Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIU DE CAZ Analiza riscului pentru dou companii

CERIN:

S SE ANALIZEZE FINANCIAR CELE DOU COMPANII PENTRU CARE AU FOST COLECTATE INFORMAIILE LEGATE DE BILANUL I CONTUL DE PROFIT I PIERDERE FOLOSIND GHIDUL DE ANALIZ FINANCIAR ANEXAT I METODOLOGIA DE RATING INDICAT.

BILANTUL CELOR DOU COMPANII

DENUMIREA INDICATORULUI A ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE II. IMOBILIZARI CORPORALE III. IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 3) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI II. CREANTE III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT IV. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5 la 8) C. CHELTUIELI IN AVANS D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPENCTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+1217) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18) - suventii pentru investitii - venituri inregistrate in avans J. CAPITAL SI REZERVE I.CAPITAL - capital subscris nevarsat - capital subscris varsat - patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE - sold C - sold D IV. REZERVE V. REZULTATUL REPORTAT - sold C - sold D VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - Sold C - Sold D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+2526+27-28+29-30-31) Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)

Compania A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 644 334081 173877 508602 17668 858859 0 1084979 1961506 0 1602761 358745 867347 144279 171085 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 0 400 0 0 549983 0 400 551983 0 551983

Compania B
1269 339987 160868 502124 4057 2079073 0 487987 2571117 2978 1564862 1009233 1511357 237693 260270 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 0 400 549582 0 461412 0 0 1013394 0 1013394

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE AL CELOR DOU COMPANII

Denumirea indicatorului 1. Cifra de afaceri net Producie vndut Venituri din vnzare mrfuri Venituri din subvenii de exploatare aferente CA net 2. Variaie de stoc Sold C Sold D 3. Producia imobilizat 4. Alte venituri din exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE 5.a. Cheltuielile cu materile prime i materiale consumabile 5.b. Alte cheltuieli materiale 5.c. Alte cheltuieli din afar cu energia i apa 5.d. Cheltuieli privind mrfurile 6. Cheltuielile cu personalul a) Salarii b) Cheltuielile cu asigurrile i protecia social 7.a. Amortizri i provizioane pentru deprecierea imobilizrilor corporale i necorporale a.1. Cheltuieli a.2. Venituri 7.b. Ajustarea valorii activelor circulante b.1. Cheltuieli b.2. Venituri 8. Alte cheltuieli de exploatare 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte similare 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate 8.4. Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile de leasing 9. Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli Cheltuieli Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE REZULTATUL DIN EXPLOATARE PROFIT PIERDERE 10. Venituri din interese de participare - din care n cadrul grupului 11. Venituri din alte investiii financiare i creane care fac parte din activele imobilizate - din care n cadrul grupului 12. Venituri din dobnzi - din care n cadrul grupului 13. Alte venituri financiare VENITURI FINANCIARE 14. Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a investiiilor financiare deinute ca active circulante Cheltuieli

Compania A 5230241 5230241 0 0 0 0 0 0 4000 5234241 3905504 59339 2929 0 150192 114053 36139 3442 3442 0 0 0 0 220510 218852 1576 82 0 171085 171085 0 4513001 721240 0 0 0 0 0 8592 0 0 8592 0 0

Compania B 6414755 6414755 0 0 0 0 0 0 12439 6427194 4597065 170687 12178 0 558854 392684 166170 65670 65670 0 0 0 0 457689 429944 17116 10629 0 89185 89185 0 5951328 475866 0 0 0 0 0 18981 18981 0 18981 0 0

Venituri 15. Cheltuieli privind dobnzile - din care n cadrul grupului 16. Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE REZULTATUL FINANCIAR PROFIT PIERDERE REZULTATUL CURENT PROFIT PIERDERE VENITURI EXTRAORDINARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE REZULTATUL EXTRAORDINAR PROFIT PIERDERE VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTATUL BRUT PROFIT PIERDERE IMPOZITUL PE PROFIT Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus REZULTATUL NET al exerciiului financiar PROFIT PIERDERE

0 0 0 28 28 8564

0 721 0 -45975 -45254 64235

729804 0 0 0 5242833 4513029 729804 179821 0 549983

540101 0 0 0 6446175 5906074 540101 78689 0 461412

EBIT (A) EBIT (B) Verificare

Compania A 729804 729804

Compania B 540822 540822

GHID DE ANALIZ FINANCIAR A DOU COMPANII


Denumire indicator Situatia neta Formula Situatia neta = Active totale Interpretare Este egal cu averea actionarilor

Datorii totale Fondul de rulment FR = Capital propriu + DTL Active fixe

Nevoia de fond de rulment net

NFR = Creante + Stocuri + Chelt. in avans DTS Venituri in avans

Trezoreria neta Cifra de afaceri Valoarea adaugata (toate) Producia exercitiului Excedentul brut din exploatare Profitul din exploatare

TN = Conturi la banca + Investitii pe TS

Crestere arata ca activele au avut o dinamica mai mare decat datoriile totale. In managementul modern se tinde spre un FR cat mai aprope de 0 Variatia trebuie redusa. Negativ ar putea reflecta probleme in functie modul de finantare al acestui deficit (ex: finantare stocuri prin credite bancare) FR>0 In managementul modern se tinde spre NFR cat mai aproape de 0 Pentru NFR mai mare ca 0 inseamna ca stocurile si creantele s-au finantat prin capitalul propriu sau datorii pe termen lung NFR>0 NFR<FR Cresterea trezoreriei prea mult fara motiv nu e ok Cresterea e ok Urmeaza o analiza pe structura O crestere e ok O crestere e ok O crestere e ok O crestere e ok

Profitul curent

Profitul net

EBIT

EBE = Valoarea adaugata + Alte venituri din exploatare - Chelt. Pers Alte chelt de exploatare PExploatare = EBE Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobil Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli PCurent = Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare + Venituri financiare Cheltuieli financiare PNet = Venituri totale Cheltuieli totale Impozit pe profit Alte cheltuieli cu impozitele Rezultatul net + Cheltuieli cu dobanzile + Impozitul pe profit

O crestere e ok

O crestere e ok

EBITDA Rata curenta

Rata rapida FRN raportat la CA Marja bruta de profit Marja bruta de profit / Productia vanduta

E bine cat mai mare. Evolutia EBIT trebuie comentata si prin prisma evolutiei amortizarii Daca EBIT a scazut mult nu e rau daca e scazuta din cauza amortizarii EBIT + Amortizari si provizioane E bine cat mai mare pentru deprecierea activelor fixe Exprima potentialul afacerii 1. Rate de lichiditate RC = (A circulante + Ch. In Interpretarea se face in functie de dinamica avans) / (DTS + Venituri in componentelor activelor circulante avans) Daca lichiditatea curenta e mare din cauza stocurilor e nasol RR = (Active circulante + Ch. In Crestere e ok insa atentie la cash din banca avans Stocuri)/(DTS + Venituri in avans) De recomandat o scadere, catre 0 e ideal 2. Rate de profitabilitate Valoarea adaugata totala / Cifra E bine sa creasc de afaceri neta Valoare adaugata productie / E bine sa creasca Productie vanduta

Marja bruta de profit / Marfuri vandute Marja de profit operational Marja de profit net Rotatia stocurilor Rotatia activelor totale Rotatia activelor fixe Indatorare totala Indatorare la termen Rata de indatorare Rata de indatorare pe termen lung Solvabilitatea Rata de acoperire a dobanzilor Rata de acoperire a cheltuielilor financiare fixe Rentabilitatea economica ROA ROE Rentabilitatea CA Rentabilitatea generala

Valoarea adaugata productie / E bine sa creasca. Marfa vanduta O valoare prea mare poate sa inhibe productia EBIT / Cifra de afaceri neta E bine sa creasca Profit net / Cifra de afaceri neta E bine sa creasca 3. Rate privind eficienta Costuri bunuri vandute / Stocuri Cat mai mare Cifra de afaceri neta / Active Cat mai mare totale Cifra de afaceri neta / Active Tendinta pozitiva imobilizate De comparat cu concurenta 4. Rate privind indatorarea (DTS + DTL)/Capitaluri proprii Efectul de levier trebuie stabilit de actionari. Raportat la sector DTL / Capital propriu Mai mare decat indatorarea totala ca dinamica Reflecta echilibru pe termen lung al firmei (DTS + DTL) / Active totale Efect de levier la total pasive si trebuie stabilit de actionari Raportat la sector DTL / Active totale In functie de sector Active totale / (DTS + DTL) este inversul ratei de indatorare EBIT / Cheltuieli privind dobanzile (EBIT + Leasing )/ (Dobanzi + Leasing) 5. Rentabilitate EBIT / (Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli in avans) = EBIT / Active totale Profit net / Total active Profit net / Capitaluri proprii Profit net / CA Profit net / Cheltuieli totale Efect de levier interpretabil, de comparat cu sectorul E bine sa fie cat mai mare (atentie insa la interpretare) E bine sa fie cat mai mare E bine sa fie cat mai mare Cat mai mare Cat mai mare Cat mai mare Cat mai mare

Se cere: 1. S calculai i s comentai indicatorii financiari din tabelul de mai jos; 2. Aplicai sistemul de rating prezentat mai jos n tabelul aferent.

Compania Compania

A
Rata curent Rata rapid Fondul de rulment net / Cifra de afaceri Marja bruta de profit pe total Marja bruta de profit pe productia vanduta Marja bruta de profit pe marfurile vandute Marja de profit operational Marja de profit net Rotatia stocurilor Rotatia activelor totale Rotatia activelor fixe Indatorare totala Indatorare la termen Rata de indatorare Rata de indatorare pe termen lung Solvabilitatea Rata de acoperire a dobanzilor Rata de acoperire a cheltuielilor financiare fixe Rentabilitate economic ROA ROE Rentabilitatea CA Rentabilitatea general

METODOLOGIA DE CALCUL A RATINGULUI UNEI COMPANII Rating E (Poor): pentru punctaj < 12 p. Rating D (Acceptable): pentru punctaj ntre 12 i 47 p. Rating C (Intermediate): pentru punctaj ntre 47 p i 64 p. Rating B (Good): pentru punctaj ntre 64 i 100 p. Rating A (Very good) pentru punctaj peste 100p

INDICATOR
Current liquidity

FORMULA
Current assets Current liabilities Gross profit + depreciation Instalment + due interest Own capital*100 Total liabilities Net profit*100 Turnover

POOR
Cl< 0,7 1p

ACCEPTABLE
0,7Cl<1 4p

INTERMEDIAT E
1Cl<1,3 7p

GOOD
1,3Cl<1,6 9p

VERY GOOD
1,6<Cl 10p

Debts service ratio

0,00 0,49

1p

0,50 0,99

4p

1,00 1,49

7p

1,50 1,99

9p

2,00

10p

Solvency

S<9

1p

9S<14

4p

14S<20

7p

20S<26

9p

26<S

10p

Profitability

Negative value

0p

Up to 5%

5p

Over 5%

10p

DISTRIBUTION COMMERCE AND SERVICES Stocks*n Turnover Over 181 days 2p 151 180 days 6p 121 150 days 10p 91 120 days 13p Up to 90 days 15p

Speed of turnover

INDUSTRY AND AGRICULTURE Over 281 days Over 181 days Over 281 days 2p 241 280 days 151 180 days 241 280 days 6p 181 240 days 121 150 days 181 240 days 10p 121 180 days 91 120 days 121 180 days 13p Up to 120 days Up to 90 days Up to 120 days 15p

DISTRIBUTION COMMERCE AND SERVICES Clients period collection Receivables*n Turnover 1p 4p 7p 9p 10p

INDUSTRY AND AGRICULTURE 1p 3p 4p 7p 7p 9p 10p 10p

Profitability ratio

Operating profit*100 Turnover Turnover 1-Turnover 0 Turnover 0

1 4,9%

Between 5 9,9% Decreasing in comparison with last 6 months

More or equal with 10%

Trend of turnover

Decreasing

Constant

Increasing

10