Sunteți pe pagina 1din 10

PREMISELE IMPLEMENTARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII SI SIGURANTEI IN TRANSPORTUL MARITIM INTRODUCERE

Transportul maritim este o activitate economica vasta s i complexa, att ca volum al marfurilor aflate n traficul anual, ct si ca valoare materiala, la adncirea complexitatii contribuind si investitiile urias e de nalta tehnicitate, reprezentate de ca mijloace de transport s i de porturile moderne ca noduri de transbordare.n acelasi timp, complexitatea sa rezida si din conditiile specifice de mediu n care se desfasoara - marile s i oceanele - care impun masuri deosebite de siguranta Companiile de navigatie si cele de management naval se confrunta, odata cu trecerea timpului, cu o paleta problematica din ce n ce mai variata. Noi cerinte si reglementari de nivel mondial vin sa ntareasca acest spectru problematic. Apare astfel necesitatea abordarii de noi orientari n directii de mare actualitate precum protectia si prevenirea poluarii mediului nconjurator si a celui marin n mod securitate individuala si colectiva pentru personalul de exploatare a navelor; proceduri mai sigure de operare a navelor n contextul tehnologizarii masive a unitatilor de transport metode de raspuns pentru situatii de urgenta identificate sau probabile; dezvoltarea de sisteme integrate de management de calitate mediu - securitate; perfectionarea personalului ambarcat pentru lucrul n siguranta la bordul navei, cunoasterea si respectarea normelor, a regulilor si regulamentelor internationale legate de siguranta si protectia mediului. Pornind de la caracteristicile activitatii de transport maritim, ca ramura importanta a economiei nationale, indisolubil legata de economia mondiala, care cuprinde un numar deosebit de mare de companii de navigatie, de asigurare, de intermediere, dar si sintiere navale pentru constructii si reparatii, practic nu se mai poate astazi face o cercetare si o ntelegere a fenomenelor economiei fara cunoasterea transporturilor maritime, a implicatiilor acestora, a rolului si locului n societate Factorii cei mai importanti sunt de ordin: economic, tehnic, organizatoric dar si de risc, datorita riscurilor marii, ale situatiilor din anumite zone de navigatie, care au devenit foarte aglomerate s i care impun masuri deosebite, att la nivelul administratiilor portuare, la sediile companiilor de navigatie, ct si la bordul navelor. Toate accidentele navale care s-au produs pe mare au avut un impact deosebit de 1

puternic asupra economiilor nationale, asupra companiilor si asupra societatii n general. De aceea, pe plan mondial, s-au impus o serie de legi si norme deosebit de importante, cu un impact major asupra modului de conducere a companiilor de navigatie si a navelor de transport maritim. Astfel a aparut necesitatea alinierii companiilor de navigatie maritima dupa cele de productie si servicii de la uscat n privinta introducerii unui management al calitatii n domeniul transportului maritim. Motivele adoptarii unui management al sigurantei si calitatii au fost foarte multe, au generat de asemenea multe discutii ntre armatori, ntre acestia si autoritatile nationale, dar si cu cei din conducerea Organizatiei Maritime Internationale. Toate acestea au condus la necesitatea asigurarii calitatii n domeniul transportului maritim, la nceput n anumite forme simple, impuse de catre marile companii petroliere, care extrageau titeiul dintr-un anumit loc dar aveau rafinariile la mii de mile marine distanta. Acestea au elaborat anumite norme de lucru la bordul navelor si n terminalele petroliere, iar pe baza acestora erau acceptate doar anumite nave, care ndeplineau conditiile, pentru ncarcarea si transportul titeiului. Astfel a aparut un prim Cod al operarii navei. Acesta a fost primul pas, apoi ceilalti au venit pe rnd, dar si n contextul n care pe plan international se vorbea si se aplica deja "Managementul calitatii totale. Diferitele controverse care au aparut pe tema siguranta sau calitate au fost cele care au stimulat competitia ideilor, a cautarilor celor mai bune solutii, pentru reducerea costurilor de implementare, dar si perfectionarea personalului, considerat cel mai important factor al sistemului de calitate. Dar si utilizarea calitatii n sistemul managerial al companiei de navigatie maritima a impus o serie de schimbari organizatorice, dar si de conceptie, facnd trecerea de la un management de tip militar, la unul participativ, deschis. Astfel asigurarea calitatii a devenit un adevarat instrument managerial care este folosit pentru depasirea limitelor companiei de navigatie. Iar controlul s i administrarea codului ISM la compania de navigatie maritima a impus pregatirea si specializarea unei persoane de la sediul acesteia, n acest domeniu, pentru toate situatiile si problemele legate de acest cod. Prevederile functionale pentru sistemul de management al sigurantei navei luate n dezbatere, nu sunt diferite, ca idee, adica cele legate de politica n domeniul calitatii si protectiei mediului, de cele ale unui standard de calitate pentru o firma de la uscat, dar diferentele apar n momentul n care sunt prevazute responsabilitatile si autoritatea companiei, a persoanei desemnate care raspunde de siguranta responsabilitatile s i autoritatea comandantului navei si a celorlalti ofiteri de la bord Resursele materiale, financiare si personalul implicat n managementul calitatii si al sigurantei reprezinta un anumit efort pentru compania de navigatie, beneficiile acesteia sunt foarte mari pe termen lung. ncepnd cu elaborarea planurilor pentru operatiunile de la bordul navei, 2

pregatirea navei pentru situatii de urgenta, raportarea si analiza nonconformitatilor, a accidentelor si a situatiilor potential periculoase reprezinta aspecte foarte importante pentru nava, ntretinerea acesteia si a echipamentelor sale. Documentele necesare procedurii de certificare a sistemului de managemnet al calitatii n transportul maritim sunt la fel de importante pentru nava si companie datorita faptului ca n anumite tari si porturi, navele maritime nu mai au acces pentru ncarcarea sau descarcarea marfurilor daca acestea nu se afla n ordine, nu sunt elaborate s i nscrise corespunzator. Planificarea calitatii s i obiectivele sistemului de management al mediului stabilirea cerintelor referitoare la managemenul de mediu al navelor sunt activitati deosebit de importante pentru conducerea companiei de navigatie maritima, care trebuie sa tina cont de o serie de variabile operationale, de consecintele tuturor masurilor care trebuie adoptate s i mai ales de gradul de periculozitate pe care l reprezinta nava maritima si marfa transportata. Programele de management al mediului, manualul sistemului de management al mediului, procedurile sistemului de management al mediului si documentele necesare, dar si implementarea si operarea sistemului de management al mediului, resursele si infrastructura necesara au devenit parte integranta a sistemului managementului calitatii si sigurantei, fara acestea n viitorul apropiat nu se vor mai putea opera navele n marile porturi ale lumii.

1. COSTURILE IMPLEMENTARII
Punctul referitor la ct de mare va fi costul implement rii i ntre inerii unui sistem de management al calit ii, este extrem de sensibil. n mod normal, suma necesar implement rii I.S.M. sau a sistemului managerial QA se ridic la 200.000-300.000 USD, la o companie de naviga ie considerat mare, cu cca.70-90 de nave maritime. Aceasta reprezint o cheltuial destul de mare pentru firmele mari i mai ales pentru firmele mici. De fapt, pentru multe dintre firmele mici, nu este viabil de a se angaja n aceste costuri. n consecin , s-a nregistrat o sc dere a num rului total de firme mici, care opereaz n domeniu, dar firmele mari s-au adaptat rapid i au reu it s i implementeze sistemul de calitate. n anumite state, pe anumite rute de naviga ie ns nu s-au f cut nici un fel de investi ii n aceast privin , dar consecin ele acestui fapt se vor observa pe termen mediu i lung.

O problem a constituit-o modul n care trebuia s fie introdus sistemul, dac pentru aceasta se solicit acela i volum de munc , n cazul n care se concepe n cadrul firmei sau cu ajutorul consultan ilor externi. Pentru aceasta, dac timpul intern de conducere este evaluat corect, atunci estim rile sunt corecte. Una dintre problemele legate de introducerea sistemului QA o reprezint faptul c aceasta nu este evaluat n func ie de m rimea opera iunii. Cu siguran nu, cnd se compar companiile mari cu cele mici, atta timp ct fiecare operator va trebui s respecte acela nivel de proceduri, indiferent dac opereaz 3 nave sau 100. Costurile de ntre inere ale unui sistem QA sunt u or sensibile, raportate la dimensiunea opera iunii. Num rul de ore/om solicitate anual, se coreleaz cu m rimea companiei de naviga ie i cu m rimea solicit rii de auditare. Factorul care ramne neschimbat fa procedurilor. Justificarea economic pentru sistemul QA, este n mod normal fundamentat de faptul c , QA, nu reprezint un cost, ci o inves itie. Din punct de vedere teoretic se presupune c prin reducerea costurilor datorit gre elilor, a accidentelor asigurate i v t marea personalului, aceste economii sunt cu mult mai mari dect costurile de implementare i ntre inere a sistemului. n realitate, argumentul investi iei, nu este chiar att de tare. Pentru a putea verifica nivelul economiilor, este necesar a le m sura mai nti. n operarea de nave, acest lucru este extrem de dificil de realizat, mai mult dect att, perioada de determinare pentru o anumit nav , poate fi n cele mai multe cazuri prea scurt pentru a determina un rezultat semnificativ. Resursele solicitate pentru a realiza o compara ie semnificativ a unei situa ii anterior existente fa de o situa ie ulterioar , devin foarte costisitoare, cu mult peste posibilit ile i disponibilit ile managerilor i operatorilor. n acest sens, conducerea firmei, va trebui s fac evalu ri relative ale economiilor presupuse, n timp ce costurile pot fi determinate cu acurate e. Tipul de informa ie pus la dispozi ie, tinde a deveni, din statisticile companiilor de asigur ri maritime i surs pentru anumite tendin e, o surs de lungi dezbateri ntre sus in torii i oponen ii QA. O alt problem a sus inerii argumentului investi ional, este aceea c este pu in probabil ca armatorii s nregistreze orice fel de recunoa tere din partea clien ilor, n sensul major rii tarifelor de operare ca un cost suplimentar pentru ntre inerea unui sistem QA. Dac va exista o reducere n primele de asigurare sau 4 de m rime, este suma efortului necesar pentru ntre inerea

n suma pl ilor sub-deductibile acestea nu se vor reflecta la nivelul veniturilor armatorilor. De toate acestea va beneficia clientul n mod direct. Poate fi de asemenea controversat faptul c un manager care pune la dispozi ie servicii de calitate, este ndrept it s primeasc o recompens , fiindc atrage mai mul i clienti. n realitate, un manager trebuie s accepte c i se cere un sistem managerial verificabil, construit n jurul QA, pentru a ramne n afacere. Abilitatea de a men ine o suficient larghe e, va trebui g sit pe alte c i .

2. NECESITATEA DESFASURARII ACTIVITATII SUPLIMENTARE


Argumentele din jurul costurilor suplimentare, datorate birocra iei create de utilizarea sistemului managerial QA, au fost pe larg utilizate de criticii QA. Oricum, acest argument este irelevant. Chiar dac este adev rat c sistemul QA a creat un adev rat co mar birocratic. Inspec iile detaliate ale acestor sisteme au eviden iat faptul c , au fost slab proiectate. Cauza major a acestei situa ii a fost determinat de neimplicarea conducerii companiei i l sarea pe mna managerului responsabil cu QA, de a creea un adev rat paradis al calit ii. Un alt motiv uzual de a reclama faptul c sistemul QA a creat un munte de hrtii, este i existen a listelor de verificare solicitate pentru a fi completate, fapt care eviden iaz c modul anterior de lucru, nu a fost bine executat i a fost insuficient urm rit. Primul punct din cadrul sistemului managementului QA, tinde a con ine elementul de procedur denumit wish list. n timp ce se asimileaz ca o eroare comun n cadrul noilor sisteme, modalitatea de procedur este n func ie de c derile sistemului printr-o reflec ie real asupra cerin elor mediului de munc din cadrul unei proceduri de revizie. Succesul procedurilor de revizuire presupune ca angaja ii s se acomodeze cu procedurile i s aib elemente de implicare n conducerea sistemului, astfel nct ace tia s mbun t easc sensibil , ceea ce a fost realizat pn n prezent. i s ra ionalizeze ntr-o form

3. BENEFICIILE SISTEMULUI QA
Operarea i conducerea navelor este foarte mult marcat de rutin i

proceduri att la cheu, ct i n larg. n consecin , un instrument managerial care s ajute la crearea unui cadru de munc pentru astfel de activit i, este binevenit. Foarte

multe companii de succes au pus n practic propriul sistem managerial care a generat propriul cadru de munc . Diferen a major dintre cele dou abord ri, este c vechile tipuri de companii, se bazeaz pe reputa ia de patron/armator, iar aceasta este vizibil prin pavilionul firmei arborat de c tre nave sau semnul acesteia marcat pe co . n timp ce n domeniul transportului maritim se a teapt ca prin introducerea QA s se creeze un nivel de diferen iere pentru o pia nc condus de personalit i cu reputa ii. Pentru aceasta, companiile de naviga ie care caut s ob in acreditarea QA ca un instrument de marketing, vor fi din ce n ce mai deziluzionate. A a cum industria de construc ii navale c tig experien cu QA, acesta este un nceput n a realiza c realul beneficiu n slujba companiilor l reprezint o cre tere a ncrederii n opera iile din interiorul acesteia. Acest lucru nu este surprinz tor. O trecere n revist a celorlalte industrii care utilizeaz QA ca parte a sistemului lor de management, de exemplu, industria nuclear , industria petrolier i de gaze naturale i aproape ntreaga industrie japonez , nu i-au f cut niciodat reclam ca fiind mai buni, datorita acredit rilor QA. Aceast acreditare a reprezentat pentru ei mai mult un instrument utilizat n interiorul companiei. matur , comportamentul clien ilor i al poten ialilor clien i, sugereaz c aceast ramur economic ramne

4. UTILIZAREA CALITATII IN SISTEMUL MANAGERIAL AL COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMA


Din punct de vedere istoric, dezvoltarea unor regulamente de naviga ie a fost o reac ie la evenimente. Introducerea Codului ISM reprezint un prim pas important n g sirea unor solu ii active n managementul siguran ei. n aproape fiecare incident, fie c a fost vorba de un accident fatal, o scurgere de petrol sau o costisitoare c dere de echipamente, rareori acestea au avut o cauz comun . Invariabil, evenimentele majore au reprezentat cauza culminant a mai multor cauze minore, clasicul caz al nl n uirii evenimentelor. Aceste tipuri de evenimente minore pot fi eliminate, n cele mai multe cazuri cu ajutorul implement rii corecte a sistemului QA, n esen reprezentnd ncrederea n sistemul opera ional utiliznd metode i proceduri agreate. 6

Industrii precum cea nuclear , spa ial

i petrochimic au avansat n mod

semnificativ n tiin a managementului siguran ei. Eforturile acestora sunt n perioada actual concentrate pe realizarea teoriei sofisticate risc/ responsabilitate unde determinarea probabilit ii evenimentelor i consecin ele reprezint inima managementului siguran ei. Inevitabil, noile teorii dezvoltate se adreseaz naviga iei maritime. Informa iile culese, care vor fi colectate de c tre companii, completate cu Codul ISM vor forma baza de date necesar acurate ii i autenticit ii sistemului de baz risc/ responsabilitate. Unele elemente timpurii, de adaptare a noilor ideii ale sistemului managerial al siguran ei pot fi reg site n evolu ia rapoartelor acoperite de Evaluarea Formal a Siguran ei. Comitetul de Siguran Maritim 68 a acceptat FSA ca pe o metodologie care poate asista IMO n formularea regulamentelor de siguran . Filozofia FSA reprezint numai un subset al abord rii riscului/ responsabilit ii n managementul siguran ei i este din ce n ce mai mult, mai bine n eles de c tre to i transportatorii maritimi. i

5. CONTROLUL SI ADMINISTRAREA CODULUI ISM LA COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMA


Una dintre cauzele majore care au marcat n mod constant industria naval a fost inabilitatea cererii unor reglement ri unitare n cadrul IMO, Autoritatea Statului Pavilionului, Societ i de Clasificare i Port State Control. A fost mult controversat n trecut faptul c problema major din cadrul reglement rilor este faptul c nu exist un sistem efectiv de impunere al regulilor i nu c exist sl biciuni interne n cadrul reglement rilor actuale. Fa Problema este exacerbat de aceasta, f r cteva mbun t iri n politica i de faptul c evaluarea Codului ISM va fi efectuat pe reglement rilor este greu de imaginat cum poate deveni Codul ISM efectiv? baze calitative, ceea ce va conduce n mod inevitabil la o larg varia ie n interpretarea a ceea ce este acceptabil sau nu. Codul ISM este realizat n jurul unui model de asigurare a calit ii i mp rt e te cerin ele fundamentale ale unor astfel de coduri, angajate mpreun printr-un spirit comun n cadrul companiei pentru a-l face s func ioneze. Este dificil n acest sens a se realiza cum un cod, precum Codul ISM poate fi ndreptat cu succes mpotriva operatorilor de nave care func ioneaz sub standarde. Primii ani de 7

func ionare ai Codului ISM sunt interesan i. Resursele i abilit ile organismelor responsabile mputernicite cu supravegherea, implementarea i evolu ia codului, vor fi testate cu severitate. Atitudinea armatorilor i navlositorilor, ca ntreg i ajutorul oferit n adoptarea codului, vor forma un barometru folositor pentru s n tatea managementului local.

6. ASIGURAREA CALITATII- INSTRUMENT MANAGERIAL FOLOSIT PENTRU DEPASIREA LIMITELOR COMPANIEI DE NAVIGATIE
Se pare c , QA, a fost creat special pentru industria japonez , dar este un fapt dovedit c America a introdus QA ca o modalitate de management. Japonia pe perioada anilor de dup r zboi, reprezenta o pia nchis . Aceasta se confrunta cu probleme n domeniul produc iei de bunuri de ncredere, unde cu costurile puneau n imposibilitate clien ii japonezi de a- i alege pia a de cump rare. Japonia s-a lansat pe pia abia atunci cnd a penetrat Europa de Vest. R mne un paradox interesant faptul c , QA este o caracteristic a SUA, n mod particular n cadrul Comunit ii Navale, care nu se potrive te foarte bine culturii japoneze. Cele de mai sus ridic probleme legate de influen a culturii n asigurarea calit ii. Cea mai interesant ntrebare este oare asigurarea calit ii n forma prescris n mod curent poate dep ii cu succes grani ele culturale interna ionale ?. Aceast ntrebare poate fi pus n dou moduri. n primul rnd, cum reac ioneaz navele de diferite nationalit i aflate sub un sistem de operare al unei companii care este proiectat n cadrul unei monoculturi, care include elemente att na ionale, ct i de afaceri. n al doilea rnd, exist oare o interpretare omogen n spiritul asigur rii calit ii ntre nenum ratele culturi i na ionalit i. Au fost efectuate foarte pu ine cercet ri pentru a se demonstra ct de bine, un sistem bine structurat, precum asigurarea calit ii, se poate translata peste grani e. Presupunerea normal este c acest lucru este posibil. n timp ce elementele fundamentale ale sistemului pot traversa aceste grani e, se pare c nu este posibil totu i o translatare a unui ntreg sistem de asigurare a calit ii. A fost enun at mai devreme faptul c mul i operatori de nave pot fi descri i ca fiind autocratici. Companiile autocratice sunt caracterizate printr-o cultur puternic persuasiv , care are tendin a de a transforma organiza iile n triburi coercitive, care n mod distinct

blocheaz ini iativele. Valorile i tradi iile acestor triburi se manifest prin impunerea unui limbaj privat i a unor istorii cu eroi trecu i. Modul de via nct codurile scrise i manualul snt aproape inutile. Domeniul transporturilormaritime ncearc s - i transfere cultura autocratic , lucru de n eles de c tremembrii organiza iilor de la uscat, prin ceea ce a devenit o migrare a angaja ilor de la nave. Majoritatea companiilor i-au creat propriul sistem de asigurare a calit ii care reflect r d cinie autocratice, dar nu au n eles c adev rata introducere a asigur rii calit ii este un proces natural de transfer al mputernici ilor, care nu ntotdeauna devanseaz grani ele culturale, ntr-un mod pe care ace tia l-au produs. Se pare c este necesar o schimbare cultural major , pe de o parte avem marile companii autocratice care proiecteaz i implementeaz sisteme de lucru i care presupun un transfer al cultului companiei c tre oamenii care au o preg tire foarte divers . Pe de alt parte, echipajele i c iva dintre oficialii de la birou, au propria lor interpretare asupra cerin elor bazat pe r d cinile lor culturale. Consultan ii din domeniul resurselor umane fac referiri adeseori la schimb ri de cultur . n realitate, cultura nu poate fi a a de u or schimbat , dect cu condi ia de a nlocui oamenii. n cadrul industriei navale, schimb rile de cultur sunt foarte ncete. Lund n discu ie influen a culturii asupra asigur rii calit ii i invers, tipul de companie luat ca etalon a fost tipul companiilor vest-europene. Considernd c multe companii est-europene i din Extremul Orient sunt chiar mai puternice, bazate pe culturi autocratice, va fi interesant a se vedea cum vor interpreta ei i vor implementa asigurarea calit ii n mod particular QA, a a cum este descris n Codul ISM. este cuprins n ritualuri, astfel

7. VIITORUL ASIGURARII CALITATII IN NAVIGATIA MARITIMA


Introducerea asigur rii calit ii n managementul maritim, a intervenit ntr-un timp foarte scurt. Din aceast cauz , n mod natural, au ap rut numeroase dezbateri n jurul acestei introduceri. A tept rile au fost foarte mari din punct de vedere al rezultatelor, fa de ceea ce sistemul a reu it s ndeplineasc . O mare parte dintre a tept ri au de a face cu natura competitivit ii comerciale n managementul maritim i acestea trebuie s fie acceptate ca o parte a realit ii afacerilor. 9

Eventual, pe masur ce se c tig mai mult experien despre QA, a tept rile generale vor fi n mod gradual atinse pn cnd acestea vor fi acceptate
ca elemente comune n cadrul managementului. Pe m sur ce variatele sisteme QA

vor atinge maturitatea, ele vor transforma n mod automat companiile de operare slabe, n companii de succes. Pe m sur ce sistemul va fi relizat, acesta va sublinia p r ile slabe, astfel nct mbun t irile s fie realizate ntr-o manier structurat . Sistemul QA va sublinia faptul c managementul maritim este o form specific , care se sprijin n totalitate pe elementul uman. Dac oamenii implica i nu evolueaz la un nivel corect de preg tire, experien , abilitate i atitudine, atunci cel mai performant sistem managerial proiectat va sfr i prin a e ua. BIBLIOGRAFIE 1. Alexa ,C. - Transporturi si expeditii internationale, Editura All, Bucuresti, 1995 2. Alexa C. , Pencea R. - Transporturi, Expeditii si Asigurari Internationale deMarfuri, Editura Didactica si Pedagocica 1980 3. Alexa, C., Ciurel V.,Sebe E., Mihaescu A., - Asigurari si reasigurari n comertulinternational, Editura All, 1992, Bucuresti

10