Sunteți pe pagina 1din 4

Coordonator de contact: Gimnaziul Sfntu Gheorghe Sngeorgiu de Mure

Dir. prof .Csiki Angela Dir.adj.prof. Fren Laura Prof. Buta Gabriela

Persoan de contact Lucr rile vor fi trimise pe adresa Gimnaziul Sfntu Gheorghe Sngeorgiu de Mure str. Tofal u nr.610 jud.Mure i electronic pe adresa gimnaziul_sg_de_mures@yahoo.com ;
gabriela.mures@yahoo.com

Telf.pers. de contact Buta Gabriela > 0770467463.

1. DENUMIREA CONCURSULUI -TITLUL:

Emo iile prim verii


Concurs de crea ie literar Domeniul i tipul de educa ie n care se ncadreaz : nv mntul gimnazial . Limb i comunicare

Cls. a V-a, aVI-a.


Tipul concursului: y Jude ean , jud. MURE
2. DESCRIEREA CONCURSULUI : Concursul se adreseaz colarilor din jude ul Mure dar i cadrelor didactice care ndrum colarii i l-am ini iat cu dorin a de a trezi n sufletele colarilor i nu numai, interesul pentru crea ia literar . Lucr rile vor fi evaluate de o comisie de jurizare iar cele mai reu ite lucr ri i vor bucura pe participan i cu o diplom c tig toare care va nfrumuse a spa iul educa ional. 3. ARGUMENTAREA CONCURSULUI PROPUS: nc-o dat , iar i iar A iubi e prim var . Natura ne anun c prim vara a b tut la geam. Noi, cu mic cu mare, bucuro i, am deschis fereastra, iar atunci am primit mngierea soarelui de prim var . Apoi mpreun descoperit vestitorii prim verii, iar pe ea, am poftit-o i la noi n clas , c ci n inim o purt m mereu. La nceput timid , dar apoi prinznd curaj, prim vara s-a instalat la noi n coal cnd noi ncercam s g sim o tem pentru acest proiect. Aceast metod la care copilul este liber s creeze, c ci acesta este verbul cu care opereaz att disciplina limb i comunicare, i nu numai. Cu mantia plin de lumin , prim vara mparte din pocalul ei tinere e, voio ie i culoare. S ne bucur m to i de acest minunat anotimp!

2010-2011; 2011-2012

Acest concurs valorific interesul elevilor pentru utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacit ii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis i creativ. Prin acest concurs se identific secven ele de dialog, dintr-un mesaj scris, n scopul n elegerii modului de structurare a acestuia , nl n uirea clar a ideilor ntr-un mesaj scris, redactarea unor lucr ri scurte pe o anumit tem , urm rind un plan, a ezarea corect a textului n pagin adaptarea vorbirii la situa iile speciale sau neprev zute de dialog , sesiznd progresia i coeren a ideilor exprimate, respectarea semnelor de ortografie i punctua ie, a formulelor elementare de men inere a dialogului. Concursul i propune s dezvolte imagina ia elevilor i s le valorifice competen ele, el se nscrie n preocup rile noastre de a descoperi noi talente noi mesageri ai creativit ii.

4. DURATA: 2 ani Etapele : -perioada de nscriere : 01.03.- 15.03.2012 -concursul propriu-zis: evaluarea lucr rilor16.03. -30.03.2012
Premierea participan ilor n luna APRILIE DE

Zilele Sngeorzene
I

 Concursul va fi desf urat la nivel gimnazial pentru cls.a V-a, a VI-a SEC IA ROMN MAGHIAR  colile participante vor trimite maximum trei lucr ri/ coal respectiv

Crea ie literar Se vor avea n vedere urm toarele reguli: -Lucrarea va fi tehnoredactat (caractere de 12, Times New Roman) nu se accept lucr ri f r semnele diacritice. - s nu se dep easc o pagin A4 - modul de expunere predominant va fi dialogul tema lucr rii Emo iile prim verii

- titlul lucr rii va fi la alegerea participan ilor - crea iile literare vor fi trimise pe suport electronic i pe hrtie - organizatorii concursului i rezerv dreptul de a edita o revist care s con in participante la concurs Premiile concursului vor consta n diplome( premiul I, II,III i Men iuni) Anun area particip rii la concurs
-numele i prenumele elevului participant - localitatea -clasa, prof. ndrum tor - coala, adresa de contact

lucr rile

Criterii de evaluare pentru participan i

- fluen a logic n expunere expresivitate, creativitate respectarea regulilor de ortografie i punctua ie

- expresii literare
Evaluare extern a concursului:  Promovarea c tig torilor n mass-media

 Includerea lucr rilor n revist Emo iile prim verii

FORMULAR DE NSCRIERE Concurs jude ean de Crea ie Literar Unitatea Emo iile Prim verii

colar / localitatea:_______________________________

Adresa de contact/ telf. :___________________________________________

1. 2. 3. 4.

 

Numele Elevului

clasa

Titlul Lucr rii

Prof. ndr.