Sunteți pe pagina 1din 5

Mihai Viteazul 1593-1601 Dup o perioad de domnii obscure, strivite sub povara asuprii otomane, urmeaz o pagin de istorie

de maxim str lucire a rii Romne ti realizat n timpul domniei lui Mihai Viteazul. n scut n familia Basarabilor, fiul lui P tra cu cel Bun i frate cu Petru Cercel din ianuarie 1588 pn n 1593 - urc constant n func ii i dreg torii, de la func ia de ban de Mehedin i, la acea de mare stolnic (1588 - 1591), mare postelnic (1592) i mare ban (1593) - este ajutat de puternicele i bogatele familii oltene i de grupuri de financiari greci din capitala Imperiului. n preajma urc rii sale pe tronul rii Romne ti, boierimea autohton manifesta o solidaritate nemaintlnit motivat de excesiva asuprire otoman , de imixtiunea acesteia n via a intern a rii n 1593 devine domn al rii Romne ti confirmat de Poarta otoman R zboiul antiotoman, campania din 1594-1595 Integrarea rii Romne ti n alian a cre tin adus la r scoala antiotoman din 13 noiembrie 1394, la Bucure ti ndreptat mpotriva creditorilor domnului i a unei mici o ti turce ti. sultanul i ordonase lui Mihai o expedi ie peste Carpa i, mpotriva r zvr ti ilor ardeleni - ajutat de trupele boiere ti i de cel 2000 osta i trimi i de Sigismund Bthory alege calea luptei deschise, mpotriva turcilor 10 decembrie 1594, atac Giurgiu care, puternic fortificat, rezist , urmeaz Hr ova (1 ianuarie 1595), apoi Silistra (8 ianuarie 1595) - domnul Moldovei i trimite trupe n Bugeac, unde Tighina nu a putut fi cucerit , dar Ismailul a fost ocupat n martie 1595 la Dun re a teptau doi pretenden i nso i i de o ti otomane i t t re ti - la 14 i 16 ianuarie 1595 trupele conduse de Buze ti i Radu Calomfirescu nvingeau avangarda t tarilor la Putineiu i St ne ti jonc iunea trupelor turce ti i t t re ti nu a putut fi mpiedicat - interven ia surprinz toare a paharnicului Manta le risipe te tab ra acestora de la erp te ti 25 ianuarie 1595, Mihai distruge Rusciuk i a preluat ntreaga artilerie a trupelor otomane banul Mihalcea atac Silistra f r a o putea recuceri haiducii balcanici ai domnului iau cu asalt Br ila, Cernavod , Turtucaia i Nicopole martie 1595, cetatea Br ila revenea rii Romne ti prim vara 1595, pa a de Vidin arse Craiova ap rat de 160 de lupt tori sub comanda raguzanului Deli Marcu Tratatul cu Sigismund Bathory 20 mai 1595 nc din ianuarie 1595, Sigismund Bthory i cere lui Rudolf al II-lea, ca ara Romneasc i Moldova s fie cuprinse n tratatul ce urmau s -l semneze mpreun . Aron Vod nu era dispus s accepte suzeranitatea; a fost nlocuit cu tefan R zvan care n iunie 1595 recunoa te n condi ii umilitoare vasalitatea rii sale n acest timp o delega ie boiereasc muntean condus de mitropolitul Eftimie era chemat la Alba-Iulia spre a negocia i semna un tratat cu Transilvania textul elaborat de Sigismund, sus inut de o conspira ie boiereasc , cu scopul de a sc dea autoritatea lui Mihai i de a nchina ara lui Sigismund: domnul devenea loc iitor al lui Sigismund, trebuind s accepte tutela clasei dominante autohtone i cea a institu iilor politice de peste mun i, c rora li se cedau toate prerogativele politice interne l externe ale statului semnat la 20 mai 1595, actul a strnit mnia lui Mihai

Campania antiotoman din 1595 n vara anului 1595 o armat otoman condus de Ferhat pa a i apoi Sinan pa a a teapt la Dun re nceperea ostilit ilor. trupele lui Mihai nu dep esc 10.000 oameni din cre 2.000 transilv neni condu i de Albert Kiraly. turcii nu aveau cu mult peste 20.000 de oameni, ace tia trec Dun rea pe la Rahova, Giurgiu n urm rirea lui Mihai, retras la C lug reni la 13/23 august 1595, Mihai ob ine victoria asupra lui Sinan pa a, pe cmpul de lupt cad 7.000 osta i turci i este capturat steagul verde al profetului superioritatea numeric a for elor turce ti care puseser n mi care doar avangarda, l oblig pe Mihai s se retrag la Cop ceni, pe Arge , la Bucure ti, Trgovi te i apoi la Stoene ti pe Dmbovi a, lng Bran, unde a tepta la 12 septembrie 1595 ajutorul alia ilor s i. ntre 17-27 august 1596, cancelarul polon Zamoyski l nlocuie te pe tefan R zvan cu Ieremia Movil prin care Moldova devenea membru credincios i inseparabil al coroanei poloneze f r a putea interveni n favoarea aliatului s u Sigismund Bthory trece mun ii cu 23.000 de osta i ntre care, 13.000 de mercenari, trupele secuie ti, mica o tire a lui tefan R zvan i ajutorul toscan (300 de solda i toscani sub comanda lui Silvio Piccolomini) - la 6-8 octombrie, Trgovi tea este recucerit - la 12 octombrie, tefan R zvan intr n Bucure ti, repede abandonat de turci, nu nainte de a arunca n aer mica cet uie, viitoarea m n stire Radu-Vod i dup lupte care au durat cinci zile (15-20 octombrie 1595) ariergarda turc surprins la Giurgiu este nimicit , iar cetatea cucerit cronicarul turc Mustafa Nalma apreciaz c aceast lupt a fost cea mai groaznic nfrngere din istoria turcilor, care se datore te exclusiv necredinciosului i afurisitului de Mihai. Leg mntul lui Mihai Societatea medieval i avea baza oric rei politici n consolidarea puterii centrale (regal , voievodal etc.), reprezentat de domeniul regal sau princiar. Temelia puterii era reprezentat de posesia unei mari propriet i de p mnt, surs de bog ie i mijloc de c tigare a fidelit ilor prin daniile acordate. efortul sus inerii unui r zboi mpotriva otomanilor a adus ara n ruine avnd n permanen nevoie de bani pentru plata trupelor sale, Mihai s-a confruntat cu o criz demofiscal , ca urmare a fugii ranilor din calea invaziei armatei lui Sinan, fapt care a provocat o instabilitate a masei de contribuabili pentru readucerea ranilor pe domeniile pe care ace tia le-au p r sit i stingerea litigiilor, Mihai hot r te ca fiecare s r mn pentru totdeauna acolo unde se afla la data leg mntului - prin legarea de glie, interzicerea dreptului de str mutare situa ia r nimii s-a nr ut it - cauza principal a erbirii (300 sate) const n cre terea birurilor, consecin fireasc a st rii generale de s r cire a rii, nevoia refacerii grabnice a resurselor ei vitale de a sporii num rul de angaja i cu plat sub stindardul domnului Perioada 1596-1598 n anul 1596 se preg tesc noi confrunt ri: Sigismund Bthory atac zadarnic Timi oara Baba Novac conduce cu succes o expedi ie balcanic n cursul c reia este ars Plevna i se nainteaz pn la Sofia alte ac iuni au loc la Vidin i Babadag la 13 octombrie Mehmed al III-lea a luat cu asalt cetatea Agria la sfr itul luni octombrie zdrobe te la Keresztes, for ele cre tine conduse de arhiducele Maximilian i de

principele Ardealului t tarii prad ara Romneasc - Buz u, Gherghi a i Bucure ti sunt jefuite i arse Mihai se hot r te s - i asume riscul pe cont propriu al unei noi politici: statornicirea unor raporturi de strict egalitate cu principele Ardealului mp carea cu turcii att ct s poat fi ref cute resursele rii n vedere unei noi nfrunt ri ncheierea unui tratat cu Rudolf al II-lea care s -i asigure sus inerea material corespunz toare n participarea la Liga Sfnt la 20 iulie 1597, n divanul turcesc Mahomed al III-lea se adresa lui Mihai recunoscndu-i domnia pe via , cu reducerea la jum tate a tributului n martie 1598 pacea cerut de domn s fie recunoscut de sultan n condi iile fixate de Mihai. Era practic o recunoa tere a independen ei care conferea beneficiarului o pozi ie politic deosebit n r s ritul Europei. Alian a cu mp ratul Rudolf al II-lea La Trnovo mitropolitul grec Dionisie Rally preg tea momentul nceperii unei mari ac iuni antiotomane conduse de Mihai. tratatul de prietenie i alian militar cu Rudolf al II-lea s-a semnat la m n stirea Dealu la 30 mai / 9 iunie 1598: mp ratul se angaja s pl teasc 5.000 o teni pentru ac iuni antiotomane lui Mihai i se garanteaz o domnie ereditar n ara Romneasc negustorii romni aveau deplin libertate comercial n Transilvania i Ungaria. Sigismund Bthory pred Ardealul comisarilor imperiali n schimbul a dou ducate, sileziene Oppeln i Ratibor (martie 1598), n anul urm tor revine trupele turce ti i t t re ti din Banat i de la Buda se ndreapt spre Oradea, care este asediat o lun (23 septembrie 1598). Aga Lecca cu 1500 osta i de elit merge n sprijinul asedia ilor Mihai intervine la Nicopole, Vidin i Cladova spre oastea lui Mihai se ndreapt bulgari i srbi n urma atacului din martie 1589 care a pustiit ara, Mihai le-a r spuns cu atacul de la Oblucita (Isaccea) cel mai circulat loc de trecere al caravanelor din orient spre Polonia i Moldova Sigismund Bthory renun a doua oar la tron n favoarea v rului s u Andrei Bthory, adeptul p cii cu turcii. Mihai hot r te s intre n Ardeal spre a readuce aceast ar n coali ia antiotoman . Unirea de la 1600 n vara anului 1959, n zona rilor romne ti s-a conturat un nou raport de for e. Polonia i-a consolidat pozi iile o dat cu preluarea tronului ardelean de c tre cardinalul Andrei Bathory - suprema ia politic a Poloniei se asocia cu instituirea p cii cu turcii i reprezenta o grea lovitur pentru Mihai Viteazul Ieremia Movil i Andrei Bathory, cu acordul tacit al Por ii i-au cerut lui Mihai s p r seasc tronul i ara Mihai a hot rt o campanie peste mun i, considernd c f r o interven ie energic cauza antiotoman ar fi suferit o nfrngere - printr-o solie trimis la Praga, n iulie 1599, Mihai cere voie mp ratului s intervin n Ardeal pentru a sparge cercul de adversit i care-l nconjura For ele armate ale rii Romne ti intr n Transilvania n dou mari coloane: una, condus de Mihai, trece prin Buz u - Bra ov unde a teptau deta amentele secuilor (du mani de moarte ai Bathore tilor care le r piser vechile privilegii) i care ajunge dincolo de Carpa i la 4 / 14 octombrie 1599 cealalt oaste, avnd n frunte pe Udrea B leanu i fra ii Buze ti, porne te mai trziu, deplasndu-se n

Transilvania pe la Turnu Ro u - o tile s-au unit la 16 / 26 octombrie n apropiere de Sibiu 18/28 octombrie 1599 victoria lui Mihai de la elimb r (lng Sibiu), Andrei Bathory este prins i ucis de secui - la 1 noiembrie 1599, Mihai i f cea intrarea triumfal n Alba-Iulia. crmuirea Transilvaniei a ridicat mari probleme: organizarea de stat era deosebit de a rii Romne ti foarte puternice erau na iunile privilegiate guvernul sau sfatul princiar a fost alc tuit din nobili maghiari i boieri romni la Gherla, Chioara, F g ra , Gurghiu au fost instala i c pitanii lui Mihai guvernarea ardelean a lui Mihai a cuprins i trei diete ale sale dou la Alba-Iulia 20-28 noiembrie 1599 i 20-27 iulie 1600 una la Bra ov 12-15 martie 1600 obiectivul dietelor a fost votarea contribu iilor financiare net superioare celor anterioare satele ungure ti s permit satelor romne ti, p unatul liber n zona hotarnic preo ii romni s fie scuti i de munca cea de ob te de regul efectuat de iobagi Mihai are ac iuni notabile n folosul bisericii ortodoxe din Transilvania: n 1597 din ini iativa sa a fost ridicat la Alba-Iulia o biseric unde n 1600 va fi a ezat scaunul episcopal romnesc pn la unirea cu biserica Romei (la nceputul veacului urm tor), acestui eveniment se datoreaz i prezen a mitropolitului Ungro-Vlahiei, Eftimie la Alba-Iulia n prim vara anului 1600 Mihai asigurat de partea turcilor care l recunoscuser pe Nicolae P tra cu, fiul s u, domn n ara Romneasc i apreciind corect situa ia din Polonia, momentan incapabil s i se opun , Mihai organizeaz campania sa n Moldova: la 4 mai 1600 grosul trupelor sale treceau Valea Trotu ului, li se al tur o tile boiere ti din ara Romneasc (efectivul era de 17.000 osta i) la 10 mai este cucerit Bac ul la 16 mai, ap r torii Sucevei s-au predat f r lupt ntre timp Baba Novac intr n Ia i, cet ile Chilia, iar n sud Tighina, Cetatea Alb , Ismail, i-au revenit lui Mihai cetatea Hotin (unde se retr sese Ieremia Movil ) nu a putut fi cucerit Mihai se intitula ntr-un hrisov emis la 27 mai 1600 Domn al rii Romne ti, Ardealului i Moldovei i confec ioneaz pecetea pe care figureaz cele trei ri romne surori capitala se stabile te la Ia i se str duie te s adune marea boierime n jurul noii domnii, or enii i ranii sunt ierta i de d ri pe 6 ani Dup multe negocieri a reu it s smulg Imperiului habsburgic recunoa terea ca domn al rii Romne ti i Moldovei i guvernator al Transilvaniei cu titlul de principe, ceea ce a determinat coalizarea tuturor for elor nemul umite de apari ia n regiune a unei noi puteri. Dieta de la Turda (septembrie 1600) se r scoal mpotriva lui Mihai pentru d jdii neobi nuite i sarcini care i-au sl bit. pozi ia lui Mihai este ubred ; trupele lui sta ionau n cele dou ri de dincolo de Carpa i putea primi ajutor numai de la mp rat care trimise pe guvernatorul Basta cu 18.000 oameni oastea imperial se al tur r scula ilor ardeleni lui Mihai i r m seser doar secuii, mercenarii cazaci i balcanici i ranii recent ncorpora i n total 10.000 12.000

lupta s-a dat la Mir sl u, la 18 septembrie 1600 i a nsemnat pierderea Ardealului oastea polonez condus de Zomoyski intr n Moldova Suceava s-a predat la 27 septembrie, iar la 6 octombrie Movile tii redobndesc Moldova cu 16.000 de osta i a dat b t lia decisiv cu ostile poloneze de la Bucov (pe Teleajen) la 20 octombrie, dup ce ncercase s -i re in la N ieni i Ceptura (Mihai aste nevoit s se retrag ). peste cteva zile, este nsc unat Simion Movil . st pn nc n Oltenia, sper s reocupe tronul la Trgovi te. la 25 noiembrie, pierde b t lia de la Curtea de Arge , iar Buze tii se nchinaser noului domn. Mihai pleac prin Ardeal, la 12 ianuarie 1601 ajunge la Viena unde a redactat un memoriu c tre mp rat i o celebr autobiografie, cronica luptelor sale cu Imperiul Otoman adresat ducelui Casimo de Toscana un aliat n Liga Sfnt . n Transilvania, Sigismund Bathory este rensc unat a treia oar . n audien la Rudolf al II-lea la Praga (martie 1601) Mihai prime te 10.000 taleri pentru echiparea unei o ti. n mai 1601 are loc, mp carea cu Basta; dup ce trupele lor au fost adunate jonc iunea are loc la nceputul lui iulie 1601. la 3/13 august, la Gor sl u, Mihai l nvinge pe Sigismund Bathory. Simion Movil a fost ndep rtat i scaunul rii Romne ti l a tepta. Mihai este asasinat pe cmpia Turzii la 9 august 1601. Aceasta a corespuns perfect elurilor imperiale.