Sunteți pe pagina 1din 4

Gradul, numele si semnatura lucratorului care a efectuat operatiunea Numele si semnatura operatorului

Data efectuarii operatiunii : SERIE C.I. :

FISA DE INMATRICULARE / TRANSCRIERE VEHICULE Numarul de inmatriculare CUMPARATOR(A) DATE


Detinatorul actual Nascut la data : Cod fiscal / CNP Adresa : Cod postal : Telefoane : Semnatura / stampila detinator actual

(B) Organul financiar

Nr. Proces verbal . Data Vehiculul al carui detinator este mention la punctul (A) si avand caracteristicile de punctul (F) a fost luat in evidenta : DEFINITIV TEMPORAR pana la data de .. Semnatura si stampila

ALTE DATE(C)

Serie certificat de autenticitate / data eliberarii Serie chitanta taxa de poluare Serie chitanta contravaloare certificat Serie chitanta taxa inmatriculare (primarie)

(E) Organul financiar


Nr. Proces verbal . Data

VEHICULULUI(F) DATELE (D) FOSTUL DETINATOR

Numarul de inmatriculare anterior Fostul destinator Adresa : Semnatura / stampila fostul detinator

Vehiculul al carui detinator este mention la punctul 11 si avand caracteristicile de punctul (F) poate fi instrainat Semnatura si stampila

DATA PRIMEI INMATRICULARI IN CIRCULATIE Numar de identificare / Seria de sasiu Cod de omologare Seria motorului Serie CIV Culoare Nr.de inmatriculare anterior Anul de fabricatie Tara de provenienta Statia ITP / Data valabilitatii ITP Coproprietar / utilizator CNP / CUI ADRESA :

ATENTIE : Toate rubricile din chenarul ingrosat se completeaza de catre solicitanti; Caseta A datele cumparatorului; Caseta B viza fiscala pt. cumparator; Caseta C alte date completate de cumparator; Caseta D datele vanzatorului; Caseta E viza fiscala pentru vanzator; Caseta F datele actuale ale vehiculului.

Se comple-teaza NUMAI cand exista un copro-prietar sau un utilizator !!!

MODEL CERERE DE INMATRICULARE

/ TRANSCRIERE (IN CAZUL VANZARII CUMPARARII)

Domnule Comandant, Subsemnatul(a) cu domiciliul /sediul n localitatea strada nr. , bloc , scara , apart. , sector , judet detinator al vehiculului: numrul de nmatriculare marca: nr. de identificare culoare: an de fabricatie: A. In conformitate cu dispozitiile Codului Penal, privind falsul in declaratii , declar pe proprie raspundere ca vehiculul mentionat mai sus lam dobandit la data de si solicit transcrierea acestuia de pe numele fostului deintor cu domiciliul/sediul n localitatea str. nr. bl. sc. ap. sector/jude pe numele meu. B. Solicit ca pe certificatul de nmatriculare s fie menionat i din urmatorul motiv (legal) C. Imputernicim/ delegam (numai pt. persoanele juridice) pe dl. care se legitimeaza cu pentru inmatricularea pe numele societatii noastre, a vehiculului mai sus mentionat.

DATA SEMNTURA/STAMPILA...........................
Anexez alaturat : a) cartea de identitate a vehiculului (CIV) + copie b) anexa cu verificarea tehnica in vederea inmatricularii; verificare tehnica in termen de valabilitate, insotita de Certificatul de Autenticitate al vehiculului, eliberat de R.A.R. c) fisa de inmatriculare/ transcriere completata, semnata si stampilata de detinator (si de catre vanzator in cazul transcrierii) ; viza primarie-impozit cumparator (si vanzator in cazul transcrierii) ; d) cerere de inmatriculare / transcriere completata, semnata (si stampilata); e) chitanta taxa de poluare (numai pentru vehiculele la prima inmatriculare in RO), insotita de Decizia de calcul ; f) chitanta taxa de inmatriculare se achita la primaria locala; g) chitanta contravaloare certificat se achita la CEC in contul RA APPS; h) chitanta contravaloare placi numere se achita direct la ghiseu inmatriculari ; numai daca nu raman placile pe auto in cazul transcrierii; i) un exemplar act de vinzarecumparare +copie; j) documentul de identitate al cumparatorului original si copie: in cazul persoanelor juridice codul fiscal plus documentul de identitate al imputernicitului (imputernicit prin adresa inregistrata); k) placile cu numere de inmatriculare din strainatate, insotite de documentul de inmatriculare (original) in strainatate, a vehiculului numai pentru vehiculele la prima inmatriculare in RO; l) certificatul de inmatriculare, cu mentiunea vanzatorului : Instrainat catre la data de .. numai pentru transcriere

m) copie asigurarea cumparatorului)

obligatorie

vehiculului

(pe

numele

S-ar putea să vă placă și