Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

IANCU NICOLETA ANGHEL IRINA GRIGORE ANA MARIA SPECIALIZAREA FINANTE-BANCI ANUL IV , Gr.3

CUPRINS
I. INTRODUCERE 1.1 Obiectul si scopul evaluarii 1.2 Prezentare societate 1.3 Definirea valorii.Data evaluarii 1.4 Ipoteze si conditii limitative II. ANALIZA DIAGNOSTIC 2.1 Diagnostic juridic 2.1.1 Dreptul societatii comerciale 2.1.2 Dreptul civil 2.1.3 Dreptul comercial 2.1.4 Dreptul fiscal 2.1.5 Dreptul muncii 2.1.6 Dreptul mediului 2.2 Diagnostic management-resurse umane 2.2.1 Diagnostic resurse umane 2.2.2 Diagnostic management 2.3 Diagnostic comercial 2.3.1 Analiza vanzarilor pe piete de desfacere 2.3.2 Analiza clientilor 2.2.3 Analiza furnizorilor 2.2.4 Analiza concurentei 2.4 Diagnostic tehnic 2.5 Diagnostic economico-financiar 2.5.1 Situatia patrimoniului 2.5.2 Corelatia FR-NFR-TN 2.5.3 Analiza ratelor de lichiditate si solvabilitate III. METODE DE EVALUARE A SOCIETATII COMERCIALE 3.1 Metoda ANC 3.2 Metoda DCF IV. REZULTATUL EVALUARII.OPINIA EVALUATORULUI

I. INTRODUCERE 1.1 Obiectul si scopul evaluarii Obiectul raportului de evaluare acestei lucrari este stabilirea valorii de piata a SC.EMA CRIS DIVERS SRL in vederea fundamentarii deciziei de vanzare a acesteia. Societatea analizata are o activitate de comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. 1.2 Prezentare societate Societatea SC.EMA CRIS DIVERS SRL are sediul in localitatea Constanta, Str. Arcului, Nr. 12, Bl. A8, Ap. 72, Sc. B, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/2646/1993 si avand codul fiscal R4081261. Societatea SC.EMA CRIS DIVERS SRL s-a infiintat in anul 1993, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, desfasurand o activitate ce se refera la comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. Dictionarele de specialitate definesc comertul cu amanuntul ca o forma a circulatiei marfurilor a carei functie consta in a cumpara marfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor finali, in general in cantitati mici si in stare de a fi intrebuintate. Comertul cu amanuntul reprezinta o unitate a trei procese: aprovizionarestocare-vanzare, unitate in cadrul careia vanzarile de marfuri constituie activitatea esentiala, specifica relatiilor de schimb din cadrul acestei forme de comert. Sursele de informatii utilizate in evaluare sunt: Bilantul + Contul de profit si pierdere la 31.12.2004 ; Bilantul + Contul de profit si pierdere la 31.12.2005 ; Date informative puse la dispozitie de catre asociati . Informatii de piata privind preturile marfurilor comercializate de societate

1.3 Definirea valorii. Data evaluarii Prin valoare se intelege acea calitate conventionala a unui obiect care este atribuita in urma unor calcule sau a unei expertize. Valoarea nu este un fapt ci numai o opinie. Valoarea este o marime estimata in urma unui proces complex pe care evaluatorul a selectat-o din setul de valori obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare adecvate, cu respectarea standardelor specifice. O afacere poate fi evaluata ca o intreprindere in functionare.

Valoarea afacerii unei intreprinderi in funtionare este valoarea generata de activitatea ei comerciala dovedita. Ea este o expresie a valorii unei afaceri stabile si rezulta din analiza cash-flow-ului actualizat sau din capitalizarea profiturilor, care reflecta cifra de afaceri si eventualele datorii viitoare conditionate. Valoarea astfel calculata include contributia terenului, masinilor, echipamentelor, goodwill-ul si alte elemente intangibile. Valoarea afacerii rezulta dintr-o evaluare globala a activitatii societatii, mai degraba decat dintr-o evaluare a unitatilor individuale ale afacerii, desi metodologia de evaluare a acestora poate fi similara. Data de referinta: 30.11.2006 Data intocmirii raportului: 04.12.2006 1.4 Ipoteze si conditii limitative : Nu se asuma nicio raspundere pentru descrierea juridica pusa la dispozitie sau pentru chestiuni legate de considerente juridice sau de proprietate ; Drepturile de proprietate asupra bunurilor se presupun a fi valabile daca nu se specifica altfel ; Se presupune ca societatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia ; Se presupune ca societatea se conformeaza tuturor reglementarilor legale in vigoare ; Se presupune ca societatea are toate autorizatiile, licentele, aprobarile necesare desfasurarii activitatii. Nu ne asumam nicio responsabilitate pentru existenta vreunui contaminant, nici nu ne angajam pentru expertiza sau o cercetare stiintifica necesara a fi descoperita.

II. ANALIZA DIAGNOSTIC Diagnosticul are drept scop descrierea functionarii si a tendintelor de evolutie a activitatii organismului economic, luand in considerare mediul dinamic in care acesta isi desfasoara activitatea si factorii perturbatori interni sau externi. 1. Analiza mediului intreprinderii are in vedere urmatoarele aspecte: - situatia interna: piata romaneasca este caracterizata de o concurenta puternica, existand atat firme autohtone cat si firme straine puternice. Piata principala de desfacere este formata preponderent din societati de dimensiuni mici si mijlocii, reprezentand o clientela relativ sigura, iar riscul ca disparitia unui client sa genereze disfunctionalitati este foarte mic. Din analiza datelor se observa ca societatea se adreseaza cu preponderenta locuitorilor din zona in care isi desfasoara activitatea de comert, respectiv cartierul Km 4-5. 2.1 Diagnosticul juridic Diagnosticul juridic implica investigarea unor aspecte juridico-legale privind activitatea intreprinderii ce urmeaza a fi evaluata si vanduta. Efectuarea propriu-zisa a diagnosticului juridic reprezinta o operatie care comporta analiza unor elemente in domeniile juridice urmatoare : 2.1.1 Dreptul societatii comerciale: Societatea SC.EMA CRIS DIVERS SRL are sediul in localitatea Constanta, Str. Arcului, Nr. 12, Bl. A8, Ap. 72, Sc. B, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/2646/1993 si avand codul fiscal R4081261. Societatea SC.EMA CRIS DIVERS SRL s-a infiintat in anul 1993, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, desfasurand o activitate ce se refera la comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. Forma de organizare a societatii este ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic(Chivaran Constantin). 2.1.2 Dreptul civil: Societatea a contractat credite de la B.C.R. Sucursala Constanta. Societatea nu detine in patrimoniu terenuri, constructii sau alte imobilizari corporale. Activitatea societatii se desfasoara in cadrul unui magazin al carui spatiu este inchiriat de la SC COMTEXT SA pe o perioada de inca 5 ani de la data prezentului raport.

2.1.3 Dreptul comercial: Piata principala de desfacere este formata preponderent din locuitorii Cartierului Km 4-5 , reprezentand o clientela relativ sigura, iar riscul ca disparitia unui client sa genereze disfunctionalitati este foarte mic. Furnizori de marfuri sunt societati comerciale cu profil desfacere marfuri en gros din domeniile: bauturi alcoolice, bauturi racoritoare, tutun, produse alimentare, prin agenti de vanzare. Majoritatea furnizorilor sunt agenti economici privati, de marime mijlocie. De asemenea , aprovizionarea se realizeaza si direct din magazinele tip cash&carry. Furnizorii sunt in numar destul de mare astfel incat renuntarea la unul dintre ei sa nu afecteze productia. 2.1.4 Dreptul fiscal: Societatea SC.EMA CRIS DIVERS SRL are sediul in localitatea Constanta, Str. Arcului, Nr. 12, Bl. A8, Ap. 72, Sc. B, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/2646/1993 si avand codul fiscal R4081261. Societatea SC.EMA CRIS DIVERS SRL s-a infiintat in anul 1993, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, desfasurand o activitate ce se refera la comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. Avand in vedere legislatia, societatea se obliga la inregistrarea si plata tuturor decontarilor legate de asigurarile sociale si protecie sociala impozitul pe salarii, contributiile la fondul de sanatate, la fondul de somaj, la asigurari sociale. 2.1.5 Dreptul muncii: Societatea are un singur angajat respectandu-se prevederile legale ale Codului Muncii. 2.1.6 Dreptul mediului: In ceea ce priveste mediul, societatea nu desfasoara o activitate care sa afecteze mediul inconjurator.

2.2 Diagnosticul management-resurse umane: 2.2.1 Diagnosticul resurselor umane: Societatea are un singur angajat. 2.2.2 Diagnosticul managementului: Conducerea firmei a pus accentul pe o buna aprovizionare cu marfuri care sa satisfaca in mod corespunzator cerintele cumparatorilor atat din punct de vedere al calitatii cat si al preturilor. 2.3 Diagnosticul comercial 2.3.1 Analiza vanzarilor pe piete de desfacere: Societatea s-a orientat catre produse de calitate medie si superioara care sa satisfaca cerintele unor cumparatori cu putere de cumparare medie. Analizand situatia principalilor parteneri ai firmei, se constata ca ea este oarecum stabila, cu tendinte de extindere in urmatorii ani. 2.3.2 Analiza clientilor: Clientii carora li se adreseaza societatea, sunt cu preponderenta locatarii cartierului Km 4-5. 2.3.3 Analiza furnizorilor: Furnizorii sunt in numar destul de mare, astfel incat renuntarea la unul dintre ei sa nu afecteze productia. 2.3.4 Analiza concurentei: O componenta principala a concurentei o reprezinta magazinele de desfacere din zona precum si cele de tip cash&carry la care se apeleaza tot mai mult datorita gamei foarte variate de produse precum si preturilor atractive practicate. 2.4 Diagnosticul tehnic: Societatea nu detine in patrimoniu mijloace fixe. Concluzii: Putem spune ca societatea analizata isi desfasoara activitatea cu respectarea legislatiei in vigoare si are o clientela fidela.

2.5 Diagnosticul economico-financiar: Diagnosticul economico-financiar indeplineste un rol foarte important, deoarece ajuta la fundamentarea premiselor evaluarii, realizeaza functia de sintetizare in raportul de evaluare, reprezinta interfata intre diagnostic si evaluare. 2.5.1 Situatia patrimoniului: situatia neta (SN): SN = Activ total Datorii totale SN = 43.474 - 30.995 SN = 12.479 RON = Capitaluri Proprii 2.5.2 Corelatia FR NFR si TN: fondul de rulment (FR): FR = Capitaluri proprii + Datorii t.l - Active imobilizate nete FR = 12.479 + 22.781 - 0 FR = 35.260 RON nevoia de fond de rulment (NFR): NFR = Stocuri + Creante Datorii t.s NFR = 42.491+ 892 - 8.214 NFR = 35.169 RON trezoreria neta (TN): TN = FR NFR TN = 35.260 35.169 TN = 91 RON Se observa ca fondul de rulment are valoare pozitiva, iar capitalul permanent este mai mare decat activul imobilizat. Se pune astfel in evidenta fondul de rulment ca o expresie a realizarii echilibrului financiar pe termen lung, dar si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt. De asemenea, se poate spune ca se respecta conditia de echilibru financiar, societatea avand o trezorerie neta pozitiva, ceea ce duce la o independenta financiara de remarcat. Capacitatea de autofinantare este un indicator ce reflecta potentialul financiar degajat de intreprindere in cadrul unei activitati rentabile la sfarsitul anului, fiind utilizat pentru remunerarea capitalurilor proprii prin dividendele datorate, dar si pentru finantarea investitiilor de mentinere, reinnoire si expansiune. Autofinantarea reflecta bogatia retinuta de intreprindere, constituind o resursa internace este utilizata pentru acoperirea nevoii de finantare pentru exercitiul urmator. Ea este determinata de cresterea resurselor obtinute din activitatea proprie si care raman in mod permanentla dispozitia intreprinderii pentru finantarea activitatii viitoare.

2.5.3 Analiza ratelor de lichiditate si solvabilitate: Se vor lua in considerare urmatoarele rate de lichiditate: rata de lichiditate generala sau patrimoniala (Rlg): Rlg = Activ circulant/Datorii t.s Rlg = 43.474 / 8.214 RON Rlg = 5,29 Aceasta rata reflecta capacitatea de plata a ciclului de exploatare, posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma in lichiditati pe termen scurt pentru a onora obligatiile de plata. rata de lichiditate restransa (Rlr): Rlr = (Active circulante Stocuri)/Datorii t.s Rlr = (43.474 42.491) / 8.214 RON Rlr = 0.12 Rata exprima capacitatea intreprinderii de a isi onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati. rata de lichiditate imediata (Rli): Rli = Disponibilitati/Datorii t.s Rli = 91 / 8.214 RON Rli = 0.01 Aceasta rata caracterizeaza capacitatea de plata instantanee a datoriilor, tinand cont de disponibilitatile existente. rata solvabilitatii (Rs): Rs = Activ total/Datorii totale Rs = 43.474 / 30.995 RON Rs = 1.4 Principalii indicatori economico-financiari: 1 Indicatori de lichiditate: - lichiditate curenta = active curente / datorii curente = 43.474 / 8.214 =5,29 2 Indicatori de activitate : - viteza de rotatie a stocurilor = cost vanzari/ stoc mediu = 6,24 ori - vitaza de rotatie activelor = cifra de afaceri / total active = 265370 / 43474 = 6,10 ori 3 Indicatori de profitabilitate: - profit brut / cifra de afaceri x 100 = 6,89%

III . METODE DE EVALUARE A SOCIETATII COMERCIALE: Metoda activului net contabil: Metoda activului net contabil se bazeaza pe urmatoarea formula: ANC = ATC DTC unde: ANC - valoarea activului net contabil ATC - valoarea activului total corectat DTC - valoarea datoriilor totale corectate Aceasta metoda trebuie sa nu ia in considerare non-valorile ce apar in bilantul contabil, respectiv cheltuielile efectuate in avans etc.
3.1

POZITIE BILANT Terenuri Mijloace fixe nete Imobilizari in curs IMOBILIZARI FINANCIARE TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Clienti Alte creante Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Datorii pe termen scurt Credite TOTAL DATORII CONTURI DE REGULARIZARE TOTAL ACTIV NET Capital social Fonduri Rezerve Diferente din reevaluare Profit/pierdere CAPITAL PROPRIU

BILANT INITIAL 31,12,2005 0 0 0 0 0 42.491 892 0 91 43.474 8.214 22.781 30.995 0 12.479 210 0 42 0 12.227 12.479

CORECTII 0 0 0 0 0 15.863 410 0 0 16.273 -4.536 -11.910 -16.446 0 -32.892 0 0 0 -16.619 0 -16.619

BILANT CORECTAT 30,11,2006 0 0 0 0 0 58.354 1.302 0 91 59.747 3.678 10.871 14.549 0 29.098 210 0 42 16.619 12.227 29.098

ANC = 29.098 RON

10

3.2

Metoda cash-flow:

Metodele de randament estimeaza valoarea unei afaceri prin calcularea veniturilor viitoare. Aceste metode asimileaza valoarea unei intreprinderi sumei fluxurilor de care dispune proprietarul capitalului, prin utilizarea lui, intr-o durata de timp rezonabila, tinand seama de riscurile asociate si de alternativele disponibile. Dintre metodele de randament recomandam Metoda Discounted Cash Flow. Cash Flow este termenul utilizat pentru desemnarea diferentelor temporale intervenite intre fluxurile de intrari si iesiri de disponibilitati banesti. Metoda Discounted Cash Flow asimileaza valorii afacerii suma valorilor fluxurilor financiare generate de activitate. Structura fluxurilor de numerar pentru perioada 2006-2009 a fost determinata pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli estimate. Elementele ce au stat la baza estimarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe perioada 2006-2009, au fost evolutia istorica a rezultatelor financiare obtinute n perioada anterioara, precum si evaluarea veniturilor posibil de realizat, pe baza programului de activitate elaborat de locatar. Principalele ipoteze care stau la baza previzionarii bugetelor n perioada 2006-2009 sunt:
-

pastrarea obiectului de activitate pe perioada de prognoza; pastrarea relativ constanta a structurii pe grupe de venituri ; pastrarea ponderilor principale in total cheltuieli.

Perioada de previziune este de 3 ani. Se considera anul N anul de baza (2006), iar urmatorii ani reprezinta anii de previziune. Pentru stabilirea valorii de vanzare prin metoda cash flow s-a folosit urmatoarea relatie: n VR C Fi V.I. = + i ( 1 + a )n i = 1( 1 + a ) unde: CFi = fluxul de numerar al anului i a = rata de actualizare VR = valoarea reziduala Calculul ratei de actualizare se stabileste pe baza nivelului dobanzii bancare n conditii normale de functionare. Pentru stabilirea ratei globale de actualizare n Romnia s-a avut n vedere rata medie actuala a dobanzii pe piata vestica de 5% pe an, corectata prin urmatoarele elemente specifice pietii romnesti, n conditiile scenariului prezentat:

11

Denumire Nivel mediu Dobanda bancii n conditii normale Rentabilitate minima exigibila Risc economic conjunctural Risc minim comercial Rata de actualizare

Procent corectie 5 6 5 4 5 25

Rezulta un nivel global al ratei de actualizare de 25 %.


Presupunem ca veniturile din vanzarea marfurilor vor creste astfel: in anul 0 : 10% in anul 1 : 5% in anul 2: 5% in anul 3: 10%

Presupunem ca si cheltuielile vor avea acelasi ritm de crestere ca si veniturile.

Societatea se va baza in viitor doar pe autofinantare, fara credite bancare. Asadar societatea nu va avea cheltuieli cu dobanzi.

an 0 2006 venituri din vanzarea marfurilor cheltuieli de exploatare VNE Rata actualizare Rata capitalizare Valoare reziduala Factor actualizare VNE actualizat Valoare reziduala actualizata Valoare proprietate(RON) 272.004 249.673 22.332 25 23 117.751 1 22.332 60.289 108.671

an 1 2007 285.604 262.156 23.448

an 2 2008 299.885 275.264 24.621

an 3 2009 329.873 302.790 27.083

0,8 18.759

0,64 15.757

0,512 13.866

12

IV. REZULTATELE EVALUARII. OPINIA EVALUATORULUI Prin aplicarea metodologiei de evaluare s-au obtinut urmatoarele valori : Metoda Anc ANC CASH-FLOW Valoarea societatii RON 12479 29098 108.671

In opinia evaluatorului valoarea de piata a societatii comerciale EMA CRIS DIVERS SRL este 110.000 RON.

13