Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE PENTRU REINNOIREA CONTRACTULUI

DE INCHIRIERE

CTRE
__________________________________________________________
STR._____________________________________________NR._______
CLUJ-NAPOCA

Subsemnatul(a)________________________________________________________
domiciliat n Cluj-Napoca str.___________________________________nr._____ap.______
Rog rennoirea contractului de nchiriere i recalcularea chiriei conform O.U.
nr.40/1999 i O.U. nr.8/2004.

DATA________________

SEMNTURA
________________________