Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA STANDARDE DRUMURI

STAS 1339-79 Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale STAS 1709/1-90 Adancimea de inghet in sistemul rutier STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet SR EN 1343 Borduri de piatra SR EN 12352 Echipamente pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si siguranta SR EN 13249 Geote tile si produse inrudite STAS 1598/1-89 !ncadrarea im"racamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri STAS 2900-89 #atimea drumurilor NP 081-82 $ormativ de dimensionare a sistemelor rutiere rigide NP 111-04 $ormativ pentru dimensionarea straturilor de "aza din "eton de ciment ale sistemelor rutiere STAS 2916-87 Protejarea taluzurilor si santurilor. Prescriptii de proiectare STAS 10796/1-77 %onstructii ane e pentru colectarea si evacuarea apelor STAS 10796/2-79 %onstructii ane e pentru colectarea si evacuarea apelor. &igole' santuri si casiuri STAS 10144-1-90 Profiluri transversale strazi STAS 10144-2-91 (rotuare strazi STAS 10144-3-91 Elemente geometrice strazi STAS 10144-4-95 Amenajarea intersectiilor de strazi