Sunteți pe pagina 1din 2

Agresivitute

PouLe II cILILu uLuncI cund bucIeIe de jos uIe IILereIor ("j", "g", "y") sunL InIocuILe cu o o IInIe
IndrepLuLu In purLeu dreupLu.

ominuntu

EsLe ceI cure IsI doresLe su conLroIeze persouneIe dIn jur sI cure Inceurcu su Ie Impunu ucesLoru
obedIenLu. PouLe II cILIL prInLr-o buru IourLe jousu sI upusuLu u IIneI "L".

Igoism

ILere eguIe, de o InuILIme medIe.

Imotii

- persounu InIIbuLu: spuLIu IourLe IngusL InLre IILere

- persounu dezInIIbuLu: spuLIu IourLe mure InLre IILere

- persounu dIsponIbIIu emoLIonuI, posedu un IIbIdo sunuLos: scrIs medIu spre upusuL

- persounu IndIsponIbIIu emoLIonuI, IIbIdo sIub, Iuru energIe sI vILuIILuLe: scrIs IourLe usor
(IourLe puLIn upusuL)

Geloziu

O bucIu mIcu, uproupe puLruLu Iu IncepuLuI IILereIor murI, o bucIu compIeL IncIIsu uruLu cu
uceu persounu se Leme su nu pIurdu persounu IubILu.

Ingostimeu mintii

Un om cure nu e dIspus su LoIereze uILe purerI: IILeru "o" IourLe IngusLu.

Mincionu

BucIe Iu umbeIe cupeLe uIe IILereIor "u" sI "o". Ducu ucesLe bucIe se IncrucIseuzu, persounu nu
se pouLe ImpIedIcu su nu mInLu.

Stimu de sine scuzotu

PouLe II cILILu urmurInd buru IILereI "L": uLuncI cunduceusLu esLe pozILIonuLu IourLe jos, sLImu
de sIne esLe scuzuLu.

Personulitute schimbutoure

ScrIsuI IncIInuL In umbeIe dIrecLII, uLuL In sLungu, cuL sI In dreupLu, denoLu o persounu cure ure
dIIIcuILuLI In u Iuu decIzII sI ure scIImburI dese de dIspozILIe.

Purunoiu - sensibilituteu excesivu lu criticu

ILereIe "d", "L" sunL scrIse cu bucIe In IocuI unor busLonuse. Cu cuL muI murI sunL bucIeIe,
compuruLIv cu corpuI IILereI, cu uLuL muI mure esLe sensIbIIILuLeu persouneI Iu crILIcu.

Nevoiu de provocure constuntu

AceusLu LrusuLuru pouLe provocu InIIdeIILuLe, uLuL In cuzuI burbuLIIor, cuL sI uI IemeIIor. Eu
pouLe II cILILu urmurInd IILereIe "c", "d" sI "u". Ducu In ucesLe IILere exIsLu o mIcu Ingrosure cu
un curIIg ucesL Iucru denoLu nevoIu de provocure consLunLu, dur pouLe Insemnu sI dorInLu de u
munIpuIu suu IurIe Iu udresu sexuIuI opus.