Sunteți pe pagina 1din 3

Asistenta Tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, Halcrow Romania detaliilor de executie si documentatiei de atribuire pentru variantele de ocolire

Sighisoara, Fagaras si

proiectului

tehnic, Huedin

STANDARDE DE PROIECTARE STUDIATE LA ELABORAREA PROIECTULUI Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate cu ordinul MT nr. 46 din 27 ianuarie 1998; Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin ordinul MT nr. 45 din 27 ianuarie 1998; STAS nr. 863/1985 Elemente geometrice ale traseelor prescriptii de proiectare; PD 177 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide; NP 081 02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide; STAS 1709/1/2-90 Verificarea structurii rutiere la actiunea inghet dezghet; STAS 1848/1-86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere; STAS 1848/7-85 Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere; STAS 4273/1983 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta; STAS 4068/2-87 Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare; STAS 1948/1995 Stalpi de dirijare si parapete; SR EN 1317 Dispozitive de protectie la drumuri; AND 591 Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si atostrazi; Ord.CNADNR nr. 2264/2004 completat cu ordinul 1506/2005 Reglementari tehnice privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente drumurilor publice , situate in extravilanul localitatilor; STAS 2914/1984 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate; STAS 12253/1984 Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate; STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate; SR7960 Lucrari de drumuri.Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald.Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie ; SR667/2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.Conditii tehnice de calitate ; SR662/2002 Lucrari de drum.Agregate naturale de balastiera.Conditii tehnice de calitate ; SR174-1/2002 Lucrari de drum.Imbracaminti bituminoase executate la cald.Conditii tehnice de calitate ;

Asistenta Tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, Halcrow Romania detaliilor de executie si documentatiei de atribuire pentru variantele de ocolire Sighisoara, Fagaras si

proiectului

tehnic, Huedin

SR174-2/1997 Lucrari de drum.Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixtutrilor asfaltice si receptia imbracamintii executate; NE 012/2008 Ghid de practica in proiectarea elementelor din beton armat; STAS 10796/1-77 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare; STAS 10796/2-79 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie; STAS 10796/3-88 Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare si amplsare; STAS 2916-87 Lucrari de drumuri. Protejarea taluzurilor si santurilor. Prescriptii generale de proiectare. STAS 1545-89 - Poduri pentru strazi si sosele., pasarele. Actiuni. Ind. PD 95-2002 - Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor. STAS 1910-83 - Poduri de beton, beton armat si beton precomprimat. Suprastructura. Conditii generale de executie. STAS 3221-86 - Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare. STAS 2924-91 - Poduri de sosea. Gabarite. M.O.R. 6 apr. 1998 - Monitoru Oficial al Romaniei. Partea I. Legi, Decrete, Hotarari si alte acte. Ind. CD 63-2000 - Normativ privind proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren la podurile de sosea. STAS 3349/2-83 - Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii apei fata de betoanele constructiilor hidrotehnice. SR 1948-2:1995 - Lucrari de drumuri. Parapete de poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare. SR EN 197-1:2002 - Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale. STAS 5626-92 - Poduri. Terminologie. STAS 8270-86 - Poduri de sosea. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie. STAS 10111/2-87 - Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare. STAS 10111/1-77 - Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri din zidarie, beton si beton armat. Prescriptii de proiectare. STAS 5088-75 - Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie. SR EN 13369/04 - Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton. SR 3011-96 - Cimenturi cu calitate de hidratare limitatata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati. SR EN 12794/2006 - Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie.
2

Asistenta Tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, Halcrow Romania detaliilor de executie si documentatiei de atribuire pentru variantele de ocolire Sighisoara, Fagaras si

proiectului

tehnic, Huedin

STAS 2561/1-83 - Teren de fundare. Piloti. Clasificare si terminologie. STAS 2561/2-81 - Teren de fundare. Fundatii de piloti. Incercarea in teren a pilotilor de proba si din fundatii. STAS 2561/3-90 - Teren de fundare. Piloti. Prescriptii generale de calitate. STAS 2561/4-90 - Teren de fundare. Piloti forati de diametru mare. Prescriptii generale de proiectare, executiesi receptie. SR EN 1536/2004 - Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati. STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundarein cazul fundarii directe. STAS 10101/1-78 - Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente. STAS 10101/OB-87 - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si sosea. P 10-86 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. GE 029/97 - Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii. CP 012/1:2007 - Cod de practica pentru producerea betonului. C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente. C 26-85 - Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive. C 200-81 - Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului in constructii ingropate, prin metoda carotajului sonic. C 170-87 - Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor de beton armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive naturale si industriale. AND 546-2002 - Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod. C 28-99 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel-beton. STAS 4068/2-87 Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa. STAS 4068/2-87 Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare. STAS 4273-83 Incadrarea in clase de importanta.