Sunteți pe pagina 1din 1

Organizatia natiunilor unite(ONU) Organizaia Naiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai important organizaie internaional din

lume. Fondat n 1945 dup Al Doilea R zboi Mondial, are ast zi 192 de state membre. ntemeierea ei a constat din semnarea, de c tre membrii ei fondatori, a Cartei Organizaiei Naiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura pacea mondial , respectarea drepturilor omului, cooperarea internaional i respectarea dreptului internaional. ONU, al c rui sediu permanent se afl , din 1952, la New York, i bazeaz activitatea pe cinci organe centrale. 1.Adunarea General , alc tuit din toate statele membre ale organiza iei, care dispun fiecare de un vot. Ea i desf oar activitatea n afar de sesiunile extraordinare ntr-o sesiune prelungit din septembrie pn n decembrie. Ea poate nscrie pe ordinea de zi orice chestiune cu excep ia celor aflate n dezbaterea Consiliului de Securitate ONU i nu poate emite dect recomand ri.2.Consiliul de Securitate, alc tuit n 1996 din unsprezece membri cinci sunt membri permanen i (Statele Unite, URSS n prezent Rusia -, Marea Britanie, Fran a i Republica Popular Chinez ), iar ase sunt ale i pentru o perioad de doi ani de Adunarea General . Consiliul de Securitate este cel care decide, cu o majoritate calificat (7 voturi din 11), sanc iunile morale, economice i chiar militare (n acest caz rile membre pun la dispozi ia ONU for ele armate necesare ce urmeaz s fie impuse unui stat agresor), dar vetoul unuia dintre cei cinci membri permanen i este suficient pentru a interzice executarea uneia dintre rezolu iile sale. 3.Secretariatul General, ales pe o perioad de cinci ani de Adunarea General la propunerea Consiliului de Securitate se afl n fruntea ntregului sistem el reprezint organiza ia i propune adesea bunele sale oficii pentru a ajuta la rezolvarea conflictelor. 4.Curtea Interna ional de Justi ie, cu sediul la Haga, arbitreaz conflictele ntre state. 5Consiliul Economic i Social care este ns rcinat s coordoneze activit ile organiza iilor specializate dependente de ONU. Succese ale ONU pot fi considerate opera iunea militar din Golful Persic, Cambodgia, Haiti, Rwanda, Somalia, Timor, Bosnia, Kosovo. Exist i critici la adresa sistemului ONU ma in ria ONU a devenit greoaie, birocratizat , extrem de complex , efectund ac iuni sterile -, ns acestea nu i au rostul deocamdat , deoarece, ONU a fost la baza rezolv rii majorit ii conflictelor i problemelor cu grad ridicat de complexitate i gravitate la nivel interna ional. Embargoul a intrat n uzan a interna ional nc din secolul al XIX-lea, ns a devenit o sanc iune des folosit dup instaurarea ONU ca for suprem interna ional. n general, m sura embargoului se aplic pentru nerespectarea tratatelor interna ionale sau pentru viol ri flagrante ale drepturilor omului. Bugetul ONU i contribu iile membrilor s i sunt fixate anual n func ie de resursele acestora. ONU utilizeaz 6 limbi oficiale: araba, chineza, engleza, franceza, rusa i spaniola. Aproape toate reuniunile oficiale sunt traduse simultan n aceste limbi. Aproape toate documentele pe suport hrtie sau "on-line" , sunt traduse n aceste ase limbi. n funcie de anumite circumstane, unele conferine i documente de lucru sunt traduse doar n englez , francez sau spaniol .