Sunteți pe pagina 1din 1

Horobe Claudia Grupa 4

11.01.2012

Discursul pre edin ilor Obama i Sarkozy n cadrum Summit-ului G20 n urma dezechilibrelor economice pe plan mondial, liderii europeni au dezb tut n cadrul summit-ului G20 diversele cauze ale acestui fenomen, oferind o serie de solu ii utile. n ncercarea de a rezolva acest dezechilibru economic liderii, Barack Obama si Nicolas Sarkozy, au sus inut un discurs n care au declarat c , vor g si solu ii optime n rezolvarea situa iei de criz mondial impas. Comunicatorii implica i n aceast situa ie de comunicare au fost: emi torii Obama i Sarkozy, receptorii ceilal i lideri europeni prezen i la eveniment, reporterii i cameramanii, dar i telespectatorii ce au urm rit discursul celor doi lideri prin intermediul canalului de comunicare mijloacele mass-media (TV, internet, radio) etc . Situa ia de comunicare relatat a fost alc tuit dintr-o multitudine de semne, cum ar fi : alb i i, mai ales, faptul c , leadership-ul pre edintelui american este foarte important i necesar pentru a dep i acest

cuvintele, iconii, indicii i simbolurile. Preponderent n acest discurs au fost cuvintele. De asemenea apar i indici, cum ar fi vestimenta ia celor doi speakeri (costume elegante, negre, c ma cravat ) n concordan cu caracterul formal al evenimentului i mi c rile corporale ( pre edintele

Sarkozy,spre deosebire de Obama, manifest o continu gesticulare a minilor i un u or balans al corpului, fapt ce sugereaz nervozitate sau emo ie). Raportat la sfera indicilor este i contactul vizual direct, men inut de cei doi pre edin i, fapt ce sugereaz ncredere de sine i deschidere fa de receptori ct i charisma ( spre deosebire de Sarkozy, pre edintele Obama este foarte charismatic, are o atitudine pozitiv , este entuziast si demonstreaz hot rre n ceea ce spune) . n opozi ie cu Sarkozy, pre edintele Obama prezint o postur impozant , fapt ce ii acord credibilitate i ascultare din partea receptorilor, n ciuda faptului c , ambii pre edin i sunt atletici, din punct de vedere al tipului corporal. n realizarea acestui discurs s-a utilizat o distan social public , fapt ce a permis vorbitorilor s asigure auditoriului condi ii optime de vizibilitate i audi ie. Iconii prezen i n aceast situa ie de comunicare sunt afi ele din spatele vorbitorilor, ct i cele de pe pupitre, ce sunt reprezentative pentru locul unde se ine discursul , summit-ul G20 iar simbolurile sunt cele trei drapele, al Americii, Fran ei i al Uniunii Europene, parte a rilor membre summit-ului. Ca reguli de comunicare urmate, ambii pre edin i au reu it s capteze aten ia publicului, au folosit un ton adecvat acestui tip de discurs, au tiut s accentueze anumite idei i informa ii semnificative i, de asemenea, au avut claritate i coeren n vorbire. Obiectivele urm rite de cei doi pre edin i au fost ndeplinite, ntruct au f cut public opinia lor despre situa ia de dezechilibru economic i au adus n discu ie i m surile ce le vor adopta n viitor pentru a atenua acest fenomen.