Sunteți pe pagina 1din 14

TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE Neoplazii BOALA Neoplasm hepatic i al ductelor biliare intrahepatice Angiosarcom hepatic Neoplasm

al cavit ii nazale i/sau sinusurilor Neoplasm laringian NOX PROFESIONAL Arsen i compui Clorura de vinil Virusuri hepatitice B i C Crom hexavalent i compui Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat Nichel i compui Pulberi de lemn Azbest Arsen i compui Azbest Beriliu Bisclormetileter i deriva i Cadmiu i compui Carbura de tungsten Clormetil-metileter Clorura de vinil Cobalt Crom hexavalent i compui Dioxid de siliciu liber cristalin Gaze mutar Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum i altele) Nichel i compui Oxizi de fier Radon si produi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei) Talc cu con inut de azbest Uleiuri minerale Radia ii ionizante Arsen si compui Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produi de gazeificare a crbunelui, smoal i altele) Radia ii ionizante Uleiuri minerale Azbest Amino- i nitroderiva i aromatici Auramina Benzen Benzidin i deriva i Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum .a) 2- Naftilamina Uleiuri minerale Gaze mutar Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum i altele) Uleiuri minerale Deriva i de nitrozuree i nitrozoguanidine

Neoplasm bronhopulmonar

Neoplasm osos i al cartilajului articular al membrelor i cu alte localizri Neoplasme ale pielii: -Epiteliom spinocelular -Epiteliom bazocelular -Melanom malign -Boala Bowen (carcinom in situ) Mezoteliom pleural Mezoteliom peritoneal

Neoplasm al vezicii urinare

Neoplasm al tractului digestiv Glioblastom

Neoplasm mamar Neoplasm al tractului genital feminin Neoplasm al tractului genital masculin Leucemii Alte afec iuni maligne cauzate de expunerea profesional obiectivat i evaluat la unul sau mai mul i agen i din lista IARC

Hormoni sexuali (dietilstilbestrol i altele) Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum i altele) Benzen si derivati Etilen-oxid (oxid de etilen) Radia ii ionizante

Agen i cancerigeni cer i din lista IARC ( lista cu aditivi alimentari )

Alte boli i modificri hematologice non-maligne BOALA PROFESIONAL NOX PROFESIONAL Butil de staniu Hidrogen arseniat (arsina) Medicamente Naftalina Trinitrotoluen i altele Benzen p-Butilbenzen o-Diclorbenzen DDT Hexaclorciclohexan (Lindan) Monoclorbenzen Pentaclorfenol Radia ii ionizante Trimetilbenzen (pseudocumen) Trinitrotoluen i altele Arsen i compui Cimen (paracimol) Clorura de metil (monoclormetan) Compui organofosforici i organoclorura i Crezoli Fosfor i compui Mesitilen Metilcelosolv Monoxid de carbon Nitro- si cloronitroderiva i aromatici Pirocatechin Pirogalol Plumb Silicat de etil Tricloretilen i altele Benzen Radia ii ionizante Trinitrotoluen i altele

Anemie hemolitic dobndit

Anemie aplastic

Anemie secundar

Agranulocitoza

Methemoglobinemie

Amino- i nitroderiva i Hidrogen arseniat Oxizi de azot Pirocatechina Pirogalol Rezorcina i altele Afec iuni psihice i comportamentale

BOALA PROFESIONAL Sindrom posttraumatic

NOX PROFESIONAL Traumatisme craniene prin accident de munc Boli neurologice

BOALA PROFESIONAL Parkinson secundar

Afec iuni extrapiramidale i tulburri de motilitate : -ataxie/tremor inten ional i altele

NOX PROFESIONAL Mangan (dioxid de mangan) Mercur i compui Monoxid de carbon Sulfura de carbon Acrilamida Furfural N-Hexan Hidrocarburi alifatice halogenate Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor) Mangan Mercur i compui Toluen i altele

Mononeuropatia membrelor superioare: -Sindrom de tunel carpian -Sindromul de tunel cubital Guyon -Sindromul epitrohleo-olecranian -Sindromul de tunel radial -Alte mononeuropatii ale membrelor superioare Sindrom de compresie a nervului sciatic Neuropatie Micri repetitive Vibra ii Pozi ii extreme ale articula iilor (n special asocierea acestor factori de risc)

Pozi ii vicioase Acrilamida Arsen si compui Borrelia (maladia Lyme) Brucella (bruceloza cronic) Compui organofosforici Dimetil aminopropionitril Etilen-oxid (oxid de etilen) Hidrocarburi alifatice halogenate Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan i altele) Hidrocarburi aromatice Mercur Metil-N-butil-cetona Plumb Sulfura de carbon

Mielit

Nevrit trigeminal

Encefalopatia toxic

Paralizii

Taliu Virusul hepatitic C Virusul varicelo-zosterian Vibra ii i altele Borrelia (maladia Lyme) Bromur de metil (monobrommetan) Brucella (bruceloza cronic) i altele Hidrocarburi alifatice halogenate Nitro- i aminoderiva i aromatici i altele Acetonitril Alcooli Aldehide Amine aromatice i deriva i Arsen i compui Cetone Decaboran Dimetilformamid Dimetilsulfoxid (DMSO) Esteri Eteri Glicoli Hidrocarburi alifatice si aromatice Hidrocarburi alifatice halogenate Hidrogen arseniat Mercur i compui Monoxid de carbon Nitroderiva i alifatici Nitro- i cloronitroderiva i aromatici Pentaboran Plumb i compui Solven i organici (amestecuri) Staniu i compui Tetrahidrofuran i altele Compresii mecanice

Boli ale analizatorului vizual BOALA PROFESIONAL NOX PROFESIONAL Alergeni i iritan i profesionali Radia ii infraroii Radia ii ionizante Virusuri, bacterii i altele Acid clorhidric Acid fluorhidric Amoniac Arsen i compui Benzochinone Cianamida calcic Clor Creozot Crezoli Dioxid de sulf Etilen-oxid (oxid de etilen) Fenoli (fenol, pirocatechin, pirogalol, rezorcina i altele) Formiat de metil Hidrochinona Hidrogen sulfurat Piridine Quinoleina Alergeni i iritan i profesionali Radia ii infraroii Radia ii ionizante Radia ii ultraviolete Seleniu Silicat de metil Streptococcus suis Sulfura de carbon Virusuri i altele Dinitrocrezol Dinitrofenol Etilen-oxid (oxid de etilen) Laseri Microunde Naftalina Radia ii infraroii Radia ii ionizante i altele Trinitrotoluen i altele Iluminat inadecvat n mine Suprasolicitri vizuale, n special n condi ii de iluminat nefiziologice cantitativ i calitativ Alcool alilic Alcool metilic (metanol) Arsen i compui Hidrocarburi alifatice halogenate

Conjunctivite

Cheratite

Cataract

Nistagmus Astenopie acomodativ Nevrit optic

Ambliopie Diplopie Amauroz

Uveit Endoftalmie

Mercur Naftalin Nitro- i aminoderiva i aromatici Piridine Sulfura de carbon Taliu Bromura de metil (monobrommetan) Carbama i heterociclici anticolinesterazici Clorura de metil (monoclormetan) Compui organofosforici Fosfa i, pirofosfa i, tiofosfa i, fosforamide Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor) Monoxid de carbon Sulfura de carbon Taliu Streptococ i altele Boli ale analizatorului auditiv

BOALA PROFESIONAL

NOX PROFESIONAL Zgomot peste LMA Substan e chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butil alcool, compui organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena i altele) Explozii cu afectarea timpanului Perfora ii ale timpanului cu scntei sau metale topite Traum barometric Traumatisme cu interesarea urechii medii i a timpanului Traumatisme cu interesarea stancii temporale Curent electric Boli ale aparatului cardio-vascular

Hipoacuzie Surditate

BOALA PROFESIONAL Sindromul Raynaud Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburri trofice sau cu tromboflebite Tromboflebita de efort a membrelor superioare Tromboflebita profund a membrelor inferioare

NOX PROFESIONAL Vibra ii cu ac iune la nivelul membrelor superioare Clorura de vinil Rini epoxidice Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greut i Efort cu micri ample ale membrelor superioare Pozi ie eznd prelungit la conductorii profesioniti de vehicule i utilaje

Boli ale aparatului respirator BOALA Silicoz Silicotuberculoz Azbestoza NOX PROFESIONAL Dioxid de siliciu liber cristalin Azbest

Pneumoconioza minerului la crbune Aluminoz pulmonar Berilioz

Crbune Aluminiu Beriliu Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale, mic (micatoza), nefelin apatit, olivin (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu i altele Ardezie Carburi metalice (frite) Clorura de vinil Medicamente (unele citostatice i altele) Metale grele (cobalt i altele) Radia ii ionizante Substan e chimice (gaze, fumuri i vapori) inclusiv gaze de furnal, gaze de sudur i altele isturi Uleiuri minerale i altele Azbest Bumbac, cnep, in, iuta, sisal, kapoca Acarieni Actinomicete termofile Aer condi ionat Alge Algina i Amiodarona Amoebe Anhidride (ftalic, hexahidroftalic, himic, tetracloroftalic, tetrahidroftalic, trimelitic i altele) Antigene animale (inclusiv din dejec ii) Artropode Aur (srurile de aur) Bacterii aeropurtate Bagasa Blnuri Brnzeturi Bumbac Cafea verde (pulbere) Carmin (pigment din grgri e) Ceai (pulbere) Cereale (gru, orz, secar i altele) Compost Enzime din detergen i Fin Fn (n special mucegit) Fungi (comestibili i microscopici) Hamei Hrtie (past)

Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice

Fibroz pulmonar

Afec iuni pulmonare benigne: pleurezie benign, atelectazii rotunde, plci pleurale Bisinoz

Bronhoalveolita alergic extrinsec (pneumonia prin hipersensibilizare)

Hipofiz (pulbere) Izociana i Lemn (pulberi) Mal Mumii (nveliurile lor textile) Neghina sorgului Nuca de cocos Paprika Pete (fin de pete) Piretroide Plut Procarbazina Rini epoxidice Reactivul Paulis Sisal Soia (coaj) Trestie de zahr Tutun Uleiuri de rcire Variola (cruste variolice) i altele Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz .a) BPOC Rinite Pulberi organice Pulberi organice i anorganice, gaze, fumuri i vapori Alergeni si iritanti profesionali Acid clorhidric Acid fluorhidric Arsen si compui Clorura de potasiu Clorur de sodiu Crom i compui Lemn (pulberi) i altele Alergeni i iritan i profesionali Suprasolicitare vocal profesional cronic Suprasolicitare vocal profesional cronic Substan e chimice (gaze, fumuri i vapori)

Ulcer nazal i/sau perfora ia septului nazal

Laringita Noduli ai corzilor vocale (nodulii cntre ilor) Irita ia i inflama ia acut i cronic a cilor aeriene superioare RADS (Reactive airways dysfunction syndrome = Sindrom reactiv de ci aeriene) Astm bronic alergic i astm bronic non-alergic (iritativ) Bronita acut i cronic Pneumopatia cauzat de

Substan e chimice (gaze, fumuri i vapori)

Alergeni i iritan i respiratori profesionali Azbest Bioxid de siliciu liber cristalin Pulberi organice Substan e chimice (gaze, fumuri i vapori) Agen i vehicula i prin sistemele de aer condi ionat i de

sisteme de aer condi ionat i de umidifiere a aerului Pneumonia chimic Edem pulmonar acut Emfizem pulmonar

umidifiere a aerului Substan e chimice (gaze, fumuri i vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidic), zinc i alte metale (febra de fum) Substan e chimice (gaze, fumuri i vapori) Efort respirator cronic (la sufltori) Bolile ficatului

BOALA Hepatite toxice

Hepatite infec ioase

NOX PROFESIONAL Substan e chimice hepatotoxice: arsen i compui, brombenzen, clorura de vinil, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- i cloronitroderiva i aromatici i altele Amoebe Brucella Rickettsii (Febra Q) Virusuri hepatitice i altele Boli ale pielii i esutului subcutanat

BOALA Dermatit alergic de contact:

NOX PROFESIONAL Antigene animale i vegetale, adezivi , biocide, cauciuc, coloran i, cosmetice, detergen i, esen e aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de lupt, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide i altele), metale i compuii lor, rini naturale i sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solven i organici, substan e de contrast, substan e de cur at, uleiuri de rcire i altele Fotoalergeni Insectofuncigide arsenicale i mercuriale Tricloretilena Tetracloretilena i altele Proteine vegetale i animale Alergeni ce induc eritem polimorf Alergeni ce induc erup ii lichenoide Alergeni ce induc dermatit limfomatoid Adjuvan i ai cauciucului, balsamul de Peru, coloran i (de tipul Disperse i Basic, parafenilendiamina i deriva i i altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de sticl, lna, medicamente (aprotinina, chinidina, flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil i altele), plante (muchii de copac, pstrnac, sumac i altele), rini melamin-formaldehidice, rini ureo-formaldehidice, sulfura de

a)-eczema alergic de contact

b)-eczema fotoalergic de contact c)-eritrodermie d)-dermatita de contact la proteine e)-eritem polimorf f)-erup ie lichenoid g)-dermatit limfomatoid h)-dermatit purpuric de contact (purpur alergic de contact)

carbon, tetrametilol-acetilendiuree i altele i)-dermatit de contact sistemic Dermatita ortoergic de contact : a)-dermatita de uzur Alergeni ce induc dermatit de contact sistemic

Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticl, zgur i altele), pulberi organice (lemn i altele), microtraumatisme repetate i altele b)-dermatita iritativ Detergen i, produse petroliere, reactivi chimici, spunuri, solven i (propriu-zis) organici, uleiuri i lubrefian i, umezeal (eczema menajer) i altele Acizi i baze tari (caustici) Alumino-silica ii de calciu (ciment) c)-dermatita Arsen i compui caustic (arsura Fosfor i compui chimic) Var nestins (oxid de calciu) i altele d)-dermatita Substan e fototoxice fototoxic de contact Dermatita de Alergeni i iritan i cutana i contact mixt (alergic i iritativ) Urticarie, Alergeni ce induc urticarie angioedem (edem Presiune cutanat, spectrul solar (radia ii infraroii, vizibile i Quincke), oc ultraviolete), temperaturi extreme, vibra ii anafilactic Radiodermita Radia ii ionizante Compui halogena i, gudron de huil, produse petroliere, uleiuri Acnee profesional minerale i altele Porfirie cutanat Hexaclorbenzen tardiv (tarda) i altele Boli ale sistemului musculo-scheletal i ale esutului conjunctiv BOALA Bursite Epicondilite Sinovite Tendinite Tenosinovite Leziuni de menisc Artroze Periartrite Deformri ale coloanei vertebrale Discopatii, inclusiv hernia de disc Fracturi osoase NOX PROFESIONAL

Manipulare de greut i Micri repetitive Microtraumatisme repetate Pozi ii extreme, for ate (vicioase) prelungite sau violente, cu suprasolicitarea i traumatizarea articula iilor: suprancordri, presiuni, torsiuni, trac iuni Vibra ii

Boli ale aparatului excretor BOALA PROFESIONAL NOX PROFESIONAL Acrilonitril Aldrin Benzochinone Butil-toluen ter iar Clor Crezoli Cumen N,N-Dimetilformamida Dimetilsulfat Dioxan Eter etilic Eteri de glicoli Etil-benzen Etilenclorhidrina Etilenglicol i deriva i Fenoli i deriva ii lor halogena i i nitra i Fosfor i compui -Propiolactona Hidrazine Hidrocarburi halogenate alifatice Hidrogen arseniat Metale grele i compui (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu i altele) Nitro- i cloronitroderiva i aromatici Paraquat (Dipiridillium) Piridine Pirogalol Silicat de metil i de etil Stiren Tetralin (tetrahidronaftalin) Triazine i altele Brucella Hantavirus Mycobacterium tuberculosis Streptococ beta-hemolitic din grupul A i altele

Nefropatie toxic

Nefropatie infec ioas

Boli profesionale cauzate de expunerea la agen i fizici neclasificate anterior BOALA Colaps caloric, crampe calorice, oc caloric Hipotermie, degerturi mbolnviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor Boala de vibra ii: -Sindrom osteo-musculo-articular -Sindrom digestiv NOX PROFESIONAL Microclimat cald Microclimat rece Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau sczute (hipobarism) Vibra ii

-Sindromul Raynaud -Sindrom neurologic Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere) Sindroame neuro-cardiovasculare i endocrine

Radia ii ionizante Cmpuri electrice i magnetice Radia ii electromagnetice neionizante din banda microunde i radiofrecven Boli infec ioase i parazitare

BOALA Tuberculoza Hepatita A, B, C, E Leptospiroza Bruceloza Tetanos Boli infec ioase i parazitare, inclusiv tropicale, pentru care riscul de infectare a fost evaluat

NOX PROFESIONAL Mycobacterium tuberculosis (uman i animal) Virus hepatitic A, B, C, E Leptospira Brucella Clostridium tetani Agen i biologici

Intoxica ii acute, subacute i cronice profesionale i consecin ele lor BOALA Intoxica ii acute, subacute i cronice profesionale i consecin ele lor. NOX PROFESIONAL Acid azotic Acid cianhidric Acid sulfuric Acizi organici Acrilonitril Alcool butilic (Butanol) Alcool izopropilic (Izopropanol) Alcool metilic (Metanol) Amine alifatice Amine alifatice halogenate Amoniac Antimoniu (stibiu) i compui Antracen Arsen i compui Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt defini i prin formula: CnH2n-6) Benzochinone Beriliu i compui Bitum Brom 1,4-Butandiol Cadmiu i compui Carbazol i compui Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanona Cianuri i compu Clor Crom i compui

Deriva i halogena i, fenolici, nitri i, nitra i sau sulfona i ai hidrazinelor Dietilen glicol Disulfura de carbon Esteri organofosforici Esterii acidului azotic Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter i etil eter ai etilenglicolului Etilen glicol Fenoli halogena i Fenoli sau omologi Fluor i compui Formaldehida Fosfor i compui Fosgen (Oxiclorura de carbon) Funingine, negru de fum Gaz, petrol lampant Gudroane Hidrazine Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol Hidrocarburi alifatice halogenate Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA) Hidrocarburi aromatice halogenate Hidrogen sulfurat Iod Izociana i Mangan i compui Mercur i compui Monoxid de carbon Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: CnH2n-12) Naftoli halogena i Naftoli sau omologi Nichel i compui Nitro- i aminoderiva i aromatici Nitroderiva i ai glicolilor i ai glicerolului Nitroderiva i alifatici Nitrofenoli i omologi Oxizi alchilarilici halogena i Oxizi de azot Oxizi de sulf Parafin Plumb i compui Produse petroliere Produi de distilare a crbunelui Smoal Sulfona i alchilarilici halogena i Uleiuri minerale Vanadiu i compui Vinilbenzen i divinilbenzen i altele LISTA SUPLIMENTAR

Al i factori profesionali considera i posibil nocivi Anhidride aromatice i compui Argint Ciocolat, zahr i fin cauznd carii dentare Decalina Difenil Difenil oxid Fibre minerale Fibre sintetice Magneziu Mercaptani Metacrilonitril Ozon Platina Sidef Terpene Thiopene Tioalcooli Tioeteri Tiofenoli Not: Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic i va rmne deschis i pentru alte boli pentru care se face dovada rela iei nox/suprasolicitare profesional boal profesional.