P. 1
Anexa 38 Din HG 3452010

Anexa 38 Din HG 3452010

|Views: 2,773|Likes:
Published by Radu

More info:

Published by: Radu on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

Anexa 38 din HG 345/2010

Emitent .....................
Nr. ..... din ...............
ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul: _______________________________________________________
cu domiciliul în:ţara__________________ localitatea_____________________________,
judeţul(sectorul)___________________, str.____________________________ nr. ___, bl. ___,
ap. ___, naţionalitatea___________________________,
reprezentată prin......................................, reprezentant legal identificat cu actul de
identitate: ............, serie ....., nr. ..........., eliberat de ...............................................................

Împuternicesc pe domnul:
Numele:...................................................................
renumele: ................................................................
N!scut(!): anul: ........ luna: ........................ ziua: ............
în: localitatea ................... judeţul .............. ţara ...........
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"N #_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#

"et!ţenie: .............................
$omiciliat(!): în localitatea ..................... str. ..................
......................nr. ....., bloc ........., scara ......, etaj ......,
ap.............judeţ%sector ...............
identificat cu actul de identitate: ............, serie ....., nr. ..........., eliberat
de ...............................................................ca,
în numele meu, respecti&.........................................s! depun! dosarul, cuprinz'nd i cererea pentru ș
ajutorul de deces la "asa (ude ean! de ensii.$e asemenea, susnumitul &a ridica, în numele meu, ț
certificatul de deces, precum i suma de bani aferent! ajutorului de deces de la "asa (ude ean! de ș ț
ensii.
Subsemnatul declar pe proprie r!spundere c! numirea împuternicitului....

............................. nu a
a&ut )i nici nu a folosit alte denumiri )i atribute de identificare în afara de cele înscrise în prezenta
cerere.

Subsemnat: *mputernicit:

$ata ______________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->