Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU TEHNIC

Informatii generale
Obiectiv: ModiIicarea supraIetei imobilului
2 eneficiar: Frandes Ana Maria, str Principala, nr 42, sat Cristesti
3 Temeiul acestei lucrari: Solicitare beneIiciar
4 Executant: Uresan Radu, an III, grupa 3433

Lucrari executate
5 Identificarea imobilului: amplasamentul in cauza este localizat in satul Cristesti, nr 42,
zona intravilan
6 Identificarea scriptica: Iaptic aceasta identiIicare s-a realizat in teren impreuna cu
beneIiciarul si vecinii imobilului in cauza, parcurgand perimetrul pe toata lumgimea lui
Vecinii cunosc hotarele actuale si au declarat ca nu sunt probleme de litigii cu
proprietarul
IdentiIicarea scriptica s-a Iacut consultand inscrisurile oIiciale In evidentele de carte
Iunciara imobilul este descris astIel: CF 50655 Tirgu Mures
A. oaia de avere
A+1. Nr Top 2 casa, curte, gradina
. oaia de proprietate
Frandes Ana Maria cu drept de mostenire nr 273200
C oaia de sarcini: nu sunt sarcini
7 Identificarea faptica: pe teren, imobilul in cauza sa identiIica cu siguranta, limitele sale
sunt materializate pe intreg perimetrul prin imprejmuire cu gard, Iiind recunoscute de
catre vecini Imobilul, in amsamblu, este constituit din casa, curte si gradina
Masuratori topometrice: pentru realizarea lucrarii s-a procedat la recunoasterea
terenului prin parcurgerea perimetrului insotit de beneIiciar si vecinii lui, masuratorile
eIectuandu-se pe limitele indicate de proprietar
Ridicarea in plan s-a executat cu statia totala LEICA PCR 407 prin metoda drumuirii cu
radiere
Statia totala inregistreaza automat unghiuri orizontale, unghiuri verticale, distante reduse
la orizont si coordonate
Ridicarea topograIica s-a inscris in proiectie Stereo 70 prin intermediul a 3 puncte de
drumuire din care s-au Iacut radieri pentru reprezentarea detaliilor planimetrice si
altimetrice
Masuratorile s-au inscris in tolerantele admise de normele tehnice in vigoare
Planul de situatie redactat la scara :500 reda caracteristicile imobilului si unele detalii
prin semne conventionale
Punctele s-au raportat in Autocad 2007 unde s-au intocmit planul de situatie comIorm
schitei din teren prin unirea punctelor caracteristicile
Compararea suprafetelor: SupraIatele necesare s-au calculat din coordonate si s-au
veriIicat prin planimetrie Situatia in amsamblu indica urmatoarele valori:
- supraIata Iaptica: 52 mp
- supraIata scriptica: 500 mp
DiIerenta: 2 mp

Concluzii
biectivele documentatiei tehnice au Iost realizate integral
2 Imobilul a Iost identiIicat scriptic si Iaptic si masurat prin masuratori topograIice
3 SupraIata reala existenta in teren de 52 mp urmeaza a Ii inscrisa in CF
Drept pentru care am intocmit aceasta documentatie Iolosindu-i beneIiciarului la nevoie