Sunteți pe pagina 1din 75

Instalaţii de comandă şi control a circulaţiei rutiere

Cursul 2

Mijloacele de reglementare a circulaţiei rutiere

Circulaţia rutieră, fiind un sistem foarte complex, la care participă cei trei factori - rutier, tehnic şi uman, trebuie reglementat foarte strict, pentru a se

putea desfăşura. Mijloacele de reglementare a circulaţiei rutiere (mijloace de

semnalizare rutieră) sunt:

rutiere (mijloace de semnalizare rutieră) sunt: • Indicatoare rutiere. • Marcaje rutiere. •

Indicatoare rutiere.

Marcaje rutiere.

Semnalele luminoase.

• Semnalele agentului de circulaţie.

Mijloace speciale de avertizare.

Marcaje rutiere. • Semnalele luminoase. • Semnalele agentului de circulaţie. • Mijloace speciale de avertizare.
Marcaje rutiere. • Semnalele luminoase. • Semnalele agentului de circulaţie. • Mijloace speciale de avertizare.
Marcaje rutiere. • Semnalele luminoase. • Semnalele agentului de circulaţie. • Mijloace speciale de avertizare.

2.1. Indicatoare rutiere

Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare;

b) de reglementare, care pot fi: 1. de prioritate; 2. de interzicere sau restricţie; 3. de

obligare;

c) de orientare şi informare, care pot fi: 1. de orientare; 2. de informare; 3. de

informare turistică; 4. panouri adiţionale; 5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;

d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind: 1. indicatoare rutiere

temporare; 2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.

a lucrărilor, care cuprind: 1. indicatoare rutiere temporare; 2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor .

Dimensiuni:

Indicatoarele de avertizare

Dimensiuni: Indicatoarele de avertizare Indicatoarele de prioritate

Indicatoarele de prioritate

Dimensiuni: Indicatoarele de avertizare Indicatoarele de prioritate

Indicatoarele de obligare

Indicatoarele de obligare Indicatoarele de orientare

Indicatoarele de orientare

Indicatoarele de obligare Indicatoarele de orientare

Indicatoarele de informare

Indicatoarele de informare

Indicatoarele de informare turistică

Indicatoarele de informare turistică

Panouri adiţionale

Panouri adiţionale

Indicatoare temporare de semnalizare a lucrărilor

Indicatoare temporare de semnalizare a lucrărilor

Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor

Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor

Panouri de dimensiuni mari

Panouri de dimensiuni mari
Mobilier urban

Mobilier urban

Mobilier urban

Mobilier urban

Sisteme de semnalizare de siguranţă

Sisteme de semnalizare de siguranţă

Informaţii privind indicatoarele luminoase conform STAS 1848/5-82

Informaţii privind indicatoarele luminoase conform STAS 1848/5 -82
Informaţii privind indicatoarele luminoase conform STAS 1848/5 -82

2.2. Marcaje rutiere

Marcajele rutiere sunt reglementate prin STAS 1848/7/1985. Împreună cu

indicatoarele rutiere, contribuie la asigurarea desfăşurării circulaţiei rutiere în

condiţii de siguranţă si fluenţă.

Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea

participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace

de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia.

Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de artă, pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente

şi construcţii din zona drumurilor.

Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie fie reflectorizante sau

însoţite de dispozitive reflectorizante care trebuie -şi păstreze proprietăţile de

reflexie şi pe timp de ploaie sau ceaţă. Marcajele nu trebuie incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie fie lunecoasă.

Marcajele pe partea carosabilă se execută cu micro-bile de sticlă şi pot fi însoţite de

butoni cu elemente reto-reflectorizante.

Administratorul drumului public este obligat aplice marcaje cu linii

continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de

circulaţie, cât şi pentru delimitarea părţii carosabile.

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

1.

de separare a sensurilor de circulaţie;

2.

de separare a benzilor pe acelaşi sens;

b) de delimitare a părţii carosabile;

c) transversale, care pot fi:

1.

de oprire;

2.

de cedare a trecerii;

3.

de traversare pentru pietoni;

4.

de traversare pentru biciclişti;

d) diverse, care pot fi:

1.

de ghidare;

2.

pentru spaţii interzise;

3.

pentru interzicerea staţionării;

4.

pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;

5.

pentru locuri de parcare;

6.

săgeţi sau inscripţii;

e) laterale aplicate pe:

1.

lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

2.

parapete;

3.

stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului;

4.

borduri.

Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia. Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe

bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea

vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un

indicator de interzicere a staţionării, aceasta precizează lungimea sectorului

de drum pe care este valabilă interzicerea. Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda

pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite

categorii de vehicule, semnifică faptul banda este rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule. Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.

simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.
simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.

Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în

următoarele situaţii:

a) marcajul cu linie discontinuă simplă:

1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi

şi circulaţie în ambele sensuri;

2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile

cu cel puţin două benzi pe sens;

3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În

localităţi acest marcaj nu este obligatoriu;

4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de

decelerare de benzile curente de circulaţie;

5. pentru marcaje de ghidare în intersecţii;

b) marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe

asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale.

Marcajele pentru interzicerea staţionării se pot realiza:

a) prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de

consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părţii carosabile

spre exteriorul platformei drumului;

b) printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile.

Marcajele prin săgeţi sunt folosite pentru:

a) selectarea pe benzi;

b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule

lente, banda care se suprimă prin îngustarea părţii carosabile);

şi dublu

c) repliere, numai

sens de circulaţie.

în afara localităţilor pe drumuri cu o bandă pe sens

Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lăţimea

uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la

întâlnirea indicatorului „Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a

indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a

agentului care dirijează circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului

ce însoţeşte indicatorul „Oprire” se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia

„STOP”.

Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe

lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe

partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latură paralelă cu linia

discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie. Marcajul

transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde

pietonii trebuie traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.

Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate

perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indică locul destinat traversării părţii carosabile de către biciclişti.

Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu

înscrisul „BUS” sau „TAXI” poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze

şi troleibuze, respectiv de taximetre. Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau

nu cu o linie de contur, delimitează spaţiul interzis circulaţiei.

Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau

alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor

de vehicule. Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepţia celor ce se aplică pe

elementele laterale drumului care sunt de culoare albă, neagră sau galbenă şi

neagră, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaţiei în zona

lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. În zonele periculoase sau unde staţionarea

vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.

Realizarea marcajelor rutiere permanente sau temporare

Standardele utilizate pentru realizarea marcajelor rutiere permanente sau temporare sunt următoarele:

rutiere permanente sau temporare sunt următoarele : Materialele pentru marcajele rutiere pot fi: benzi

Materialele pentru marcajele rutiere pot fi: benzi prefabricate pentru

marcaj rutier, materiale termoplastice pentru marcaje, benzi prefabricate de

marcaj înlocuibile, benzi prefabricate de marcaj de folosinţă temporară,

vopsele pe bază de apă şi granule de sticlă pentru pavaje sau la bariere de

trafic din beton pentru marcaje.

Benzi prefabricate pentru marcaj

Benzile prefabricate de marcaj vor avea însuşirea de a putea fi întinse pe un

strat nou de asfalt de uzură din mixtură densă sau deschisă pe perioada finală a

compactării. După aplicare benzile trebuie sa fie gata sa primească imediat efectele traficului rutier. Compoziţie: Banda va fi constituită dintr-o mixtură de material polimeric, coloranţi, granule de sticlă distribuite uniform pe întreaga arie a secţiunii transversale,

cu un strat reflectorizant din granule de sticlă înglobate la partea superioară. Banda

va fi suficient de flexibilă, în aşa fel încât sa se modeleze pe suprafaţa căii drumului, fără crăpături sau rupturi.

Dimensiuni: Banda fără stratul de adeziv va avea grosimea minimă de 1,5

mm. O faţă modelată (amprentată) este acceptată, dar sa nu aibă mai mult de 50

procente din grosimea minimă de 1,5 mm. Banda va avea o lăţime nominală de 100

mm şi marginile nu vor fi subţiate. Adezivul: Banda va fi livrată cu un strat pre-aplicat în fabrică pentru aplicare

imediată pe asfalt fără încălzire, solvenţi sau aplicarea altor adezivi. Banda şi adezivul

vor fi de aţa natură, încât nu fie deranjate de apa folosită la compactarea asfaltului.

Reflectivitatea: Banda trebuie sa fie vizibilă când este expusă la luminile farurilor în noapte şi să aibă luminanţa minimă specifică, exprimată în lucşi pe m 2 .

Banda va fi aplicată ca panouri de 200 x 900 mm, cu orientare longitudinală.

Materiale de marcaj termoplastice Compuşi termoplastici Materialele termoplastice vor corespunde standardului american

Materiale de marcaj termoplastice

Compuşi termoplastici

Materialele termoplastice vor corespunde standardului american AASHTO M 249, excepţie făcând materialele formate din răşini alchidice, care

vor avea o densitate specifică de maximum 2.35 g/cm 3 . Bilele din sticlă preamestecate vor fi neacoperite şi vor fi în conformitate

cu standardul american AASHTO M 247, Tip 1.

Materialele termoplastice, când sunt amestecate şi mărunţite pentru gradul de fineţe arătat mai jos, nu trebuie sa aibă un nivel mai mare de 4 [ppm]

de plumb sau crom sub formă de precipitaţi (liberi), când sunt testate pentru caracteristicile toxice, prin ‘’procedura precipitării’’ (TCLP, USEPA Method

1311/6010). TCLP testul de precipitare va fi făcut pentru fiecare nivel al fineţii:

a) Măcinare mare trecere prin sită de 9.5 mm şi rest pe sită de 6.3 mm. b) Măcinare medie trecere prin sită de 2.36 mm şi rest pe sită de 850 µm.

c) Măcinare fină – trecere prin sită de 600 µm.

Amorsa:

Amorsa, dacă este necesară, va fi recomandată de producătorul materialului termoplastic.

Mostre şi testarea materialelor termoplastice:

Consultantul va avea acces liber la material şi la toate facilităţile pentru realizarea inspecţiei propuse. Din fiecare lot de material termoplastic de marcaj prezentat la inspecţie va fi luată o mostră. Un lot este definit ca 10,000 kg, sau fracţie din acesta, prezentat pentru inspecţie o dată, indiferent de numărul de

containere ale lotului. O mostră va consta din 25 kg de material de probă.

Consultantul îşi rezervă dreptul ia probe la punctul de fabricaţie, la depozitele intermediare sau la destinaţie.

Materialul termoplast va fi testat în conformitate cu standardul american

AASHTO M 249 şi AASHTO T 250.

destinaţie . Materialul termoplast va fi testat în conformitate cu standardul american AASHTO M 249 şi
destinaţie . Materialul termoplast va fi testat în conformitate cu standardul american AASHTO M 249 şi

Alte tipuri de marcaje rutiere:

Banda prefabricată de marcaj rutier înlocuibilă Banda prefabricată înlocuibilă trebuie să poată fi dezlipită manual fie cu un

dispozitiv cu rolă. După dezlipire, banda nu va lăsa un aspect neplăcut şi nu va

crea confuzie în semnalizare.

Banda prefabricată pentru marcaj rutier de uz temporar Banda va fi rezistentă la codiţiile de climă şi nu va avea decolorări, rizuri sau

contracţii pe durata de folosire.

Vopsea pentru marcaj rutier pe baza de apă

Vopseaua pe bază de apă pentru marcaje rutiere va fi utilizata aşa cum este arătat în desene sau în aprobările Consultantului. Granulele de sticlă vor fi în

conformitate cu aceleaşi cerinţe de la marcajul cu material termoplastic.

Granulele de sticlă vor fi în conformitate cu aceleaşi cerinţe de la marcajul cu material termoplastic.
Granulele de sticlă vor fi în conformitate cu aceleaşi cerinţe de la marcajul cu material termoplastic.
Granulele de sticlă vor fi în conformitate cu aceleaşi cerinţe de la marcajul cu material termoplastic.

STAS 1848 7 85 - Marcaje rutiere

STAS 1848 7 85 - Marcaje rutiere
STAS 1848 7 85 - Marcaje rutiere

2.3. Semnale luminoase

Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor

Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise

succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care

compun un semafor.

După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;

b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclişti;

c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă,

pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos,

fiind următoarea:

a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde;

b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: roşu, verde;

c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontală la partea

superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumina albă.

Semnalele luminoase pentru pietoni

Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie.

Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.

Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul său imaginea unui

pieton în mers, iar cel roşu, imaginea unui pieton oprit. Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice

pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.

Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul

drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii

pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.

Alte semnale luminoase

În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive

luminoase care arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de

semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule şi viteza de deplasare.

Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este

constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbenă intermitentă. Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde

se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala

temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora.

semafoarele,

electrice sau electronice cu ajutorul căreia se dirijează şi se controlează mişcarea fluxurilor de circulaţie pe arterele rutiere.

aparaturii

Semnalele

luminoase,

grupează

totalitatea

Exemplu de semafor pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor:

aparaturii Semnalele luminoase, grupează totalitatea Exemplu de semafor pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor:

Exemplu de semafor pentru pietoni:

Exemplu de semafor pentru pietoni:
Semafor special pentru tramvaie

Semafor special pentru tramvaie

Semafor special pentru tramvaie
Semafor special pentru tramvaie

Exemplu de trecere la nivel cu o cale ferată simplă, cu şi fără bariere,

prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului

cu o cale ferată simplă, cu şi fără bariere, prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a
cu o cale ferată simplă, cu şi fără bariere, prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a
cu o cale ferată simplă, cu şi fără bariere, prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a

Informaţii privind realizarea şi amplasarea semafoarelor conform STAS 1848 - 4 - 1995.

Informaţii privind realizarea şi amplasarea semafoarelor conform STAS 1848 - 4 - 1995.