P. 1
Contract de Parteneriat

Contract de Parteneriat

|Views: 46|Likes:
Published by Elena Andronache

More info:

Published by: Elena Andronache on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

CONSILIUL JUDE ULUI GALA I DIREC IA GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTEC IA COPILULUI GALA I Str. Br ilei nr.

138B, Gala i, 800366 Tel. 0236/311086, 311087 Fax. 0236/479476 e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro

Nr.

/

web: www.dgaspcgalati.ro cod 9768 operator prelucrare date cu caracter personal, în conf. cu Legea nr.677/2001_________________

CONTRACT DE PARTENERIAT Articolul 1. PARTILE Institutia .................................................................................., din localitatea Galati, judetul Galati, str. ......................................................., prin reprezentantul legal ......................................................., in calitate de ......................................................... Si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI, cu sediul social in municipiul Galati, strada Brailei, nr. 138B, reprezentata prin Director General MANON EMILIA CRISTOLOVEANU. Articolul 2. SCOPUL Protocolul se incheie in scopul asigurarii cadrului legal de cooperare intre cele doua parti, potrivit competentelor stabilite prin documentele lor de infiintare. Articolul 3. OBIECTUL Protocolul are ca obiect stabilirea de catre ambele parti a termenilor si a conditiilor colaborarii in vederea desfasurii activitatilor referitoare la: y Cresterea gradului de integrare si participare la procesul socio-educational a copiilor cu dizabilitati, marginalizati din punct de vedere socio-educational si diminuarea gradului de dependenta si izolare sociala pentru aceasta categorie de beneficiari; Asigurarea de sanse egale pentru copilul cu dizabilitati, prin servicii si informatii, in scopul integrarii sociale, scolarizarii, combaterea discriminarii si respectarea drepturilor acestora;

y y

.. incheiat in conditiile legii.. Sa promoveze proiectele organizatiei partenere prin canalele media disponibile( site................ etc) si de a inscrie pe documentele prin care se realizeaza programele comune denumirea si sigla acesteia................... 2.......com/?id=35ea817b6ec2bc2d&s=30&user=adriana17social Articolul 7............................. 2.. 3.............identificat cu CNP:.......... APLICAREA PROTOCOLULUI Prezentul protocol intra in vigoare din momentul semnarii..... PROTECTIA INFORMATIILOR y y Fiecare parte va asigura confidetialitatea informatiilor transmise si a provenientei lor. Articolul 6... DENUNTARE Oricare dintre cele doua parti poate notifica celeilalte parti denuntarea acordului de parteneriat. primite in conformitate cu prevederile prezentului parteneriat..... Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 1. OBLIGATIILE PARTILOR Partile au urmatoarele obligatii: Inspectoratul Scolar Judetean Galati 1........... cum ar fi parteneriatul public-privat. Acordul de parteneriat ramane in vigoare pe o perioada de 30 de zile de la data primirii de catre una dintre parti a notificarii scrise prin care cealalta parte informeaza despre denuntarea acestuia... 4..... grupuri de discutii. Articolul 8......... presa scisa...... Informatiile si suportul lor material....... la data si locul prevazute in programul sau in proiectul comun... Sa desemneze o persoana de contact:...Articolul 4.......................... DURATA PROTOCOLULUI Prezentul protocol se incheie pe o perioada de 5 ani de zile de la data semnarii.. ........................... adresa e-mail: http://yahoolink12..... Sa raspunda pozitiv la solicitarile organizatiei partenere in ceea ce priveste buna desfasurare a proiectului ce reprezinta obiectul contractului. daca partea care le-a furnizat precizeaza ca acestea au un asemenea caracter.......... cu posibilitatea de a fi prelungit daca partile contractante si-au indeplinit obligatiile in aceasta perioada de timp........... Sa desemneze o persoana de contact in persoana d-lui-dnei .......... Sa propuna institutiei partenere participarea la derularea actiunilor comune. resursele logistice necesare desfasurarii proiectelor initiate de organizatia partenera.... Articolul 5..... radio..... Prezentul acord de parteneriat nu exclude alte forme de cooperare.. tel.... Sa asigure in masura posibilitatilor.... vor putea fi transmise unei terte parti numai cu aprobarea prealabila a partii furnizoare...

... Prezentul acord de parteneriat a semant astazi....... MANON EMILIA CRISTOLOVEANU REPREZENTANT .... .................... ..................... cu conditia ca aceasta sa fie adusa la cunostinta in cel mai scurt timp........ RASPUNDERE Fiecare dintre parti raspunde pentru pagubele produse din culpa celeilalte parti...... Articolul 10........ LITIGII Orice litigiu se solutioneaza pe cale amiabila..................... potrivit legii...... DIRECTOR GENERAL.......................... cate unul pentru fiecare parte si este valabil pana la data de ................... sunt competente instantele judecatoresti....................................... in conformitate cu legislatia romana.........................Articolul 9........... in doua exemplare.............. INSTITUTIA ................ Cand litigiul nu a putut fi solutionat pe cale amiabila.... Forta majora exonereaza de raspundere.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->