Sunteți pe pagina 1din 2
„ STATUL ŞI BISERICA, PARTENERI ÎN ASISTEN ŢA SOCIO - MEDICALĂ” SIMPOZION, SIGHIŞOAR A, 20
„ STATUL ŞI BISERICA, PARTENERI ÎN ASISTEN ŢA SOCIO - MEDICALĂ” SIMPOZION, SIGHIŞOAR A, 20
„ STATUL ŞI BISERICA, PARTENERI ÎN ASISTEN ŢA SOCIO - MEDICALĂ” SIMPOZION, SIGHIŞOAR A, 20
„ STATUL ŞI BISERICA, PARTENERI ÎN ASISTEN ŢA SOCIO - MEDICALĂ” SIMPOZION, SIGHIŞOAR A, 20
„ STATUL ŞI BISERICA, PARTENERI ÎN ASISTEN ŢA SOCIO - MEDICALĂ” SIMPOZION, SIGHIŞOAR A, 20

STATUL ŞI BISERICA, PARTENERI ÎN ASISTENŢA SOCIO- MEDICALĂ”

SIMPOZION, SIGHIŞOARA, 20 21 IANUARIE 2012

În zilele de 20 şi 21 ianuarie 2012 a avut loc la Sighişoara cea de-a patra ediţie a seriei de simpozioane organizate de Fundaţia Konrad Adenauer în colaborare cu Fundația Creștin- Democrată, Asociaţia Medical Creştină „Lukas Spital Laslea” şi F ilantropia Ortodoxă Sighişoara, cu tema „Statul şi Biserica, parteneri în asistenţa socio-medicală”. Au participat reprezentanţi ai cultelor creştine recunoscute, ai mediului academic şi din societatea civilă, precum şi membri ai Parlamentului şi ai Guvernului României.

Discuţiile în cadrul simpozionului au urmărit patru teme:

1. Armonizarea legislativă în sectorul asistenţei socio-medicale;

2. Gestiunea diversităţii actorilor în arena asistenţei sociale;

3. Biserica, furnizor de servicii socio-medicale;

4. Plus-valoarea parteneriatului Stat-Biserică.

Participanţii la această reuniune au ajuns, în urma dezbaterilor, la următoarele concluzii şi au formulat recomandări ce sunt cuprinse în declaraţia comună, redată mai jos:

DECLARAȚIE COMUNĂ

1. Afirmarea unor principii și valori este esențială. Din respect pentru demnitatea umană, principiile de urmat trebuie să fie: responsabilitatea individuală, competitivitatea și subsidiaritatea. Distanța dintre categoriile sociale a crescut în contextul tranziției. Răspunsul la problemele economice nu aduce o rezolvare problemelor socio-medicale. Remediul la această stare de fapt este a repune în discuție fundamentele intervenției statului. 2. Am asistat recent la inițierea mai multor acte normative privind asistența socio-medicală, finalizate sau aflate în stadiul de proiect. Indiferent dacă vor fi sau nu aplicate, este nevoie de o dezbatere reală în cadrul căreia primul cuvânt trebuie să îl aibă beneficiarii, organizațiile care le reprezintă

interesele (asociațiile pacienților și sindicatele) și patronatele, pe de o parte, alături de corpul medical constituit din Colegiul Medicilor și Farmaciștilor, Colegiul Asistenților Medicali, Academia Medicală, pe de altă parte. Ministerul Sănătății trebuie să preia aceste propuneri pe care să le înainteze pentru dezbatere opiniei publice și legislativului.

3. Noul proiect de lege al sănătății trebuie să precizeze un prag minim de 5% din bugetul statutlui alocat sănătății, permițând ca în timp să se ajungă la media Uniunii Europene de 8%.

4. Un sistem de sănătate nu este funcțional decât dacă toți beneficiarii plătesc asigurări de sănătate. Sănătatea nu este gratuită, chiar și cei aflați în nevoie contribuie la sistemul de sănătate, prin solidaritatea celor activi. Solidaritatea trebuie să îi privească pe cei aflaţi în imposibilitatea de a munci, pe durata incapacității lor. Coplata obligatorie trebuie să dispară. Ea poate rămâne facultativă și înregistrată în contabilitatea unității medicale.

5. Propunem înființarea unui fond aflat la dispoziția managerului unității spitalicești, constituit din sumele dobândite de pe urma contribuțiilor voluntare ale pacienților, eliminându-se astfel foloasele necuvenite, care compromit calitatea actului medical. Acest fond este destinat îmbunătățirii calității serviciilor acordate pacienților și completării remunerației personalului medical. Fondul va fi supus rigorilor financiare legale.

6. Agenţii economici trebuie cointeresaţi la funcţionarea sistemului medical. Prin măsuri fiscale, ei trebuie să contribuie cu plăţi directe la diferite proiecte socio-medicale: spitale, centre de zi, cămine-spital etc.

7. Activitatea medico-socială a Bisericilor creştine din România, prezentă după 1990 prin Filantropia Ortodoxă, Caritasul Bisericii Catolice şi Greco- catolice din România, şi Diaconia Bisericilor protestante (spre pildă,

Diaconia Bisericii Evanghelice C.A.) poate fi cel mai bine organizată conform principiului subsidiarităţii.

8. Concurenţa în serviciile medico-sociale este binevenită pentru că îmbunătăţeşte în cel mai scurt timp actul medical, responsabilizează prestatorii de servicii, aduce beneficii pacienţilor şi întrunește rigorile corpului medical.

9. Biserica trebuie să fie pregătită să gestioneze implicarea directă a enoriaşilor în construirea și administrarea de unităţi spitaliceşti paliative.

10. Viitoarele Case de asigurări de sănătate trebuie să aibă vocaţia de constituire a unor fonduri cumulative de sănătate şi să se supună reglementărilor specifice ale Băncii Naţionale a României.

Toate aceste principii trebuiesc avute în vedere prin prisma eticii creştine – iubirea aproapelui – un uriaş rezervor existent în România şi care oferă soluţia la toate problemele, respectând demnitatea umană a pacienţilor şi îmbunătățind condiţia cadrelor medicale.