nr. 4 din OUG nr. conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. c) din OUG nr. aprobate prin HG nr. 87/2006. pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori. 2 . privind asigurarea calităţii educaţiei. 9 lit. pentru fiecare indicator în parte cerinţele efective pentru ca serviciile educaţionale oferite de către organizaţia furnizoare de educaţie să fie considerate ca optime. b) din OUG nr. 75/2005.

Organismele consultative ale beneficiarilor relevanţi pentru unitatea şcolară se întrunesc periodic. instituţionale.H.   1. Existenţa.  Scopurile.G. obiectivele şi programele rezultate din politicile şi strategiile europene.3.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Personalul şcolii demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a reglementărilor interne. Managemen administrative şi t strategic manageriale 1. Organizarea internă a furnizorului de educaţie este stabilă şi asigură realizarea fără perturbări a proceselor fundamentale. Organizarea internă a unităţii de învăţământ    1. Furnizorul de educaţie comunică sistematic cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari din comunitate. regionale şi locale privind educaţia şi formarea profesională sunt cuprinse în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale). a modului de organizare. de comunicare şi de raportare. nr. 1534/25.2. Scopurile şi obiectivele stabilite în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale) sunt realizate integral. Domeniul „Capacitate instituţională” a) structurile 1.11. Scopurile.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. obiectivele şi programele stabilite la solicitarea beneficiarilor sunt cuprinse în proiectul de dezvoltare şi în planurile de implementare (operaţionale). Furnizorul de educaţie utilizează feed-back-ului obţinut de la beneficiarii educaţiei şi de la părinţi pentru optimizarea circulaţiei informaţiei în organizaţie. de luare a deciziilor. structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare).1. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă   3 . naţionale.

3.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A.4. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară. Managemen t operaţional 2.H.   2. procesul de învăţământ şi viaţa şcolară. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei.2. Furnizorul de educaţie asigură accesul permanent al beneficiarilor educaţiei la servicii medicale prin cabinet propriu sau pe baza unor acorduri de asistenţă cu unităţi sanitare. Personalul şcolii. terenurile de sport şi celelalte spaţii şcolare) şi în vecinătatea şcolii. Asigurarea serviciilor medicale pentru educabili    Cadrele didactice şi categoriile de beneficiari relevante pentru unitatea şcolară demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a activităţii şcolii. părinţii şi cadrele didactice se simt în siguranţă în incinta şcolii (inclusiv curtea. înregistrarea.G. beneficiarii educaţiei şi. părinţii sunt implicaţi sistematic în campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii. Domeniul „Capacitate instituţională” 2. nr. prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor 2. după caz. Categoriile de beneficiari relevante pentru unitatea şcolară demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a informaţiilor privind curriculumul naţional.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . după caz. 1534/25. Educabilii. Informaţiile specifice unităţii şcolare şi contextului în care aceasta funcţionează sunt incluse în baza de date existentă şi difuzate în comunitate.11. Personalul şcolii. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ 2. în timpul desfăşurării programului   4 . părinţii demonstrează un nivel ridicat de cunoaştere a procedurilor de gestionare a situaţiilor de criză.1. elevii şi.

Spaţii şcolare 1. Dotarea spaţiilor şcolare 1.G. Furnizorul de educaţie aplică programe şi măsuri de diminuare a violenţei în şcoală. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 1. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru educabili. identificate la nivelul beneficiarilor educaţiei şi al personalului şcolii.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. privind accesul în spaţiile şcolare.1. în construirea / amenajarea.3. a activităţii curente şi a ofertei educaţionale.s. 1534/25. la indicatorii privind utilizarea 5 . dotarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare. Spaţii administrati ve Furnizorul de educaţie demonstrează progres.e. Accesibilitatea spaţiilor şcolare 1.    b) baza materială 1. Existenţa. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative Furnizorul de educaţie asigură accesul beneficiarilor şi al personalului şcolii la servicii de orientare şi consiliere.1. Rezultatele activităţilor de orientare şi consiliere sunt utilizate pentru îmbunătăţirea documentelor programatice.    2. pentru persoanele cu c.2.5. administrative şi auxiliare. Utilizarea spaţiilor şcolare 2. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.4. Furnizorul de educaţie asigură sprijinul individual. nr. Domeniul „Capacitate instituţională” 2.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Furnizorul de educaţie demonstrează progres.11.H. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.

4.3. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.1. 1534/25. auxiliarele curriculare     Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare 3. Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare 4.1. 6 . în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. în dotarea şi în utilizarea TIC (hardware şi software).2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. în privinţa dotării cu fond de carte / cu fond de material informatic şi audio-video. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare 3.Spaţii auxiliare 3.11.2.H. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. în utilizarea bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare. nr.G.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Domeniul „Capacitate instituţională” 3. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Materialele şi mijloacele de învăţământ. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare spaţiilor şcolare şi auxiliare. Furnizorul de educaţie demonstrează progres.3. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare 4.2. la indicatorii privind dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare. Utilizarea spaţiilor auxiliare 4. Existenţa. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. de către elevi şi cadre didactice.

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii 1. materialele. materialelor. mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare 5.1. în completarea  Politicile de personal privind personalul de conducere. Domeniul „Capacitate instituţională” 4.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .Document e şcolare c) resurse umane 1. 1534/25. Accesibilitatea echipamentelor. aplicate şi revizuite periodic.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate A. Managementul personalului didactic şi de conducere 1.4.11. Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate 7 . mijloacele de învăţământ şi adaptate la nevoile speciale 5.G. didactic. didactic auxiliar şi nedidactic sunt definite.2.1. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic  Echipamentele. nr. auxiliarele curriculare sunt identificate.Managem entul personalului  Nu există / a scăzut numărul erorilor documentelor şcolare şi a actelor de studii.H.

Proiectarea c. evaluare.Curriculu m       8 . practice.d. Oferta educaţională este promovată la nivelul comunităţii utilizându-se metode specifice de marketing.11.d. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale 1. al ariilor curriculare.1. judeţene şi locale.). Activităţile de predare. programelor şi activităţilor realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţi sunt utilizate în unitatea şcolară (în procesul de învăţământ. se realizează pornind de la nevoile identificate şi de la politicile naţionale. a competenţelor dezvoltate.H. Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt selectate şi utilizate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale beneficiarilor educaţiei.Oferta educaţional ă 1. Domeniul „Eficacitate educaţională” a) conţinutul programelor de studiu 1. Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile anterioare de învăţare ale beneficiarilor educaţiei. în activităţile extracurriculare etc. Proiectare curriculară asigura dezvoltarea laturii aplicative. nr. în managementul unităţii şcolare.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .l. şi / sau între ariile curriculare. 2. învăţare şi evaluare sunt proiectate în echipă la nivelul catedrelor. Rezultatele proiectelor.G. / c. 1534/25.1. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii 2.ş. învăţare.2. Proiectarea curriculumului    Definirea ofertei educaţionale ia în considerare cererile beneficiarilor relevanţi. Beneficiarii relevanţi pentru unitatea şcolară sunt implicaţi în proiectarea activităţilor de predare.2008 B.

religioase sau de altă natură existente în unitatea şcolară sunt utilizate în activităţile de predare. învăţare şi evaluare.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Cadrele didactice răspund la cererile beneficiarilor educaţiei sau ale părinţilor privind acordarea de sprijin individual în învăţare.G.H. Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate sistematic în procesul de învăţământ. Cadrele didactice dezvoltă capacitatea beneficiarilor educaţiei de a învăţa din experienţă şi din practică. Domeniul „Eficacitate educaţională” 2. învăţare şi evaluare.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. Elementele specifice ale minorităţilor etnice. nr. Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale beneficiarilor educaţiei în activităţile curriculare şi extracurriculare. 9 .2.11. Furnizorul de educaţie respectă recomandările de igienă şcolară privind echilibrul între activitatea şcolară a beneficiarului educaţiei şi celelalte tipuri de activităţi specifice vârstei. Furnizorul de educaţie asigură respectarea drepturilor şi îndatoririlor cadrelor didactice şi ale beneficiarilor educaţiei în cadrul proceselor de predare. 1534/25. Furnizorul de educaţie realizează un învăţământ incluziv prin mixarea sistematică a colectivelor de beneficiari ai educaţiei. Realizarea curriculumului          Cadrele didactice aplică sistematic metodologii didactice centrate pe beneficiari ai educaţiei şi pe grupul de beneficiari ai educaţiei.

Evaluările sumative sunt valide şi fidele. după caz. Autoevaluarea şi inter-evaluarea educabililor sunt folosite sistematic în activităţile de învăţare.). Produsele activităţii beneficiarilor educaţiei sunt expuse în sălile de clasă şi în celelalte spaţii ale şcolii.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. părinţii acestora. cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi metodologia utilizată. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Rezultatele şcolare.G.1. sunt înregistrate şi comunicate beneficiarilor educaţiei şi. privind continuarea studiilor sau.11. privind rezultatele şcolare corespunzătoare tipului de unitate şcolară şi categoriei de risc. Domeniul „Eficacitate educaţională” b) rezultatele învăţării 1. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. raportat la Sistemul Naţional de Indicatori privind Educaţia (SNIE). Beneficiarii educaţiei şi. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Evaluarea rezultatelor şcolare          Fiecare cadru didactic poate descrie pentru fiecare grupă / clasă şi beneficiar al educaţiei punctele tari şi cele slabe privind realizarea obiectivelor curriculare. după caz. după caz. părinţilor. nr.H. încurajarea etc.Performan ţele şcolare 1. Cadrele didactice folosesc cu precădere stimulentele pozitive (lauda. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. încadrarea în muncă a absolvenţilor. 1534/25. inclusiv la evaluările de parcurs.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . 10 .

Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .1. Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele participării la activităţile metodice. 1534/25. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extraclasă şi extra-şcolare)   Participarea cadrelor didactice.Activitatea 1. desfăşurată la nivel local. Procesul de proiectare bugetară este transparent Furnizorul de educaţie asigură implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor relevanţi în proiectarea bugetară. judeţean sau local.1.H. c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică. regional. Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice desfăşurate la nivel teritorial (cu lecţii demonstrative.2.Performan ţele extraşcolare 2. referate. Activitatea metodică a cadrelor didactice   d) activitatea financiară a organizaţiei 1. a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii la activităţile extracurriculare a crescut numeric şi procentual. Domeniul „Eficacitate educaţională” 2. a beneficiarilor educaţiei. naţional sau internaţional a crescut numeric şi procentual. prezentări etc. nr. Participarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul unităţii şcolare sau la nivel local.G. naţional sau internaţional. regional.) a crescut numeric şi procentual. Activitatea ştiinţifică ştiinţifică şi metodică   1.11.1. după caz 1.Activitatea 1.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. Furnizorul de educaţie evidenţiază contribuţia directă şi efectivă a fiecărei activităţi extracurriculare la realizarea scopurilor şi obiectivelor stabilite prin politicile educaţionale şi documentele programatice de la nivel naţional. Cadrele didactice valorifică în activitatea educaţională rezultatele cercetării de profil. Constituirea financiară bugetului şcolii   11 .

nr.11. 1534/25. Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Domeniul „Managementul calităţii” 12 .G. Domeniul „Eficacitate educaţională” 1.2. iar rapoartele financiare sunt publice.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate B. Execuţia bugetară   Procesul de execuţie bugetară este transparent. Nu există / a scăzut numărul neconformităţilor constatate de organismele de control financiar.H.

Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului. Domeniul „Managementul calităţii” a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 1. 1534/25.H. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de analiză a culturii organizaţionale.Autoevaluar ea instituţională 1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională         Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de autoevaluare proprii / adaptate pentru domeniile şi criteriile prevăzute de lege. 13 . Furnizorul de educaţie demonstrează progres.11. părinţilor şi altor beneficiari relevanţi.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .G. nr. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. Rezultatele autoevaluării şi ale evaluărilor externe sunt folosite în planificarea. Procedurile de autoevaluare sunt realizate cu participarea beneficiarilor relevanţi pentru unitatea şcolară. privind nivelul de satisfacţie a personalului şi a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei beneficiarilor educaţiei. realizarea şi revizuirea activităţilor şi procedurilor de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii.1. Furnizorul de educaţie promovează sistematic valorile cheie ale organizaţiei şcolare.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C.

 2. de comunicare internă. Procedurile fundamentale (pentru procesele fundamentale. evaluare.H. Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii   Ţintele strategice.1. Angajatorii relevanţi la nivel local sau regional sunt implicaţi în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii la unităţile şcolare care oferă calificări profesionale. 1534/25.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice şi ştiinţifice este monitorizată sistematic.G. Evaluarea activităţii profesionale a personalului utilizează criterii.2. activităţile specifice şi procedurile privind îmbunătăţirea calităţii sunt cuprinse în documentele programatice. Observarea activităţii curente şi feed-back-ul primit de la beneficiarii relevanţi şi de la personalul şcolii sunt utilizate pentru revizuirea strategiilor şi a planurilor privind dezvoltarea profesională. de monitorizare. nr. de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore. metode şi instrumente cunoscute de către cei implicaţi.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . decizie şi raportare.Management ul calităţii la nivelul organizaţiei 2. Dezvoltarea profesională a personalului     14 . Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională este monitorizată sistematic.11. revizuire şi îmbunătăţire a calităţii) sunt cunoscute şi aplicate de către personalul unităţii şcolare. Domeniul „Managementul calităţii” 2. de control al documentelor şi al înregistrărilor.

15 . Furnizorul de educaţie utilizează proceduri speciale de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor evaluării pentru grupurile vulnerabile / în situaţie de risc.Revizuirea periodică a ofertei şcolii 1.G. “Benchmarking-ului” (compararea cu buna practică în domeniu) este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării 1. Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare   Personalul şi categoriile relevante de beneficiari sunt implicate în revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare. nr. Furnizorul de educaţie utilizează proceduri speciale de evaluare şi de orientare pentru beneficiarii educaţiei capabili de performanţă.11. Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării     Furnizorul de educaţie revizuieşte procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării pe baza analizei progresului şi a feedbackului obţinut de la beneficiarii relevanţi.1.1. monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării 1. Beneficiarii relevanţi participă la planificarea. 1534/25. 1. realizarea şi îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării. Domeniul „Managementul calităţii” b) proceduri privind iniţierea.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .H.

1.1. Domeniul „Managementul calităţii” d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 1. nr.G. realizarea şi îmbunătăţirea accesului la resursele educaţionale pentru beneficiarii relevanţi. în planificarea. Evaluarea corpului profesoral foloseşte indicatori privind rezultatele obţinute şi progresul beneficiarilor educaţiei. Evaluarea corpului profesoral cuprinde recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară. Evaluarea corpului profesoral se bazează pe feed-backul obţinut de la beneficiarii relevanţi. 16 . Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral     e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 1.Optimizarea accesului la resursele educaţionale 1.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. 1534/25. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă.H.11.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar .Evaluarea corpului profesoral 1. Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Optimizarea accesului la resursele educaţionale  Evaluarea fiecărui cadru didactic se realizează folosind metode şi instrumente multiple (cel puţin două metode şi / sau instrumente).

nr.1.11. referitoare la asigurarea internă a calităţii 1. Procedurile de acces al persoanelor interesate la informaţiile de interes public sunt simple. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ  Informaţiile referitoare la nivelul de îndeplinire a indicatorilor naţionali privind educaţia (SNIE) şi a celor cuprinşi în standardele de naţionale sunt colectate. transparente şi îmbunătăţite periodic.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . Furnizorul de educaţie demonstrează progres. Furnizorul de educaţie demonstrează progres.1. Domeniul „Managementul calităţii” f) baza de date actualizată sistematic. certificatele. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. după caz. Feed-backul obţinut de la beneficiarii relevanţi este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale.Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate 1.G.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C. diplomele şi calificările oferite 1. realizarea şi îmbunătăţirea activităţii de relaţii publice.Constituirea şi actualizarea bazei de date 1. Baza de date a unităţii şcolare privind nivelul de realizare a standardelor şi standardelor de referinţă este actualizată periodic. în baza de date a unităţii şcolare. 1534/25.   g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii    17 . analizate şi utilizate în activitatea managerială. în ultimii trei ani / de la ultima evaluare externă. în privinţa cuprinderii. în planificarea. a informaţiilor privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei.H.

H. Reprezentanţii desemnaţi ai beneficiarilor relevanţi participă sistematic la activitatea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii. Măsurile de îmbunătăţire a calităţii recomandate de structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii sunt puse în aplicare de către conducerea unităţii şcolare.Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii 1.2008 Criterii Subdomenii Indicatori de performanţă Descriptori de calitate C.1. nr.11.). Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii     Structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii funcţionează eficient şi continuu. umane etc. 18 . financiare. Conducerea şcolii demonstrează preocupare pentru alocarea resurselor necesare funcţionării structurilor de evaluare internă a calităţi (materiale. Domeniul „Managementul calităţii” h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei. 1534/25.Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar . conform legii 1.G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->