P. 1
CDL_10_MECANICA

CDL_10_MECANICA

|Views: 728|Likes:
Published by nnicolan

More info:

Published by: nnicolan on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Grupul Scolar Industrial “Ion Bãnescu “- Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)
Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază : MECANICĂ Domeniul de pregătire generală : LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2011-2012
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

I.I. I. Constanţa Elena Sturza .prof. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Caracota Sabina . Grad didactic I . Galiţa. filieră tehnologică.N. Colegiul Tehnic Energetic.A. Constanţa Bujduveanu Tănase – prof.Autori: Lucia Breda – prof. I . gr.Constanţa Valeria Dumitraşcu . CSEI “Albatros”. gr. Constanta Mirela Popescu – prof.Rosetti”. Grad didactic I. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Lungu Tudora – prof. Constanţa Ciobanel Raluca Simona ..inspector şcolar de specialitate.I. Grup Şcolar “Lazăr Edeleanu” Năvodari Lucia Ene .A. Colegiul Economic Mangalia Ristea Nicoleta . ISJ Constanţa Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.prof.I.I. gr. gr.gr.Colegiul Tehnic Pontica.S. I. Grup Şcolar “C.I. gr.. Cuza” Constanţa Claudia Niţu – prof.Roman”..prof. Colegiul Comercial Carol I . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 ..gr.. I . Colegiul Comercial Carol I . Grup Şcolar Industrial de Electrotehnică şi Telecomunicaţii. gr.Constanţa Manea Paraschiva .prof.prof. Colegiul Tehnic de Marină “Al. gr.prof. Colegiul Tehnic Pontica . I .gr. gr.I.I.prof. CSEI “Albatros”.Constanţa Moraru Vasilica – prof.prof. Constanţa Camelia Zelca . . Grup Şcolar cu clasele I-XIII “I. ISJ Constanţa Andra Şandru . I . I.. gr. Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Anton Daniela – prof. I. . gr.inspector şcolar de specialitate. gr. Constanţa Serea Nicoleta – prof.gr.prof. Colegiul Economic Mangalia Dudan Anghelina – prof.M. Gr I. I.gr. Grad didactic I. Constanţa Vasile Argentina – prof. Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Consultanţă de specialitate: Gabriela Carmen Neagu . Constanţa Florentina Filipovici – prof. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Jâtcă Mariana – prof. Anişoara Tureac .Grup Şcolar de Industrie Alimentară.

clasa a X-a. Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori. filiera tehnologică . dobândind compenţele necesare. în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora.1. 2. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 3 . să lucreze cu resurse reale. realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă. filieră tehnologică.). agenţi economici şi colegi. cu parteneri reali. ciclul inferior al liceului. LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri . Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt.

interes.3. lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 4 Ciclul inferior al învăţământului liceal. rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. filieră tehnologică. acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite. • Enumerarea resurselor materiale. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . implicare • Asumarea atitudinilor • Raport de activitate: constructive în grup sarcini de lucru. eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită în • Identificarea propriilor specifice echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile membrilor • Colaborarea în cadrul echipei echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în • Ierarhia membrilor pentru clarificarea sarcinilor echipa de lucru în îndeplinirea echipei de lucru sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea • Atitudinea în echipă: sarcinilor specifice sprijin.

tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 5 . agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. colegi de privind necesitatea autoinstruirii informare necesare echipă). • Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de locul de muncă. lucru. • Enumerarea cerinţelor ordine interioară.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. muncă. din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de proces şi calitate • Aplicarea normelor (superiorul ierarhic) interne de îndeplinire a • Norme interne de sarcinii primite îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale. regulament de muncă. mentor obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii muncă • Programe de formare despre noutăţile de la locul de muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor despre • Enumerarea surselor de COR. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple. profile ocupaţiile posibile în domeniul informare despre ocupaţiile ocupaţionale. filieră tehnologică. structura de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. aviziere.

sancţiuni. obligaţii. cadrul organizaţiei. rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi. pauze. ore practică de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. massmedia. comunicare. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. sprijin în activităţi suplimentare. sancţiuni. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. obligaţii. filieră tehnologică. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. • Precizarea propriei funcţii. publicaţii de specialitate. întreprinderii: departamente. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. interes. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante. de ordine interioară. recompense • Exemplificarea unor • Respectarea regulamentului • Program de lucru: drepturi.instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. oră de începere. broşuri. lucru în echipă. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 6 . recompense din oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. disfuncţionalităţi la locul Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. ROI • Îndeplinirea sarcinii de lucru.

domenii de utilizare a structurilor metalice .Tipuri de structuri metalice . Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri.fise tehnologice 3. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile . surse de energie Documentaţie tehnică Cataloage. subansambluri.asamblari nedemontabile realizate prin nituire.elementele componente ale structurilor metalice . produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive.respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca . filieră tehnologică. verificatoare Aparate de măsură şi control.eliminarea factori.operatii de prelucrare a reperelor . instrumente de măsurare. ghiduri.scheme de asamblare .asamblarea propriu-zisa 5.operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4. se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar. Continutul formarii: 1.simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese. De asemenea. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile .asigurarea organelor de asamblare necesare .simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice . normative specifice 7 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate.de muncă 4. Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie .lor de risc la locul de munca 5. Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice .pregatirea reperelor pentru asamblare . sudare .desene de ansamblu .

indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Munca în echipă este o cerinţă. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei.exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă. acces la internet. în măsura în care se poate acest lucru. Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică. filieră tehnologică. vizual. prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă.) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător. Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei. 6. practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor. . cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev. în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv.exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate. Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate. . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . . Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare). Elemente de identificare : coduri . punctualitate etc. dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic.- Calculator.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică. . maniere. Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. pe nevoile şi disponibilităţile sale. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire. îmbrăcăminte. Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ .exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . diferenţiată.exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc. limbaj. prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare. el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală. fiind un modul aplicativ. ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. Clasa a X-a 8 Ciclul inferior al învăţământului liceal. Orele se desfăşoară în ateliere şcoală. Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ .

temele şi proiectele integrate. Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: . filieră tehnologică. precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. O competenţă se evaluează o singură dată. asumarea responsabilităţii. după ce activitatea acestuia s-a încheiat. caracterului realist şi motivant. lucrul în grup. toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. evaluarea produsului şi chestionarea. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. se impune atât asigurarea coerenţei. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului.Studiul de caz . rigorii. compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare.Verificarea lucrării la finalul ei .a. credibilitatea. prezentările video. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. la care acesta poate răspunde fie verbal. Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev. individualizarea învăţării. aplicabilitatea practică şi rentabilitatea. contribuie la învăţarea eficientă.Observarea sistematică . fidelitatea. sprijin reciproc. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. simularea. Evaluarea implică observarea. iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor.în scopul unei valorificări optime ale acestora. Din acest motiv. negociere. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 . sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). discuţiile de grup. luarea deciziilor. fie în scris. multimedia şi electronice. În context. 7.Portofoliul . este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. etc. competiţional şi creativităţii elevilor . diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. precum şi a spiritului de echipă. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ). În cazul unei evaluări. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica.

.... filieră tehnologică........Model Numele elevului ........ instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor . (semnătura): ............................................... Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal...................................................... profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 ..................... Data: ........................... Care este sarcina voastră comună? (ex...............FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ ................... echipamente.. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale.

Niculescu. Domeniul Electric. 3. Bucureşti. Zaharciuc V. Mareş F. Cioc I. N. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 11 . Stoian C. Tehnologia meseriei.. . 2. 1978 6. Bucureşti.. 1995. SAM.. licee industriale şi scoli profesionale. Margineanu V.. EDP. Lucrari practice de prelucrare a metalelor. Bibliografia: 1. licee si scoli profesionale. Instalaţii şi echipamente. *** . Dragulanescu.8.manual pentru clasa a X-a. Editura Didactică şi Pedagogică. Manual pentru cultura de specialitate. Editura Didactică şi Pedagogică. Petcu F.. Editura Niculescu. Bucureşti. C. filieră tehnologică. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a. Managementul calităţii . Economia si organizarea productiei . Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. 1992 5. 319/2006. clasa a IX-a.manual ptr.Legea protecţiei mediului – 137/1995. republicată. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Editura Economica Preuniversitaria. 4. 2004 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->