P. 1
CDL_10_MECANICA

CDL_10_MECANICA

|Views: 728|Likes:
Published by nnicolan

More info:

Published by: nnicolan on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Grupul Scolar Industrial “Ion Bãnescu “- Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)
Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază : MECANICĂ Domeniul de pregătire generală : LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2011-2012
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

Gr I. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Lungu Tudora – prof.A. I.I.inspector şcolar de specialitate. . Grup Şcolar cu clasele I-XIII “I. gr.S. gr.Colegiul Tehnic Pontica.Constanţa Moraru Vasilica – prof. Constanţa Serea Nicoleta – prof..I. I . ISJ Constanţa Andra Şandru . Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Anton Daniela – prof.I.I. gr. Constanţa Bujduveanu Tănase – prof.prof. Constanţa Elena Sturza . gr. Grad didactic I..I. Colegiul Tehnic Energetic. gr.prof.A.prof. Grup Şcolar “Lazăr Edeleanu” Năvodari Lucia Ene .I. .inspector şcolar de specialitate. Grad didactic I . Grad didactic I.. Colegiul Tehnic de Marină “Al. Colegiul Economic Mangalia Ristea Nicoleta .gr. filieră tehnologică. CSEI “Albatros”. CSEI “Albatros”.Autori: Lucia Breda – prof. Galiţa. I.I. Colegiul Economic Mangalia Dudan Anghelina – prof. I . Constanţa Florentina Filipovici – prof.gr.gr. Colegiul Comercial Carol I .Constanţa Manea Paraschiva .Constanţa Valeria Dumitraşcu .I. Constanta Mirela Popescu – prof.prof.prof. Constanţa Vasile Argentina – prof. I . Anişoara Tureac . gr.gr. Grup Şcolar Industrial de Electrotehnică şi Telecomunicaţii.M. Colegiul Comercial Carol I .Rosetti”.. I .Roman”.prof. ISJ Constanţa Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. gr. Cuza” Constanţa Claudia Niţu – prof. Constanţa Camelia Zelca .gr. gr.. I.prof. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 .. Grup Şcolar “C. Colegiul Tehnic Pontica .N. gr. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Caracota Sabina . Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Jâtcă Mariana – prof. I. Constanţa Ciobanel Raluca Simona . gr. I.prof.prof. gr.Grup Şcolar de Industrie Alimentară. Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Consultanţă de specialitate: Gabriela Carmen Neagu .

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri .). filiera tehnologică . să lucreze cu resurse reale. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. agenţi economici şi colegi. Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. ciclul inferior al liceului. Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . filieră tehnologică.1. realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 3 . LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2. cu parteneri reali. în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora. 2. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt. dobândind compenţele necesare. clasa a X-a. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1.

lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. implicare • Asumarea atitudinilor • Raport de activitate: constructive în grup sarcini de lucru. eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. interes. umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 4 Ciclul inferior al învăţământului liceal. acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite.3. filieră tehnologică. • Enumerarea resurselor materiale. rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită în • Identificarea propriilor specifice echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile membrilor • Colaborarea în cadrul echipei echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în • Ierarhia membrilor pentru clarificarea sarcinilor echipa de lucru în îndeplinirea echipei de lucru sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea • Atitudinea în echipă: sarcinilor specifice sprijin.

centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple. agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare. structura de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. profile ocupaţiile posibile în domeniul informare despre ocupaţiile ocupaţionale. lucru. muncă. regulament de muncă. tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 5 . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale. din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de proces şi calitate • Aplicarea normelor (superiorul ierarhic) interne de îndeplinire a • Norme interne de sarcinii primite îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. • Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de locul de muncă. mentor obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii muncă • Programe de formare despre noutăţile de la locul de muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor despre • Enumerarea surselor de COR. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. colegi de privind necesitatea autoinstruirii informare necesare echipă). • Enumerarea cerinţelor ordine interioară. aviziere. filieră tehnologică.

rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. broşuri. recompense din oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante. obligaţii. lucru în echipă. pauze. filieră tehnologică. sancţiuni. • Precizarea propriei funcţii. comunicare. publicaţii de specialitate.instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. de ordine interioară. oră de începere. sprijin în activităţi suplimentare. întreprinderii: departamente. massmedia. disfuncţionalităţi la locul Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. recompense • Exemplificarea unor • Respectarea regulamentului • Program de lucru: drepturi. sancţiuni. obligaţii. ROI • Îndeplinirea sarcinii de lucru. Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 6 . implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. ore practică de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. interes. cadrul organizaţiei.

asamblarea propriu-zisa 5. Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate. Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile . produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive.pregatirea reperelor pentru asamblare . Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie .scheme de asamblare . se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar.operatii de prelucrare a reperelor .asamblari nedemontabile realizate prin nituire. verificatoare Aparate de măsură şi control. Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile . Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese. surse de energie Documentaţie tehnică Cataloage. instrumente de măsurare. subansambluri.asigurarea organelor de asamblare necesare .elementele componente ale structurilor metalice .de muncă 4.operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4. filieră tehnologică.desene de ansamblu . normative specifice 7 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.lor de risc la locul de munca 5.simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2.simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice . Continutul formarii: 1.domenii de utilizare a structurilor metalice . sudare . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . ghiduri.eliminarea factori.respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca . De asemenea.fise tehnologice 3. Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice .Tipuri de structuri metalice .

în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii.exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc. Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare). de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit. dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă. el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală. ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv. . fiind un modul aplicativ. îmbrăcăminte.- Calculator. diferenţiată. Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică. pe nevoile şi disponibilităţile sale. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei. Orele se desfăşoară în ateliere şcoală.) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire. . . practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora. vizual. Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . Munca în echipă este o cerinţă.exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . filieră tehnologică. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . Elemente de identificare : coduri . limbaj. acces la internet. Clasa a X-a 8 Ciclul inferior al învăţământului liceal. Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate. punctualitate etc. Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor.exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc.exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor. maniere.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică. în măsura în care se poate acest lucru. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei. prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic. cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev. . 6. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă.

filieră tehnologică. Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: .Studiul de caz . Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ). Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 . aplicabilitatea practică şi rentabilitatea.în scopul unei valorificări optime ale acestora. după ce activitatea acestuia s-a încheiat.Verificarea lucrării la finalul ei . Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. multimedia şi electronice. fidelitatea. simularea. • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată. este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. rigorii. asumarea responsabilităţii. În cazul unei evaluări.Portofoliul . Din acest motiv. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. competiţional şi creativităţii elevilor . evaluarea produsului şi chestionarea. În context. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. O competenţă se evaluează o singură dată. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. temele şi proiectele integrate. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului.a. sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate.Observarea sistematică . etc. individualizarea învăţării. se impune atât asigurarea coerenţei. luarea deciziilor. toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii. chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica. la care acesta poate răspunde fie verbal. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev. contribuie la învăţarea eficientă. caracterului realist şi motivant. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). Evaluarea implică observarea. compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea. precum şi a spiritului de echipă. negociere. iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea. 7. discuţiile de grup. credibilitatea. precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. prezentările video. lucrul în grup. sprijin reciproc. diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. fie în scris. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului.

.............................. Care este sarcina voastră comună? (ex.. filieră tehnologică............................................... Data: .....FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ ................................................ obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale.Model Numele elevului ..................... (semnătura): ... Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 .................................. instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor ........ echipamente.......

Mareş F. 3. EDP. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 11 . 4. 319/2006. 2. Margineanu V. 1992 5. C. Bucureşti. licee si scoli profesionale. filieră tehnologică.manual pentru clasa a X-a. Cioc I... *** . Domeniul Electric. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a. Instalaţii şi echipamente. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliografia: 1. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.manual ptr. 1995. Managementul calităţii .8. republicată. Petcu F. Manual pentru cultura de specialitate.. Niculescu.. licee industriale şi scoli profesionale. Editura Economica Preuniversitaria. Zaharciuc V. Dragulanescu. 1978 6. Lucrari practice de prelucrare a metalelor. clasa a IX-a. 2004 7. Tehnologia meseriei. Editura Niculescu. Stoian C. Economia si organizarea productiei . Editura Didactică şi Pedagogică. N.. . Bucureşti. SAM.Legea protecţiei mediului – 137/1995.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->