Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERULFINANELORPUBLICE ORDINnr.

r.2875 privind stabilirea Nomenclatorului activitilor independente pentru carevenitulnetsepoatedeterminapebazanormeloranualedevenit, activiti desfurate de contribuabilii care realizeaz venituri comercialepotrivitprevederilorLegiinr.571/2003privindCodulfiscal n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrileicompletrileulterioare, avnd n vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i prevederile Hotrrii Guvernului nr.656/1997 privind aprobarea Clasificrii activitilor din economia naional, cu modificrileulterioare, ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin: ART.1 Se aprob Nomenclatorul activitilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activiti desfurate de contribuabilii care realizeaz venituri comerciale, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART.2 (1) Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti vor lua msuri pentru aducerea la ndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit i vor asigura publicarea acestora anual, n cursul trimestrului IV al anului anterior celuincareurmeazaseaplica.

(2)nsituaiancarelaopoziiedinnomenclatorulprevzutlaart.1 se regsesc mai multe tipuri de activiti, se pot stabili norme de venit pefiecaretipdeactivitate. (3)FiecreipoziiidinNomenclatorulprevzutlaart.1,careserefer ladenumireaactivitilorindependentepentrucarevenitulnetsepoate determina pe baza normelor anuale de venit, i corespund cu titlu exemplificativ codul i denumirea activitilor din Clasificarea activitilordineconomianaionalCAENRev.2. Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti, vor stabili norme anuale de venit pentru activitile independente pentru care venitul net se determin pe baza normelor anuale de venit, prevzute n anexa la prezentul ordin, i pentru cazurile n care codurile CAEN corespunztoare activitilor respective nu se regsesc printre cele nscrise cu titlu exemplificativ n Nomenclator. ART.3 PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Ministrulfinanelorpublice, GheorgheIalomiianu Bucureti,30noiembrie2011. Nr.2.875

Anexa NOMENCLATORULACTIVITILORINDEPENDENTEPENTRUCARE VENITULNETSEPOATEDETERMINAPEBAZANORMELORANUALEDE VENIT,ACTIVITIDESFURATEDECONTRIBUABILIICARE REALIZEAZVENITURICOMERCIALE

Nr. Denumireaactivitilorindependente Codul si denumirea activitilor din Clasificarea crt. pentru care venitul net se poate activitilordineconomianaionalCAENRev.2 determina pe baza normelor anuale devenit 1. 2. Boiangerie 1330:Finisareamaterialelortextile

Comer cu amnuntul n magazine 4711:Comercuamnuntulnmagazinenespecializate, nespecializate, cu vnzare cuvnzarepredominantdeprodusealimentare,buturii predominant de produse alimentare, tutun buturiitutun Comercuplantemedicinale,semine 4622:Comercuridicataalflorilorialplantelor delegume,fructeiflori 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazine specializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse Comer cu produse agricole i 4721:Comer cu amnuntul al fructelor i legumelor alimentare proaspete,nmagazinespecializate 4724: Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserieiproduselorzaharoase,nmagazinespecializate 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare, nmagazinespecializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun efectuat prin standuri, chiocuriipiee 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse Comer cu obiecte de uz casnic i 4649: Comer cu ridicata al altor bunuri de uz uneltegospodreti gospodresc 4751: Comer cu amnuntul al textilelor, n magazine specializate 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru vopsit, n magazine specializate 4753: Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i a altor acoperitoare de podea, n magazine specializate 4754: Comer cu amnuntul al articolelor i aparatelor electrocasnice,nmagazinespecializate 4759: Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz casnic n.c.a., n magazine specializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse

3.

4.

5.

6.

Comer cu mbrcminte nclmintenouiuzat

i 4642:Comercuridicataalmbrcminteiinclmintei 4771: Comer cu amnuntul al mbrcmintei, n magazinespecializate 4772:Comercuamnuntulalnclminteiiarticolelor dinpiele,nmagazinespecializate 4779: Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vnduteprinmagazine 4782:Comercuamnuntulaltextilelor,mbrcminteii nclminteiefectuatprinstanduri,chiocuriipiee 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru vopsit, n magazine specializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse

7.

Comercuambalajedinsticl

8.

Comer cu casete audio video CD i 4763: Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor DVD magneticecusaufrnregistrriaudio/videonmagazine specializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse Comer cu amnuntul echipamentelor audio/video, magazinespecializate al 4743: Comer cu amnuntul al echipamentelor n audio/videonmagazinespecializate 4611:Intermedierincomerulcumateriiprimeagricole, animalevii,materiiprimetextileicusemifabricate 4623:Comercuridicataalanimalelorvii 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 4624:Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor brute i al pieilorprelucrate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazine specializate

9.

10. Comercuanimaleipsrivii

11. Comerculn,pieicrude

12. Comercializaredestuf

13. Comercializarea cinilor i pisicilor de 4776 : Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i ras, psrilor ornamentale, seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de broatelor estoase, a animalelor companie i a hranei pentru acestea, n magazine pentru blan i a altor animale de specializate companie, inclusiv hrana specific 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse acestora 14. Comercializare de flori 2229:Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic naturale/artificiale i confecionare 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. i/sau comercializare de aranjamente 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i floraledinflorinaturale/artificiale seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de companie i al hranei pentru acestea, n magazine specializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 15. Comercializare piese i accesorii 4531: Comer cu ridicata de piese i accesorii pentru pentruautovehicule autovehicule 4532: Comer cu amnuntul de piese i accesorii pentru

autovehicule 16. Confecionarei/saucomercializarede 1520:Fabricareanclmintei nclminte 4772:Comercuamnuntulalnclminteiiarticolelor dinpiele,nmagazinespecializate 4782:Comercuamnuntulaltextilelor,mbrcminteii nclminteiefectuatprinstanduri,chiocuriipiee 17. Confecionare, comercializare i/sau 1392:Fabricareadearticoleconfecionatedintextile(cu reparare de obiecte din lemn, fire excepiambrcminteiilenjerieidecorp) textile, materiale textile, deeuri 1394:Fabricareadeodgoane,frnghii,sforiiplase textile, piele, plastic, ceramic, 1395: Fabricarea de textile neesute i articole din aluminiu,cupru,srm,cauciuc,sticl, acestea,cuexcepiaconfeciilordembrcminte fibr de sticl, hrtie, papur, nuiele, 1399:Fabricareaaltorarticoletextilen.c.a.1411: trestie, paie, iasc, foi de porumb, Fabricareaarticolelordembrcmintedinpiele cear,os,sfoar,plut,stuf 1431: Fabricarea printricotaresaucroetare a ciorapilor iarticolelordegalanterie 1439: Fabricarea prin tricotare sau croetare a altor articoledembrcminte 1621:Fabricareadefurnireiapanourilordinlemn 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite 1729:Fabricareaaltorarticoledinhrtieicarton 2219:Fabricareaaltorprodusedincauciuc 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcii 2229:Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic 2313:Fabricareaarticolelordinsticl 2319:Fabricareadesticlrietehnic 2342:Fabricareadeobiectesanitaredinceramic 2511: Fabricarea de construcii metalice i pri componentealestructurilormetalice 2512:Fabricareadeuiiferestredinmetal 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea delanuriiarcuri 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 4751: Comer cu amnuntul al textilelor, n magazine specializate 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 9524:Reparareamobileiiafurniturilorcasnice 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 18. Confecionare i/sau reparaii de 1722:Fabricareaproduselordeuzgospodrescisanitar, obiecte de uz casnic, gospodresc i dinhrtiesaucarton ornamental 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresciornamental 9521:Reparareaaparatelorelectronicedeuzcasnic 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelorpentrucasigradin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc

n.c.a. 19. Confecionarei/saucomercializarede 2219:Fabricareaaltorprodusedincauciuc garnituripentruetanare 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 20. Confecionarei/saucomercializarede 2511: Fabricarea de construcii metalice i pri obiectemetaliceidemecanicfin componentealestructurilormetalice 2512:Fabricareadeuiiferestredinmetal 2571:Fabricareaproduselordetiat 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 2573:Fabricareauneltelor 2594: Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate:fabricareadenituriiaibe 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 21. Confecionarei/saucomercializarede 2332: Fabricarea crmizilor, iglelor i altor produse obiecte din beton, ciment, marmur, pentruconstruciidinargilars piatr, ipsos, argil, crmizi, igle, 2361:Fabricareaproduselordinbetonpentruconstrucii vltuci i din alte materiale i/sau 2362:Fabricareaproduselordinipsospentruconstrucii 2369:Fabricareaaltorarticoledinbeton,cimentiipsos produsepentruconstrucii 2370:Tierea,fasonareaifinisareapietrei 4673: Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelordeconstruciiiechipamentelorsanitare 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 22. Confecionarei/saucomercializarede 1512: Fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie i a hamuriiharnaamente articolelordeharnaament 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 23. Confecionare i/sau reparare de 1420:Fabricareaarticolelordinblan obiectedinblanicojocrie 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 24. Confecionare i/sau reparare de 3212: Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din bijuteriidinmetaleipietrepreioase metaleipietrepreioase 9525:Reparareaceasuriloriabijuteriilor 25. Confecionarei/saucomercializarede 3213:Fabricareaimitaiilordebijuteriiiarticolesimilare gablonuri,mrioareifelicitri 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 26. Confecionarei/saucomercializarede 1392: Fabricarea de articole confecionate din textile (cu plrii, epci i/sau articole de excepiambrcminteiilenjerieidecorp) ceaprzrie 1399:Fabricareaaltorarticoletextilen.c.a. 1419: Fabricarea altor articole de mbrcminte i accesoriin.c.a. 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i

pieealaltorproduse 27. Confecionarei/saucomercializarede 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea rame,ncadrritablouriioglinzi articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 28. Confecionare i/sau reparaii de 1512 :Fabricareaarticolelordevoiajimarochinrieia articoledemarochinrieidevoiajde articolelordeharnaament oricefel 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 29. Confecionare, acordri i/ sau 3220:Fabricareainstrumentelormuzicale reparaiideinstrumentemuzicale 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a 30. Confecionarei/saucomercializarede 3291:Fabricareamturiloriperiilor mturiiperii 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 31. Confecionarei/saucomercializarede 3230:Fabricareaarticolelorpentrusport uneltedepescuit 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 32. Confecionare ambarcaiuni i/sau reparaii 3011:Construciadenaveistructuriplutitoare 3012: Construcia de ambarcaiuni sportive i de agrement 3315:Reparareaintreinereanaveloribrcilor 1812:Alteactivitidetipriren.c.a. 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelorialteactivitispecializatedesecretariat

33. Copiereacte

34. Creterea i/sau comercializarea cu 0321:Acvaculturmaritim petiexoticiiaccesoriideacvaristic, 0322:Acvaculturnapedulci inclusivhranaspecific 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazine specializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 35. Croitorie,Corsetrie 1412: Fabricarea de articole de mbrcminte pentru lucru 1413:Fabricareaaltorarticoledembrcminte(exclusiv lenjeriadecorp) 1414:Fabricareadearticoledelenjeriedecorp 1419: Fabricarea altor articole de mbrcminte i accesoriin.c.a. 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a 8211:Activiticombinatedesecretariat. 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelorialteactivitispecializatedesecretariat

36. Dactilografiereistenografiere

8299:Alteactivitideserviciisuportpentruntreprinderi n.c.a. 37. Drciti/sautoarcere 1310:Pregtireafibrelorifilareafibrelortextile 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

38. Demontare (dezasamblare) de 3831: Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a autovehicule i comercializare de echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea pieseautouzate materialelor 4677:Comercuridicataaldeeuriloriresturilor 39. Dogrie 1624:Fabricareaambalajelordinlemn 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

40. Dresuradeanimale

41. Dulgherie, tmplrie i comercializare 1623:Fabricareaaltorelementededulgherieitmplrie, de brne, grinzi, supori pentru pentruconstrucii construcii 4332:Lucrridetmplrieidulgherie 42. Extracia i comercializarea pietrei, 0811: Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru pietriului,nisipului,argilei construcii,extraciapietreicalcaroase,gipsului,creteiia ardeziei 0812: Extracia pietriului i nisipului; extracia argilei i caolinului

43. Fabricarea produselor lactate i a 1051:Fabricareaproduselorlactateiabrnzeturilor brnzeturilor 44. Fntnrie 3600:Captarea,tratareaidistribuiaapei 4221:Lucrride construciiaproiectelor utilitarepentru fluide 4313:Lucrrideforajisondajpentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 2573:Fabricareauneltelor 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a 3311:Reparareaarticolelorfabricatedinmetal i 7420:Activitifotografice 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelorialteactivitispecializatedesecretariat

45. Fierriepotcovrie

46. Fotografiere, fotoceramic

fotocopiere

47. Instalare, montare, reparare, 3320:Instalareamainiloriechipamentelorindustriale nchiriere de aparate de msur i 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a control echipamentelorpentrucasigrdin 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 48. nchirieri de biciclete, motoscutere, 7721: Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri mijloace de transport auto i pe ap, recreaionaleiechipamentsportiv parapante, skijeturi i material 7729: Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri sportiv personaleigospodretin.c.a. 49. nchiriere de cort i/sau vesel, de 7721: Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri rochii de gal, de mireas i pentru recreaionaleiechipamentsportiv diferiteocazii 7729: Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri personaleigospodretin.c.a.

50. nchirieri de casete audiovideo CD si 7722:nchiriereadecasetevideoidiscuri(CDuri,DVD DVD uri) 51. nchirieredecamerenscopturistic 5510:Hoteluriialtefacilitidecazaresimilare 5520: Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurtdurat 5590:Alteserviciidecazare

52. ntreinere i reparare i/sau 3312:Reparareamainilor recondiionare autovehicule i utilaje 3317: Repararea i ntreinerea altor echipamente de transportn.c.a. agricole,inclusivpieseauto 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor 53. Intermedierinturism 54. Lctuerie 7911:Activitialeageniilorturistice 7990:Alteserviciiderezervareiasistenturistic 2562:Operaiunidemecanicgeneral 2573:Fabricareauneltelor 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 8020:Activitideserviciiprivindsistemeledesecurizare 1814:Legtorieiserviciiconexe 4312:Lucrridepregtireaterenului 4313:Lucrrideforajisondajpentruconstrucii

55. Legaredecri 56. Lucrrideescavare

57. Organizare de cursuri sportive, de 9313:Activitialecentrelordefitness activiti de ntreinere i 9319:Alteactivitisportive nfrumusearefizic 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a. 9604:Activitidentreinerecorporal 58. Organizare de activiti distractive n 9321:Blciuriiparcuridedistracii discoteci, distracii populare i zodiac 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a. cupapagal 59. Producerea i/sau comercializarea 1071: Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i a produselor de panificaie, patiserie, produselorproaspetedepatiserie gogoerie,covrigrie,cofetrie 1072: Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjituriloriproduselorconservatedepatiserie 4724: Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i a produselor zaharoase, n magazine specializate 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare, nmagazinespecializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun efectuat prin standuri, chiocuriipiee 60. Prelucrarepiei,preparareaivopsirea 1511:Tbcireaifinisareapieilor;preparareaivopsirea blnurilor blnurilor 61. Preparareacrbuneluidinlemn 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plut, paie, i din alte materiale vegetale mpletite 1910:Fabricareaproduselordecocserie 2014:Fabricareaaltorprodusechimiceorganice,debaz

62. Producerei/saucomercializaredevar 2352:Fabricareavaruluiiipsosului 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 63. Producerei/saurepararedecazanei 2521: Producia de radiatoare i cazane pentru nclzire

cldri

central 2591:Fabricareaderecipieni,containereialteproduse similaredinoel 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2893:Fabricareautilajelorpentruprelucrareaproduselor alimentare,buturiloritutunului 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelorpentrucasigrdin

64. Producere i/sau comercializare de 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie articoledeferonerie 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticl i a celor pentru vopsit, n magazine specializate 65. Producere i/sau comercializare de 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a floricele de porumb, castane prjite, produselorzaharoase porumb fiert, semine prjite de 1089:Fabricareaaltorprodusealimentaren.c.a. floarea soarelui i dovleac, dovleac 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i copt,vatdezahr,bor pieealaltorproduse 66. Producere i/sau comercializare de 1039: Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor ngheat, gemuri, marmelade, jeleuri n.c.a. iconservareafructelorprinuscare 1052:Fabricareangheatei 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare, nmagazinespecializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun efectuat prin standuri, chiocuriipiee 67. Producere i/sau comercializare de 1073:Fabricareamacaroanelor,tieilor,cucuuluiia paste finoase, macaroane, spaghete, altorprodusefinoasesimilare tiei 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare, nmagazinespecializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun efectuat prin standuri, chiocuriipiee 68. Producere i/sau comercializare de 1320:Produciadeesturi obiectedeartizanat 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresciornamental 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 69. Producere i/sau comercializare de 1394:Fabricareadeodgoane,frnghii,sforiiplase frnghii, sfori i nururi din fibre sau 4778: Comer cu amnuntul al altor bunuri noi, n fiitextile magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 70. Producere, comercializare i/sau 3102:Fabricareademobilpentrubuctrii reparare de mobil, inclusiv de 3103:Fabricareadesalteleisomiere scaune, banchete, fotolii, canapele, 3109:Fabricareademobiln.c.a. mese,dulapuri 4759: Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al articolelor de uz casnic n.c.a. n magazine specializate

9524:Reparareamobileiiafurniturilorcasnice 71. Producie, comercializare repararejocuriijucrii i/sau 3240:Fabricareajocurilorijucriilor 4765: Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor n magazinespecializate 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a.

72. Producere i/sau comercializare de 1084:Fabricareacondimenteloriingredientelor colorani, esene alimentare 4729:Comercuamnuntulalaltorprodusealimentare, condimenteiingrediente nmagazinespecializate 73. Pazaingrijireaanimalelor,inclusivn 0162:Activitiauxiliare pentrucretereaanimalelor stniicirezi 74. Pescuiticomercializaredepete 0311:Pescuitulmaritim 0312:Pescuitulnapedulci 4638: Comer cu ridicata specializat al altor alimente, inclusivpete,crustaceeimolute 4723: Comer cu amnuntul al petelui, crustaceelor i molutelor,nmagazinespecializate

75. Reparare brichete, montat supap i 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a umplerecugaz echipamentelorpentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 76. Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, 9525:Reparareaceasuriloriabijuteriilor umbrele,ochelari 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 77. Reparare aparate foto, radio, Tv, 3312:Reparareamainilor calculatoare, maini de scris, cntare, 3319:Reparareaaltorechipamente telefoane, echipamente de 3313:Reparareaechipamentelorelectroniceioptice comunicaii, alte aparate electronice 9511: Repararea calculatoarelor i a echipamentelor de uz caznic, inclusiv frigidere, periferice aragaze, maini de splat, alte 9512:Reparareaechipamentelordecomunicaii dispozitiveiechipamentepentrucas 9521:Reparareaaparatelorelectronicedeuzcasnic 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a igradin echipamentelorpentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 78. Reparareintreineremotovelo 4540:Comercumotociclete,pieseiaccesoriiaferente; ntreinereaireparareamotocicletelor 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a.

79. Reparare nclminte

recondiionare 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele

80. Repararei/sauntreinereascensoare 3317: Repararea i ntreinerea altor echipamente de depersoaneidemrfuri transportn.c.a. 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 81. Rotrie i/sau executare de caroserii 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea dinlemn articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite 3099:Fabricareaaltormijloacedetransportn.c.a. 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 82. Serviciidebtutporumbcumaina 0161:Activitiauxiliarepentruproduciavegetal 0163:Activitiduprecoltare

83. Serviciideafumarecarneislnin

1011:Prelucrareaiconservareacrnii 1013:Fabricareaproduselordincarne(inclusivdincarne depasre)

84. Serviciideamplasaredecorturi,rulote 5530: Parcuripentrurulote,campinguriitabere ialtele 85. Serviciidecntrire 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 86. Servicii de formatare i ncrcare 2720:Fabricareadeacumulatoriibaterii baterii auto, acumulatori i pile 3314:Reparareaechipamentelorelectrice electrice 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 87. Servicii executate de proprietarii de 1101:Distilarea,rafinareaimixareabuturiloralcoolice cazane pentru fabricat rachiuri 1104: Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin naturale fermentare 88. Serviciidestrungrie,frezare,alezare 2562:Operaiunidemecanicgeneral 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2594: Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate:fabricareadenituriiaibe 2829: Fabricarea altor maini i utilaje de utilizare generaln.c.a. 8425: Activiti de lupt mpotriva incendiilor i de prevenireaacestora 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

89. Serviciidencrcatstingtoare

90. Servicii executate pentru instalaii de 4321:Lucrrideinstalaiielectrice ap, gaz, nclzire termic, canal, 4322: Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer electricitate, frigotehnice, izolaii la condiionat construcii 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelorpentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 91. Serviciidencrcatsifoane 92. Serviciideincubareou 1107: Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; produciadeapemineraleialteapembuteliate 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor

93. Servicii de reproducie i selecia n 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor cretereaanimalelor 94. Serviciiexecutatedeipsosari 95. Serviciiexecutatedelustragii 96. Servicii executate veterinari de 4331:Lucrrideipsoserie 8129:Alteactivitidecurenie 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

tehnicieni 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 7500:Activitiveterinare

97. Serviciidefrizerie,coafur,cosmetic, 9602:Coafurialteactivitidenfrumuseare manichiur,pedichiur,masaj 9604:Activitidentreinerecorporal 98. Serviciiexecutatedemcelari 99. Serviciidemorritiurluit 1011:Prelucrareaiconservareacrnii 1061:Fabricareaproduselordemorrit 1091:Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelorde ferm

100. Servicii executate de mozaicari, 4120: Lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i faianari, parchetari, zidari, zugravi, nerezideniale geamgii 4333:Lucrridepardosireiplacareapereilor 4334: Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri de

geamuri 4339:Altelucrridefinisare 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 101. Servicii de ntreinere i curare a 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. cldirilor,inclusivmenajcasnic 8121:Activitigeneraledecurenieacldirilor 8122:Activitispecializatedecurenie 8129:Alteactivitidecurenie 102. Servicii de tinichigerie (fr auto) 2562:Operaiunidemecanicgeneral inclusivceledenvelireacutabl,igl, 4391:Lucrridenvelitori,arpanteiteraselaconstrucii sitaconstruciilor 103. Servicii de dezinfecie, dezinsecie i 3700:Colectareaiepurareaapeloruzate deratizare 3900:Activitiiserviciidedecontaminare 8129:Alteactivitidecurenie 104. Serviciiexecutatedemeditatori 8559:Alteformedeinvmntn.c.a. 105. Servicii executate de organizatori de 8230: Activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i expoziiiispectacole congreselor 9002: Activiti suport pentru interpretarea artistic (spectacole) 9004:Activitidegestionareaslilordespectacole 106. Serviciideplisat,gofrat,ajurat,stopri 1330:Finisareamaterialelortextile 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 107. Serviciiexecutatecupive 1395: Fabricarea de textile neesute i articole din acestea,cuexcepiaconfeciilordembrcminte 1396: Fabricarea de articole tehnice i industriale din textile 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

108. Servicii de presare metale la rece, 2431:Tragerelareceabarelor bobinare 2432:Laminarelareceabenzilornguste 2433:Produciadeprofileobinutelarece 2434:Trefilareafirelorlarece 2445:Produciaaltormetaleneferoase 2550: Fabricarea produselor metalice obinute prin deformareplastic;metalurgiapulberilor 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea delanuriiarcuri 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelorelectrice 3314:Reparareaechipamentelorelectrice 109. Serviciiexecutatecuuleinie 110. Serviciiexecutatedebuctari 111. Serviciidepompefunebre 112. Serviciiexecutatedeinstructoriauto 1041:Fabricareauleiurilorigrsimilor 2053:Fabricareauleiuriloreseniale 1085:Fabricareademncruripreparate 5629:Alteactivitidealimentaien.c.a. 9603:Activitidepompefunebreisimilare 8553:colideconducere(pilotaj)

113. Servicii executate n agricultur, 0161:Activitiauxiliarepentruproduciavegetal manualsaucumijloacemecanice 114. Servicii executate de rectificatori, 2562: Operaiunidemecanicgeneral sculeri, matrieri, sudori, machetiti, 2573:Fabricareauneltelor fieraribetoniti,tinichigii 2591:Fabricareaderecipieni,containereialteproduse

similaredinoel 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2594: Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate:fabricareadenituriiaibe 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 115. Serviciiexecutatedesobari,teracotari, 2331:Fabricareaplciloridalelordinceramic coari 4322: Lucrri de instalaii sanitare, de nclzire i de aer condiionat 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 8122:Activitispecializatedecurenie 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 116. Servicii de spltorie si curtorie a 9601:Splareaicurarea(uscat)articolelortextileia produselordintextileidinblnuri produselordinblan 117. Servicii de 3312:Reparareamainilor 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor, tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spltorie auto, lustruire i 8122:Activitispecializatedecurenie ceruireauto 118. Serviciidevnzareziare,reviste,cri 4761: Comer cu amnuntul al crilor, n magazine specializate 4762: Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de papetrie,nmagazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i pieealaltorproduse 4799: Comer cu amanuntul efectuat n afara magazinelor,standurilor,chiocuriloripieelor

119. Servicii de supraveghere i ngrijire 8891:Activitidengrijirezilnicpentrucopii copiisaualtepersoaneaflatelanevoie 8899:Alteactivitideasistensocial,frcazaren.c.a. 8810: Activiti de asisten social, fr cazare, pentru btrni i pentru persoane aflate n incapacitate de a se ngrijisingure 120. Tiat lemne cu ferestru portabil sau 1610:Tiereairindeluirealemnului circular 1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn; 121. Tiereilefuirepiatr 122. esutcovoare,preuri 123. Tescuire 2370:Tierea,fasonareaifinisareapietrei 1393:Fabricareadecovoareimochete 1032:Fabricareasucurilordefructeilegume 1102:Fabricareavinurilordinstruguri 1103:Fabricareacidruluiiaaltorvinuridinfructe 1104: Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin fermentare 2562:Operaiunidemecanicgeneral 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodresc n.c.a. 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

124. Tocilrie

125. Transporturi de mrfuri i persoane, 4941:Transporturirutieremrfuri inclusiv mijloace de transport cu 5221: Activiti de servicii anexe pentru transporturi traciuneanimal terestre 126. Transporturi auto cu taxiuri pentru 4932:Transporturicutaxiuri mrfuri i persoane, mai puin cea efectuatnregimdemaxitaxi

127. Transporturi de pasageri i/sau marf 5030:Transportuldepasageripecinavigabileinterioare pecinavigabileinterioare 5040:Transportuldemarfpecinavigabileinterioare 128. Vulcanizare 2211: Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; reapareairefacereaanvelopelor 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor 2561:Tratareaiacoperireametalelor

129. Vopsire,emailareicositorie

S-ar putea să vă placă și